Служебна информация


Име и адрес
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Германия

Управители
Томас Донато (Thomas Donato), Катарина Хартл (Katharina Hartl), Ленарт де Вет (Lennart de Vet), Кристоф Килиан (Christoph Kilian)Вашият контакт с Bosch
contact@bg.bosch.com
+359 700 10 668

Вписвания в регистъра
Регистърен съд: Районен съд Щутгарт HRB 756628

Идентификационен номер по ДДС
DE811128452

Отговорен по смисъла на § 18 параграф 2 на Държавния договор в областта на медиите (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen

Германия

Юридически указания на групата Бош (Bosch)

© Авторско право

Всички права запазени. Текстовете, изображенията, графиките, звукът, анимациите и видео клиповете, както и тяхното разполагане на уебсайта на Bosch, са предмет на защита на авторското право и други закони за правна защита. Съдържанието на настоящия уебсайт не може да се копира, разпространява, променя или предоставя на трети страни за търговски цели. Няколко уебсайта на Bosch съдържат освен това и изображения, които са предмет на авторското право на трети страни.

Информация за търговските марки

Използваните на нашите страници марки и елементи за оформление представляват интелектуална собственост на Bosch.

Информация за лицензите

Чрез настоящия уебсайт не се издава лиценз за ползване на интелектуалната собственост на фирми от групата Бош (Bosch) или на трети страни.

Информация за онлайн решаване на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС). Тази платформа трябва да служи като място за извънсъдебно решаване на спорове, които засягат договорните задължения на онлайн договорите за покупко-продажба и онлайн договорите за услуги.

Платформата е достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Не се ангажираме с решения извън съда преди решението на потребителските арбитражни органи.