Ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων


1.    Ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων

Η Bosch Power Tools GmbH (εφεξής καλούμενη ως «Bosch Power Tools» ή «εμείς» ή «εμάς») σας καλωσορίζει στις διαδικτυακές μας σελίδες και στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές (από κοινού επίσης καλούμενες ως «Ηλεκτρονικές προσφορές»). Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.    Η Bosch σέβεται το απόρρητό σας.

Η προστασία του απορρήτου σας καθ' όλη τη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρησιακών δεδομένων αποτελεί για εμάς σημαντικό μέλημα. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την επίσκεψή σας στις Ηλεκτρονικές προσφορές μας εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική μας.


3.    Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Bosch Power Tools GmbH είναι ο αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας; τυχόν εξαιρέσεις αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1    Επεξεργαζόμενες κατηγορίες δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

•    Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση IP)
•    Συμβατικά κύρια δεδομένα (π.χ. συμβατικές σχέσεις, συμβατικό συμφέρον ή συμφέρον προϊόντος)
•    Ιστορικό πελάτη
•    Δεδομένα σχεδιασμών και κανονισμών
•    Δεδομένα συναλλαγών

4.2    Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο και περιλαμβάνει π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, συμβατικά βασικά δεδομένα, συμβατικές λογιστικές καταγραφές και δεδομένα πληρωμών, τα οποία εκφράζουν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) μόνον εφόσον υπάρχει θεσπισμένη νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία ή εάν έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτό το θέμα, π.χ. λόγω εγγραφής ως χρήστης.

4.3    Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Εμείς, όπως και οι πάροχοι υπηρεσιών που διορίζονται από εμάς, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας:

4.3.1    Παροχή αυτών των Ηλεκτρονικών προσφορών

(νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.).

4.3.2    Απάντηση αιτημάτων χρήστη εντός του πεδίου της φόρμας επικοινωνίας

(νομική βάση: Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή έννομο συμφέρον στη βελτίωση προϊόντων/υπηρεσιών).

4.3.3    Επίλυση διακοπών παροχής υπηρεσίας καθώς και για λόγους ασφαλείας.

(νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της ασφάλειας δεδομένων, το νόμιμο συμφέρον για την επίλυση διακοπών παροχής υπηρεσίας καθώς και για την προστασία των παροχών μας).

4.3.4    Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

(νομική βάση: Έννομο συμφέρον από πλευράς μας για τη διαφύλαξη και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.3.5    Αυτοπροώθηση και προώθηση από άλλους, καθώς και έρευνα αγοράς και ανάλυση της προσέγγισης που πραγματοποιούνται εντός του πεδίου που επιτρέπεται εκ του νόμου ή βάσει συναίνεσης

(νομική βάση: Συναίνεση / Έννομο συμφέρον από πλευράς μας στο άμεσο μάρκετινγκ υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

4.3.6    Έρευνες προϊόντων ή πελατών που πραγματοποιούνται μέσω email ή/και τηλεφώνου υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ρητής συναίνεσής σας.

(νομική βάση: Συναίνεση).

4.3.7    Αντιμετώπιση κληρώσεων ή εκπτωτικών καμπανιών σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις για τις κληρώσεις και τις εκπτωτικές καμπάνιες.

(νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων).

4.3.8    Αποστολή ενημερωτικού δελτίου με email ή SMS/MMS υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης του παραλήπτη

(νομική βάση: Συναίνεση).

4.4    Εγγραφή

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε οφέλη που απαιτούν τη σύναψη σύμβασης, ζητείται η εγγραφή σας. Με την εγγραφή σας συλλέγουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email, εάν υπάρχει, στοιχεία σχετικά με τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής ή τον κάτοχο του λογαριασμού), καθώς και περαιτέρω δεδομένα σε εθελοντική βάση, κατά περίπτωση. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες επισημαίνονται με *.

4.5   Σύνδεση με SingleKey ID, από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας

Μπορείτε να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας με το SingleKey ID.

Το SingleKey ID αναπτύχθηκε από την Bosch.IO GmbH για τον όμιλο Bosch, ώστε να παρέχει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη επιλογή σύνδεσης σε ιστότοπους, καταστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες της Bosch. Υπεύθυνη για την παροχή του SingleKey ID είναι η Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Βερολίνο, Γερμανία.

Η Bosch.IO GmbH επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στα πλαίσια των «Εγγραφή στο και σύνδεση με το SingleKey ID» και « Επισκόπηση και διαχείριση δεδομένων και εφαρμογών με το SingleKey ID» με κοινή ευθύνη με εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Μετά από εφάπαξ εγγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το SingleKey ID για σύνδεση. Για να γίνει αυτό, θα προωθηθείτε σε μια οθόνη σύνδεσης της Bosch.IO GmbH. Μετά από επιτυχημένη επαλήθευση ταυτότητας, η Bosch.IO GmbH μάς παρέχει τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα (π.χ. διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, όνομα, επώνυμο, γλώσσα, χώρα). Ο κωδικός πρόσβασής σας δεν μας αποστέλλεται.

Μπορείτε να τερματίσετε τη σύμβαση χρήστη SingleKey ID ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο SingleKey ID, διαγράφοντας το SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Λάβετε υπόψη, ότι διαγράφοντας το SingleKey ID, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στους ιστότοπους, τα καταστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Bosch, στα οποία συνδεόσασταν με το SingleKey ID.

4.6    Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο μεταδίδει συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για να διαπιστώνουμε τυχόν διακοπές παροχής υπηρεσίας και για λόγους ασφαλείας (π.χ., για να διερευνούμε απόπειρες επίθεσης) για χρονική περίοδο 7 ημερών και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής που πρέπει να διατηρούνται για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την επίλυση του σχετικού περιστατικού και μπορεί να προωθούνται, κατά περίπτωση, σε αρχές διερεύνησης.

Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:

-    διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την προσπέλαση της Ηλεκτρονικής προσφοράς
-    διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο πραγματοποιείται η προσπέλαση της Ηλεκτρονικής προσφοράς (το λεγόμενο URL προέλευσης ή URL παραπέμποντος)
-    όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκε για την προσπέλαση της Ηλεκτρονικής προσφοράς
-    όνομα των προσπελάσιμων αρχείων ή πληροφοριών
-    ημερομηνία και ώρα, καθώς και διάρκεια ανάκλησης των δεδομένων
-    όγκος μεταφερόμενων δεδομένων
-    λειτουργικό σύστημα και στοιχεία του διακομιστή που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων που εγκαταστάθηκαν
-    κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Επιτυχές αίτημα» ή «Αδυναμία εύρεσης του αρχείου»).

4.7    Παιδιά

Η παρούσα Ηλεκτρονική προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.8    Μεταφορά δεδομένων σε άλλους διαχειριστές

Πρωταρχικά, τα προσωπικά σας δεδομένα προωθούνται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνον εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης, ή εάν εμείς οι ίδιοι, ή ένα τρίτο μέρος, έχουμε νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά δεδομένων, ή εάν έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αναφέρονται στην ενότητα «Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις».

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα μπορεί να μεταφέρονται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον υποχρεούμαστε, λόγω νομοθετικών κανονισμών ή εκτελεστών διοικητικών ή δικαστικών εντολών.

4.8.1    Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εργασίες όπως προγραμματισμό και υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά τους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών και τους εποπτεύουμε σε τακτική βάση, ειδικά όσον αφορά τον επιμελή χειρισμό και την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές διατάξεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί, επίσης, να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

4.9    Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός ΕΟΧ

Ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες εκτός ΕΟΧ, στις αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές, πριν από τη μεταφορά, διασφαλίζουμε είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων ή ότι εσείς έχετε συναινέσει στη μεταφορά.

Δικαιούστε να λάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών τρίτων χωρών και ένα αντίγραφο των ειδικά συμφωνηθεισών διατάξεων που διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τα αναφερόμενα στην ενότητα Επικοινωνία.

4.10    Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδος διατήρησης

Κατά κύριο λόγο, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να παρέχουμε τις Ηλεκτρονικές προσφορές μας και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες  ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον στην αποθήκευση δεδομένων (π.χ. μπορεί να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον στο μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου μετά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τα δεδομένα που υποχρεούμαστε να αποθηκεύσουμε για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (π.χ. λόγω περιόδων διατήρησης σύμφωνα με τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες, υποχρεούμαστε να έχουμε έγγραφα όπως συμβόλαια και τιμολόγια διαθέσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


5.    Κληρώσεις ή εκπτωτικές καμπάνιες

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε σε κάποια από τις κληρώσεις ή τις εκπτωτικές μας καμπάνιες, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε εάν κερδίσατε κάποιο βραβείο και για τον σκοπό της διαφήμισης των προϊόντων μας στο μέτρο που επιτρέπεται εκ του νόμου ή της δικής σας συναίνεσης. Πληροφορίες για τις κληρώσεις ή τις εκπτωτικές καμπάνιες είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους όρους συμμετοχής.


6.    Χρήση cookie

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookie και μηχανισμοί παρακολούθησης.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορεί να αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ηλεκτρονική μας υπηρεσία.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες με τεχνολογία pixel ή/και κατά την ανάλυση του αρχείου καταγραφής.

6.1    Κατηγορίες

Διακρίνουμε τα cookie που απαιτούνται υποχρεωτικά για τις τεχνικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και τα cookie για τους μηχανισμούς παρακολούθησης που δεν απαιτούνται υποχρεωτικά για την τεχνική λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Γενικά, είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χωρίς cookie που εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

6.1.1    Απαιτούμενα cookie από τεχνικής πλευράς

Με τον όρο απαιτούμενα cookie από τεχνικής πλευράς εννοούμε τα cookie, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική παροχή της διαδικτυακής υπηρεσίας. Σε αυτά ανήκουν π.χ. τα cookie που αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της ομαλής αναπαραγωγής βίντεο ή ηχητικού υλικού.

Τα cookie αυτού του είδους διαγράφονται όταν αποχωρείτε από τον ιστότοπο.

6.1.2    Cookie και μηχανισμοί παρακολούθησης που δεν απαιτούνται τεχνικά

Χρησιμοποιούμε cookie και μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση τα cookie που αποθηκεύουν την τρέχουσα κατάσταση των ρυθμίσεων απορρήτου (cookie επιλογής). Αυτό το cookie καθορίζεται με βάση το έννομο συμφέρον.

Σε σχέση με αυτά τα cookie και τους μηχανισμούς παρακολούθησης, διακρίνουμε μεταξύ δύο υποκατηγοριών:

6.2    Cookie άνεσης

Τα cookie αυτά διευκολύνουν τη λειτουργία και έτσι σας επιτρέπουν να περιηγείστε στην ηλεκτρονική μας υπηρεσία πιο άνετα. Για παράδειγμα, σε αυτά τα cookie ανήκουν και οι ρυθμίσεις γλώσσας.

Cookie μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Χρησιμοποιώντας cookie μάρκετινγκ και μηχανισμούς παρακολούθησης, εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε σε θέση να σας προβάλλουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, όπως προκύπτουν από ανάλυση της δικιάς σας συμπεριφοράς χρήση:

- Στατιστικά:

Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, μετράμε π.χ. τον αριθμό των προβολών της σελίδας σας.

- Παρακολούθηση μετατροπών:

Οι συνεργάτες μας στον τομέα της παρακολούθησης μετατροπών τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («cookie μετατροπής») εάν αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κανονικά, αυτά τα cookie δεν ισχύουν πλέον μετά από 30 ημέρες. Εάν επισκεφτείτε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπού μας και το cookie δεν έχει ακόμα λήξει, εμείς και ο σχετικός συνεργάτης μετατροπής μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ως εκ τούτου ανακατευθύνθηκε στον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει σε πολλές συσκευές. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω cookie μετατροπής εξυπηρετούν τον σκοπό της συλλογής στατιστικών στοιχείων της μετατροπής και της καταγραφής του συνολικού αριθμού χρηστών οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε έναν ιστότοπο με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής.

- Επαναπροσδιορισμός στόχων:

Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν προφίλ χρηστών μέσων διαφημιστικών cookie ή διαφημιστικών cookie τρίτων που ονομάζονται «προειδοποιητικά σήματα web» (αόρατα γραφικά που λέγονται επίσης pixel ή pixel παρακολούθησης), ή μέσω συγκρίσιμων τεχνολογιών. Αυτά χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος και για τον έλεγχο της συχνότητας με την οποία ο χρήστης βλέπει συγκεκριμένες διαφημίσεις. Ο σχετικός πάροχος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σε σχέση με το εργαλείο. Οι πάροχοι των εργαλείων ενδέχεται να αποκαλύψουν πληροφορίες και σε τρίτους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Σημειώστε τις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων του σχετικού παρόχου σε αυτό το πλαίσιο.
Σημειώστε ότι η χρήση των εργαλείων ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων σας σε παραλήπτες εκτός ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR (π.χ. στις ΗΠΑ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στην παρακάτω περιγραφή των μεμονωμένων εργαλείων μάρκετινγκ.

6.2.1    Optimizely

Όνομα: Optimizely
Πάροχος: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA
Λειτουργία: Το cookie μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη στους ιστότοπου, UX testing


6.2.2    Google Analytics

Όνομα: Google Analytics
Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Λειτουργία: Ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη (ανακτήσεις σελίδας, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεων, λήψεις), δημιουργία ψευδωνύμων προφίλ χρηστών με βάση πληροφορίες μεταξύ συσκευών των συνδεδεμένων χρηστών της Google (παρακολούθηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός των δεδομένων του ψευδωνύμου χρήστη με στόχο πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες που παρέχονται από την Google, επαναπροσδιορισμός στόχων, UX testing, παρακολούθηση μετατροπής και επαναπροσδιορισμός στόχων σε συνδυασμό με το Google Ads.

6.2.3   Tealium and Tealium Audience Stream

Όνομα: Tealium and Tealium Audience Stream

Εταιρεία παροχής: Tealium Inc, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, USA.

Λειτουργία: Το Tealium χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ετικετών ιστοσελίδων μέσω διεπαφής, καθώς και για την ενσωμάτωση κωδικών προγραμμάτων στις ιστοσελίδες μας. Το Tealium Audience Stream είναι ένα cookie το οποίο καταγράφει ψευδωνυμοποιημένα τη συμπεριφορά χρήσης σας (προφίλ κινήσεων, συμπεριφορά αγορών) στις ψηφιακές μας υπηρεσίες και χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα στη γενική βάση πελάτη σε σχέση με τους χρήστης για την υποστήριξη του προγραμματισμού καμπάνιας και αναλύσεων προκειμένου να προβάλλεται εξατομικευμένη διαφήμιση σε δίκτυα διαφήμισης όπως το Facebook Ads.

6.2.4    Google Doubleclick

Όνομα: Google Doubleclick
Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Λειτουργία: Τοποθέτηση διαφημίσεων, επαναληπτικό μάρκετινγκ, παρακολούθηση μετατροπών

6.2.5    Hotjar

Όνομα: Hotjar
Πάροχος: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta (Μάλτα)
Λειτουργία: Τα cookie μπορούν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται σε πολλές σελίδες: δημιουργία heatmap, καταγραφή συνεδριών, έρευνες/δημοσκοπήσεις.

6.3    Διαχείριση cookie και μηχανισμοί παρακολούθησης

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookie και των μηχανισμών παρακολούθησής σας στο πρόγραμμα περιήγησης ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει σχετίζονται μόνο με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε περίπτωση.

6.3.1    Απενεργοποίηση όλων των cookie

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τα cookie από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Να σημειωθεί ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

6.3.2    Διαχείριση των ρυθμίσεών σας σε σχέση με τα cookie και τους μηχανισμούς παρακολούθησης που δεν απαιτούνται τεχνικά

Κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους μας, θα ερωτηθείτε σε επίπεδο cookie εάν συναινείτε στη χρήση από πλευράς μας οποιωνδήποτε cookie άνεσης, cookie μάρκετινγκ ή μηχανισμών παρακολούθησης, αντίστοιχα.

Στις ρυθμίσεις απορρήτου μας, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεση με μελλοντική ισχύ ή να παράσχετε τη συναίνεσή σας σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.


7. Marketing Pixels

Όνομα: Meta Pixel

Πάροχος: Meta Platforms Ireland Limited, Harbour, D2, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin, Ireland, ("Meta").

Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με την "Meta" για τις λειτουργίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια επεξεργασίας της διαδικτυακής μας προσφοράς μέσω Meta-Pixel.

Για τις ανάγκες καθορισμού των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ περί από κοινού επεξεργασίας, συνάψαμε με την Meta συμφωνία από κοινού ευθύνης. Μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή τα βασικά σημεία της συμφωνίας μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Η εν λόγω συμφωνία ρυθμίζει ειδικότερα τα μέτρα ασφάλειας τα οποία οφείλει να εξετάσει η Meta(https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) και πώς τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους έναντι της Meta.

 

Λειτουργία: Η Meta επεξεργάζεται με τη συγκατάθεσή σας τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Facebook Pixel για τις ανάγκες δημιουργίας αναφορών εκστρατειών προώθησης, παρακολούθησης ποσοστού μετατροπής, καταμέτρησης "κλικ" και στοχευμένης διαφήμισης εκτός του ιστοτόπου μας (επαναστόχευση) βάσει των κεφαλίδων HTTP (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των χαρακτηριστικών συσκευής και προγράμματος περιήγησης, του URL, του παραπέμποντος URL, των προσωπικών σας στοιχείων), καθώς και δεδομένα συνδεόμενα ειδικά με το Pixel (συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού Pixel ID και του cookie της Facebook), τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα "κλικ", ορισμένες προαιρετικές τιμές (όπως μετατροπές, τύπος σελίδας), στοιχεία πεδίων σε έντυπα συμπλήρωσης (όπως "e-mail", "διεύθυνση", ποσότητα" κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών)

Δεν λαμβάνουμε από την Meta δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το άτομό σας αλλά ανωνυμοποιημένες αναφορές εκστρατειών προώθησης σχετικά με το κοινό-στόχο του ιστοτόπου και την απόδοση των διαφημίσεων.

Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος από την Meta τροποποιώντας τις προτιμήσεις διαφημίσεων στον ιστότοπο της Facebook. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies τρίτων μεταβαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης της Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης (Digital Advertising Alliance) στη διεύθυνση http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN ή στον δικτυακό τόπο http://www.youronlinechoices.com.

 


 

8.    Ενημερωτικό δελτίο με δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εντός του πεδίου εφαρμογής των Ηλεκτρονικών προσφορών μας, μπορείτε να εγγραφείτε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων. Παρέχουμε τη λεγόμενη επιλογή διπλής συμμετοχής που σημαίνει ότι σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο μέσω email, messenger κινητού (π.χ. WhatsApp), SMS η ειδοποίηση push μόνο αφού επιβεβαιώσετε ρητά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου σε εμάς κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της ειδοποίησης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ανακαλώντας τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας σε ενημερωτικά δελτία μέσω email κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που αποστέλλεται στο αντίστοιχο mail ενημερωτικού δελτίου ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της ηλεκτρονικής προσφοράς. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.


9.    Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι Ηλεκτρονικές προσφορές μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε σελίδες τρίτων στο διαδίκτυο, ιδίως παρόχων που δεν σχετίζονται με εμάς. Μετά το κλικ στον σύνδεσμο, δεν έχουμε καμία επιρροή στη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του κλικ στον σύνδεσμο στον τρίτο (όπως τη διεύθυνση IP ή το URL του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος) καθώς η συμπεριφοράς των τρίτων είναι φυσικά πέραν του ελέγχου μας. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.


10.    Ασφάλεια

Οι υπάλληλοί μας και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να εξασφαλίζουμε ένα δέον επίπεδο ασφάλειας και για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που διαχειριζόμαστε, ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης, ή ανεξουσιοδότητης δημοσιοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς, σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο.


11.    Δικαιώματα χρήστη

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, να βεβαιώνεστε ότι είναι εφικτή η μονοσήμαντη ταυτοποίησή σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με την επεξεργασία ή μη των προσωπικών δεδομένων σας και, εφόσον αυτό συμβαίνει, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.  Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίζετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις.  

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικής ή πρέπει εκ του νόμου να διατηρούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αν, ωστόσο, δεν απαιτείται πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους περιορίζεται (βλ. παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας

Εφόσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων

Εφόσον πληρούνται οι νομοθετικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε να λαμβάνετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή – αν είναι εφικτό τεχνικά – να ζητάτε να μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα σε κάποιον τρίτο.

Ανάκληση συναίνεσης

Σε περίπτωση που συναινέσατε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη.


12.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια στον τόπο κατοικίας σας ή στο κράτος που διαμένετε ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για εμάς. Αυτή είναι:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Διεύθυνση:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY (Γερμανία)

Ταχυδρομική διεύθυνση:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY (Γερμανία)

Τηλέφωνο: +49 (711)/615541-0
Φαξ: +49 (711)/615541-15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Αλλαγές στην Ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων που λαμβάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αναθεωρούμε αναλόγως την ανακοίνωσή μας για την προστασία των δεδομένων. Συνεπώς, να ενημερώνεστε σχετικά την τρέχουσα έκδοση της ανακοίνωσής μας για την προστασία των δεδομένων, γιατί υπόκειται σε αλλαγές.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Για να γνωστοποιήσετε περιπτώσεις προστασίας δεδομένων, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Για υποδείξεις και ενστάσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ασφάλεια και απόρρητο πληροφοριών (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY (Γερμανία)

ή

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 23.05.2023
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 07.06.2023