zum Seitenanfang

Poskytovatel


Subjekt zodpovědný za internetové stránky společnosti Dremel

NÁZEV A ADRESA

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

KONTAKT

Telefonní číslo  +31-(0)76-5795-000
Faxové číslo +31-(0)76-5875-431

ONLINE KONTAKT

PRÁVNÍ FORMA
B.V.

ZPLNOMOCNĚNÍ PRÁVNÍ ZÁSTUPCI

Jean-Paul Meeuwissen

ZÁPISY V REJSTŘÍKU

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Daňové identifikační číslo: NL800824647B01
Rechtliche Hinweise


Právní upozornění

Právní upozornění skupiny Dremel (Dremel-Gruppe)

 

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafiky, hudba, animace a videa a jejich uspořádání na stránkách Dremel podléhají ochraně autorského práva a ostatním ochranným zákonům. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován a měněn pro komerční účely, ani nesmí být zpřístupněn třetím osobám. Některé webové stránky Dremel obsahují mimo jiné obrázky, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Rejstřík značek

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna označení na webových stránkách Dremel ochrannými známkami. To platí obzvláště pro značky Dremel, typové štítky, firemní loga a emblémy. Značky a prvky uspořádání použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím firmy Robert Bosch Power Tools GmbH, Deutschland (Německo).

Seznam ručení

Tyto webové stránky byly sestaveny s největší možnou pečlivostí. Přesto nelze ručit za bez-chybnost a přesnost obsažených informací. Veškeré ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo při používání těchto webových stránek, je vyloučeno, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti firmy Dremel.

Seznam licencí

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách Dremel, jako patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Prostřednictvím těchto webových stránek nedochází k udělení licence k používání duševního vlastnictví společnosti skupiny Dremel (Dremel-Gruppe) nebo třetích osob.

Informace o on-line řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro on-line řešení sporů (OS). Tato platforma má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, které se týkají smluvních závazků z on-line kupních smluv a on-line smluv o poskytování služeb.

Platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.

Technika

Technické předpoklady

Aby naše internetové stránky mohly být optimálně zobrazeny na Vašem počítači a vy jste mohli používat veškeré funkce, dbejte prosím následujících pokynů:

Prohlížeč

Doporučujeme použití následujících verzí prohlížečů: Internet Explorer od 8.x, Mozilla Firefox od 10.x, Google Chrome od 18.0.x a Safari od 5.x. Při použití starších verzí prohlížečů (např. Inter-net Explorer 6) může v některých případech dojít k omezení funkcí našich nabídek.

Flash® Player

Některé internetové stránky Dremel obsahují animace, které jsou realizovány prostřednictvím přehrávače Flash®. Aby bylo možné animace zobrazit, potřebujete Flash® Player od verze 10, který si můžete stáhnout zde: www.adobe.com

Adobe® Reader

Některé internetové stránky Dremel obsahují dokumenty ve formátu PDF. Aby bylo možné tyto dokumenty prohlížet, potřebujete aplikaci Adobe® Reader, kterou si můžete stáhnout zde: www.adobe.com

JavaScript

Některé funkce na internetových stránkách Dremel předpokládají prohlížeč s JavaScriptem. Proto Vám doporučujeme aktivovat ve Vašem prohlížeči JavaScript.

Cookies

Některé funkce na internetových stránkách Dremel předpokládají povolení cookies. Proto Vám doporučujeme povolit ve Vašem prohlížeči cookies. Další pokyny k použití cookies naleznete v části Upozornění k ochraně údajů skupiny Dremel.

Pokud se chcete dozvědět více o námi používaných cookies, klikněte prosím na odkaz „Nasta-vení cookie“ v zápatí. Odkaz „Nastavení cookie“ Vám poskytne další informace ohledně použitých cookies. Dále můžete nastavit, jaké cookies chcete použít.