Obavijest o zaštiti podataka


Obavijest o zaštiti podataka
Robert Bosch d.o.o. (dalje u tekstu „Bosch Power Tools” ili „mi”) ovim putem se zahvaljuje na Vašem interesu za naše društvo i proizvode te Vam odobrava pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama (na koje se odnosi zajednički naziv „internetske ponude”)


Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost
Zaštita vaše privatnosti za vrijeme obrade osobnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, od velike su nam važnosti. Osobne podatke koji su prikupljeni tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost dio su politike naše tvrtke.


Voditelj obrade
Bosch Power Tools je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su opisane u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.
Naši kontaktni podaci navedeni su nastavku:

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
Odgovornost za sadržaj
Robert Bosch d.o.o., Hrvatska
Telefon
+385 1 2958-071


Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka
4.1 Obrađene kategorije podataka
Obrađene su sljedeće kategorije podataka:
• podaci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-pošta, adresa, IP adresa),
• ugovorni matični podaci (npr. ugovorni odnosi, ugovorni interes ili interes za proizvod),
• povijest klijenata

4.2 Načela
Osobni podaci sastoje se od svih informacija povezanih s identificiranom fizičkom osobom ili osobom koja se može identificirati i oni uključuju, npr., imena, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ugovorne matične podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i plaćanju, što je izraz identiteta osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo kad za to postoji pravna osnova ili ako ste vi dali suglasnost za obradu ili uporabu osobnih podataka kad je riječ o tom pitanju, npr. putem registracije.

4.3 Svrhe i pravne osnove obrade
Mi i pružatelji usluga koje smo angažirali obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

– pružanje ovih internetskih ponuda i izvršavanje ugovora pod našim ugovornim uvjetima uključujući saldiranje. Saldiranje može uključivati prodaju potraživanja.
(Pravne osnove: izvršavanje ugovora i/ili naš opravdani interes za učinkovito upravljanje potraživanjima u pogledu prodaje potraživanja.)

– utvrđivanje ometanja/smetnji i iz sigurnosnih razloga
(Pravne osnove: izvršavanje naših zakonskih obaveza u okviru sigurnosti podataka i opravdani interes za rješavanje ometanja/smetnji i za sigurnost naših ponuda.)

– zaštita i obrana naših prava
(Pravna osnova: naš opravdani interes za zaštitu i obranu naših prava.)

4.4 Registracija
Ako se želite koristiti / imati pristup prednostima za koje je potrebno sklapanje ugovora, zahtijevamo vašu registraciju. U okviru registracije prikupljamo osobne podatke koji su potrebni za sklapanje i izvršavanje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, adresa e-pošte, ako je primjenjivo, podaci o željenom načinu plaćanja ili o vlasniku računa) te, ako je primjenjivo, dodatne podatke na dobrovoljnoj osnovi. Obavezne izjave označene su znakom *.

4.5 Datoteke zapisnika
Svaki put kad se služite internetom, vaš preglednik odašilje određene informacije koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika.

Mi nakratko čuvamo datoteke zapisnika isključivo kako bismo utvrdili smetnje te iz sigurnosnih razloga (npr. radi razjašnjenja pokušaja napada), a zatim ih brišemo. Datoteke zapisnika koje moramo zadržati u dokazne svrhe izuzete su od brisanja dok se određeni incident u potpunosti ne riješi te se mogu, u pojedinom slučaju, prenijeti istražnim tijelima.

Datoteke zapisnika upotrebljavaju se i za analizu (bez potpune IP adrese ili s njom). Stoga pogledajte modul Internetska analiza.

U datotekama zapisnika spremaju se naročito informacije navedene u nastavku:
– IP adresa (adresa internetskog protokola) terminalnog uređaja koji se upotrebljava za pristup internetskim ponudama,
– adresa internetske stranice na kojoj se pristupilo internetskoj ponudi (takozvani URL izvora ili URL preporučitelja),
– naziv pružatelja usluge preko kojega se pristupilo internetskim ponudama,
– naziv datoteka ili informacija kojima se pristupilo,
– datum, vrijeme i trajanje dohvaćanja,
– količina prenesenih podataka,
– operativni sustav i informacije o internetskom pregledniku koji se upotrijebio, uključujući instalirane dodatke (npr. Flash Player),
– kôd statusa http-a (npr. „uspješan zahtjev” ili „tražena datoteka nije pronađena”).

4.6 Djeca
Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 13 godina.


Prijenos podataka
5.1 Prijenos podataka drugim voditeljima obrade
Vaši osobni podaci prije svega se prosljeđuju drugim voditeljima obrade samo kad je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća strana imamo opravdani interes za prijenos ili ako ste dali svoju suglasnost. Pojedinosti o pravnim osnovama dostupne su u odjeljku Svrhe i pravne osnove obrade. Treće osobe mogu biti i druga društva Grupe Bosch. Prijenos podataka trećim osobama na osnovi opravdanog interesa objašnjen je u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Usto, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kad smo obavezni to učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih ili sudskih naloga.

5.2 Pružatelji usluga (općenito)
Angažirali smo vanjske pružatelje usluga da izvrše zadatke kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, rukovanje isplatama, programiranje, hostiranje podataka i usluge dežurne servisne linije. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva Grupe Bosch.

5.3 Prijenos primateljima izvan EGP-a
Osobne podatke možemo prenijeti i primateljima koji se nalaze izvan EGP-a u takozvanim trećim državama. U tim slučajevima prije prijenosa pobrinut ćemo se da primatelj podataka pruža primjerenu razinu zaštite podataka (npr. prema odluci o primjerenosti Europske komisije za dotičnu zemlju ili prema sporazumu sklopljenom s primateljem na temelju takozvanih modela klauzula za EU) ili da ste dali svoju suglasnost za prijenos.

Imate pravo na primanje pregleda primatelja trećih zemalja i primjerka posebno dogovorenih odredbi koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite podataka. Molimo da u tu svrhu upotrijebite izjave iz odjeljka Kontakt.


Trajanje pohrane; razdoblja zadržavanja
Vaše podatke ponajprije pohranjujemo onoliko koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i usluga povezanih s njima ili dok god imamo opravdani interes za pohranu podataka (npr. i nakon izvršavanja ugovora možemo i dalje imati opravdani interes za marketing putem obične pošte). U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, a iznimka su podaci koje moramo pohraniti radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog razdoblja zadržavanja prema poreznom i trgovinskom zakoniku obavezni smo imati dokumente kao što su ugovori i fakture dostupne tijekom određenog razdoblja).


Uporaba kolačića
7.1 Općenito
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju u vašem računalu pri posjetu internetskoj ponudi. Ako ponovno pristupite internetskoj ponudi u neko drugo vrijeme, vaš preglednik pošalje sadržaj kolačića natrag njezinu ponuđaču i time omogućava ponovnu identifikaciju terminalnog uređaja. Čitanje kolačića omogućuje nam da svoju internetsku ponudu izradimo tako da bude optimalna za vas i da vam olakšamo njezinu uporabu.

7.2 Deaktivacija i brisanje kolačića
Kad posjetite naše internetske stranice, skočni prozor kolačića pitat će vas želite li dopustiti kolačiće koji se nalaze na našoj stranici ili ih želite deaktivirati u postavkama.

Ako odlučite blokirati kolačiće, u vaš preglednik postavlja se kolačić za odbijanje. Taj kolačić služi isključivo za izvršavanje vašeg prigovora. Deaktivacijom kolačića mogu se onemogućiti pojedinačne funkcije naših internetskih stranica. Imajte na umu da se kolačić za odbijanje iz tehničkih razloga može postaviti samo za preglednik koji se upotrijebio za prvotno postavljanje kolačića. Ako obrišete kolačiće ili upotrijebite drugi preglednik ili drugi terminalni uređaj, morate ponovo odbiti kolačiće.

Prilagođavanje postavki ne odnosi se na kolačiće koji su postavljeni za vrijeme vaših posjeta internetskim stranicama drugih pružatelja.

Vaš preglednik dopušta vam da bilo kada obrišete sve kolačiće. Kako biste to učinili, proučite funkcije pomoći svojeg preglednika. Međutim, to može dovesti do nedostupnosti pojedinačnih funkcija.

Osim toga, možete upravljati uporabom kolačića trećih strana i deaktivirati ih na sljedećoj internetskoj stranici:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
Budući da mi ne upravljamo tom internetskom stranicom, nismo odgovorni za nju niti možemo utjecati na njezin sadržaj i dostupnost.


Vanjske poveznice
Naše internetske poveznice mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih osoba – pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na takvu poveznicu, mi ne utječemo na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koje se klikom na poveznicu mogu prenijeti trećoj osobi (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer su postupci trećih osoba, dakako, izvan našeg nadzora. Ne preuzimamo odgovornost za obradu takvih osobnih podataka koju izvršavaju treće osobe.


Sigurnost
Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezani su na povjerljivost i na suglasnost s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.
Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali prikladnu razinu sigurnosti i kako bismo zaštitili vaše podatke kojima mi upravljamo posebice od rizika od nehotičnog ili protuzakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere stalno se unaprjeđuju u skladu s tehnološkim napretkom.


Korisnička prava
Kako biste ostvarili svoja prava, upotrijebite informacije koji se nalaze u odjeljku Kontakt. Molimo vas da pri tome omogućite svoju jednoznačnu identifikaciju.

Pravo na informacije i pristup:
Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne i, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje:
Imate pravo od nash ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez odgode. S obzirom na svrhe obrade podataka, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim, davanjem dopunske izjave.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena (pročitajte nastavak).

Ograničavanje obrade:
Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničavanje obrade svojih podataka.

Prigovor na obradu podataka:
Imate pravo bilo kada uložiti prigovor na našu obradu podataka. Tada više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako dokažemo sukladnost sa zakonskim zahtjevima za pružanje dokazivih razloga za daljnju obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili za uspostavu, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Prigovor na izravni marketing:
Nadalje, bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „opravdanog interesa”:
Osim toga, bilo kada imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se on temelji na pravnoj osnovi opravdanog interesa. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako dokažemo uvjerljive i valjane razloge u skladu s pravnim zahtjevima za obradu koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje suglasnosti:
Ako ste dali suglasnost za obradu vaših podataka, imate pravo uložiti prigovor na tu suglasnost s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka izvršene prije vašeg povlačenja suglasnosti ostaje nepromijenjena.

Prenosivost podataka:
Imate pravo na dobivanje podataka koje ste nam pružili u strukturiranom, često korištenom, strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj osobi.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:
Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili vašu državu ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Ono je:

Agencija za zaštiu osobnih podataka
Adresa: Martićeva ulica 14
HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr


Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka
Zadržavamo pravo da promijenimo svoje mjere sigurnosti i zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima izmijenit ćemo i dopuniti svoje obavijesti o zaštiti podataka u skladu s time. Molimo vas da stoga proučite trenutačnu verziju naše obavijesti o zaštiti podataka s obzirom na to da je podložna promjenama.


Kontakt

Ako želite s nama stupiti u kontakt, obratite nam se na adresu navedenu u odlomku "Odgovorni suradnik".

Za ostvarenje svojih prava upotrijebite sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/?app=a228534d-4649-4b28-a4fe-62516c5ad8c0.

Za prijavu događaja u vezi zaštite podataka upotrijebite sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Ako imate prijedloge ili pritužbe u pogledu obrade vaših osobnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem referentu za zaštitu podataka:


G.
Matthias Goebel
Stručnjak za zaštitu podataka na razini koncerna
Informacijska sigurnost i zaštita podataka grupacije Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com


Stanje: 11.12.2018