Napomene o zaštiti podataka


1. Napomene o zaštiti podataka

Bosch Power Tools GmbH (u nastavku „Bosch Power Tools“ odn. „mi“ ili „nas“) raduje se vašem posjetu našim mrežnim stranicama i mobilnim aplikacijama (zajedno i „mrežna ponuda“) te vašem zanimanju za naše poduzeće i naše proizvode.


2. Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti pri obradi osobnih podataka kao i sigurnost svih poslovnih podataka vrlo su nam važni i time se vodimo pri oblikovanju svojih poslovnih procesa. Osobne podatke, koje prikupimo pri vašem posjetu našoj mrežnoj ponudi, obrađujemo povjerljivo te samo u skladu sa zakonskim odredbama.

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio naše politike poduzeća.


3. Voditelj obrade

Voditelj obrade za obradu vaših podataka je Bosch Power Tools, iznimke su objašnjene u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši podatci za kontakt:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

4.1 Kategorije obrađivanih podataka

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

•    podatci za planiranje i upravljanje
•    podatci o kretanju

4.2 Načela

Osobni su podatci sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, dakle ime, adrese, telefonski brojevi, e-adrese, podatci iz ugovora, rezervacija i obračuna, koji su izražaj identiteta neke osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo ako postoji zakonska pravna osnova te to ili ako ste nam dodijelili svoju privolu za to, primjerice u okviru registracije.

4.3 Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i pružatelji usluga koje smo mi angažirali obrađujemo vaše osobne podatke za sljedeće svrhe obrade:

4.3.1    Izrada ove mrežne ponude

(Pravna osnova: naš legitimni interes za izravan marketing sve dok je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i tržišnom natjecanju.)

4.3.2    Za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga

(Pravne osnove: izvršavanje naše pravne obveze u području sigurnosti podataka i legimitan interes za uklanjanje smetnji i sigurnost naše ponude.)

4.3.3    Zaštita i obrana naših prava

(Pravna osnova: naš legitimni interes za ostvarenje i obranu naših prava).

4.4 Zapisničke datoteke

Pri svakoj uporabi interneta vaš internetski preglednik automatski u takozvanim zapisničkim datotekama prosljeđuje određene informacije koje mi pohranjujemo.

Zapisničke datoteke pohranjujemo radi utvrđivanja smetnji i iz sigurnosnih razloga (npr. razjašnjenje pokušaja napada) tijekom 30 dana te ih zatim brišemo. Zapisničke datoteke koje se moraju dalje čuvati u svrhu dokazivanja izuzete su od brisanja te se sve do konačnog razjašnjenja dotičnog događaja i u pojedinačnom slučaju mogu prosljeđivati istražnim tijelima.

U zapisničkim datotekama pohranjuju se sljedeći podatci:

-    IP adresa (adresa mrežnog protokola) perifernog uređaja s kojeg se pristupa mrežnoj ponudi
-    internetska adresa mrežne stranice s koje je otvorena mrežna ponuda (tzv. izvorišni ili referentni URL)
-    naziv otvorenih datoteka odnosno informacija
-    datum i vrijeme te trajanje posjeta
-    operativni sustav i informacije o upotrijebljenom pregledniku uključujući instalirane programe add-on (npr. za Flash Player)
-    statusni kod http-a (npr. „upit uspješan“ ili „tražena stranica nije pronađena“).

4.5 Djeca

Ova mrežna ponuda nije usmjerena djeci mlađoj od 16 godina.

4.6 Prosljeđivanje podataka drugim voditeljima obrade

Vaše osobne podatke načelno prosljeđujemo drugim voditeljima obrade samo ako je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća osoba imamo legitiman interes za prosljeđivanje ili ako postoji vaša privola za to. Pojedinosti o pravnim osnovama i primateljima odnosno kategorijama primatelja pronaći ćete u odlomku Svrhe obrade i pravne osnove.

Uz to se podatci mogu prosljeđivati drugim voditeljima obrade ako smo mi to dužni provesti na temelju zakonskih odredaba ili izvršnim odnosno sudskim nalogom.

4.6.1 Pružatelji usluga (općenito)

Vanjskim pružateljima usluga povjeravamo zadatke usluga u području programiranja i hostinga podataka. Pomno smo odabrali te pružatelje usluga te ih redovito nadziremo, a posebno nadziremo njihovo pažljivo postupanje s podatcima koji su pohranjeni kod njih kao i njihovo osiguranje. Sve smo pružatelje usluga obvezali na povjerljivost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružatelji usluga mogu biti i poduzeća grupacije Bosch.

4.7 Trajanje pohrane; rokovi čuvanja

Vaše ćemo podatke načelno pohranjivati sve dok je to potrebno za ostvarenje naše mrežne ponude i s njom povezanih usluga odnosno dok imamo legitimni interes za daljnjim pohranjivanjem (npr. ako nakon izvršenja ugovora još imamo legitimni interes za marketing putem pošte). U svim drugim slučajevima vaše ćemo osobne podatke obrisati osim podataka koje moramo pohranjivati radi izvršavanja zakonom propisanih obveza (npr. na temelju zakona o porezu i trgovačkim društvima dužni smo dokumente kao što su ugovori i računi čuvati tijekom određenog razdoblja).


5. Vanjske poveznice

Naša mrežna ponuda može sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba - ponuđača koji nisu povezani s nama. Kada kliknete na poveznicu, mi više nemamo nikakav utjecaj na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koji su preneseni klikom na poveznicu trećih osoba (npr. IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer naravno da nemamo nikakvu kontrolu nad ponašanjem trećih osoba. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obradu takvih osobnih podataka od strane trećih osoba.


6. Sigurnost

Naši zaposlenici i pružatelji usluga koje angažiramo imaju obvezu povjerljivosti i pridržavanja odredaba primjenjivih zakona o zaštiti podataka.

Mi poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali primjerenu razinu zaštite i kako bismo vaše podatke koje obrađujemo zaštitili posebno od rizika slučajnog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmjene ili neovlaštena pristupa. Naše sigurnosne mjere neprestano se usavršavaju u skladu s napretkom tehnologije.


7. Prava korisnika

Za ostvarenje svojih prava upotrijebite podatke u odlomku Kontakt. Pritom se osigurajte da vas možemo jednoznačno identificirati kao osobu.

Pravo na informiranost i pravo pristupa:

Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi vaših podataka. U tom smislu možete ostvariti pravo na informiranost u pogledu osobnih informacija koje obrađujemo o vama.

Pravo na ispravak i pravo na brisanje:

Od nas možete zatražiti ispravak pogrešnih podataka te - ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti - dopunu ili brisanje svojih podataka.

To ne vrijedi za podatke koji su potrebni za obračunavanje i u knjigovodstvene svrhe ili podliježu zakonskoj obvezi čuvanja. Ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova se obrada ograničava (vidi u nastavku).

Ograničenje obrade:

Ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti, od nas možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.

Prenosivost podataka:

Imate pravo od nas zatražiti da vam podatke koje ste nam stavili na raspolaganje predamo u strukturiranom, uobičajenom, strojno čitljivom obliku odnosno - ako je to tehnički izvedivo - tražiti da se podatci prenesu trećoj osobi.

7.1 Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Za to se možete obratiti nadzornom tijelu koje je nadležno za vaše boravište odnosno saveznu pokrajinu ili nadzornom tijelu koje je nadležno za nas. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresa:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NJEMAČKA

Poštanska adresa:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NJEMAČKA

Tel.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-adresa: poststelle@lfdi.bwl.de


8. Izmjena napomene o zaštiti podataka

Pridržavamo pravo na izmjenu naših sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka. U takvom ćemo slučaju prikladno prilagoditi i naše napomene o zaštiti podataka. Stoga uvijek obratite pažnju na aktualnu verziju naših napomena o zaštiti podataka.


9. Kontakt

Ako želite kontaktirati s nama, možete to učiniti na adresu navedenu u odlomku „Voditelj obrade“.

Za ostvarenje svojih prava i prijavu događaja u vezi zaštite podataka upotrijebite sljedeću poveznicu:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Ako imate prijedloge ili pritužbe u pogledu obrade vaših osobnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem referentu za zaštitu podataka:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com


Stanje: 27. 9. 2019