Електроинструменти на Bosch

Предприятия

Управителен съвет

Наред с ръководителя фирменото ръководство се състои от 3 члена с различни области на отговорност и функции.

Хенк Бекер (Henk Becker), PT/P

Henk Becker, PT/P

Хенк Бекер (Henk Becker) е председател на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за развойна дейност, производство, дигитализиране, качество, Business Development (бизнес развитие), IT, комуникация, Home & Garden, измервателна техника и Rotary Tools (ротационни инструменти).

Chairman of the Board of Management
Henk Becker, PT/P

От 2019 г. Хенк Бекер (Henk Becker) е председател на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за развойна дейност, производство, дигитализиране, качество, Business Development (бизнес развитие), IT, комуникация, Home & Garden, измервателна техника и Rotary Tools (ротационни инструменти).

1995 г. той постъпва в групата Bosch и преди да заеме днешната си длъжност е ръководител на развойната дейност за силова електроника от 2008 г. до 2013 г. в Ройтлинген, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH.

Централни функции
'Отговаря за развойна дейност, производство, дигитализиране, качество, Business Development (бизнес развитие), IT, комуникация , Home & Garden, измервателна техника и Rotary Tools (ротационни инструменти).

Henk Becker, PT/P
Щефан Хьолцл (Stephan Hölzl), PT/EC

Stephan Hölzl, PT/EC

Щефан Хьолцл (Stephan Hölzl ) е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за финанси/контролинг , снабдяване, персонал, логистика, Compliance (съответствие с правилата) и консумативи.

Член на Управителния съвет
Stephan Hölzl, PT/EC

Щефан Хьолцл (Stephan Hölzl) е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH от 2019 г. и отговаря за финанси/контролинг, снабдяване, персонал, логистика, Compliance (съответствие с правилата) и консумативи.

1996 г. той постъпва в групата Bosch и преди да заеме днешната си длъжност, от 2015 г. до 2018 г. е ръководител сектор Inhouse Consulting, а от 2012 г. до 2015 г. е старши вицепрезидент за Corporate Controlling, Planning и M&A (корпоративен контролинг, планиране и сливания и придобивания ) на Robert Bosch GmbH.

Централни функции
снабдяване, персонал, логистика, Compliance (съответствие с правилата) и консумативи

Stephan Hölzl, PT/EC
Ленарт де Вет (Lennart de Vet), PT/ES

Lennart de Vet, PT/ES

Ленарт де Вет (Lennart de Vet) е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за маркетинг и пласмент, организация и високо качество на процесите в глобален мащаб, Bosch Blue индустриализирани пазари/бързоразвиващи се пазари.

Член на Управителния съвет
Lennart de Vet, PT/ES

От 2019 г. Ленарт де Вет (Lennart de Vet) е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за маркетинг и пласмент, организация и високо качество на процесите в глобален мащаб, Bosch Blue индустриализирани пазари/бързоразвиващи се пазари.

2001 г. той постъпва в групата Bosch и преди да заеме днешната си длъжност, от 2014 г. до 2018 г., е старши вицепрезидент Power Tools Emerging Markets (бързоразвиващи се пазари за електроинструменти), а от 2010 г. до 2013 г. е директор маркетинг в сектор Power Tools Accessories (Консумативи за електроинструменти).

Централни функции
Компетентност по маркетинг и пласмент, организация и високо качество на процесите в глобален мащаб, Bosch Blue индустриализирани пазари/бързоразвиващи се пазари

Lennart de Vet, PT/ES