Informace k ochraně osobních údajů


1.    Informace k ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH (dále „Bosch Power Tools“, resp. „my“, „nám“, „nás“ atd.) vám děkuje za návštěvu svých internetových stránek a mobilních aplikací (společně také „online nabídka“) a váš zájem o svůj podnik a výrobky.


2.    Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních údajů mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při vaší návštěvě naší online nabídky zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost a zabezpečení informací jsou důležitou součástí politiky naší firmy.


3.    Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je firma Bosch Power Tools, výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

4.1  Kategorie zpracovaných údajů

Zpracovávají se tyto kategorie údajů:

  • Plánovací a řídicí údaje
  • Údaje o pohybu 

4.2  Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

4.3  Účely zpracování a právní základy

Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověření poskytovatelé služeb k následujícím účelům:

4.3.1     Poskytnutí této online nabídky

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud se děje v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a hospodářské soutěži.)

4.3.2     K určení chyb a z bezpečnostních důvodů

(Právní základ: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek.)

4.3.3     Ochranu a hájení našich práv

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).

4.4  Soubory protokolů

Při každém použití internetu zasílá váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů na dobu 30 dnů ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

V souborech protokolů se ukládají následující informace:

-       IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;

-       internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);

-       název vyvolaných souborů nebo informací;

-       datum, čas a trvání vyvolání;

-       operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);

-       kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.5  Děti

Tato online nabídka není určená pro děti mladší 16 let.

4.6  Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici váš souhlas s předáním. Podrobnosti o právních základech a příjemcích resp. kategoriích příjemců jsou uvedeny v části Účely zpracování a právní základy.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.6.1     Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako programování a datový hosting. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.

4.7  Doba uložení; lhůty pro uchovávání

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Poté vymažeme vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).


5.   Používání souborů cookie

V souvislosti s našimi online službami můžeme využívat soubory cookie a mechanismy pro sledování.

Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které se při návštěvě našich online služeb mohou ukládat na vaše zařízení.

Sledování je možné pomocí různých technologií. Informace zpracováváme zejména pomocí technologie pixelů nebo během analýzy souborů protokolu.

5.1  Kategorie

Rozlišujeme soubory cookie, které jsou nezbytné pro technické funkce online služby, a soubory cookie a mechanismy pro sledování, které pro technické funkce online služby povinně vyžadovány nejsou.

Online službu obecně lze využívat bez jakýchkoli souborů cookie, které slouží netechnickým účelům.

5.1.1   Technické soubory cookie

Soubory cookie vyžadované z technického hlediska se rozumí soubory cookie, bez nichž nelze zajistit technickou stránku poskytování online služby. Patří mezi ně například soubory cookie, které ukládají data, aby zajistily plynulé přehrávání záznamu videa nebo zvuku.

Tyto soubory cookie budou po opuštění webu odstraněny.

5.1.2   Soubory cookie a sledovací mechanismy, které nejsou z technického hlediska nezbytné

Soubory cookie a mechanismy pro sledování používáme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili předchozí souhlas. Výjimkou je soubor cookie, který ukládá současný stav nastavení ochrany osobních údajů (soubor cookie pro výběr). Tento soubor cookie je vytvořen na základě oprávněného zájmu.

V souvislosti s těmito soubory cookie a mechanismy pro sledování rozlišujeme dvě podkategorie:

5.2  Soubory cookie pro usnadnění (pro zlepšení uživatelského komfortu)

Tyto soubory cookie usnadňují fungování, a tím umožňují pohodlnější procházení naší online služby. Tyto soubory cookie mohou zahrnovat např. nastavení jazyka.

5.3  Marketingové soubory cookie a sledovací mechanismy

Obecně

Pomocí marketingových souborů cookie a mechanismů pro sledování vám spolu s našimi partnery můžeme zobrazovat nabídky na základě vašich zájmů, které vyplývají z analýzy vašeho uživatelského chování:

- Statistika:

Pomocí statistických nástrojů měříme například počet stránek, které si zobrazíte.

- Sledování přesměrování:

Naši partneři v oblasti sledování přesměrování umístí do vašeho počítače soubor cookie („soubor cookie pro přesměrování“), pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy příslušného partnera. Tyto soubory cookie jsou v běžných případech po 30 dnech neplatné. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie dosud neskončila, můžeme spolu s příslušným partnerem v oblasti přesměrování rozpoznat, že určitý uživatel klikl na reklamu, a byl tak přesměrován na naše webové stránky. Toto lze provádět také mezi několika zařízeními. Informace získané pomocí souboru cookie pro přesměrování slouží k získávání statistiky o přesměrování a k záznamu celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na webové stránky s příznakem pro sledování přesměrování.

- Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních souborů cookie nebo reklamních souborů cookie třetích stran, takzvaných „webových majáků“ (jedná se o skrytou grafiku, které se také říká pixely nebo sledovací pixely), nebo pomocí obdobných technologií. Tyto soubory se využívají k reklamě na základě zájmů a ke kontrole četnosti, s jakou si uživatel prohlíží určité reklamy. Příslušný poskytovatel je správcem odpovědným za zpracování údajů v souvislosti s daným nástrojem. Poskytovatelé nástrojů mohou pro výše uvedené účely rovněž sdělovat informace třetím stranám. V této souvislosti se prosím seznamte s oznámením o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že používání těchto nástrojů může zahrnovat předávání údajů příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, kde není zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (například v USA). Podrobnější informace najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

5.3.1   Google Analytics

Název: Google Analytics Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Analýza chování uživatelů (vyhledání stránky, počet uživatelů a návštěv, stažené položky), vytvoření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací z většího počtu zařízení přihlášených uživatelů Google (sledování na větším počtu zařízení), rozšíření pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytnuté společností Google, retargeting, uživatelské testování, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads

5.3.2   Tealium

Název: Tealium

Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkce: Správa značek webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní, integrace programových kódů na našich webových stránkách

5.4  Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Nastavení souborů cookie a mechanismů pro sledování můžete spravovat v prohlížeči nebo v našem nastavení ochrany osobních údajů.

Poznámka: Zvolená nastavení se vztahují pouze na prohlížeč, který v daném případě používáte.

5.4.1   Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete deaktivovat všechny soubory cookie, deaktivujte je v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že to může mít vliv na funkčnost webu.

5.4.2   Správa vašeho nastavení v případě souborů cookie a sledovacích mechanismů, které nejsou z technického hlediska nezbytné

Při návštěvě našich webových stránek se vás ve zvláštním okně zeptáme, zda souhlasíte s používáním veškerých souborů cookie pro usnadnění, marketingových souborů cookie a mechanismů pro sledování.
V nabídce nastavení ochrany osobních údajů můžete odvolat souhlas s účinností do budoucna nebo udělit souhlas později.


6.   Komunikační nástroje na platformách sociálních médií

Na naší platformě sociálních médií (např. twitter) používáme komunikační nástroje ke zpracovávání vašich zpráv zasílaných přes tuto platformu sociálních médií a nabízení podpory.

Při zaslání zprávy prostřednictvím naší platformy sociálních médií je za účelem vyřízení vašeho dotazu zpracována zpráva (a v případě potřeby doplňující údaje, které obdržíme od poskytovatele sociálních médií ve spojení s touto zprávou, jako jsou vaše jméno nebo soubory).

Navíc můžeme tato data analyzovat v souhrnné a anonymizované formě, abychom lépe poznali, jak je naše platforma sociálních médií používána.

Osobní údaje, které nám poskytnete, postoupíme právnímu subjektu Bosch odpovědnému za zpracování vašeho dotazu (například v případě, že se váš dotaz týká produktu, který je distribuovaný jiným právním subjektem Bosch). Právním základem pro zpracování vašich údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR) nebo případně existující smluvní vztah (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) GDPR). Zpracované osobní údaje jsou vymazány nejpozději 180 dnů po obdržení vaší zprávy.


 

7.    Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


8.    Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.


9.    Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k vaší osobě nebo abychom vaše údaje vymazali.

To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování:

Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Přenositelnost údajů:

Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

9.1  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte, nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 Adresa:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NĚMECKO

Poštovní adresa:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NĚMECKO

Tel.: +49 711/615541-0
Fax: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


10.    Změna informací k ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů. 


11.    Kontakt 

Pokud nás chcete kontaktovat, jsme k zastižení na adrese uvedené v části „Odpovědný subjekt“.

Pro uplatnění svých práv použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Pro oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte tento odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

e-mail: DPO@bosch.com

 

Stav: 18.10.2022.