Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


1.     Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Robert Bosch Power Tools GmbH (εφεξής "Bosch Power Tools" ή "εμείς" ή "εμάς") σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές της για κινητές συσκευές (από κοινού αναφερόμενες και ως "ηλεκτρονικές υπηρεσίες"), καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.     Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.


3.     Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Bosch Power Tools. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1 Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Σε επεξεργασία υπόκεινται οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση IP)
  • Βασικά συμβατικά στοιχεία (συμβατική σχέση, συμφέροντα από το προϊόν ή τη σύμβαση)
  • Ιστορικό πελατών
  • Δεδομένα προγραμματισμού και ελέγχου
  • Δεδομένα συναλλαγών

 

4.2 Βασικές αρχές


Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία συμβατικά, λογιστικής και τιμολόγησης, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός προσώπου.


Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) μόνο εάν, για τον σκοπό αυτό, υφίσταται νομική βάση ή εάν μας έχετε δώσει σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής.


4.3 Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ορίζονται από εμάς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:


– Παροχή αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

(Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης).


– Για τoν εντοπισμό σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας

(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και έννομο συμφέρον για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και για την ασφάλεια των υπηρεσιών μας).


– Διαφημίσεις για ίδιο λογαριασμό και διαφημίσεις τρίτων, καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση επισκεψιμότητας σελίδων στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή βάσει συναίνεσης

(Νομική βάση: Συναίνεση/έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για την απευθείας εμπορική προώθηση, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και δικαίου ανταγωνισμού).


– Έρευνες προϊόντων ή πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει σχετική ρητή συγκατάθεση

(Νομική βάση: Συγκατάθεση).

Σημείωση: Αν ζητήσουμε τη συνεργασία ενός ινστιτούτου έρευνας αγοράς για τις έρευνες, το ινστιτούτο θα ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.


– Διενέργεια διαγωνισμών ή εκπτωτικών προωθητικών ενεργειών σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού ή της εκπτωτικής προωθητικής ενέργειας

(Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης).


– Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS/MMS με τη συγκατάθεση του παραλήπτη

(Νομική βάση: Συγκατάθεση).


– Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας

(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον εκ μέρους μας για τη διεκδίκηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

 


4.4 Αρχεία καταγραφής


Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μεταβιβάζει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.


Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται από εμάς για τον εντοπισμό σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να διαλευκάνουμε απόπειρες επιθέσεων) για διάστημα 30 ημερών και, στη συνέχεια, διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής, των οποίων η περαιτέρω διατήρηση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως την οριστική διαλεύκανση της εκάστοτε υπόθεσης και, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορούν να μεταβιβαστούν στις ερευνητικές αρχές.


Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP), βλ. σχετικά ενότητα "Ανάλυση ιστού". Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:

– Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τελικής συσκευής από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

– Η διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web, μέσω της οποίας προβάλλονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (επονομαζόμενη διεύθυνση URL προέλευσης ή αναφοράς).

– Το όνομα του παρόχου της υπηρεσίας, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

– Το όνομα των προβαλλόμενων αρχείων ή πληροφοριών.

– Η ημερομηνία και ώρα, καθώς και η διάρκεια προβολής.

– Ο μεταφερόμενος όγκος δεδομένων.

– Το λειτουργικό σύστημα και οι πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. για το Flash Player).

– Ο κωδικός κατάστασης http (π.χ. "Το αίτημα εκτελέστηκε επιτυχώς" ή "Το αρχείο που ζητήσατε δεν βρέθηκε").


4.5 Παιδιά


Αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.6 Μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας


Τα προσωπικά δεδομένα σας μεταβιβάζονται, κατά κανόνα, σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή εάν εμείς ή κάποιος τρίτος διαθέτει έννομο συμφέρον για τη μεταβίβαση ή εάν υπάρχει η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις". Οι τρίτοι ενδέχεται να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch. Εάν μεταβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους βάσει έννομου συμφέροντος, αυτό διευκρινίζεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει νομικών διατάξεων ή προς εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής εντολής.

4.7 Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)


Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους εργασίες όπως η φιλοξενία δεδομένων. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά την προσεκτική διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται απέναντί μας να τηρούν το απόρρητο και τις νομικές απαιτήσεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.


4.8 Διάρκεια της αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης


Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, κατά κανόνα, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και των συναφών συνδεδεμένων υπηρεσιών ή για όσο χρονικό διάστημα διαθέτουμε έννομο συμφέρον από την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για τη διενέργεια εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξαίρεση εκείνα που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων (π.χ. βάσει περιόδων διατήρησης που προβλέπονται από διατάξεις του φορολογικού ή εμπορικού δικαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


 5.     Χρήση cookies

Στο πλαίσιο της παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης (tracking).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, κύρίως στο πλαίσιο της τεχνολογίας pixel ή της ανάλυσης αρχείων καταγραφής.

 

5.1 Κατηγορίες

Κάνουμε διάκριση μεταξύ των cookies που τεχνικώς είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και των cookies και μηχανισμών παρακολούθησης που τεχνικώς δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά χωρίς cookies που δεν εξυπηρετούν τεχνικούς σκοπούς.

5.1.1 Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Ως τεχνικώς απαραίτητα cookies νοούνται εκείνα χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσε να είναι τεχνικά εφικτή η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Εδώ εμπίπτουν π.χ. cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αναπαραγωγής περιεχομένων βίντεο ή/και ήχου.

Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά τη λήξη της επίσκεψής σας.

 

5.1.2 Τεχνικώς μη απαραίτητα cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο αν προηγουμένως έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας. Διαχωρίζουμε αυτούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης στις εξής υποκατηγορίες:

 

5.2 Cookies εμπορικής προώθησης και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Η χρήση cookies εμπορικής προώθησης και μηχανισμών παρακολούθησης επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να σας παρουσιάζουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς σας ως χρήστες:

- Στατιστικά στοιχεία:

Με τη χρήση στατιστικών εργαλείων μετράμε π.χ. πόσες φορές έχετε προβάλει μια σελίδα.

 

- Παρακολούθηση μετατροπών:

Οι συνεργάτες μας για την παρακολούθηση μετατροπών τοποθετούν ένα cookie μετατροπής (Conversion Cookie) στον υπολογιστή σας, εφόσον έχετε ανακατευθυνθεί στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης του αναφερόμενου συνεργάτη. Κατά κανόνα, αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Αν επισκεφτείτε συγκεκριμένες ιστοσελίδες μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, εμείς και ο εκάστοτε συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση, και, συνεπώς έχει ανακατευθυνθεί στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις μετατροπές και για την καταγραφή του συνολικού αριθμού των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε μια ιστοσελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών (tracking tag).

 

Λάβετε υπόψη ότι, κατά την χρήση των εργαλείων, τα δεδομένα σας ενδεχομένως να μεταδοθούν σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (π.χ. ΗΠΑ). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των επιμέρους εργαλείων εμπορικής προώθησης.

 

Όνομα: Tealium

Πάροχος: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Λειτουργία: Τμηματοποίηση και κατάρτιση προφίλ σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση ετικετών

Όνομα: Google Analytics

Πάροχος: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Λειτουργία: Ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (προβολές σελίδων, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεων, λήψεις), δοκιμές UX

 

5.3 Διαχείριση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης

Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις για τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης:

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που κάνετε αφορούν μόνο το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

5.3.1 Απενεργοποίηση όλων των cookies

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και απενεργοποιήστε την αποθήκευση των cookies. Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

5.3.2 Διαχείριση των ρυθμίσεών σας όσον αφορά τα τεχνικώς μη απαραίτητα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, θα ερωτηθείτε σε ένα επίπεδο cookie εάν θα μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα σύμφωνα με το κείμενο της παρεχόμενης πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στις ρυθμίσεις απορρήτου μας, μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε ήδη χορηγήσει με μελλοντική ισχύ ή και να μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας σε μεταγενέστερο χρόνο.


 

6.     Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων ή/και παρόχους μη συνδεδεμένους με εμάς. Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, δεν μπορούμε πλέον να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση τυχόν προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται σε τρίτους, όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), δεδομένου ότι η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας. Για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.


7.     Ασφάλεια

Οι συνεργάτες μας και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας οφείλουν να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο και τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, τα οποία διαχειριζόμαστε, ιδίως από κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης ή/και πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.


8.     Δικαιώματα των χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ενότητα "Επικοινωνία". Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε τα μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητάς σας.


Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης στα δεδομένα:

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για τον σκοπό αυτό, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και σας αφορούν.


Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τη συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας. Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης και λογιστικής ή για τα δεδομένα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης στοιχείων, όπως ορίζεται από τον νόμο. Ωστόσο, εάν η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα δεν κριθεί απαραίτητη, υποβάλλονται μεν σε επεξεργασία, αλλά σε περιορισμένο βαθμό (βλ. παρακάτω).


Περιορισμός της επεξεργασίας:

Εφόσον πληρούνται οι κατά το νόμο απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο ή/και να απαιτήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τη διαβίβασή τους σε τρίτους.


Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός εάν μπορούμε, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Εναντίωση στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ("Εναντίωση στη διαφήμιση"). Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ της εναντίωσής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.


Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με νομική βάση το "έννομο συμφέρον":

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εκτός εάν μπορούμε, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.


Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Εάν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας θα παραμείνει άθικτη μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.


 

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής ή το ομόσπονδο κράτος σας, ή στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή για εμάς είναι η εξής:


Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του κράτους για θέματα προστασίας δεδομένων και ελεύθερης πληροφόρησης


Διεύθυνση:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

DEUTSCHLAND


Ταχυδρομική διεύθυνση:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND


Τηλ.: +49 (711)/615541-0

FAX: +49 (711)/615541-15

Email: poststelle@lfdi.bwl.de


10.  Τροποποίηση της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόζουμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γι' αυτόν το λόγο, πρέπει να φροντίζετε να ανατρέχετε στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση του κειμένου της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ομίλου μας.


11.  Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα βρείτε τη διεύθυνσή μας στην ενότητα "Υπεύθυνος επεξεργασίας".

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/.

Για την αναφορά συμβάντων παραβίασης της προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.


Για παρατηρήσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, συνιστούμε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ομίλου μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

DEUTSCHLAND

ή

mailtto: DPO@bosch.com

Έκδοση: 13.10.2020