Gizlilik Bildirimi


1.    Gizlilik Bildirimi

Bosch Power Tools GmbH (bundan sonra «Bosch Power Tools» veya «bize/bizi» olarak anılacaktır) internet sayfalarımızı ve mobil uygulamalarımızı (online hizmetler dahil) ziyaret ettiğiniz için ve şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder.


2.    Bosch Power Tools özel alanınıza saygı gösterir

Kişiye özel verilerin kullanımı sırasında kişisel alanınızın korunması ve her türlü ticari verilerinizin güvenliği, ticari süreçlerimizde dikkate aldığımız bir konudur. Online hizmetlerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel veriler, gizli ve yalnızca yasal hükümlere uygun bir şekilde işlenir.

Veri koruma ve bilgi güvenliği şirket politikamızın bir parçasıdır.


3.    Sorumluluk

Verilerinizin işlenmesi konusunda sorumluluk Bosch Power Tools'a aittir, istisnai durumlar bu gizlilik bildiriminde açıklanacaktır.

İletişim bilgilerimiz:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

 


4.    Kişiye özel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması 

4.1  İşlenen veri kategorileri

Aşağıda belirtilen veri kategorileri işlenir:

  • Planlama ve kontrol verileri
  • Hareket verileri

4.2  Kurallar

Kişisel veriler; belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki örneğin ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sözleşme, muhasebe ve faturalama verileri gibi kişinin kimliğini ifade eden bilgilerdir.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) ancak bunun için yasal bir dayanak mevcut olduğunda veya sizin örneğin bir kaydın gerçekleştirilmesi için izninizin olması durumunda topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

4.3  İşleme amaçları ve yasal dayanaklar

Biz ve bizim tarafımızdan görevlendirilen hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinizi aşağıdaki işleme amaçlarıyla kullanır:

4.3.1     Bu online hizmetin sunulması

(Yasal dayanak: Veri korumaya ve rekabet hukukuna ilişkin yasal koşullara uygun olması şartıyla; bizim açımızdan doğrudan pazarlamaya yönelik meşru menfaat.)

4.3.2     Sorunların araştırılması ve güvenlik nedeniyle

(Yasal dayanaklar: Veri güvenliği kapsamında yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve sorunların giderilmesi ve hizmetlerimizin güvenliği kapsamındaki meşru menfaatler.)

4.3.3     Haklarımızın korunması ve savunulması

(Yasal dayanak: Haklarımızın iddiası ve savunulması açısından meşru menfaatlerimiz).

4.4  Günlük dosyaları

Her internet kullanımında internet tarayıcınız belirli bilgileri otomatik olarak iletir ve günlük dosyaları olarak bilinen yere kaydeder.

Bu günlük dosyaları sorunların belirlenmesi için ve güvenlik nedenleri dolayısıyla (örn. saldırı girişimlerinin ortaya çıkarılması) 30 günlük bir süre boyunca kaydedilir ve ardından silinir. Kanıtlama amacıyla saklanmaya devam edilmesi gereken günlük dosyaları ilgili durumun nihai bir şekilde açığa çıkarılmasına kadar saklı tutulur ve istisnai durumlarda soruşturma makamlarına iletilebilir.

Günlük dosyalarına aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

-       Online hizmete erişim sağlanan uç cihazın IP adresi (İnternet Protokolü adresi);

-       Online hizmetin çağrıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak veya yönlendiren URL);

-       Çağrılan dosyaların veya bilgilerin adı;

-       Çağırma tarihi ve saati veya süresi;

-       Kurulan eklentiler de (örn. Flash Player için) dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısına ilişkin işletim sistemi ve bilgiler;

-       http durum kodu (örn. «Talep başarılı» veya «Talep edilen dosya bulunamadı»).

4.5  Çocuklar

Bu online hizmet 16 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

4.6  Verilerin diğer sorumlulara iletilmesi

Kişisel verileriniz prensip olarak ancak sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, bizim veya bir üçüncü tarafın bu iletime ilişkin meşru menfaatinin olması durumunda veya buna onay vermeniz halinde diğer sorumlulara iletilir. Bu yasal dayanaklara ve alıcılara veya alıcı kategorilerine ilişkin ayrıntıları işleme amaçları ve yasal dayanaklar bölümünde bulabilirsiniz.

Ayrıca bu veriler yasal düzenlemeler veya uygulanabilir resmi veya mahkeme kararı sonucunda ortaya çıkan sorumluluk nedeniyle paylaşmamız gerektiğinde sorumlulara iletilebilir.

4.6.1     Hizmet sağlayıcı (genel)

Programlama ve veri barındırma gibi görevler için harici hizmet sağlayıcıları görevlendiriyoruz. Bu hizmet sağlayıcıları titizlikle seçiyor ve onları özellikle kayıtlı verileri dikkatli kullanma ve güvenliğini sağlama bakımından düzenli olarak kontrol ediyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılar gizlilik ve yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar Bosch Grubu'nun diğer şirketleri olabilir.

4.7  Kayıt süresi; depolama süreleri

Verilerinizi prensip olarak sunulan online hizmet ve bununla bağlantılı hizmetler için gerekli olduğu sürece veya depolamaya devam edilmesinde meşru menfaatimizin olması halinde (örn. bir sözleşme sona erdikten sonra posta yoluyla reklam açısından meşru menfaatimiz söz konusu olabilir) depolamaya devam ederiz. Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için depolamaya devam etmemizin (örn. sözleşme ve fatura gibi dokümanları vergi hukuku ve ticari hukuk gereğince belirli bir süre boyunca depolamakla yükümlülük) gerekmesi dışında, kişisel verileriniz silinir.


5.    Harici bağlantılar

Online hizmetimizde üçüncü taraf internet sayfalarının, bizimle bağlantısı olmayan hizmet sağlayıcılarının bağlantıları bulunabilir. Bu bağlantılara tıklandıktan sonra linke tıklanarak üçüncü taraflara aktarılan kişisel verilerin (örneğin IP adresi veya bağlantının bulunduğu sayfanın URL adresi) toplanması, işlenmesi ve kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, doğal olarak üçüncü tarafların davranışları bizim kontrolümüz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü taraflar tarafından işlenmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.


6.    Güvenlik

Çalışanlarımız ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcı şirketler gizli tutma ve geçerli Veri Koruma Kanunu'na uymakla yükümlüdür.

Bizim tarafımızdan yönetilen verilerinizi manipülasyon, kaybolma, değiştirme, yetkisiz biçimde açıklanma veya yetkisiz kişilerin erişimine açılma durumlarına karşı korumak için Veri Koruma Kanunu'na uygun olarak tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.


7.    Kullanıcı hakları

Haklarınızın iddiası için lütfen iletişim bölümündeki bilgileri kullanın. Bunun için lütfen kimliğinizin açıkça tanımlanabilir olmasından emin olun.

Bilgi ve bilgilendirilme hakkı:

Verilerinizin işlenmesine yönelik bilgi alma hakkınız vardır. Bunun için hakkınızda işlenen verilere yönelik kişisel verilerinizle ilgili bilgi alma hakkınızı iddia edebilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı:

Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece hatalı bilgilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilirsiniz.

Bu durum faturalama ve muhasebe nedeniyle gerekli olan veya yasal olarak saklanması zorunlu olan veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişim gerekmediği sürece bunların işlenmesi de sınırlandırılır (bkz. Sonraki bölüm).

İşlemenin sınırlandırılması:

Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.

Veri taşınabilirliği:

Teknik açıdan mümkün olduğu sürece bize sunduğunuz verileri yapılandırılmış, geçerli ve makinede okunabilen formatta üçüncü tarafa iletilmesini isteme hakkınız vardır.

7.1  Denetim makamına itiraz hakkı

Veri koruma makamına yönelik bir itirazda bulunma hakkınız vardır. Bunun için oturduğunuz yerde veya eyaletinizdeki yetkili veri koruma makamına veya tarafımızdaki yetkili veri koruma makamına başvurabilirsiniz. İlgili makam:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 

Adres:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ALMANYA

Posta adresi:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ALMANYA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS: +49 711/615541-15
E posta: poststelle@lfdi.bwl.de

 


8.    Gizlilik bildirimindeki değişiklikler

Güvenlik ve veri koruma önlemlerine ilişkin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda veri korumaya ilişkin bildirim de bu doğrultuda güncellenecektir. Bu nedenle lütfen gizlilik bildirimimizin ilgili güncel versiyonunu dikkate alın.


9.    İletişim

Bizimle iletişim kurmak istiyorsanız bize «Sorumlu» bölümünde belirtilen adresten ulaşabilirsiniz.

 

Hak iddia etmek ve veri koruma konusuyla ilgili durumları bildirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair önerileriniz ve şikayetleriniz için veri gizliliği sorumlumuza başvurmanızı öneririz:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
ALMANYA

veya

mailto: DPO@bosch.com

 

Tarih: 27.09.2019