Õiguslik teave


Nimi ja aadress
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Saksamaa


Juhatajad
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

Teie kontakt Boschiga
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Registri sissekanded
Registrikohus: Amtsgericht Stuttgart HRB 756628

Käibemaksukohustuslase number
DE811128452

Vastutav isik" üleriigilise meedialeppe (MStV) punkti 18 lõike 2 tähenduses. (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Saksamaa


Bosch-grupi (Boschi) juriidilise jõuga teatised

© Copyright

Kõik õigused reserveeritud. Boschi veebilehtedel olev tekst, fotod, joonised, heli, animatsioon ja videod ning nende paigutus on kaitstud autorikaitseseaduse ja teiste seadustega. Nende veebilehtede sisu ei tohi ärilistel eesmärkidel kopeerida, levitada, muuta ega teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Mõned Boschi veebilehed sisaldavad fotosid, millele kehtib kolmanda osapoole autoriõigus.

Kaubamärgid

Meie veebilehtedel kasutatud kaubamärgid ja kujunduselemendid on Bosch intellektuaalomand.

Litsentsid

Selle veebilehega ei anta litsentsi Bosch-grupi (Boschi) ettevõtete või kolmandate isikute intellektuaalse omandi kasutamiseks.

Teave vaidluste lahendamise kohta võrgus

Euroopa Komisjon võimaldab kasutada platvormi vaidluste lahendamiseks (OS) võrgus. See platvorm on mõeldud selliste vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutavad võrgus sõlmitud ostulepingute ja teenuselepingutega seotud lepingulisi kohustusi.

Platvorm on aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Me ei asu asju kohtuväliselt lahendama enne käsitlemist tarbijaarbitraaži asutuses.