Tietosuojaohjeet


1.    Tietosuojaohjeet

Robert Bosch Power Tools GmbH (seuraavana ”Bosch Power Tools”, ”Me” tai ”Meille”) kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellustemme käytöstä (joista käytetään myös yhteisnimitystä ”online-palvelu”) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.


2.    Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka huomioimme tarkasti liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilötietojasi, joita saamme online-palvelumme sivulla vieraillessasi, luottamuksellisesti ja vain lakimääräysten mukaisesti.

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.


3.    Vastuullinen taho

Tietojesi käsittelyn vastuullinen taho on Bosch Power Tools. Tähän liittyvät poikkeukset selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Yhteystietomme ovat:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1  Käsiteltävien tietojen kategoriat

Käsittelemme seuraavia tietokategorioita:

  • Suunnittelu- ja ohjaustiedot
  • Tapahtumatiedot

4.2  Periaatteet

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain, kun siihen on olemassa oikeusperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.3  Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

4.3.1     Tämän online-palvelun tarjoaminen

(Oikeusperuste: oikeutettu intressimme suoramarkkinointiin, sikäli kuin tämä tapahtuu sopusoinnussa tietosuojaoikeudellisten ja kilpailuoikeudellisten määräysten kanssa).

4.3.2     Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä

(Oikeusperuste: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressimme palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja tarjontamme turvallisuuden varmistamiseen).

4.3.3     Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(Oikeusperuste: oikeutettu intressimme oikeuksiemme vaatimiseen ja puolustamiseen).

4.4  Lokitiedostot

Internet-selaimesi välittää Internetin jokaisen käyttökerran yhteydessä automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) 30 vrk ajaksi ja tämän jälkeen me poistamme ne. Sellaiset lokitiedostot, joita on säilytettävä pidempään todistetarkoituksia varten, erotetaan poistettavista, kunnes kyseinen tapaus on saatu lopullisesti selvitettyä. Niitä voidaan yksittäistapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat tiedot:

-       Sen päätelaitteen IP-osoite (Internet-protokollaosoite), josta online-palveluun on tultu;

-       sen nettisivun Internet-osoite, josta online-palvelu on avattu (ns. alkuperä- tai viite-URL);

-       avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;

-       käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;

-       käyttöjärjestelmä ja käytetyn Internet-selaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Player -ohjelmaa varten);

-       http-tilan koodi (esim. ”kysely onnistui” tai ”haluttua tiedostoa ei löydy”).

 

4.5  Lapset

Tätä online-palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

4.6  Tietojen välittäminen muille vastuullisille tahoille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi muille vastuullisille tahoille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi tietojen välittämiseen, tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteita ja vastaanottajien tai vastaanottajien kategorioita koskevat lisätiedot voit katsoa kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet.

Lisäksi voimme välittää tietoja muille vastuullisille tahoille, jos me olemme siihen velvoitettuja lakisääteisten määräysten tai viranomais- tai lakiasetusten perusteella.

4.6.1     Palveluntuottajat (yleiset)

Me käytämme ulkoisia palveluntuottajia esimerkiksi ohjelmointiin ja tietojen tallennukseen. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, varsinkin varmistaaksemme, että he käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

4.7  Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Säilytämme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi olla myös sopimuksen täyttämisen jälkeen vielä oikeutettu intressi postitse tehtävään markkinointiin). Tämän jälkeen me poistamme henkilökohtaiset tietosi lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka meidän on säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


5.    Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten (ulkoisten palveluntarjoajien) verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen emme voi enää vaikuttaa linkin napsauttamisen myötä tapahtuvaan henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai kyseisen linkin sisältävän sivun URL) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön kolmannen osapuolen taholta, koska emme pysty tietenkään valvomaan kolmannen osapuolen toimintatapoja. Emme vastaa kolmansien osapuolten suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.


6.    Turvallisuus

Henkilöstömme ja käyttämämme palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Teemme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta pystymme takaamaan kohtuullisen suojaustason ja suojaamaan hallinnoimiamme tietojasi varsinkin tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, häviämiseltä, muuttamiselta sekä luvattomalta julkistamiselta tai käytöltä. Parannamme turvallisuustoimiamme jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä.


7.    Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi vaatimiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit käyttää oikeuttasi saada tietoa meidän käsittelemistämme henkilökohtaisista tiedoistasi.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:

Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja (mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät) täydentämään tai poistamaan tietojasi.

Tämä ei koske tietoja, joita tarvitaan laskutus- tai kirjanpitotarkoituksiin tai jotka ovat lakisääteisen säilytysvelvollisuuden alaisia. Jos sellaisiin tietoihin ei tarvita kuitenkaan pääsyä, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. seuraavat kohdat).

Käsittelyn rajoitukset:

Voit vaatia meitä (jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät) rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen siirrettävyys:

Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lähettämään sinulle käyttöömme antamasi tiedot jäsennellyssä, selkeässä ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai (mikäli teknisesti mahdollista) vaatia välittämään tiedot kolmannelle osapuolelle.

7.1  Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä asuinpaikkasi tietosuoja-asioista vastaavan tietosuojaviranomaisen tai meitä valvovan tietosuojaviranomaisen puoleen. Meitä valvova tietosuojaviranomainen:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 

Käyntiosoite:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
SAKSA

Postiosoite:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSA

Puh.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
Sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Tietosuojaohjeiden muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojatoimiamme. Näissä tapauksissa mukautamme myös tietosuojaohjeitamme muutoksia vastaavasti. Siksi pyydämme aina huomioimaan tietosuojaohjeiden tuoreimman version.


9.    Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä kappaleessa ”Vastuullinen taho” annettua osoitetta.

Käytä oikeuksiesi vaatimiseen seuraavaa linkkiä: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Käytä tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
SAKSA

tai

mailto: DPO@bosch.com

 

Versio: 27.09.2019