Meddelelse om databeskyttelse


1.    Meddelelse om databeskyttelse

Bosch Power Tools GmbH (herefter “Bosch Power Tools” eller “Vi” eller “Os”) byder dig velkommen til vores internetsider og mobile applikationer (tilsammen også omtalt som “Onlinetilbud”). Vi takker dig for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterer dit privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv under behandlingen af personlige data såvel som sikkerheden for alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os. Vi behandler personlige data, som blev indsamlet under dit besøg til vores onlinetilbud, fortroligt og kun i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er inkluderet i vores virksomhedspolitik.


3.    Dataansvarlig

Bosch Power Tools GmbH er den dataansvarlige for behandlingen af dine data; undtagelser er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores kontaktoplysninger er som følger:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, TYSKLAND, kontakt@bosch.de.


4.    Indsamling, behandling og brug af personlige data

4.1    Kategorier af behandlede data

Følgende kategorier af data behandles:

•    Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, IP-adresse)
•    Kontraktmæssige masterdata (f.eks. kontraktforhold, kontrakter eller produktinteresse)
•    Kundehistorik
•    Planlægnings- og lovgivningsmæssige data
•    Transaktionsdata

4.2    Principper

Personlige data omfatter alle oplysninger, der er relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, dette inkluderer f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontraktmæssige stamdata, kontraktregnskab og betalingsdata, som er et udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger udelukkende personlige data (herunder IP-adresser), når der enten er et lovbestemt juridisk grundlag for det, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personlige data i forbindelse med dette anliggende, f.eks. ved registrering.

4.3    Formål med behandlingen og juridisk grundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere der arbejder for os, behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

4.3.1    Betingelser for disse onlinetilbud

(Juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser.).

4.3.2    Besvarelse af brugeranmodninger indenfor omfanget af en kontraktformular

(Juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser eller legitime interesser til forbedring af produkter/tjenester).

4.3.3    Udbedring af serviceproblemer såvel som af sikkerhedsmæssige årsager.

(Juridisk grundlag: Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at udbedre serviceproblemer samt i beskyttelsen af vores tilbud).

4.3.4    Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder.

(Juridisk grundlag: Legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder).

4.3.5    Reklame for os såvel som andre samt markedsforskning og forskningsanalyse udført indenfor omfanget af, hvad der ved lov er tilladt eller baseret på samtykke

(Juridisk grundlag: Samtykke/legitim interesse fra vores side i forbindelse med direkte marketing, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelse og konkurrenceloven).

4.3.6    Produkt- eller kundeundersøgelser udført via e-mail og/eller telefon, der er underlagt dit forudgående udtrykkelige samtykke.

(Juridisk grundlag: Samtykke).

4.3.7    Gennemførsel af lodtrækninger eller rabatkampagner i overensstemmelse med relevante vilkår og betingelser for lodtrækninger eller rabatkampagner.

(Juridisk grundlag: Opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser).

4.3.8    Afsendelse af en e-mail eller SMS/MMS-nyhedsbrev er underlagt modtagerens samtykke

(Juridisk grundlag: Samtykke).

4.4    Registrering

Vi anmoder om, at du registrerer dig, hvis du ønsker at bruge eller få adgang til fordele, som kræver, at du indgår i opfyldelsen af en kontrakt. Ved registrering indsamler vi dine personlige data, der er nødvendige for at indgå i opfyldelsen af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, hvis relevant, oplysninger om foretrukken betalingsmetode eller kontoholder) såvel som yderligere data på frivillig basis, hvis det er nødvendigt. Obligatorisk information er markeret med en *.

4.5    Logfiler

Hver gang du bruger internettet, overfører din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler.
Vi gemmer logfiler for at bestemme serviceforstyrrelser og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at undersøge angrebsforsøg) i en periode på 7 dage og sletter dem efterfølgende. Logfiler, der skal bevares som bevismateriale, er udelukket fra sletning, indtil den pågældende hændelse er løst og kan fra sag til sag overføres til efterforskningsmyndighederne.

Følgende information gemmes i logfiler:

-    IP-adresse (internetprotokoladresse) for den terminalenhed, der bruges til at få adgang til Online-tilbuddet;
-    Internetadresse på det websted, hvorfra der er adgang til Online-tilbuddet (såkaldt URL-adresse eller henvisnings-URL);
-    Navn på tjenesteudbyderen, som blev brugt til at tilgå Online-tilbuddet,
-    Navn på filerne eller informationen, der er tilgået,
-    Dato og tid såvel som varigheden af hentning af dataene,
-    Mængden af overførte data,
-    Operativsystem og information om den anvendte internetbrowser, inklusive installerede tilføjelsesprogrammer (f.eks. Flash Player);
-    http-statuskode (f.eks. "Anmodning lykkedes" eller "Anmodet fil blev ikke fundet").

4.6    Børn

Dette onlinetilbud er ikke beregnet for børn under 16 år.

4.7    Overførsel af data til andre dataansvarlige

Principielt videregives dine personlige data kun til andre dataansvarlige, hvis det kræves for at opfylde en kontraktlig forpligtelse, eller hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke. Oplysninger om det juridiske grundlag og modtagere eller kategorier af modtagere kan findes i afsnittet – Behandling, formål og juridisk grundlag.

Endvidere kan data overføres til andre dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovbestemmelser eller administrative eller retslige ordrer, der kan retshåndhæves.

4.7.1    Tjenesteudbydere (generelt)

Vi anvender eksterne tjenesteudbydere til opgaver såsom programmerings- og data-hostingtjenester. Vi har valgt disse tjenesteudbydere omhyggeligt og overvåger dem regelmæssigt, især med hensyn til hvorvidt de er omhyggelige i deres håndtering og beskyttelse af de data, de gemmer. Alle tjenesteudbydere er forpligtet til at sikre fortrolighed og overholde lovbestemmelserne på området. Tjenesteudbyderne kan også være andre selskaber i Bosch-koncernen.

4.8    Overførsel til modtagere udenfor EØS

Vi kan overføre personlige data til modtagere, der er placeret uden for EØS, i såkaldte tredje lande. I sådanne tilfælde, sikrer vi før overførsel, at enten datamodtageren leverer et passende niveau af databeskyttelse eller at du har givet samtykke til overførslen.

Du er berettiget til at modtage en oversigt over modtagere i tredje lande, og en kopi af de særligt aftalte bestemmelser, der sikrer et passende niveau af databeskyttelse. Brug venligst i denne forbindelse oplysningerne i kontaktafsnittet.

4.9    Opbevaringsvarighed, opbevaringsperioder

Grundlæggende set gemmer vi dine data så længe det er nødvendigt for at tilbyde vores onlinetilbud og forbundne tjenester eller så længe vi har en legitim interesse i at gemme data (f.eks. kan vi stadig have en legitim interesse i marketing via postadresse efter opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data bortset fra de data, som vi er forpligtet på at opbevare i forbindelse med opfyldelsen af juridiske forpligtigelser (f.eks. på grund af opbevaringsperioder, der er reguleret af skattemæssige og kommercielle praksisser, er vi forpligtet på at have dokumenter såsom kontrakter og fakturaer tilgængelige i en bestemt periode).


5.    Lodtrækning eller rabatkampagner

Hvis du deltager i en af vores lodtrækninger eller rabatkampagner, bruger vi data til at informere dig om alle vundne præmier, og med det formål at reklamere for vores produkter i det omfang, det er tilladt ved lov eller i det omfang, du har givet samtykke. Information om lodtrækninger eller rabatkampanger kan ses i de relevante vilkår for deltagelse.


6.    Brug af cookies

I forbindelse med vores onlinetjeneste kan der bruges cookies og sporingsmekanismer.
Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes på din enhed, når du besøger vores onlinetjeneste.
Sporing er mulig ved brug af forskellige teknologier. Vi behandler særlig information ved brug af pixel-teknologi og/eller under analyse af logfil.

6.1    Kategorier

Vi skelner mellem cookies, som er påkrævede for de tekniske funktioner af onlinetjenesten, og cookies og sporingsmekanismer, som ikke er påkrævede for den tekniske funktion af onlinetjenesterne.

Det er almindeligvis muligt at bruge onlinetjenesten uden cookies, som tjener formål, der ikke er tekniske.

6.1.1    Teknisk påkrævede cookies

Med teknisk påkrævede cookies mener vi cookies, der er nødvendige for, at den tekniske levering af onlinetjenesten kan sikres. Disse inkluderer f.eks. cookies, der gemmer data til at sikre problemfri gengivelse af video eller audio.

Sådanne cookies slettes, når du forlader webstedet.

6.1.2    Cookies og sporingsmekanismer, som ikke er teknisk påkrævede

Vi bruger kun cookies og sporingsmekanismer, hvis du har givet os samtykke på forhånd i ethvert tilfælde. Med undtagelse af den cookie, som gemmer den aktuelle status af dine indstillinger for databeskyttelse (valgt cookie). Denne cookie indstilles baseret på legitim interesse.

Vi skelner mellem to underkategorier med hensyn til disse cookies og sporingsmekanismer:

6.2    Komfort-cookies

Disse cookies faciliterer drift, og giver dig derfor mulighed for at browse vores onlinetjeneste nemmere, f.eks. kan dine sprogindstillinger være inkluderet i disse cookies.

Marketingcookies og sporingsmekanismer

Generelt

Ved at bruge marketingcookies og sporingsmekanismer er vi og vores partnere i stand til at vise dig tilbud baseret på dine interesser, som er et resultat af en analyse af din brugeradfærd:

- Statistik:

Vi måler f.eks. antallet af dine sidevisninger ved hjælp af statiske værktøjer.

- Konverteringssporing:

Vores konverteringssporingspartnere placerer en cookie på din computer ("konverteringscookie"), hvis du åbnede for vores websted via en reklame hos den pågældende partner. Normalt er disse cookies ikke gyldige efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den relevante konverteringspartner se, at en bestemt bruger klikkede på reklamen, og derved blev omdirigeret til vores websted. Dette kan også gøres på tværs af flere enheder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookies, har til hensigt at indsamle konverteringsstatistik og dokumentere det samlede antal af brugere, som klikkede på den pågældende reklame, og blev omdirigeret til et websted med et konverterings-sporingsmærke.

- Målretning:

Disse værktøjer skaber brugerprofiler ved hjælp af reklamecookie eller tredjeparts reklamecookies, såkaldte »webbeacons« (usynlig grafik, også kaldet pixels eller sporings-pixels) eller ved hjælp af sammenlignelige teknologier. Disse bruges til interessebaseret reklame, og til at kontrollere hyppigheden med hvilken brugeren ser bestemte reklamer. Den relevante leverandør er den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen af data i forbindelse med værktøjet. Leverandørerne af værktøjerne kan også oplyse information til tredjepart med henblik på ovennævnte. Vær opmærksom på meddelelser om databeskyttelse fra den relevante leverandør i denne forbindelse.

Vær opmærksom på, at brug af værktøjerne inkluderer overførsel af dine data til modtagere udenfor EØS, hvor der ikke er et tilstrækkelige niveau af databeskyttelse svarende til den generelle databeskyttelsesforordning (f.eks. USA). Se de følgende beskrivelser af de enkelte marketingværktøjer for flere oplysninger i denne forbindelse.

6.2.1    Monetate

Navn: Monetate
Leverandør: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funktion: Cookies kan spore brugeradfærd på tværs af websteder, UX-testning

6.2.2    Google Analytics

Navn: Google Analytics
Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktion: Analyse af brugeradfærd (sidehentning, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler baseret på information på tværs af enheder af Google-brugere, der er logget på (sporing på tværs af enhed), forbedring af pseudonyme brugerdata med målgruppespecifik information leveret af Google, målretning, UX-testning, konverteringssporing og målretning sammen med Google Ads

6.2.3    Tealium

Navn: Tealium
Leverandør: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funktion: Administration af mærker på websteder via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder

6.2.4    Google Doubleclick

Navn: Google Doubleclick
Leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktion: Placering af reklamer, målretning, konverteringssporing

6.2.5    Hotjar

Navn: Hotjar
Leverandør: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funktion: Cookies kan spore, hvordan brugere browser på tværs af flere sider, oprettelse af heatmaps, sessionsdokumentation, undersøgelser/meningsundersøgelser

6.3    Styring af cookies og sporingsmekanismer

Du kan styre dine indstillinger for cookies og sporingsmekanismer i browseren og/eller dine indstillinger til beskyttelse af personlige data.

Bemærk: De indstillinger, du har valgt, henviser kun til den browser, der bruges i hvert enkelt tilfælde.

6.3.1    Deaktivering af alle cookies

Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, skal du gøre det via dine browser-indstillinger. Bemærk venligst, at dette kan påvirke webstedets funktionalitet.

6.3.2    Styring af dine indstillinger med hensyn til cookies og sporingsmekanismer, der ikke er teknisk påkrævede

Når du besøger vores websteder, vil du i et cookielag blive spurgt om, hvorvidt du giver samtykke til vores brug af alle komfort-cookies, marketingcookies eller sporingsmekanismer.

Du kan i vores indstilling af beskyttelse af personlige data trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning eller give dit samtykke på et senere tidspunkt.


7. Marketing Pixels

Navn: Facebook Pixel

Leverandør: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Sammen med Facebook er vi ansvarlige for at behandle dine personlige oplysninger inden for det omfang, at dine personlige oplysninger behandles i forbindelse med vores onlinetjeneste, der bruger Facebook Pixel.

For at kunne definere vores respektive ansvarsområder med det formål at opfylde forpligtelserne i henhold til GDPR angående fælles behandling har vi indgået en aftale om fælles ansvar med Facebook. Du kan til hver en tid se hovedpunkterne i aftalen på følgende link: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Den omhandler i særdeleshed, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal benytte sig af (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms), og hvordan de registreredes rettigheder kan blive udøvet i forhold til Facebook.

Funktion: Facebook behandler dine personlige oplysninger baseret på dit samtykke gennem Facebook Pixel for at generere kampagnerapporter, konverteringssporing, klikhændelser og målrettet annoncering uden for vores website (retargeting) baseret på HTTP-overskrifter (herunder IP-adresser, enheds- og browseregenskaber, webadresser, henvisningswebadresser, dig som individ), Pixel-specifikke data (herunder Pixel-ID og Facebook-cookies), klikadfærd, valgfrie værdier (såsom konverteringer, sidetype), navne på formularfelter (såsom "e-mail", "adresse", "mængde" ved køb af et produkt eller en tjeneste)

Vi modtager ingen personlige oplysninger om dig fra Facebook, men derimod anonymiserede kampagnerapporter om websitets målgruppe og annonceeffektivitet.

Du kan undgå at modtage interessebaserede annoncer fra Facebook ved at ændre dine annonceringspræferencer på Facebooks website. Alternativt kan du deaktivere brugen af tredjepartscookies ved at gå ind på fravalgssiden Digital Advertising Alliance på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller på websitet http://www.youronlinechoices.com.

Få mere at vide på: https://www.facebook.com/policy


 

8.    Samtykke til nyhedsbrev, ret til at annullere

Du kan indenfor omfanget af vores onlinetilbud tilmelde dig til nyhedsbrevet. Vi leverer den såkaldte dobbelte framelding, som betyder at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (såsom f.eks. WhatsApp), SMS eller push-meddelelser, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevstjenesten overfor os ved at klikke på linket i en meddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du på et hvilket som helst tidspunkt opsige tilmeldelsen ved at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke til nyhedsbreve tilbage via e-mail ved at klikke på linket, som sendes sammen med den pågældende nyhedsbrevsmail eller i de administrative indstillinger for onlinetilbuddet. Du kan også kontakte os via kontaktoplysningerne, som findes i afsnittet Kontakt.


9.    Eksterne links

Vores onlinetilbud kan indeholde links til internetsider fra tredjeparter, i særdeleshed leverandører, som er relateret til os. Nu du klikker på linket, har vi ikke nogen indflydelse på indsamlingen, behandlingen og brugen af personlige data, der muligvis overføres ved klik på linket til tredjeparten (såsom IP-adressen eller URL‘en til webstedet, hvor linket er placeret), da adfærden af tredjeparter naturligvis ligger udenfor vores kontrol. Vi påtager os ikke noget ansvar for tredjeparters behandling af personlige data.


10.    Sikkerhed

Vores ansatte og de virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne, er forpligtet til fortrolighed og overholdelse af gældende databeskyttelseslove.

Vi tager alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at kunne sikre et passende sikkerhedsniveau og for at kunne beskytte dine data, der administreres af os, især mod risikoen for utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang.

Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med teknologiske fremskridt.


11.    Brugerrettigheder

For at håndhæve dine rettigheder skal du bruge oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sikre dig, at en entydig identifikation af din person er mulig.

Ret til information og adgang

Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt dine personlige data behandles eller ej, og, hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til dine personlige data.

Ret til at rette og slette

Du har ret til at få rettet forkerte personlige data.  Så vidt lovbestemte krav er opfyldt, har du ret til at få udfyldt eller slettet dine data.  

Dette gælder ikke for data, der er nødvendige til fakturering eller regnskabsmæssige formål, eller som er underlagt en lovpligtig opbevaringsperiode. Hvis der ikke kræves adgang til sådanne data, er behandlingen heraf imidlertid begrænset (se følgende).

Begrænsning af behandling

Så vidt lovbestemte krav er opfyldt, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine data.

Dataportabilitet

Så vidt gældende krav er opfyldt, kan du anmode om at modtage data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller - hvis det er teknisk muligt - at kræve, at vi overfører disse data til en tredjepart.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine data, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt med fremtidig virkning. Lovligheden af databehandlingen før tilbagetrækningen forbliver uforandret.


12.    Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Du kan appellere til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for det område eller land, hvor du bor eller til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Myndigheden for databeskyttelse og informationsfrihed

Adresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, TYSKLAND

Postadresse:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, TYSKLAND

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Ændringer i meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I sådanne tilfælde ændrer vi vores meddelelse om databeskyttelse i overensstemmelse hermed. Tjek derfor venligst den aktuelle version af vores meddelelse om databeskyttelse, da den kan være ændret.

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du finde adressen i afsnittet "Dataansvarlig".

Brug venligst følgende link, hvis du ønsker at påberåbe dine rettigheder: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Brug venligst følgende link til at give besked om databeskyttelseshændelser: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Hvis du har forslag eller klager vedrørende behandlingen af dine personlige data, anbefaler vi at du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige:

Databeskyttelsesansvarlig
Informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ikrafttrædelsesdato: 10.07.2020