Impresum


Za internetové stránky odpovídá

Název a adresa
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Radlická 350/107d, Praha 5, 158 00

IČ 
43872247

Jména osob oprávněných k zastupování
Milan Šlachta

Zápis v obchodním rejstříku
C 5483 vedená u Mestského soudu v Praze

Kontakty
Tel. +420 261 300 101
Email: kontakt@cz.bosch.com


Povaha uveřejňovaných informací na webových stránkách Bosch Group

Tato webová stránka má čistě informativní charakter. Na základě informací obsažených na těchto webových stránkách nelze uplatňovat žádné právní nároky.

I. COPYRIGHT

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek Bosch Group, to je zejména texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách společností patřících do Bosch Group jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů. Jakýkoli obsah těchto webových stránek nesmí být ve smyslu příslušných právních předpisů užíván bez souhlasu a/nebo licence oprávněné osoby. To neplatí, umožňuje-li takové užití výslovně zvláštní právní předpis.

Na webových stránkách Bosch Group může být také uveřejněn obsah, který podléhá právům třetích osob. Bosch Group si zajistila souhlas/licenci oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K dalšímu užití ve smyslu příslušných právních předpisů je nutné zajistit si souhlas držitele (vlastníka) daného práva.

II. INFORMACE O PRÁVECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek Bosch Group se neuděluje žádný souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informace o urovnání sporu online: Evropská komise poskytuje platformu pro urovnání sporu online (OS). Tato platforma má být místem pro mimosoudní urovnání sporu, které se týkají smluvních povinností online kupních smluv a online služebních smluv.

Odkaz na platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.