Obavijest o zaštiti podataka


1. Obavijest o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (dalje u tekstu „Bosch” ili „mi” ili „nas“) ovim putem se zahvaljuje na Vašem interesu za naše društvo i proizvode te Vam odobrava pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama (na koje se odnosi zajednički naziv „internetske ponude”).

2. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke. 

3. Voditelj obrade

Bosch je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su opisane u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka. Naši kontaktni podaci navedeni su nastavku:

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava

Hrvatska


Odgovornost za sadržaj:
Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

 

Boscheve kontaktne informacije:

+385 (0)1 2958-071

contact@hr.bosch.com

Napominjemo da je u registraciji „Bosch Power Tools“ „Zajednički voditelji obrade podataka“ s ostalim poduzećima grupacije Bosch Group, prema čl. 26. GDPR-a. Više informacija o ovome i o vašim pravima povezanim s time možete pronaći u odjeljku 4.4 : „Registracija”.

4.    Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

4.1.    Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađene su sljedeće kategorije podataka:

 • komunikacijski i tehnički podaci (npr. ime, telefon, e-mail adresa, adresa, IP adresa, tip preglednika, lozinka, korisničko ime i druge tehničke informacije koje uključuju korisničke aktivnosti na platformi),
 • podaci o planiranju i upravljanju
 • podaci o transakcijama

4.2. Načela

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, primjerice, imena, adrese, brojevi telefona, adrese e-pošte, ugovorni matični podaci, ugovorni podaci o računovodstvu i plaćanju , što je izraz identiteta osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo kad za to postoji pravna osnova ili ako ste vi dali suglasnost za obradu ili uporabu osobnih podataka kad je riječ o tom pitanju, npr. putem registracije.


4.3. Svrhe i pravne osnove obrade

Mi i pružatelji usluga koje smo angažirali obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

4.3.1 Pružanje ovih internetskih ponuda i izvršavanje ugovora pod našim ugovornim uvjetima uključujući izdavanje računa. Izdavanje računa može uključivati prodaju potraživanja.

 • Pravne osnove: izvršavanje ugovora i/ili naš legitimni interes za učinkovito upravljanje potraživanjima u pogledu prodaje potraživanja.

Link na Opće uvjete poslovanja: https://www.bosch.hr/opci-uvjeti-poslovanja/

4.3.2 Utvrđivanje ometanja/smetnji i iz sigurnosnih razloga

 • Pravne osnove: izvršavanje naših zakonskih obaveza u okviru sigurnosti podataka i legitimni  interes za rješavanje ometanja/smetnji i za sigurnost naših ponuda.

4.3.3 Promocije, nagradne igre ili akcije popusta

Provođenje promocija, izvlačenja nagrada ili akcija popusta u skladu s odgovarajućim odredbama i uvjetima za promocije, organiziranje nagradnih igara ili akcija popusta.

 • Pravna osnova: Ispunjavanje ugovornih obveza.

4.3.4 Slanje obavijesti putem  e-poruka uz pristanak primatelja

 • Pravna osnova: pristanak/privola.

4.3.5 Zaštita i obrana naših prava

 • Pravna osnova: naš legitimni interes za zaštitu i obranu naših prava.

4.4. Registracija

Da biste mogli koristiti proširene funkcionalnosti, potrebna je registracija putem naših internetskih ponuda. U nastavku ćete pronaći više informacija o postupku registracije i prijave.

Ovo je strukturirano kako slijedi:

4.4.1 Integrirano upravljanje profilima kupaca (Integrated Customer Profile Management) – omogućuje integraciju različitih opcija registracije kao što su Boschova jedinstvena šifra (Bosch Single Key ID) i Prijava putem društvenih mreža (Social Sign In).

4.4.2 Jedinstvena šifra (Single Key ID) – jedna od opcija prijave koju pruža Bosch IO.

4.4.3 Prijava putem društvenih mreža (Social Sign In) – jedna od opcija prijave koju pruža predmetni pružatelj usluge/društvena mreža, npr. Apple ili Google.

4.4.4 iCPM, Zajedničko vođenje obrade podataka (Joint Controllership), prema čl. 26. GDPR-a.

Boschovo „Integrirano upravljanje profilima kupaca“ (iCPM) povezuje različite Boschove aplikacije, s ciljem da vi kao poslovni partner (korisnik, kupac) ne morate više puta pružati svoje podatke, što vam time pruža najbolje moguće korisničko iskustvo, odnosno doživljaj. Osim toga, iCPM nudi mogućnost prijave u Boschove aplikacije putem različitih opcija za prijavu.

Unutar iCPM okvira,

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

u daljnjem tekstu: „Bosch PT”

 

i

 

strane navedene u „Popisu strana” (u daljnjem tekstu „Strane“)

blisko

surađuju. To se odnosi i na obradu vaših osobnih podataka. Strane su zajednički odredile redoslijed kojim će se ovi podaci obrađivati u pojedinačnim fazama i zato se smatraju zajednički voditelji obrade podataka prema zakonu o zaštiti podataka, članku 26. GDPR-a.

Ovdje možete pronaći detaljni pregled zajedničkih i odvojenih aktivnosti i odgovornosti obrade podataka strana:

 

Obrada podataka:

 

Odgovornost:

Posredovanje identiteta uz Bosch, kao i druge, vanjske posrednike identiteta (Facebook,Apple, Google) za B2C za vanjske B2B korisnike Boscha PT.

 

Bosch PT

Posredovanje identiteta uz BCD/Bosch ADFS za B2E (Bosch administratore)

Bosch PT

Snimanje, pohranjivanje i pružanje korisničkih atributa za povezane aplikacije

Strane

 

Što to znači za vas:

- Strane će vama, kao ispitanicima, besplatno pružiti informacije koje su potrebne prema članku 13. i 14. GDPR-a u preciznom, transparentnom i jednostavno dostupnom obliku na jasnom i jednostavnom jeziku. Svaka će strana pružiti drugoj strani sve potrebne informacije iz svog područja djelatnosti.

- Strane će obavijestiti jedna drugu bez odlaganja o svim pravima ispitanika koje imate kao ispitanik. Međusobno će si pružiti sve informacije potrebne da odgovore na vaše zahtjeve za informacijama.

- Svoja prava ispitanika imate izravno prema svakoj strani u svakom trenutku.

4.4.5 Prijava ID-om SingleKey, zajedničko vođenje obrade podataka

Možete se prijaviti na naše web-mjesto ID-om SingleKey.

ID SingleKey razvio je Bosch.IO GmbH za grupaciju Bosch kako bi korisnicima pružio sveobuhvatnu opciju prijave na web-mjesta, trgovine, aplikacije i usluge Bosch. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Njemačka, odgovoran je za pružanje ID-a SingleKey.

Bosch.IO GmbH obrađuje vaše podatke u svrhu „registracije i prijave s ID-om SingleKey”, kao i „pregleda i održavanja matičnih podataka i aplikacija ID-om SingleKey” u okviru zajedničke odgovornosti s nama. Za više informacija posjetite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Nakon jednokratne registracije možete upotrebljavati ID SingleKey za prijavu. U tu svrhu bit ćete preusmjereni na stranicu za prijavu društva Bosch.IO GmbH. Nakon uspješne provjere autentičnosti Bosch.IO GmbH dostavit će nam potrebne osobne podatke (npr. adresu e-pošte, telefonski broj, ime, prezime, jezik, državu). Vaša lozinka nam neće biti proslijeđena.

Svoj korisnički ugovor za ID SingleKey možete raskinuti u bilo kojem trenutku na web-mjestu za ID SingleKey brisanjem svog ID-a SingleKey: https://singlekey-id.com/myprofile/. Imajte na umu da ćete brisanjem svog ID-a SingleKey izgubiti pristup svim web-mjestima, trgovinama, aplikacijama i uslugama Bosch na koje ste se prijavili ID-om SingleKey.

 

4.5. Datoteke zapisnika (Log files)

Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik automatski prenosi određene podatke koje pohranjujemo u „datoteke zapisnika“.

 

Mi pohranjujemo datoteke zapisnika isključivo kako bismo utvrdili smetnje te iz sigurnosnih razloga (npr. radi razjašnjenja pokušaja napada) u periodu od 30 dana, a zatim ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati u svrhe dokazivanja izuzete su od brisanja dok se određeni incident u potpunosti ne riješi te se mogu, u pojedinom slučaju, prenijeti istražnim tijelima.

Datoteke zapisnika upotrebljavaju se i u svrhu analize (bez potpune IP adrese ili s njom).

U datotekama zapisnika spremaju se naročito informacije navedene u nastavku:

 • IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja za pristup internetskim ponudama,
 • adresa internetske stranice s koje ste pristupili internetskoj ponudi (takozvani URL izvora ili URL preporučitelja),
 • naziv pružatelja usluge preko kojega se pristupilo internetskim ponudama,
 • naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo,
 • datum, vrijeme i trajanje dohvaćanja,
 • količina prenesenih podataka,
 • operativni sustav i informacije o internetskom pregledniku koji se upotrijebio, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player),
 • kod statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”).


4.6. Djeca

Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

4.7. Prijenos podataka drugim voditeljima obrade

Vaši osobni podaci se prije svega prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo kada je to nužno radi ispunjena ugovorne obveze ili ako mi ili neka treća strana ima legitimni interes za prijenos, kao i ako ste nam vi dali svoju suglasnost. Pojedinosti o pravnim osnovama dostupne su u odjeljku Svrhe i pravne osnove obrade. Treće osobe mogu biti i druga društva Grupe Bosch. Prijenos podataka trećim osobama na osnovi legitimnog interesa objašnjen je u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

4.7.1. Pružatelji usluga (općenito)

Angažirali smo vanjske pružatelje usluga da izvrše zadatke kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, rukovanje isplatama, programiranje, hostiranje podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva Grupe Bosch.


4.8. Prijenos primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo prenijeti i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u takozvanim trećim državama.

U takvim slučajevima, prije prijenosa osiguravamo da primatelj podataka pruža primjerenu razinu zaštite podataka kao što je, primjerice, putem odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s propisima o zaštiti podataka ili da ste dali svoju suglasnost za prijenos, a sve u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Imate pravo na preglede primatelja trećih zemalja i primjerke posebno ugovorenih odredbi kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu koristite kontaktne podatke iz odjeljka Kontakt. 

4.9. Trajanje pohrane, razdoblja zadržavanja

Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i usluga povezanih s njima ili dok god imamo legitimni interes za pohranu podataka (npr. i po ispunjenju ugovorne obveze možemo i dalje imati legitimni interes za marketing putem obične pošte).

U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonom propisanih obveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznim i računovodstvenim propisima dužni smo dokumente kao što su ugovori i računi čuvati tijekom određenog razdoblja).

5. Uporaba kolačića


U okviru svojih internetskih usluga možemo upotrebljavati kolačiće i mehanizme za praćenje. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu pohraniti na vaš uređaj kada posjećujete naš internetski servis.

Praćenje je moguće s pomoću različitih tehnologija. Posebice obrađujemo podatke s pomoću tehnologije piksela i/ili tijekom analize datoteka zapisnika.

5.1. Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su potrebni za tehničko funkcioniranje internetske usluge te kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu potrebni za tehničko funkcioniranje internetske usluge.

Općenito se internetska usluga može upotrebljavati bez ikakvih kolačića koji ne služe nikakvoj tehničkoj svrsi.

5.1.1. Tehnički potrebni kolačići

Izraz tehnički potrebni kolačići odnosi se na kolačiće bez kojih se tehnički uvjeti internetskih usluga ne mogu osigurati. Tu spadaju, na primjer, kolačići koji pohranjuju podatke koji osiguravaju funkcionalnu reprodukciju zvučnih zapisa ili videozapisa.

Takvi kolačići brišu se kad napustite internetsku stranicu.

5.1.2. Kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu potrebni s tehničke strane

Ti se kolačići i mehanizmi za praćenje upotrebljavaju ako za to u svakom slučaju date privolu. Iznimka u ovom slučaju su kolačići koji pohranjuju status vaših postavki privatnosti (kolačići za odabir). Ti kolačići su postavljeni na temelju legitimnog interesa.

Razlikujemo dvije pod kategorije u pogledu tih kolačića i mehanizama za praćenje:

5.2. Kolačići za praktičnost

Ti kolačići pridonose funkcionalnosti te vam stoga omogućuju da upotrebljavate našu internetsku uslugu na praktičniji način, npr. postavke za vaš jezik mogu spadati u ovu kategoriju.

5.3. Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Općenito: Uporabom marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo vam omogućiti ponudu koja se temelji na vašim interesima, koji su rezultat analize vašeg korisničkog ponašanja:

Statistika: Uporabom standardnih alata mjerimo, primjerice, broj pregleda vaše stranice.

-Praćenje konverzija:

Naši partneri za praćenje konverzija postavljaju kolačić na vaše računalo („kolačić za praćenje konverzija”) ako ste posjetili našu internetsku stranicu putem oglasa dotičnog partnera. Ti kolačići obično prestaju vrijediti nakon 30 dana. Ako posjetite određene dijelove naše internetske stranice, a kolačić još nije prestao vrijediti, mi i relevantni partner za praćenje konverzija prepoznajemo da je korisnik kliknuo na reklamu, što ga je preusmjerilo na našu internetsku stranicu. Svrha informacija prikupljenih putem kolačića za praćenje konverzija izrada je statistike o konverzijama i evidencije o ukupnom broja korisnika koji su kliknuli na dotični oglas, što ih je preusmjerilo na internetsku stranicu s oznakom za praćenje konverzija.

- Ponovno usmjeravanje:

Takvi alati izrađuju korisničke profile s pomoću reklamnih kolačića ili reklamnih kolačića treće strane, takozvanih internetskih pratilica (nevidljive slike koje se nazivaju i pikselima za praćenje) ili s pomoću slične tehnologije. Oni se upotrebljavaju za internetsko oglašavanje i praćenje učestalosti kojom korisnici gledaju određene oglase. Relevantni pružatelj voditelj je obrade odgovoran za obradu podataka povezanih s alatom. Pružatelji alata mogu otkriti informacije i trećim stranama iz gore navedenih razloga. U tom kontekstu obratite pažnju na obavijesti o zaštiti podataka dotičnog pružatelja usluga.

Imajte na umu da uporaba alata može podrazumijevati prijenos vaših podataka primateljima izvan EGP-a gdje ne postoji odgovarajuća razina zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (primjerice, u SAD-u). Za više pojedinosti u tom pogledu pogledajte opis koji dolazi uz pojedinačne alate za marketing:

5.3.1 Google Analytics

Naziv: Google Analytics
Pružatelj usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (dohvaćanje stranica, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), izrada pseudonimiziranih korisničkih profila na temelju podataka o više uređaja za prijavu prijavljenih Googleovih korisnika (praćenje više uređaja), obogaćivanje pseudonimiziranih korisničkih podataka s podacima koje sadrži Google ciljane skupine, ponovno ciljanje, UX testiranje, praćenje konverzije i ponovno ciljanje zajedno s Google Ads

5.3.2 Tealium

Naziv: Tealium
Pružatelj usluge: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, SAD
Funkcija: Administracija oznaka web stranica putem korisničkog sučelja, integracija programskih kodova na našim web stranicama

5.3.3 Optimizely

Naziv: Optimizely
Pružatelj usluge: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, SAD
Funkcija: Kolačić može razumjeti način ponašanja korisnika na stranicama, UX testiranje

5.4. Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete upravljati svojim postavkama kolačića i mehanizama za praćenje putem preglednika i/ili naših postavki privatnosti.

Napomena: Vaše postavke odnose se samo na preglednik koji upotrebljavate u pojedinoj situaciji.

5.4.1. Deaktivacija svih kolačića

Ako želite deaktivirati sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u postavkama vašeg preglednika. Imajte na umu da to može utjecati na funkcionalnost internetske stranice.

5.4.2. Upravljanje postavkama u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu potrebni s tehničke strane

Kada posjećujete naše internetske stranice pojavit će vam se više pojedinačnih prozora za kolačiće s pitanjem dajete li privolu za uporabu bilo kakvih kolačića za praktičnost, marketinških kolačića ili mehanizama za praćenje.

U našim postavkama privatnosti možete povući privolu za uporabu kolačića s učinkom za buduća pretraživanja ili pak u bilo kojem trenutku možete ponovno dati privolu. 

6. Vanjske poveznice

Naše internetske ponude mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba – pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu, mi ne utječemo na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje se klikom na poveznicu mogu prenijeti trećoj osobi (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih osoba, dakako, izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu takvih osobnih podataka koju izvršavaju treće osobe.

7. Sigurnost

Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezani su na povjerljivost i poštovanje odredbi primjenjivih propisa o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom.

8. Korisnička prava

Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo vas da pri tome omogućite svoju jednoznačnu identifikaciju.

Pravo na informacije i pristup:
Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas  i, ako se obrađuju, na pristup osobnim podacima koje o vama obrađujemo.

Pravo na ispravak i brisanje:
Imate pravo od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. S obzirom na svrhe obrade podataka, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim, davanjem dopunske izjave.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena (pročitajte nastavak).

Ograničenje obrade:
Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničenje obrade svojih podataka.

Prenosivost podataka:
Imate pravo na zaprimanje podataka koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj osobi.

Prigovor na izravni marketing:
Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „legitimni interes”:
Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se ona temelji na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako dokažemo uvjerljive i valjane razloge u skladu s pravnim zahtjevima za obradu koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje privole:
Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, imate pravo uložiti prigovor na tu suglasnost s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka izvršene prije vašeg povlačenja privole ostaje nepromijenjena.

9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu:

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili vašu državu ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Ono je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 (0)1 4609-000
Fax. +385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr 

10. Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promijenimo svoje mjere sigurnosti i zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti svoje Obavijesti o zaštiti podataka u skladu s time. Molimo vas da stoga proučite trenutačnu verziju naše Obavijesti o zaštiti podataka s obzirom na to da je podložna promjenama.

11. Kontakt

Ako želite s nama stupiti u kontakt, obratite nam se na adresu navedenu u odjeljku "Voditelj obrade".

Za ostvarivanje svojih prava povezanih s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/

Za obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Ako imate prijedloge ili pritužbe u pogledu obrade vaših osobnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem Službeniku za zaštitu podataka:


Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)

(Informacijska sigurnost i privatnost)

Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

Adresa e-pošte: DPO@bosch.com

12. Primjenjuje se od:

03.06.2022.