Kolofon


Ansvarlig for hjemmesider tilhørende Robert Bosch A/S

Navn og adresse
Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup

Ledelse
Thore Pedersen

Hovedkontor
Telefon: +45 44 89 89 89

Kontakt Bosch
post@dk.bosch.com
Telefon: +45 44 89 89 89

Momsnummer
CVR: 55 11 28 19


Juridiske forhold for Robert Bosch A/S

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Al indhold, herunder – men ikke begrænsende til, tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og film samt placeringen af disse på Boschs hjemmesider er beskyttet af copyright og andre kommercielle ophavsrettigheder. Indholdet på disse hjemmesider må ikke kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand til kommercielle formål hverken delvist eller i sin helhed. Desuden indeholder nogle af Boschs hjemmesider billeder, der er omfattet af tredjemands copyright.

Varemærkeoplysninger

De varemærker og designelementer, som anvendes på vores hjemmesider er beskyttet af varemærkeloven og internationale traktater og er ophavsretligt beskyttede af Robert Bosch GmbH i Tyskland.

Licensoplysninger

Denne hjemmeside giver ikke licens til at bruge Boschs eller tredjemands immaterielle rettigheder.

Online dispute resolution (ODR)

Oplysning om online-tvistbilæggelse: Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (OTB) til rådighed. Denne platform skal være stedet for en udenomsretslig bilæggelse af tvister med henblik på online-købsaftaler og online-serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi tager ikke del i forlig uden om domstolen før forbrugermæssige voldgiftsinstanser.