Bosch-gruppen

Bosch-gruppen är ett internationellt ledande teknik- och tjänsteföretag.

Bosch-gruppen i hela världen

Innovationer, värden, visioner. Upptäck vad som gör Bosch unikt.

Bosch-gruppen i hela världen

Jobb och karriär

Lär känna företaget bättre och ta reda på inom vilka områden vi är verksamma.

Jobb och karriär

Företagets ansvar

Ansvar bygger förtroende. Hur Robert Bosch präglar företaget än idag.

Företagets ansvar

Forskning och utveckling

Innovationer som ser dagens ljus

Forskning och utveckling

Inköp och logistik

Trots bra siffror: människor har fortfarande störst påverkan vid inköp och logistik hos Bosch.

Inköp och logistik

Kvalitet

Våra riktlinjer och processer bygger på internationella standarder, kundkrav, vårt kunnande och våra erfarenheter.

Kvalitet
Till sidans början

Utgivarinfo | Integritetspolicy

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved