Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων


Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η Robert Bosch Power Tools GmbH (στη συνέχεια «Bosch Power Tools» ή «Εμείς» ή «Εμάς») εκφράζει την ικανοποίησή της που επισκεφθήκατε τις ιστοσελίδες μας καθώς και τις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) (μαζί επίσης «Online προσφορές») και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας
Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις online προσφορές μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.


Υπεύθυνος
Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι Bosch Power Tools, οι εξαιρέσεις επεξηγούνται σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων
4.1 Βασικές αρχές
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα σύμβασης, καταχώρησης και διακανονισμού, που είναι η έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια νομική βάση ή μας δώσατε προς τούτο, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, τη συγκατάθεσή σας.

4.2 Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση
Εμείς και οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

– Διάθεση αυτής της online προσφοράς
(Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης).

– Για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας
(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των βλαβών και στην ασφάλεια των προσφορών μας).

– Για την απάντηση των ερωτήσεων των χρηστών στα πλαίσια ενός Chat Board
(Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης ή έννομο συμφέρον λόγω βελτίωσης των προϊόντων/υπηρεσιών).
– Ίδια και ξένη διαφήμιση καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση της εμβέλειας στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ή βασισμένη στη συγκατάθεση
(Νομική βάση: Συγκατάθεση / έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για απευθείας μάρκετινγκ, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του δικαίου περί ανταγωνισμού).

– Έρευνες προϊόντων ή έρευνες πελατών μέσω e-mail και/ή μέσω τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό
(Νομική βάση: Συγκατάθεση).
Παρατήρηση: Εάν χρησιμοποιήσουμε για έρευνες ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, θα ενεργεί αυτό αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

– Εκτέλεση διαφημιστικών παιχνιδιών ή προσφορές εκπτώσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του διαφημιστικού παιχνιδιού (διαγωνισμού) ή τους όρους έκπτωσης
(Νομική βάση: η εκτέλεση της σύμβασης).

– Αποστολή ενός Ενημερωτικού Δελτίου με συγκατάθεση του παραλήπτη μέσω e-mail ή SMS/MMS
(Νομική βάση: Συγκατάθεση).

– Λειτουργία μιας Κοινότητας για εγγεγραμμένα μέλη
(Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης)

– Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.3 Εγγραφή
Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τη σύναψη σύμβασης, σας παρακαλούμε να προβείτε σε εγγραφή. Στα πλαίσια της εγγραφής συλλέγουμε τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση και την εκπλήρωση της σύμβασης προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, ενδεχομένως στοιχεία για τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής ή για τον δικαιούχο λογαριασμού) καθώς επίσης και ενδεχομένως περαιτέρω δεδομένα σε εθελοντική βάση. Τα υποχρεωτικά στοιχεία τα επισημαίνουμε με έναν αστερίσκο (*).

4.4 Αρχεία καταγραφής (log files)
Σε κάθε χρήση του διαδικτύου διαβιβάζονται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο (Internet-Browser) αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και αποθηκεύονται από εμάς στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής (log files).

Τα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται από εμάς για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διευκρίνιση προσπαθειών επίθεσης) για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής (log files), των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να διαβιβάζονται στις ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής (log files) χρησιμοποιούνται (χωρίς καμία ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP) επίσης και για σκοπούς ανάλυσης, βλ. γι’ αυτό την ενότητα Ανάλυση ιστού.

Στα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται ιδιαίτερα οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής, από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην online προσφορά,
– Διεύθυνση διαδικτύου της ιστοσελίδας, από την οποία κλήθηκε η online προσφορά (το ονομαζόμενο URL προέλευσης ή παραπομπής),
– Όνομα του παρόχου υπηρεσιών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στην online προσφορά,
– Όνομα των ανακτηθέντων αρχείων ή πληροφοριών,
– Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια της κλήσης,
– Μεταβιβασμένη ποσότητα δεδομένων,
– Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet-Browser) συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (Add-Ons) (π.χ. για το Flash Player),
– Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Ερώτηση επιτυχής» ή «Το ζητούμενο αρχείο δε βρέθηκε»).

4.5 Παιδιά
Αυτή η online προσφορά δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.


Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων
5.1 Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς σε άλλους υπεύθυνους μόνο, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, εμείς ή ο τρίτος έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην περαιτέρω μεταβίβαση ή υπάρχει προς τούτο η συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση θα βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση. Οι «τρίτοι» μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch. Εφόσον διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους στη βάση ενός έννομου συμφέροντος, επεξηγείται αυτό σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων.
Επιπλέον μπορούν δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους, εφόσον θα έπρεπε να είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.

5.2 Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)
Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών καθήκοντα, όπως υπηρεσίες πώλησης και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, διακανονισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων (data hosting) και ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης πελατών. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και τη διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από εμάς να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch.

5.3 Περαιτέρω μεταβίβαση σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ
Μπορούμε να διαβιβάσουμε επίσης προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες, οι οποίοι έχουν την έδρα τους εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) στις επονομαζόμενες τρίτες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση πριν από τη διαβίβαση εξασφαλίζουμε, ότι στον παραλήπτη υπάρχει είτε ένα αποδεκτό επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. με βάση την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντίστοιχη χώρα ή η συμφωνία των επονομαζόμενων τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον παραλήπτη) ή ότι υπάρχει η συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω μεταβίβαση.

Μπορείτε να λάβετε από εμάς μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί, για να εξασφαλιστεί το αποδεκτό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Χρησιμοποιήστε παρακαλώ προς τούτο τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία.


 Διάρκεια της αποθήκευσης, Προθεσμίες φύλαξης
Βασικά εμείς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της online προσφοράς μας και των συναφών υπηρεσιών ή έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, μπορεί να έχουμε ακόμη έννομο συμφέρον για το ταχυδρομικό μάρκετινγκ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τέτοια δεδομένα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λόγω των προθεσμιών φύλαξης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι, να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα).


Διαφημιστικά παιχνίδια ή προσφορές εκπτώσεων
Όταν συμμετέχετε σε ένα δικό μας διαφημιστικό παιχνίδι ή σε μια δική μας προσφορά εκπτώσεων, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την κοινοποίηση του δώρου σας και με τον σκοπό τη διαφήμισης των προϊόντων μας στον βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο ή στον βαθμό, που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Ξεχωριστές πληροφορίες για τα διαφημιστικά παιχνίδια ή για τις προσφορές εκπτώσεων θα βρείτε στους εκάστοτε όρους συμμετοχής.


Χρήση των cookies
8.1 Γενικά
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία κατά την επίσκεψη μιας online προσφοράς, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Όταν καλέσετε ξανά αυτή την online προσφορά, τότε ο πλοηγός (browser) σας στέλνει το περιεχόμενο των cookies στον εκάστοτε πάροχο και καθιστά έτσι δυνατή την αναγνώριση της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει, να διαμορφώσουμε ιδανικά για σας την online προσφορά μας και να σας διευκολύνουμε στη χρήση.

8.2 Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ερωτάστε σε ένα Cookie-Layer Pop Up (αναδυόμενο παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν θα επιτρέψετε τα cookies, τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, ή θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Αν αποφασίσετε να μην επιτρέπονται τα cookies, τότε ορίζεται στον πλοηγό (browser) σας ένα Opt-Out cookie. Αυτό το cookie χρησιμεύει αποκλειστικά στην αντιστοίχιση της ένστασής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί όμως να οδηγήσει, ώστε ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Προσέξτε παρακαλώ, ότι ένα Opt-Out cookie για τεχνικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον πλοηγό (browser), από τον οποίο έχει οριστεί. Όταν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλο πλοηγό (browser) ή μια άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» εκ νέου.

Από τη δυνατότητα ρύθμισης δεν καλύπτονται τα cookies, που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ιστοσελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Μέσω του πλοηγού (browser) σας μπορείτε όμως οποτεδήποτε να διαγράψατε όλα τα cookies. Γι’ αυτό συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) σας. Και αυτό μπορεί ωστόσο να οδηγήσει, ώστε να μην είναι πλέον στη διάθεσή σας ορισμένες ξεχωριστές λειτουργίες.

Επιπλέον μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα της διαχείρισης της χρήσης των cookies μέσω τρίτων παρόχων και της απενεργοποίησής τους:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Αυτή η ιστοσελίδα δε λειτουργεί από εμάς, έτσι ώστε να μη φέρουμε ευθύνη για αυτή και να μην έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα και στη διαθεσιμότητά της.

8.3 Cookies της Bosch Power Tools
Η Bosch Power Tools χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript), για να μπορεί παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζει ιδανικά το σχεδιασμό των ιστοσελίδων."

8.4 Cookies τρίτων παρόχων
Σε ορισμένες ιστοσελίδες της Bosch Power Tools ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η Bosch Power Tools δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους."


Χρήση των εργαλείων retargeting (επαναστόχευσης)
9.1 Για τη βελτιστοποίηση του online μάρκετινγκ της εταιρείας μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες retargeting (επαναστόχευσης). Έτσι η προσφορά στο διαδίκτυο διαμορφώνεται για σας πιο ενδιαφέρουσα και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

9.2 Με τη χρήση των cookies, στα οποία καταγράφεται το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης σας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με εξατομικευμένη και σχετική με τα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση στις ιστοσελίδες των Retargeting συνεργατών μας, όπως η Google AdWords. Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του retargeting.

9.3 Όταν δε θέλετε, να χρησιμοποιεί η Bosch Power Tools και οι retargeting συνεργάτες της τα
αντίστοιχα retargeting-cookies, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 8.2.


Χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών)
10.1 Για να διαμορφώσουμε την online προσφορά μας για τους χρήστες μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστική, χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών).

10.2  Οι conversion tracking συνεργάτες μας, όπως η Google AdWords, τοποθετούν σε αυτή την υπηρεσία ανάλυσης ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie»), εφόσον μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη καταλήξετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε ορισμένες σελίδες μας και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, τότε μπορούμε εμείς και ο εκάστοτε conversion tracking συνεργάτης μας να αναγνωρίσουμε, ότι κάποιος έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έτσι προωθήθηκε στην σελίδα μας. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του conversion-cookie, χρησιμεύουν για τη δημιουργία conversion statistics (στατιστικές μετατροπών) και την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και προωθήθηκαν σε μια σελίδα, επισημασμένη ένα conversion-tracking-tag.

Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του conversion tracking.

10.3 Όταν δε θέλετε, να χρησιμοποιεί η Bosch Power Tools και οι conversion tracking συνεργάτες της τα αντίστοιχα conversion-cookies, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 8.2.


Χρήση των εργαλείων ανάλυσης
11.1 Για τις ιστοσελίδες εκτελεί η Bosch Power Tools μετρήσεις πρόσβασης με εργαλεία ανάλυσης δικτύου, όπως WebTrends και Tealium.

11.2 Κατά την επιλογή των εργαλείων ανάλυσης προσέχουμε, ώστε αυτά να συλλέγουν τα δεδομένα πρόσβασης αποκλειστικά ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αποκατασταθεί καμία σύνδεση με ένα χρήστη. Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει μέσω της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται cookies, για να καταστεί δυνατή η ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα η Bosch Power Tools μπορεί έτσι να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων.

11.3 Όταν δε θέλετε, να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα cookies ανάλυσης, τότε ενεργήστε όπως στο σημείο 8.2.


Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)
12.1 Η Bosch Power Tools χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της και στις mobile apps (εφαρμογές κινητών συσκευών) τα επονομαζόμενα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Twitter και Google+. Εδώ πρόκειται για πεδία ενεργοποίησης, όπως το «Facebook Like Button» (πλήκτρο Facebook Μου Αρέσει).

12.2 Με την επονομαζόμενη μέθοδο διπλού κλικ σας προστατεύουμε από τη στάνταρ ανίχνευση και αξιολόγηση της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας από του παρόχους κοινωνικών δικτύων. Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα του ιστοχώρου μας, η οποία περιλαμβάνει τέτοια plugins (πρόσθετα), αυτά είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο προσφερόμενο κουμπί, ενεργοποιούνται τα plugins (πρόσθετα). Με αυτή την ενεργοποίηση αποκτάτε τη σύνδεση στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων σας. Εάν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας από τον πλοηγό (browser) σας στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και αποθηκεύονται εκεί. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη μεταφορά, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε ξανά το plugin (πρόσθετο).

12.3 Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, μπορεί αυτό επιπλέον να αντιστοιχήσει την επίσκεψη στον εκεί λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε, να αντιστοιχήσει το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο τα συγκεντρωμένα κατά την επίσκεψή σας δεδομένα με τα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα μέλους, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν την ενεργοποίηση του πλήκτρου Social Plugin (πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης) από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο.

12.4 Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλώ στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.


Social Sign In (Σύνδεση μέσω των κοινωνικών δικτύων)
Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να συνδεθείτε στην online προσφορά μας με τα επονομαζόμενα Social-Sign Ins, όπως Facebook-Connect και Twitter.

Για την εγγραφή μεταφέρεστε στη σελίδα του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου, όπου μπορείτε να συνδεθείτε με τα εκεί δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει, ότι ο λογαριασμός σας, του εκάστοτε δικτύου, συνδέεται με την υπηρεσία μας. Εδώ σε περίπτωση συγκατάθεσής σας οι πληροφορίες του εκεί δημόσιου προφίλ σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και τα στοιχεία αναγνώρισης των διαδικτυακών φίλων σας καθώς και ενδεχομένως περαιτέρω δεδομένα μεταφέρονται μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης σε εμάς.

Αντίθετα, το χρησιμοποιούμενο για την εγγραφή κοινωνικό δίκτυο λαμβάνει την κατάσταση σύνδεσης, πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης (browser)και τη διεύθυνση IP σας. Ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ή ο εξυπηρετητής του μπορεί να βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (π.χ. στις
ΗΠΑ).

Όταν δε θέλετε να λάβει χώρα μια διαβίβαση δεδομένων ανάμεσα σε εμάς και στα κοινωνικά δίκτυα, τότε μη συνδεθείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής εγγραφής, αλλά χρησιμοποιήστε αντί αυτών τις δικές μας υπηρεσίες σύνδεσης.


YouTube
Αυτή η online προσφορά χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο YouTube, η οποία λειτουργεί από τη YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ («YouTube”). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα, η οποία καθιστά δυνατή την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο.
Όταν καλείτε μια αντίστοιχη σελίδα της προσφοράς μας, το ενσωματωμένο YouTube-Player αποκαθιστά μια σύνδεση με το YouTube, για να μπορεί να μεταφερθεί και να αναπαραχθεί το αρχείο βίντεο ή το αρχείο ήχου. Σε αυτή την περίπτωση μεταφέρονται επίσης δεδομένα στο YouTube ως υπεύθυνου. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων μέσω του YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και τον σκοπό των συλλεγόμενων δεδομένων, για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων μέσω YouTube, για τα δικαιώματά σας και στις επιλεγόμενες από εσάς επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στην υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων του YouTube.


Ενημερωτικό Δελτίο
15.1 Ενημερωτικό Δελτίο με εγγραφή, Δικαίωμα ανάκλησης
Στα πλαίσια της online προσφοράς μας μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής στο Ενημερωτικό Δελτίο. Χρησιμοποιούμε γι’ αυτό την επονομαζόμενη «Double Opt-In» μέθοδο, όπου θα σας στείλουμε μόνο τότε ένα Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, υπηρεσίες κινητής πληροφόρησης (όπως π.χ. WhatsApp), SMS ή push ενημέρωση, όταν εσείς προηγουμένως, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) σε ένα μήνυμα, μας επιβεβαιώσετε κατηγορηματικά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν αργότερα αποφασίσετε να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση πραγματοποιείται για Ενημερωτικό Δελτίο e-mail μέσω του τυπωμένου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link) ενδεχομένως στις ρυθμίσεις διαχείρισης της εκάστοτε online προσφοράς. Εναλλακτικά ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω των στοιχείων της ενότητας Επικοινωνία.


Κοινότητες (Communities)
Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να γίνετε μέλος σε μια από τις δικές μας Bosch Power Tools Κοινότητες (όπως η BOB και MYBosch Community). Εκεί μπορείτε να εγγραφείτε, να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη και να επικοινωνήσετε με άλλα μέλη. Τα παραγόμενα εκεί δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε μόνο στο πλαίσιο της δήλωσης συγκατάθεσης δώσατε εκεί για τους αντίστοιχους σκοπούς μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και για σκοπούς σέρβις. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αυτή τη συγκατάθεση.

Μέσω μιας φόρμας εισαγωγής στην εκάστοτε Κοινότητα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, εάν ξεχωριστά στοιχεία του δικού σας προφίλ χρήστη θα δημοσιεύονται σε όλα τα μέλη της Κοινότητας ή μόνο στους δικούς σας «Φίλους της Κοινότητας» ή θα πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικά.
Όλα τα άλλα δεδομένα που δημιουργείτε στην Κοινότητα, π.χ. δημιουργώντας σχόλια ή εικόνες, είναι απεναντίας αυτόματα προσβάσιμα στο κοινό και συνδέονται με το δικό σας προφίλ χρήστη.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link)
Η online προσφορά μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων μέσω τρίτων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.


Ασφάλεια
Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από τη Bosch Power Tools επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων, που διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.


Δικαιώματα των χρηστών
Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία. Βεβαιωθείτε εδώ παρακαλώ, ότι είναι δυνατή μια σαφής αναγνώρισή σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα ενημέρωσης:
Έχετε το δικαίωμα, να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε από εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, περιορίζεται η επεξεργασία τους (βλ. πιο κάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:
Μπορείτε να μας ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις -, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων:
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία δεδομένων από εμάς. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ένσταση ενάντια σε απευθείας μάρκετινγκ:
Μπορείτε επιπλέον οποτεδήποτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς («Άρνηση διαφήμισης»). Λάβετε παρακαλώ υπόψη, ότι για οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρξει αλληλεπικάλυψη μεταξύ της ανάκλησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στα πλαίσια μιας τρέχουσας καμπάνιας.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση νομικής βάσης «νόμιμου συμφέροντος»:
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα, να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, εφόσον αυτό βασίζεται στη νομική βάση έννομου συμφέροντος. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:
Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται.

Φορητότητα δεδομένων:
Έχετε επιπλέον το δικαίωμα, τα δεδομένα, τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας, να τα λάβετε διαβιβαζόμενα σε μια δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή - όσο είναι τεχνικά εφικτό - να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν τρίτο.

"Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή:
Έχετε το δικαίωμα, να υποβάλετε μια προσφυγή σε μια αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε γι’ αυτό, να αποταθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το ομόσπονδο κρατίδιό σας ή στην αρμόδια για εμάς αρχή προστασίας δεδομένων. Αυτή είναι:
Ο εντεταλμένος της κυβέρνησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης

Διεύθυνση κατοικίας:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τηλ.: 0711/615541-0
Φαξ: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Αλλαγή της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα, να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προσαρμόσουμε επίσης αντίστοιχα τις υποδείξεις μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε γι’ αυτό παρακαλώ την τρέχουσα κάθε φορά έκδοση της υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.


Επικοινωνία

Επικοινωνία Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στην διεύθυνση που υπάρχει κάτω από την ενότητα "Υπεύθυνος επικοινωνίας". Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και τη δήλωση περιστατικών προστασίας δεδομένων χρησιμοποιείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:


Κύριος
Matthias Goebel
Υπεύθυνος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Όμιλος Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή

mailto: PT.DSO@bosch.com


Ενημέρωση: 11.12.2018