Gizlilik Bildirimi


1.    Gizlilik Bildirimi

Bosch Power Tools GmbH (bundan sonra «Bosch Power Tools» veya «bize/bizi» olarak anılacaktır) internet sayfalarımızı ve mobil uygulamalarımızı (online hizmetler dahil) ziyaret ettiğiniz için ve şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder.


2.    Bosch Power Tools özel alanınıza saygı gösterir

Kişiye özel verilerin kullanımı sırasında kişisel alanınızın korunması ve her türlü ticari verilerinizin güvenliği, ticari süreçlerimizde dikkate aldığımız bir konudur. Online hizmetlerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel veriler, gizli ve yalnızca yasal hükümlere uygun bir şekilde işlenir.

Veri koruma ve bilgi güvenliği şirket politikamızın bir parçasıdır.


3.    Sorumluluk

Verilerinizin işlenmesi konusunda sorumluluk Bosch Power Tools'a aittir, istisnai durumlar bu gizlilik bildiriminde açıklanacaktır.

İletişim bilgilerimiz:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

 


4.    Kişiye özel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması 

4.1  İşlenen veri kategorileri

Aşağıda belirtilen veri kategorileri işlenir:

  • Planlama ve kontrol verileri
  • Hareket verileri

4.2  Kurallar

Kişisel veriler; belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki örneğin ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sözleşme, muhasebe ve faturalama verileri gibi kişinin kimliğini ifade eden bilgilerdir.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) ancak bunun için yasal bir dayanak mevcut olduğunda veya sizin örneğin bir kaydın gerçekleştirilmesi için izninizin olması durumunda topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

4.3  İşleme amaçları ve yasal dayanaklar

Biz ve bizim tarafımızdan görevlendirilen hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinizi aşağıdaki işleme amaçlarıyla kullanır:

4.3.1     Bu online hizmetin sunulması

(Yasal dayanak: Veri korumaya ve rekabet hukukuna ilişkin yasal koşullara uygun olması şartıyla; bizim açımızdan doğrudan pazarlamaya yönelik meşru menfaat.)

4.3.2     Sorunların araştırılması ve güvenlik nedeniyle

(Yasal dayanaklar: Veri güvenliği kapsamında yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve sorunların giderilmesi ve hizmetlerimizin güvenliği kapsamındaki meşru menfaatler.)

4.3.3     Haklarımızın korunması ve savunulması

(Yasal dayanak: Haklarımızın iddiası ve savunulması açısından meşru menfaatlerimiz).

4.4  Günlük dosyaları

Her internet kullanımında internet tarayıcınız belirli bilgileri otomatik olarak iletir ve günlük dosyaları olarak bilinen yere kaydeder.

Bu günlük dosyaları sorunların belirlenmesi için ve güvenlik nedenleri dolayısıyla (örn. saldırı girişimlerinin ortaya çıkarılması) 30 günlük bir süre boyunca kaydedilir ve ardından silinir. Kanıtlama amacıyla saklanmaya devam edilmesi gereken günlük dosyaları ilgili durumun nihai bir şekilde açığa çıkarılmasına kadar saklı tutulur ve istisnai durumlarda soruşturma makamlarına iletilebilir.

Günlük dosyalarına aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

-       Online hizmete erişim sağlanan uç cihazın IP adresi (İnternet Protokolü adresi);

-       Online hizmetin çağrıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak veya yönlendiren URL);

-       Çağrılan dosyaların veya bilgilerin adı;

-       Çağırma tarihi ve saati veya süresi;

-       Kurulan eklentiler de (örn. Flash Player için) dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısına ilişkin işletim sistemi ve bilgiler;

-       http durum kodu (örn. «Talep başarılı» veya «Talep edilen dosya bulunamadı»).

4.5  Çocuklar

Bu online hizmet 16 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

4.6  Verilerin diğer sorumlulara iletilmesi

Kişisel verileriniz prensip olarak ancak sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, bizim veya bir üçüncü tarafın bu iletime ilişkin meşru menfaatinin olması durumunda veya buna onay vermeniz halinde diğer sorumlulara iletilir. Bu yasal dayanaklara ve alıcılara veya alıcı kategorilerine ilişkin ayrıntıları işleme amaçları ve yasal dayanaklar bölümünde bulabilirsiniz.

Ayrıca bu veriler yasal düzenlemeler veya uygulanabilir resmi veya mahkeme kararı sonucunda ortaya çıkan sorumluluk nedeniyle paylaşmamız gerektiğinde sorumlulara iletilebilir.

4.6.1     Hizmet sağlayıcı (genel)

Programlama ve veri barındırma gibi görevler için harici hizmet sağlayıcıları görevlendiriyoruz. Bu hizmet sağlayıcıları titizlikle seçiyor ve onları özellikle kayıtlı verileri dikkatli kullanma ve güvenliğini sağlama bakımından düzenli olarak kontrol ediyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılar gizlilik ve yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar Bosch Grubu'nun diğer şirketleri olabilir.

4.7  Kayıt süresi; depolama süreleri

Verilerinizi prensip olarak sunulan online hizmet ve bununla bağlantılı hizmetler için gerekli olduğu sürece veya depolamaya devam edilmesinde meşru menfaatimizin olması halinde (örn. bir sözleşme sona erdikten sonra posta yoluyla reklam açısından meşru menfaatimiz söz konusu olabilir) depolamaya devam ederiz. Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için depolamaya devam etmemizin (örn. sözleşme ve fatura gibi dokümanları vergi hukuku ve ticari hukuk gereğince belirli bir süre boyunca depolamakla yükümlülük) gerekmesi dışında, kişisel verileriniz silinir.


5. Çerez kullanımı

Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimiz çerçevesinde, çerez ve takip mekanizmaları kullanımı söz konusu olabilmektedir.
Çerezler, çevrimiçi ürün ya da hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.
Takip faaliyetleri, çeşitli teknolojilerin kullanımını gerektirir. Veriler tarafımızca özellikle de piksel teknolojileri/log kayıtları analizi çerçevesinde işlenir.

5.1 Kategoriler

Uygulamalarımızda iki farklı çerez kullanımı söz konusudur: çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki teknik fonksiyonların işlemesi için mutlaka gerekli olan çerezler ile çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki teknik fonksiyonların işlemesi için mutlaka gerekli olmayan çerez ve takip mekanizmaları.
Çevrimiçi ürün ve hizmetlerin kullanımı, temelde teknik açıdan gerekli olmayan çerezler olmadan da mümkündür.

5.1.1 Teknik açıdan gerekli çerezler

Teknik açıdan gerekli olan çerezler bizim için, Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimizin teknik olarak kullanıma sunulmasını garantileyen çerezler anlamına gelir. Bunlar arasında örneğin, görsel ve işitsel içeriklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için veri kaydeden çerezler yer alır.
Bu çerezler ziyaretiniz sonunda silinir.

5.1.2 Teknik açıdan gerek duyulmayan çerezler ve takip mekanizmaları

Bu tür çerezler ve takip mekanizmaları, tarafımıza her bir durumda gerekli onayı vermiş olduğunuz takdirde kullanılır. Buradaki istisna çerez, gizlilik ayarınızın güncel durumunu kaydeden çerezdir (seçim çerezi). Bu çerez, meşru menfaat gerekçesiyle yerleştirilir.
Çerez ve izleme mekanizmalarını iki kategoriye ayırıyoruz:

5.2 Kolaylık çerezleri

Kullanımı kolaylaştıran bu çerezler, Çevrimiçi Ürün ve Hizmetlerimizde rahat gezinebilmenizi sağlar, örn. dil ayarlarınız bu çerezlerde saklanabilir.

5.3 Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmaları

Genel

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmalarının kullanımı, biz ve ortaklarımız tarafından size, kullanım davranışlarınız analizine dayanan, ilgi alanlarınıza dayalı teklifler sunmamızı sağlıyor:

- İstatistik:

İstatistik araçlarını kullanarak örneğin, sayfalarımızı kaç kez açtığınız bilgisine ulaşabiliyoruz.

- Dönüşüm izleme:

Web sitemize, bir dönüşüm izleme ortağımızın reklamı üzerinden ulaştıysanız, ilgili dönüşüm izleme ortağımız bilgisayarınıza bir çerez ("dönüşüm çerezi") yerleştirir. Bu çerezler genelde 30 gün sonra geçerliliklerini yitirir. Sayfalarımızdan bazılarını ziyaret etmeniz durumunda ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, hem biz hem de ilgili dönüşüm izleme ortağımız, belli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve sitemize yönlendirildiğini fark edebiliriz. Bu durum, cihazlar üstü bir şekilde de gerçekleşebilir. Dönüşüm çerezleri yardımıyla elde edilen bilgiler, dönüşüm istatistiklerinin oluşturulması ve ilgili reklamı tıklamış ve dönüşüm izleme etiketi olan bir sayfaya yönlendirilmiş toplam kullanıcı sayısının belirlenmesi için kullanılır.

- Yeniden hedefleme:

Bu araçlar, reklam çerezleri ya da "web işaretçileri" olarak adlandırılan üçüncü taraf reklam çerezleri yardımıyla (piksel ya da izleme pikseli olarak da adlandırılan görünmez grafikler) veyahut benzer teknolojiler yardımıyla kullanım profillerini oluşturur. Bunlar, ilgi temelli reklam ve kullanıcının bazı reklamları ne sıklıkta gördüğünün kontrol edilmesi amaçlı kullanılır. İlgili sağlayıcı, araçla bağlantılı olarak verilerin işlenmesinden sorumlu kontrolördür. Araç sağlayıcıları ayrıca, yukarıda belirtilen amaçlar için üçüncü taraflara da bilgi aktarabilir. Lütfen bu bağlamda ilgili sağlayıcı firmanın veri koruma düzenlemelerini göz önünde bulundurun.
Söz konusu araçların kullanımında, verilerinizin, Genel Veri Koruma Tüzüğü düzeyinde bir veri korumasının olmadığı, AEA dışındaki alıcılara (örneğin ABD'deki) aktarılabileceğini de lütfen göz önünde bulundurun. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi pazarlama araçlarının tanımlarında bulabilirsiniz.

5.3.1 Google Analytics

Ad: Google Analytics Sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Fonksiyon: Kullanıcı davranışı analizi (sayfa görüntülemeleri, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler); oturum açmış Google kullanıcılarından gelen, cihazlar üstü bilgilere dayalı olarak anonim kullanıcı profillerinin oluşturulması (cihazlar arası izleme); anonim kullanıcı verilerinin Google tarafından sağlanan hedef kitleye özel bilgilerle zenginleştirilmesi; yeniden hedefleme; kullanılabilirlik testi; Google Ads ile bağlantılı olarak dönüşüm izleme ve yeniden hedefleme

5.3.2 Tealium

İsim: Tealium
Sağlayıcı: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Fonksiyon: Kullanıcı arayüzü aracılığıyla web sitesi etiketlerinin yönetimi, web sitelerimizde program kodlarının entegrasyonu

5.4 Çerez ve takip mekanizmalarının yönetimi

Çerez ve takip mekanizmaları ayarlarınızı tarayıcı içinde ve/veya özel alan ayarlarımızda yönetebilirsiniz.
Not: Yapacağınız ayarlar, sadece kullanılan tarayıcı için geçerli olacaktır.

5.4.1 Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınıza gidin ve çerez ayarını devre dışı bırakın. Bunu yaptığınız takdirde web sitesi işlevselliğinin zarar görebileceğini göz önünde bulundurun.

5.4.2 Teknik açıdan gerek duyulmayan çerezler ve takip mekanizmaları ile ilgili olarak ayarlarınızın yönetimi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanında, size sırayla konfor çerezlerinin, pazarlama çerezlerinin ya da izleme mekanizmalarının kullanımı konusunda tarafımıza izin verip vermediğiniz sorulur.
Gizlilik ayarlarımızda, vermiş olduğunuz onayı ileriye yönelik geçerli olacak şekilde iptal edebilir ya da onayınızı tarafımıza daha sonra verebilirsiniz.


6. Sosyal medya platformlarında iletişim araçları

Bu sosyal medya platformu üzerinden gönderdiğiniz mesajlarınızı işlemek ve size destek sunmak için sosyal medya platformumuzda (örneğin twitter) iletişim araçlarını kullanıyoruz.
Sosyal medya platformumuz aracılığıyla bir mesaj gönderirken, mesaj, sorgunuzu işlemek için işlenir (ve gerekirse, bu mesajla bağlantılı olarak sosyal medya sağlayıcısından adınız veya dosyalarınız olarak aldığımız ek veriler).

Ek olarak, sosyal medya platformumuzun nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için bu verileri toplu ve anonimleştirilmiş bir biçimde analiz edebiliriz.

Sağladığınız kişisel verileri, sorgunuzun işlenmesinden sorumlu Bosch tüzel kişiliğine ileteceğiz (örneğin, sorgunuzun başka bir Bosch tüzel kişiliği tarafından dağıtılan bir ürüne atıfta bulunması durumunda). Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, meşru menfaatimizdir (Madde 6 para. 1 s. 1 bent f Genel Veri Koruma Tüzüğü) veya varsa mevcut bir sözleşme ilişkisi (Madde 6 para. 1 s. 1 bent b Genel Veri Koruma Tüzüğü). İşlenen kişisel veriler, en geç mesajınızın alınmasından 180 gün sonra silinir.


7.    Harici bağlantılar

Online hizmetimizde üçüncü taraf internet sayfalarının, bizimle bağlantısı olmayan hizmet sağlayıcılarının bağlantıları bulunabilir. Bu bağlantılara tıklandıktan sonra linke tıklanarak üçüncü taraflara aktarılan kişisel verilerin (örneğin IP adresi veya bağlantının bulunduğu sayfanın URL adresi) toplanması, işlenmesi ve kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, doğal olarak üçüncü tarafların davranışları bizim kontrolümüz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü taraflar tarafından işlenmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.


8.    Güvenlik

Çalışanlarımız ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcı şirketler gizli tutma ve geçerli Veri Koruma Kanunu'na uymakla yükümlüdür.

Bizim tarafımızdan yönetilen verilerinizi manipülasyon, kaybolma, değiştirme, yetkisiz biçimde açıklanma veya yetkisiz kişilerin erişimine açılma durumlarına karşı korumak için Veri Koruma Kanunu'na uygun olarak tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.


9.    Kullanıcı hakları

Haklarınızın iddiası için lütfen iletişim bölümündeki bilgileri kullanın. Bunun için lütfen kimliğinizin açıkça tanımlanabilir olmasından emin olun.

Bilgi ve bilgilendirilme hakkı:

Verilerinizin işlenmesine yönelik bilgi alma hakkınız vardır. Bunun için hakkınızda işlenen verilere yönelik kişisel verilerinizle ilgili bilgi alma hakkınızı iddia edebilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı:

Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece hatalı bilgilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilirsiniz.

Bu durum faturalama ve muhasebe nedeniyle gerekli olan veya yasal olarak saklanması zorunlu olan veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişim gerekmediği sürece bunların işlenmesi de sınırlandırılır (bkz. Sonraki bölüm).

İşlemenin sınırlandırılması:

Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.

Veri taşınabilirliği:

Teknik açıdan mümkün olduğu sürece bize sunduğunuz verileri yapılandırılmış, geçerli ve makinede okunabilen formatta üçüncü tarafa iletilmesini isteme hakkınız vardır.

9.1  Denetim makamına itiraz hakkı

Veri koruma makamına yönelik bir itirazda bulunma hakkınız vardır. Bunun için oturduğunuz yerde veya eyaletinizdeki yetkili veri koruma makamına veya tarafımızdaki yetkili veri koruma makamına başvurabilirsiniz. İlgili makam:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 

Adres:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
ALMANYA

Posta adresi:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ALMANYA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS: +49 711/615541-15
E posta: poststelle@lfdi.bwl.de

 


10.    Gizlilik bildirimindeki değişiklikler

Güvenlik ve veri koruma önlemlerine ilişkin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda veri korumaya ilişkin bildirim de bu doğrultuda güncellenecektir. Bu nedenle lütfen gizlilik bildirimimizin ilgili güncel versiyonunu dikkate alın.


11.    İletişim

Bizimle iletişim kurmak istiyorsanız bize «Sorumlu» bölümünde belirtilen adresten ulaşabilirsiniz.

Haklarınızı geçerli kılmak için lütfen şu linki kullanın: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Veri gizliliği olaylarını bildirmek için şu bağlantıyı kullanın:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair önerileriniz ve şikayetleriniz için veri gizliliği sorumlumuza başvurmanızı öneririz:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
ALMANYA

veya

mailto: DPO@bosch.com

 

Tarih: 03.08.2022.