Електроинструменти на Bosch

Предприятия

Управителен съвет

Наред с ръководителя фирменото ръководство се състои от 3 члена с различни области на отговорност и функции.