Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch

Όμιλος Bosch

Ο Όμιλος Bosch είναι μια διεθνής πρωτοπόρα επιχείρηση τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών.

Ο Όμιλος Bosch στον Κόσμο

Ο Όμιλος Bosch στον Κόσμο

Καινοτομίες, αξίες, οράματα. Ανακαλύψτε αυτό που κάνει τη Bosch μοναδική.

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Γνωρίστε καλύτερα την επιχείρησή μας και πληροφορηθείτε, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούμαστε.

Επιχειρηματική Υπευθυνότητα

Επιχειρηματική Υπευθυνότητα

Η ευθύνη δημιουργεί εμπιστοσύνη. Πως ο Robert Bosch διαμορφώνει την επιχείρησή του έως σήμερα.

Έρευνα και Εξέλιξη

Έρευνα και Εξέλιξη

Για καινοτομίες, που βρίσκουν το δρόμο τους στη ζωή

Αγορά και Εφοδιαστική

Αγορά και Εφοδιαστική

Παρόλους του μεγάλους αριθμούς: Πάντοτε το εντυπωσιακότερο μέγεθος στον τομέα «Αγορά και Εφοδιαστική» στην Bosch είναι οι άνθρωποι.

Ποιότητα

Ποιότητα

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι διαδικασίες μας βασίζονται στα διεθνή πρότυπα, στις απαιτήσεις των πελατών, στις γνώσεις και στις εμπειρίες μας.