Privacyverklaring


1.    Privacyverklaring

Robert Bosch N.V., Divisie Power Tools (hierna "Bosch" of "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.


2.    Bosch respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


3.    Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens:

Robert Bosch N.V., Divisie Power Tools, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel, België; Postadres Postbus 3267 NL-4800 DG Breda, Nederland
Mail BE/LUX:  Bosch.Pro@be.bosch.com
Tel BE/LUX: +32 (0)23032282


4.    Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

4.1.    Verwerkte categorieën van gegevens.

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

•    Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
•    Contractuele stamgegevens (bijvoorbeeld contractuele relaties, contractuele of productinteresse)
•    Klantgeschiedenis
•    Financieel contractbeheer- en betalingsgegevens
•    Planning en controle Transactiegegevens
•    Opgevraagde informatie (van derden, bijv. bureaus voor kredietinformatie of van openbare adressenbestanden)

4.2.    Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door middel van een registratie.

4.3.    Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

4.3.1.    Verstrekking van deze online-aanbiedingen.

(Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing voor zover deze plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

4.3.2.    Om onderbrekingen/storingen op te sporen en om veiligheidsredenen.

(Rechtsgrondslagen: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en een rechtmatig belang bij het verhelpen van onderbrekingen/storingen en de beveiliging van onze aanbiedingen).

4.3.3.    Eigen reclame en reclame door derden en tevens marktonderzoek en bereikmeting binnen de wettelijk toegestane grenzen of op basis van toestemming.

(Rechtsgrondslagen: Toestemming / rechtmatig belang onzerzijds bij direct marketing voor zover deze plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

4.3.4.    Producten- of klantenenquêtes uitgevoerd via brievenpost

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang bij de verbetering van producten/diensten).

4.3.5.    Producten- of klantenenquêtes uitgevoerd via e-mail en/of per telefoon indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Let ook op sectie 5

(Rechtsgrondslag: Toestemming).

4.3.6.    Het organiseren van prijzenspelen of kortingsacties in overeenstemming met de betreffende prijzenspelbepalingen of voorwaarden voor kortingsacties.

(Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract).

4.3.7    Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms/mms met toestemming van de ontvanger

(Rechtsgrondslag: Toestemming).

4.3.8.    Bescherming en verdediging van onze rechten

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds voor de bescherming en verdediging van onze rechten).

4.4.    Registratie

Voor gebruik van of toegang tot diensten waarvoor een contract moet worden afgesloten, verzoeken wij u om u te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de afsluiting en de uitvoering van het contract (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, en indien toepasselijk, gegevens over de gewenste betalingswijze of de rekeninghouder) en eventueel ook andere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens zijn aangegeven met een *.

4.5 Inloggen met SingleKey ID, gezamenlijke zeggenschap

U kunt op onze diensten inloggen met SingleKey ID.

SingleKey ID werd ontwikkeld door Bosch.IO GmbH voor de Bosch Group om gebruikers een uitgebreide optie voor het inloggen te bieden op websites, shops, apps en diensten van Bosch. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlijn, Duitsland is verantwoordelijk voor de verstrekking van SingleKey ID.

Bosch.IO GmbH verwerkt uw gegevens voor de doeleinden ‘Aanmelden en inloggen met SingleKey ID’ en ‘Overzicht en beheer van gegevens en toepassingen met SingleKey ID’ in gezamenlijke zeggenschap met ons. Meer informatie vindt u op: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Na uw eenmalige registratie kunt u SingleKey ID gebruiken om in te loggen. Hiervoor wordt u naar een inlogscherm van Bosch.IO GmbH geleid. Na geslaagde authenticatie verstrekt Bosch.IO GmbH ons de benodigde persoonsgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam, taal en land). Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

U kunt uw gebruikersovereenkomst voor SingleKey ID op elk gewenst moment beëindigen op de website van SingleKey ID door het wissen van uw SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Denk eraan dat u na het wissen van uw SingleKey ID geen toegang meer hebt tot alle websites, shops, apps en diensten van Bosch waarbij u uw SingleKey ID gebruikte om in te loggen.

4.6    Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op voor een période van 7 dagen om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht, en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

In logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

-    IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;
-    Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online-aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);
-    Naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;
-    Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
-    Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;
-    Hoeveelheid doorgegeven gegevens;
-    Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);
-    http-statuscode (bijv. "Aanvraag succesvol" of "Aangevraagd bestand niet gevonden").

4.7    Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

4.8    Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

4.8.1. Dienstverleners (algemeen)

Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevenshosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

4.9 Opslagduur; bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).


5. Qualtrics

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, VS om klant-, product- en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Het doel is onze producten en diensten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Indien u deelneemt aan een tevredenheidsonderzoek en indien niet anders vermeld, worden alleen zogenaamde "lod-gegevens" (datum- en tijdstempel/informatie over uw browser en uw browserinstellingen/informatie over uw eindapparaat/gebruiksgegevens) verwerkt. Deelname aan een tevredenheidsonderzoek is vrijwillig. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, artikel 6 lid 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

Als onderdeel van de Qualtrics-diensten worden ook cookies gebruikt, met name om het huidige tevredenheidsonderzoek tijdens uw browsesessie in stand te houden en om meervoudige deelname te voorkomen. Ga voor meer informatie over Qualtrics LLC en hoe Qualtrics persoonsgegevens verwerkt naar https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


6.    Prijzenspelen of kortingsacties

Wanneer u deelneemt aan een van onze prijzenspelen of kortingsacties, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over een gewonnen prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dat is toegestaan door de wet of voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend. Specifieke informatie over de prijzenspelen of kortingsacties kunt u vinden in de betreffende deelnemingsvoorwaarden.


7.    Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast onze online-aanbiedingen stellen wij u mobiele applicaties ("apps") ter beschikking die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Behalve de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen wij via onze apps ook aanvullende persoonsgegevens die specifiek uit het gebruik van een mobiel apparaat voortkomen. Dit gebeurt echter alleen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

7.1. Verwerking van de Advertising Identifier/Advertising ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij, met uw toestemming, voor iOS-apparaten de zogeheten "Advertising Identifier" (IDFA) en voor Android-apparaten de zogeheten "Advertising ID". Dit zijn unieke, maar niet-gepersonaliseerde en niet-permanente ID-nummers voor een bepaald eindapparaat die door iOS of Android beschikbaar worden gesteld. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan of gecombineerd met andere apparaatgerelateerde informatie. De ID-nummers gebruiken wij om u gepersonaliseerde reclame beschikbaar te stellen en om uw gebruik te kunnen analyseren. Wanneer u in de iOS-instellingen onder "Privacy" – "Reclame" de optie "Geen reclametracking" activeert of op Android onder "Google instellingen" – "Advertenties" de optie "Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" kiest, kunnen wij alleen de volgende metingen uitvoeren: meting van uw interactie met banners door telling van het aantal malen dat een banner verschijnt zonder klik daarop ("frequency capping"), klikpercentage, vaststelling van uniek gebruik ("unique user"), evenals veiligheidsmetingen, fraudebestrijding en verhelpen van fouten. In de apparaatinstellingen kunt u op elk moment uw IDFA of Advertising ID verwijderen ("Ad-ID terugzetten"); daarna wordt een nieuw ID-nummer aangemaakt dat niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het betreffende ID-nummer beperkt.

7.2. App-analyse

Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van onze online-aanbiedingen om deze gebruiksvriendelijker te maken en om bereikmetingen en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel gebruiken wij de app-analyse-tools die in dit hoofdstuk worden beschreven.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens alleen als verwerkers en doen dat op onze aanwijzingen en niet voor hun eigen doeleinden.

Hieronder vindt u informatie over de aanbieder van elke tool.

In het geval dat dergelijke tools een trackingmechanisme gebruiken of gebruikersprofielen maken dan worden die enkel door ons gebruikt als u toestemming hebt gegeven voor een dergelijk gebruik.

7.2.1. Google Analytics voor mobiele applicaties

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de meeste gevallen binnen de EU verkort en alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de Verenigde Staten. In alle gevallen worden IP's alleen in verkorte vorm opgeslagen.

7.2.2. Google Firebase

Naam: Google Firebase
Provider: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Functie: evaluatie van de interactie van een gebruiker (bijv. Verwijdering, crash, update, gebruiksfrequentie) met de relevante mobiele applicaties, bijhouden van conversies en retargeting in combinatie met Google Ads.

7.3.    Gegevensverwerking door exploitanten van app stores

Wij verzamelen geen gegevens en de doorgifte van gegevens zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individueel apparaat-ID bij een app store (zoals Google Play van Google, App Store van Apple of Galaxy Apps Store van Samsung) tijdens het downloaden van de betreffende applicatie valt niet binnen onze verantwoordelijkheid. Op het verzamelen van gegevens en het latere bewerken ervan door een app store als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij geen invloed.


8.    Nieuwsbrief met opt-in; Recht op intrekking

In het kader van onze online-aanbiedingen kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u op een later tijdstip besluiten dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor het via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de e-mail met het betreffende online-aanbod, of in de administratieve instellingen van het online aanbod. Eventueel kunt u ook contact met ons opnemen. Volg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk Contact.


9.    Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden in het bijzonder providers die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden vanzelfsprekend buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.


 

10.    Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.


11.    Rechten van de gebruiker

Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage:

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering:

U hebt het recht om van ons rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, kunt u uw gegevens laten aanvullen of verwijderen.
Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking:

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt..

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

Voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan hebt u het recht te vragen de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - die gegevens aan een derde over te dragen.


12.    Intrekking van toestemming

Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.


13.    Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en dat is :

Voor Nederland:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
NL - 2509 AJ DEN HAAG
Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00

Voor Belgie:
GBA – Gegevensbeschermings-autoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel België
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be


14.    Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.


15.    Contact

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten te doen gelden die vermeld staan in de sectie "Rechten van de gebruiker of de betrokken persoon" kunt u gebruik maken van de volgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBVB/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Om uw rechten uit te oefenen en om veiligheidsincidenten te signaleren gebruik volgende link: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng.

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer:

(C/ISP) Data Protection Officer
Bosch-Group
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
Duitsland

of per mail : DPO@bosch.com.


Ingangsdatum: 16.06.2023