اطلاعات شرکت


مسئول صفحات اینترنت

نام و نشانی

Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

اعضاء هیئت مدیره

توماس دوناتو، لنارت د وت، کاترینا هارتل، کریستوف کیلیان

پاسخگوی شما در بوش

در بریتانیا:

contact@uk.bosch.com⁦
⁩+44 (0) 344 892 0115⁦

در ایرلند:

contact@bosch.ie⁦
⁩+353 15171603⁦

اطلاعات ثبت شرکت

District Court Stuttgart HRB 756628

شماره شناسایی مالیات بر ارزش افزوده

DE811128452


 اعلامیه حقوقی گروه بوش (Bosch)

©Copyright

کلیه حقوق محفوظ است. نوشته‌، تصاویر، گرافیک‌ها، صدا، انیمیشن‌ها و ویدیوها و نیز قرار دادن آنها در وبسایت‌های بوش، با حق نشر و سایر حقوق حفاظت تجاری محافظت می‌شوند. کپی کردن، انتشار، تغییر محتویات این وبسایت‌ها یا قرار دادن آنها در دسترس طرف‌های سوم برای اهداف تجاری مجاز نیست. همچنین، برخی وبسایت‌های بوش دارای تصاویری هستند که مشمول حقوق نشر طرف سوم هستند.

اطلاعات نشان تجاری

برندها و طرح‌های استفاده شده در صفحات ما، دارایی معنوی بوش هستند.

اطلاعات مجوز

این وبسایت مجوزی را برای بهره‌بردای از دارایی معنوی شرکت‌های گروه بوش (Bosch) یا طرف‌های سوم اعطا نمی‌کند.

اطلاعات مربوط به حل و فصل آنلاین اختلاف‌ها

کمیسیون اروپا پایگاهی را برای حل و فصل آنلاین اختلاف‌ها (OS) فراهم می‌کند. هدف آن است که این پایگاه یک نقطه تماس برای حل و فصل خارج از سیستم قضایی درباره اختلاف‌هایی باشد که درباره تعهدات مربوط به قراردادهای آنلاین فروش و قراردادهای آنلاین خدمات هستند.

این پایگاه در این نشانی در دسترس است ⁦⁩http://ec.europa.eu/consumers/odr/⁦⁩.

ما وارد حل و فصل‌های خارج از دادگاه، نزد سازمان‌های داوری مصرف‌کنندگان نمی‌شویم.