Vilkår og betingelser for deltakelse i måleverktøys- og nivelleringskampanjen

 

Ved å delta i måleverktøys- og nivelleringskampanjen PRO Deals (heretter kalt "kampanje"), godtar du herved disse vilkårene og betingelsene for deltakelse.


 

1. Arrangør

 

Arrangøren av Salgskampanjen er

 

Robert Bosch AS

Rosenhalmveien 25

1414 Trollåsen 

Norge

 

 

(heretter kalt "Bosch"))

 

2. Kampanjeperiode

 

Kampanjen gjelder fra 01.05.2022 (00:00 CET) til 31.08.2022 (24:00  CET) (heretter kalt  "kampanjeperioden").

 

3. Deltakelse

 

For å delta i kampanjen må du gjøre som følger i løpet av kampanjeperioden:

 

1)    Kjøp et Bosch Professional måleverktøy eller måleverktøy fra Bosch nivelleringsserie (fliselaser, punktlaser, kombilaser, linjelaser, rotasjonslaser eller optisk nivelleringsverktøy ("Kampanjeprodukt"), enten online eller i butikk, i kampanjeperioden.

2)    Besøk PRO360-nettstedet under følgende link: www.pro360.com/prodeals  - du kan få tilgang til PRO Deals web-applikasjonen via denne siden (heretter kalt  "PRO Deals").

3)    Med deltakelse i PRO Deals opprettes en personlig PRO360-brukerprofil, hvis du ikke har en. Du finner mer informasjon om PRO360 i de generelle vilkårene og betingelsene, som du kan se nærmere på her.

4)    Skriv inn serienummer, enhetsnummer og lagerholdsenhet (SKU) for ditt kjøpte kampanjeprodukt og kjøpsdato.

5)    Last opp fakturaen eller leveringsbekreftelsen knyttet til det kjøpte kampanjeproduktet i PRO Deals ved enten å fotografere fakturaen eller laste den opp ved hjelp av en filopplasting. Ta hensyn til at fakturaen må tydelig vise både det kjøpte 18V-verktøyet og kjøpesummen.

6)    Avhengig av hvilket kampanjeprodukt du har kjøpt, vil et utvalg av kompatibelt måleverktøytilbehør vises på Pro Deals webapplikasjon (som nærmere forklart i avsnitt 4).  Du kan velge det tilbehøret du ønsker, forutsatt at alle vilkårene er oppfylt.

7)    Skriv inn leveringsadressen din og fullfør deltakelsesprosessen.

 

Kjøp av kampanjeprodukter må gjøres innenfor kampanjeperioden. Fakturadatoen er avgjørende for om kjøpet er innenfor kampanjeperioden. Hvis fakturadatoen er utenfor kampanjeperioden, er det opp til deg å bevise at kampanjeproduktet ble kjøpt innenfor kampanjeperioden. Deltakelsen i kampanjen må skje innen 30 dager etter at kampanjeperioden er over.

 

4. Premiekatalog

 

PRO Deals-kampanjen for Bosch Professional måleverktøy består i å kjøpe et profesjonelt måleverktøy frafra Bosch nivelleringsserie (fliselaser, punktlaser, kombilaser, linjelaser, rotasjonslasere og optisk nivelleringsverktøy) for å motta gratis kompatibelt måleverktøytilbehør fra et forhåndsdefinert utvalg med forbehold om tilgjengelighet. Du finner de tilgjengelige produktbelønningene i kampanjen fra Bosch på PRO Deals nettside www.pro360.com/prodeals ; de viste belønningene er tilgjengelige og kan velges så lenge lageret rekker. Du kan bare velge én belønning.

 

5. Kvalifiserte deltakere og forutsetning for deltakelse, levering

 

Alle fysiske personer som er 18 år eller eldre, skal kunne delta i Salgskampanjen. Ansatte i Bosch og andre selskaper som er involvert i gjennomføringen av Salgskampanjen, skal ikke kunne delta.

 

Salgskampanjen er ment for sluttbrukere, både konsumenter og entreprenører. I forbindelse med disse vilkårene for deltakelse er en "forbruker" enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som helt eller hovedsakelig ligger utenfor den enkeltes handel, virksomhet, håndverk eller yrke, og en "entreprenør" er noen fysisk eller juridisk person, når han inngår kontrakten, handler for formål knyttet til vedkommendes handel, virksomhet, håndverk eller yrke, enten den handler personlig eller gjennom en annen person som handler i entreprenørens navn eller på entreprenørens vegne.

Entreprenører kan delta i salgskampanjen ubegrenset antall ganger i perioden som er oppgitt i avsnitt 3 ovenfor (for hvert enkelt kampanjeprodukt som er kjøpt). Deltakelse for forbrukere er begrenset til maksimalt 3 deltakelser i perioden angitt i avsnitt 3 ovenfor.

 

Denne kampanjen kan ikke kombineres med andre kampanjer og rabatter fra Bosch-konsernet, spesielt av Robert Bosch Limited. Denne kampanjen gjelder bare for kjøp av et av kampanjeproduktene som ble kjøpt fra en forhandler som er i Norge. Ved heving eller tilbaketrekking av kjøpet, har du ikke rett til å delta i kampanjen. Hvis du returnerer verktøyet, skal premien returneres til Bosch hvis den allerede er utlevert. Refusjonskravet skal håndheves lovlig.

 

Premien skal normalt leveres innen 4 uker etter at den er bestilt. Bosch vil kun sende premien til leveringsadresser i Norge. Bosch betaler kostnadene for å sende premien. Premien kan ikke byttes, hentes personlig  eller  utbetales i kontanter.

 

6. Kontakt

 

Hvis du har ytterligere spørsmål knyttet til PRO Deals, vennligst send en e-post  til Robert Bosch  Limited.

 

7. Ansvar

 

Premiene skal gjøres tilgjengelig for deg med unntak av noen form for garanti. Dette gjelder imidlertid ikke hvis garantikravet gjelder for erstatning og kravet er basert på grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Bosch eller dets stedfortredende agenter. Erstatningskrav på grunn av tap av liv, fysisk  skade eller helseskade, eller basert på produktansvars lover og  forskrifter skal også forbli upåvirket. Spesielt skal Bosch ikke være forpliktet til å erstatte eller reparere  premiene, men  vil  gjennomgå dette  i hvert enkelt tilfelle.

8. Diverse

 

Vi forbeholder oss retten til å endre alle vilkår når som helst. Når du deltar i en kampanje fra Robert Bosch Limited, gjelder de nedlastbare vilkårene og betingelsene for deltakelse på dette tidspunktet. Det er derfor i din egen interesse å alltid sjekke vilkårene og betingelsene for deltakelse før du benytter tilbudet. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkårene for deltakelse er eller blir ugyldige eller ufullstendige, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene forbli upåvirket.

 

Bosch forbeholder seg retten til å avslutte eller midlertidig stanse kampanjen med gyldig grunn. Dette gjelder, spesielt hvis kampanjen ikke kan gjennomføres behørig eller ikke lenger kan garanteres på grunn av juridiske eller materielle årsaker.

De kontraktsmessige forholdene mellom deg og Bosch skal være underlagt norsk lov. Hvis du er en forbruker, skal dette lovvalget bare gjelde hvis det ikke frarøver deg beskyttelsen gitt av de obligatoriske bestemmelsene i loven i landet der du vanligvis bor (favoriseringsprinsipp). Anvendelsen av FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer (CISG) skal utelukkes.

Hvis du er en forbruker, kan du ta med søksmål i forhold til disse vilkår og betingelser for deltakelse i de norske domstolene.

9. Databeskyttelse

 

Bosch er glad for å se at du er interessert i vår bedrift, produkter og kampanjer. For oss er beskyttelse av personvernet ditt under behandlingen av personopplysninger og sikkerheten til alle forretningsdata viktige saker som vi tar hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler personopplysninger konfidensielt og alltid i samsvar med juridiske bestemmelser.  Databeskyttelse og informasjonssikkerhet utgjør en integrert del av selskapets policy.

 

Kontroller

 

Den behandlingsansvarlige som har ansvaret for behandlingen av dataene dine er Bosch; unntak er forklart i denne personvernerklæringen.

 

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

Datakategorier behandlet

 

Følgende kategorier av data behandles:

-               Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse)

-               Kontraktsstandarddata (kontraktsforhold, produkt- eller kontraktsinteresser)

 

 

Grunnleggende prinsipper

 

Personopplysninger er all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser og kontraktsmessig, regnskaps- og faktureringsinformasjon, som uttrykker en persons identitet.

Vi samler bare inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) hvis det er et juridisk grunnlag for å gjøre det, eller du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre det, for eksempel under registrering.

 

Behandlingsformål og juridisk baseris

 

Vi og tjenesteleverandørene vil kontrakt behandle dine personopplysninger for følgende behandlingsformål:

-               Deltakelse i PRO Deals-kampanjen (rettslig grunnlag: utførelsen av kontrakten)

-               Selvpromotering og tredjeparts markedsføring, samt markedsundersøkelser og rekkeviddeanalyse i juridisk tillatt grad eller på grunnlag av samtykke (rettslig grunnlag: samtykke / vår legitime interesse for direkte markedsføring forutsatt at det er i samsvar med databeskyttelse og konkurranseforskrifter).

-               Produkt- og/eller kundeundersøkelser per post (rettslig grunnlag: legitim interesse for forbedring av produkter/tjenester, samtykke).

-               Produkt- og/eller kundeundersøkelser via e-post og/eller telefon, forutsatt at du uttrykkelig har valgt dem (rettslig grunnlag: samtykke).

-               Sende et nyhetsbrev med mottakerens samtykke via e-post eller tekstmelding/MMS (rettslig grunnlag: samtykke).

-               Sikring og forsvar av våre rettigheter (rettslig grunnlag: vår legitime interesse i å hevde og forsvare våre rettigheter).

 

 

Registrering

Hvis du ønsker å bruke tjenester som krever en kontrakt som skal inngås, vil vi be deg om å registrere deg. Registreringsprosessen innebærer å samle inn personopplysningene som kreves for å etablere og utføre kontrakten (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse,  telefonnummer,  adresse) og eventuelle andre data som gis på frivillig basis. Obligatorisk informasjon er merket med *.

 

 

Videresende data til andre kontrollere

Vi vil bare videreføre personopplysningene dine til andre behandlingsansvarlige hvis dette er nødvendig for å kunne utføre kontrakten , hvis vi eller tredjeparten har en legitim interesse i å overføre dataene, eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette. Detaljer om det juridiske grunnlaget og mottakere og/eller kategorier av mottakere er gitt i delen "Behandlingsformål og juridisk grunnlag". I tillegg kan data overføres til andre behandlingsansvarlige hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunnlag av  juridiske bestemmelser eller håndhevbare offisielle eller rettslige ordrer.

 

Videresending av data

 

Tjenesteleverandører

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre oppgaver som salgs- og markedsføringstjenester , kontraktsstyring og betalingsbehandling.  Vi har valgt disse tjenesteleverandørene med forsiktighet og overvåker dem regelmessig, spesielt med hensyn til nøye håndtering og sikring av dataene de lagrer. Alle tjenesteleverandørene er pålagt av oss å opprettholde konfidensialitet og overholde lovbestemte krav. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

 

 

 

Leveringsinformasjon

For å kunne levere pakkene dine, vil vi videreformidle e-postadressen eller telefonnummeret ditt (for SMS-kommunikasjon) ved implementering av kontrakten med

 

Robert Bosch AS

Rosenhalmveien 25

1414 Trollåsen 

Norge

 

Dette selskapet behandler dataene i sin kapasitet som behandlingsansvarlig.

 

Lagringsperiode; oppbevaringsperioder

 

Vi lagrer dataene dine så lenge det er nødvendig for å levere våre elektroniske tjenester og relaterte tjenester, så lenge vi har ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger eller så lenge vi har en legitim interesse i å lagre dem videre (f.eks. kan vi fortsatt ha en legitim interesse i postmarkedsføring selv etter at kontrakten er utført). Etter dette vil vi slette personopplysningene dine, med unntak av dataene vi må fortsette å lagre for å overholde juridiske forpliktelser (f.eks. på grunn av oppbevaringsperioder i henhold til skatte- og handelsrett, er vi forpliktet til å beholde for eksempel kontrakter og fakturaer i en viss periode).

 

Sikkerhet

 

Våre ansatte og tjenesteleverandørene vi inngår kontrakt med er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og overholde bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et passende beskyttelsesnivå og for å beskytte dine data som administreres av oss spesielt mot risiko for utilsiktet eller urettmessig ødeleggelse, manipulering, tap, endring eller uautorisert avsløring og uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i samsvar med den teknologiske utviklingen.

 

Brukerrettigheter

 

Vennligst bruk detaljene i "Kontakt" -delen på følgende side for å hevde dine rettigheter. Når du gjør det, må du sørge for at det er mulig for oss å tydelig identifisere deg.

 

Rett til informasjon og tilgangsrettigheter fra den registrerte

 

Du har rett til å innhente informasjon fra oss om behandlingen av dataene dine. For å gjøre dette kan du hevde din rett til tilgang i forhold til dine personlige opplysninger som vi behandler.

 

Rett til utbedring og sletting

 

Du kan be oss om å rette opp uriktige data, og forutsatt at de juridiske kravene er oppfylt, fullstendige eller slette dataene dine.

Dette gjelder ikke for data som er nødvendige for fakturerings- og regnskapsformål, eller som er underlagt juridiske forpliktelser til å beholde data. Hvis tilgang til disse dataene ikke er nødvendig, er imidlertid behandlingen av slike data begrenset (se nedenfor).

 

Begrensning av behandling

 

Du kan be oss om å begrense behandlingen av dataene dine, forutsatt at de juridiske kravene er oppfylt.

 

Tilbaketrekking av samtykke

 

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Lovligheten av behandlingen av dataene dine vil forbli upåvirket av dette opp til det punktet hvor ditt samtykke trekkes tilbake.

 

Protestere mot databehandling

 

Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dataene dine når som helst. Hvis du protesterer, vil vi slutte å behandle dataene dine, med mindre vi i samsvar med juridiske krav kan bevise at det er overbevisende legitime grunner til fortsatt behandling som oppveier dine rettigheter.

 

Dataportabilitet

 

Du har også rett til å motta data som du oppga oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller å be om at disse dataene overføres til en tredjepart, der dette er teknisk mulig.

 

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

 

Du har rett til å sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet. For å gjøre dette, kan du kontakte datatilsynet eller databeskyttelsesmyndigheten i landet. Dette er:

 

Datatilsynet

Postboks 458 Sentrum

0105 Oslo

Tlf: 22 39 69 00

  E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

 

Kontakt oss

 

Hvis du ønsker å kontakte oss, kan du bruke adressen som er oppgitt i delen "Kontroller".

Bruk følgende kobling til å håndheve dine rettigheter: https://request.privacy-bosch.com/.

Bruk følgende kobling til å rapportere databrudd:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

For forslag og klager med hensyn til hvordan personopplysningene dine behandles, anbefaler vi at du kontakter vårt personvernombud:

 

Personvernombud

 

Informasjonssikkerhet og databeskyttelse (C/ISP)

Robert Bosch Ltd.

Postboks 30 02 20

70442 Stuttgart

Tyskland

Eller

E-post: DPO@bosch.com