Napomene o zaštiti podataka


1.    Napomene o zaštiti podataka

Kompanija Bosch Power Tools GmbH (u daljem tekstu „Bosch Power Tools“ odnosno. „Mi“ ili „Nas“) se zahvaljuje vašoj poseti našim internet stranicama kao i aplikacijama za mobilne uređaje (pod jednim nazivom „onlajn ponuda“), kao i vašem interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.


2.    Kompanija Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Veliki značaj pridajemo zaštiti vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka, kao i sigurnosti svih poslovnih podataka, i o tome vodimo računa prilikom naših poslovnih postupaka. Mi obrađujemo lične podatke koji se prikupljaju prilikom vaše posete našoj onlajn ponudi, poverljivo i isključivo u skladu sa zakonskim odredbama.
Zaštita podataka i sigurnost informacija čine sastavni deo politike naše kompanije.


3.    Odgovorno lice

Kompanija Bosch Power Tools je odgovorna za obradu vaših podataka, izuzeci su obrazloženi u Napomenama o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40−46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

4.1    Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

•    Kontakt podaci (npr. ime, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
•    Osnovni podaci o ugovoru (ugovorni odnos, interesi u vezi sa proizvodom ili ugovorni interesi)
•    Istorija kupca
•    Podaci o planiranju i upravljanju
•    Podaci o kretanjima

4.2    Osnovna pravila

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati, kao što su npr. imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, podaci o ugovoru, knjiženju i fakturisanju koje predstavljaju identitet osobe.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji pravna osnova ili ste nam vi po tom osnovu, npr. u okviru registracije, dali saglasnost.

4.3    Svrhe obrade i pravne osnove

Mi i naši pružaoci usluga obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

4.3.1    Pružanje ove onlajn ponude

(Pravna osnova: Ispunjenje ugovora.)

4.3.2    Odgovori na pitanja korisnika u okviru formulara za kontakt

(Pravni osnovi: Ispunjenje ugovora odn. legitimni interes na osnovu poboljšanja proizvoda/usluga).

4.3.3    Za utvrđivanje smetnji i iz bezbednosnih razloga

(Pravne osnove: Ispunjenje naših pravnih obaveza u oblasti sigurnosti podataka i legitimnog interesa za uklanjanje smetnji i za bezbednost naših ponuda.)

4.3.4    Reklamiranje sopstvenih i trećih strana, kao i istraživanje tržišta i merenje opsega u meri koja je dozvoljena zakonom ili na osnovu saglasnosti.

(Pravna osnova: Saglasnost/legitimni interes sa naše strane za direktni marketing, sve dok se to radi u skladu sa zahtevima za zaštitu podataka i pravima konkurencije.)

4.3.5    Ankete vezane za proizvod ili korisnika putem e-maila i/ili telefona, samo ukoliko ste za to dali izričitu saglasnost.

(Pravna osnova: Saglasnost)

4.3.6    Sprovođenje nagradnih igara ili popusta u skladu sa uslovima za nagradne igre ili uslovima popusta.

(Pravna osnova: Ispunjenje ugovora)

4.3.7    Slanje biltena uz pristanak primaoca putem e-maila ili SMS-a/MMS-a.

(Pravna osnova: Saglasnost).

4.3.8    Očuvanje i odbrana naših prava

(Pravna osnova: Legitimni interes sa naše strane u potraživanju i odbrani naših prava).

4.4    Registracija

Ako želite da koristite usluge koje zahtevaju ugovor, molimo da se registrujete. U okviru registracije prikupljamo lične podatke potrebne za obrazloženje i izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail adresu, adresu), kao i druge podatke na dobrovoljnoj osnovi. Obavezne podatke obeležavamo sa *.

4.5    Datoteke prijavljivanja

Prilikom svakog korišćenja interneta se sa vašeg veb-pregledača, određene informacije automatski prenose i kod nas memorišu u takozvanim datotekama prijavljivanja.

Log datoteke memorišemo u svrhu utvrđivanja smetnji i iz bezbednosnih razloga (npr. zbog razjašnjenja pokušaja napada) u trajanju od 7 dana, i zatim ih brišemo. Datoteke prijavljivanja, čije je dalje čuvanje potrebno u svrhu dokaza, su izuzete od brisanja do razjašnjenja dotičnog slučaja, i u pojedinim slučajevima mogu da se proslede organima za istraživanje.

U datotekama prijavljivanja se memorišu sledeće informacije:

-    IP adresa (internet protokol adresa) krajnjeg uređaja sa kojeg se pristupa onlajn ponudi;
-    Internet adresa veb-stranice sa koje je pozvana onlajn ponuda (takozvani URL porekla ili posrednika);
-    Naziv provajdera usluge preko kojeg je usledio pristup onlajn ponudi;
-    Naziv pozvanih datoteka odn. informacija;
-    Datum i vreme, kao i trajanje pozivanja;
-    Preneta količina podataka;
-    Operativni sistem i informacije o korišćenom veb-pregledaču, uključujući instalirane Add-On-ove (npr. za Flash Player);
-    http-Status-Code (npr. „Upit uspešan“ ili „zahtevana datoteka nije pronađena“).

4.6    Deca

Ova onlajn ponuda se ne odnosi na decu koja su mlađa od 16 godina.

4.7    Prosleđivanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše lične podatke u načelu prosleđujemo odgovornim licima samo onda, kada je to neophodno za ispunjenje ugovora, kada mi ili treća lica imamo legitimni interes za prosleđivanje, ili ako ste nam prethodno dali saglasnost za to. Pojedinosti o pravnim osnovima i o primaocima odn. kategorijama primalaca možete pronaći u odeljku Svrhe obrade i pravni osnovi.
Pored toga, podaci mogu da se prenesu odgovornim licima, ukoliko smo za to obavezani zakonskim odredbama ili nekim upravnim ili sudskim nalogom.

4.7.1    Pružaoci usluga (uopšteno)

Upošljavamo eksterne pružaoce usluga sa zadacima kao što su marketinške usluge, programiranje, hosting podataka i Hotline usluge. Pažljivo smo odabrali pružaoce usluga i redovno ih kontrolišemo, i to naročito po pitanju savesnog ophođenja i čuvanja kod njih memorisanih podataka. Sve pružaoce usluga obavezujemo na poverljivost i na pridržavanje zakonskih odredbi. Pružalac usluga može da bude i neka druga kompanija iz Bosch grupe.

4.8    Prosleđivanje primaocu van Evropske ekonomske zone

Možemo da prosleđujemo lične podatke takođe i primaocima koji imaju sedište izvan Evropske ekonomske zone (EEP), u tzv. treće zemlje. U tom slučaju, pre prosleđivanja osiguravamo da primalac ili poseduje prikladan nivo zaštite podataka ili da postoji vaša saglasnost za prosleđivanje.

Kod nas možete da dobijete pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju konkretno ugovorene regulacije za obezbeđivanje prikladnog nivoa zaštite podataka. U tu svrhu koristite podatke u odeljku Kontakt.

4.9    Trajanje čuvanja; rokovi čuvanja

Mi ove podatke memorišemo u načelu dok je to potrebno za realizaciju naše onlajn ponude i sa tim povezanih usluga odn. dok imamo legitimni interes za dalje memorisanje (npr. mi možemo i nakon realizacije ugovora da još uvek imamo legitimni interes za poštanski marketing). Nakon toga brišemo vaše lične podatke sa izuzetkom takvih podataka koje moramo dalje da čuvamo radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog pravnih poreskih i komercijalnih rokova čuvanja od nas se zahteva da zadržimo određeni vremenski period dokumente kao što su npr. ugovori i fakture).


5.    Nagradne igre ili popusti

Ako učestvujete u nagradnoj igri ili popustu, mi ćemo koristiti vaše podatke da vas obavestimo o pobedi i u svrhu promovisanja naših proizvoda u zakonski dozvoljenom obimu odn. u obimu za koji ste ovde dali saglasnost. Detaljne informacije o nagradnim igrama ili popustima možete pronaći u uslovima učešća.


6.    Korišćenje kolačića

U okviru ostvarivanja naše internet ponude moguća je primena kolačića (cookies) i mehanizama za praćenje (tracking).

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju kada posetite internet stranice.
Praćenje je omogućeno primenom različitih tehnologija. Obrađujemo informacije naročito u okviru pikselnih oznaka i analize zapisnika.

6.1    Kategorije

Postoje kolačići koji su nužno potrebni za tehničko funkcionisanje internet ponude te kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu nužno potrebni za tehničko funkcionisanje internet ponude.

Opšte je moguće upotrebljavati internet ponudu bez kolačića koji ne služe za tehničke svrhe.

6.1.1    Kolačići potrebni za tehničke svrhe

Pod pojmom kolačića potrebnih za tehničke svrhe podrazumevamo kolačiće bez kojih se ne može garantovati tehnička realizacija internet ponude. Ovde se na primer ubrajaju kolačići koji pohranjuju podatke potrebne za obezbeđenje neometane reprodukcije video i audio sadržaja.

Ovi kolačići brišu se završetkom vaše posete.

6.1.2    Kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu potrebni za tehničke svrhe

Ove kolačiće i mehanizme za praćenje primenjujemo samo ako ste nam prethodno udelili pojedinačnu saglasnost. Izuzetak je kolačić koji memoriše aktuelni status vašeg podešavanja privatne sfere (izborni kolačić).

On se primenjuje na osnovu legitimnog interesa.

Ove kolačiće i mehanizme za praćenje delimo u dve potkategorije:

Korisni kolačići

Ovi kolačići olakšavaju upotrebu i time omogućavaju jednostavno surfovanje našom internet ponudom, npr. u ovim kolačićima moguće je spremiti vaše postavke jezika.

6.2    Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Opšte

Primena marketinških kolačića i mehanizama za praćenje omogućava nama i našim partnerima prikaz ponuda koje se osnuju na vašim interesima i na analizi vašeg korisničkog ponašanja:

-    Statistika:

Primenom statističkih alata na primer merimo koliko ste puta pregledali internet stranice.

-    Praćenje konverzija (conversion tracking):

Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačić na vaš računar („konverzioni kolačić“), ako ste putem oglasa istog partnera došli na našu internet stranicu. Navedeni kolačići obično gube svoju važnost nakon 30 dana. Kada posećujete neke naše stranice, a kolačić još nije izgubio svoju važnost, možemo prepoznati mi i odgovarajući partner za praćenje konverzije da je određeni korisnik kliknuo na oglas i da je time usmeren na našu stranicu. To može takođe da se uradi i na različitim uređajima. Informacije prikupljene uz pomoć konverzionih kolačića služe za sastavljanje konverzionih statistika i za registraciju ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na odgovarajući oglas i koji su usmereni na stranicu snabdevenu tagom za praćenje konverzije.

-    Retargeting

Ovi alati izrađuju profile korišćenja služeći se sopstvenim reklamnim kolačićima ili reklamnim kolačićima trećih stranica, takozvanim web pratilicama (nevidljivim grafikama, zvanim piksel ili pikselna oznaka) ili nekim drugim uporedivim tehnologijama. Služe reklamiranju osnovanom na interesima kao i upravljanju učestalosti kojom korisnik vidi određene reklame. Za obradu podataka povezanih sa ovim alatima odgovoran je svaki ponuđač alata. Moguće je da ponuđači alata prosleđuju informacije i trećim licima u gore navedene svrhe. U vezi toga obratite pažnju na uputstva o zaštiti podataka odgovarajućeg ponuđača.

Molimo Vas da imate na umu da primenom ovih alata postoji mogućnost prenosa Vaših podataka primaocima van Evropskog ekonomskog prostora gde ne postoji prikladan nivo zaštite podataka kao što je određena Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (npr. SAD). Pojedinosti o tome naći ćete u dole navedenom opisu pojedinačnih marketinških alata.

6.2.1    Monetate

Naziv: Monetate
Ponuđač: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, SAD
Funkcija: kolačić može da prati način ponašanja korisnika na različitim stranicama, UX-testing

6.2.2    Google Analytics

Naziv: Google Analytics
Ponuđač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Analiziranje ponašanja korisnika (pozivanje stranica, broj posetilaca i poseta, preuzeti fajlovi), kreiranje pseudonimnih korisničkih profila na osnovu informacija sa različitih uređaja o prijavljenim Google korisnicima (praćenje unakrsnog uređaja), proširivanje pseudonimnih korisničkih podataka korisničkim podacima koje pruža Google, retargeting, UX-testing, praćenje konverzija i retargeting u vezi sa Google oglasima

6.2.3    Tealium
Naziv: Tealium
Ponuđač: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: Upravljanje tagovima veb-stranica preko interfejsa, integracija programskih kodova na naše veb-stranice

6.2.4    Google Doubleclick

Naziv: Google Doubleclick
Ponuđač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: Postavljanje reklama, remarketing, praćenje konverzija

6.2.5    Hotjar

Naziv: Hotjar
Ponuđač: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcija: Kolačići mogu da prate kako korisnici pregledaju više veb-stranica; Izrada Heatmap-a, snimanje sesija, ankete

6.3    Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

U internet pregledaču i/ili našim postavkama privatnosti možete upravljati svojim postavkama za kolačiće i mehanizme praćenja.

Napomena: postavke koje ste namestili odnose se uvek samo na korišćeni internet pregledač.

6.3.1    Isključivanje svih kolačića

Ako želite da isključite sve kolačiće, idite na postavke svojeg internet pregledača i deaktivirajte primanje kolačića. Imajte na umu da se time eventualno smanjuje funkcionalnost internet stranice.

6.3.2    Upravljanje vašim postavkama u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu potrebni za tehničke svrhe

Kada posetite naše internet stranice otvoriće se dijalog za kolačiće u kojemu Vas pitamo da li man želite da date pojedinačnu saglasnost za upotrebu korisnih kolačića i marketinških kolačića ili mehanizama za praćenje.

U našim podešavanjima privatne sfere možete već datu saglasnost sa budućim dejstvom da povučete ili da nam kasnije date saglasnost.


8. Marketing Pixeli

Naziv: Facebook Pixel

Provajder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska

Zajedno sa kompanijom Facebook, odgovorni smo za obradu Vaših podataka o ličnosti u okviru obrade Vaših podataka o ličnosti u našoj onlajn ponudi korišćenjem alata Facebook Pixel.

Da bismo definisali odgovarajuće odgovornosti za ispunjavanje obaveza u skladu sa GDPR-om za zajedničku obradu, sa kompanijom Facebook smo zaključili ugovor o podeli odgovornosti. Ključne tačke ovog ugovora možete pogledati u bilo koje doba na sledećoj vezi: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendumhttps://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Ovaj ugovor posebno reguliše bezbednosne mere koje kompanija Facebook mora uzeti u obzir (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) i način na koji se prava subjekata podataka mogu ostvariti preko kompanije Facebook.

 

Funkcija: Kompanija Facebook obrađuje Vaše podatke o ličnosti na osnovu Vaše saglasnosti koju ste dali preko alata Facebook Pixel u cilju generisanja izveštaja o kampanjama, praćenja konverzija, događaja klikova i ciljanog oglašavanja van našeg veb-sajta (ponovno ciljanje) na osnovu HTTP zaglavlja (uključujući IP adresu, svojstva uređaja i pregledača, URL adresu, URL adresu upućivača, Vašu ličnost), podataka specifičnih za Pixel (uključujući Pixel ID i Facebook kolačić), ponašanja klikova, opcionih vrednosti (kao što su konverzije, tip stranice), naziva polja obrazaca (kao što su „e-pošta“, „adresa“, „količina“ za kupovinu proizvoda ili usluge)

Od kompanije Facebook ne dobijamo nikakve podatke o ličnosti u vezi sa Vama, već anonimizovane izveštaje o kampanjama u vezi sa ciljnim posetiocima veb-sajta i učinkom oglašavanja.

Možete prestati da dobijate oglase zasnovane na interesovanjima tako što ćete izmeniti svoje postavke za oglašavanja na Facebook veb-sajtu. Alternativno, možete da deaktivirate korišćenje kolačića trećih strana tako što ćete posetiti stranicu za opcije Digital Advertising Alliance na adresi http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN ili na veb-sajtu http://www.youronlinechoices.com.

Više informacija možete naći na: https://www.facebook.com/policy


 

8.    Bilten sa prijavom; pravo na opoziv

U okviru naše onlajn ponude možete se pretplatiti na bilten. Za to koristimo takozvani Double Opt In postupak, nakon čega ćemo vam prvo poslati bilten putem e-mail-a, servisa za poruke na mobilnim uređajima (kao što je npr. WhatsApp), tekstualne poruke ili push poruke, ukoliko ste nam prethodno izričito potvrdili aktivaciju bilten usluge klikom na link u obaveštenju. Ukoliko se kasnije odlučite da više ne primate naš bilten, možete u svako doba da se odjavite sa pretplate opozivom svoje saglasnosti. E-mail bilten možete da opozovete putem linka koji se nalazi u biltenu ili, zavisno od slučaja, u podešavanjima određene onlajn ponude. Alternativno, kontaktirajte nas koristeći podatke u odeljku Kontakt.


9.    Eksterni linkovi

Naša onlajn ponuda može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica − provajdera koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi nemamo više nikakvog uticaja na prikupljanje, obradu i korišćenje bilo kojih ličnih podataka koji se kliktanjem na link prenose trećim licima (kao na primer IP adresa ili URL adresa stranice na kojoj se link nalazi), pošto je, po pravilu, ponašanje trećih lica izvan naše kontrole. Za obradu takvih ličnih podataka od strane trećih lica, mi ne preuzimamo odgovornost.


10.    Sigurnost

Naši saradnici i kompanije koje smo ovlastili za pružanje usluga su obavezani na poverljivost i pridržavanje odredbi zakona o zaštiti podataka koji se primenjuje.

Mi preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere da bismo obezbedili adekvatan nivo zaštite, i naročito da bismo zaštitili podatke kojima upravljamo od rizika nenamernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmene ili neovlašćenog objavljivanja odn. neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se neprestano usavršavaju u skladu sa postojećim tehnološkim razvojem.


11.    Prava korisnika

Za potraživanje vaših prava koristite podatke u odeljku Kontakt. Molimo vas da pritom budete sigurni da možemo bez problema da vas identifikujemo.

Pravo na informacije i informisanje:

Imate pravo da od nas dobijete informacije o obradi vaših podataka. Da biste to učinili, možete da se pozovete na pravo u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama.

Pravo na korekciju i brisanje:

Od nas možete da zahtevate izmenu pogrešnih podataka i – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – upotpunjavanje ili brisanje vaših podataka.

To ne važi za podatke koji su neophodni u obračunske i knjigovodstvene svrhe ili podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Dokle god pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada će biti ograničena (pogledajte dole).

Ograničenje obrade:

Možete da zahtevate od nas – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – da ograničimo obradu vaših podataka.

Prenos podataka:

Dalje imate pravo da podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturiranom, uobičajenom i za mašine čitljivom formatu odn. – ukoliko je tehnički izvodljivo – da zahtevate da se podaci proslede trećem licu.

Opoziv saglasnosti

Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu vaših podataka, možete uvek da je opozovete za ubuduće. Zakonitost obrade vaših podataka do opoziva ostaje nepromenjena.


12.    Pravo žalbe nadležnom organu

Imate pravo da dostavite žalbu organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mesto stanovanja ili organu za zaštitu podataka nadležnom za nas, a to je:

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NEMAČKA

Poštanski broj:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMAČKA

Tel.: +49 711/615541−0
FAKS: +49 711/615541−15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
Srbija

E-pošta: office@poverenik.rs
Telefon: +381113408900
Faks: +381113343379


13.    Izmena napomene o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo na izmenu naših mera za sigurnost i zaštitu podataka. U ovim slučajevima ćemo takođe na odgovarajući način da izmenimo naše napomene o zaštiti podataka. Stoga vas molimo da se uvek upravljate prema aktuelnoj verziji naše napomene o zaštiti podataka.


14.    Kontakt

Ukoliko želite da stupite sa nama u kontakt, dostupni smo na adresi koja je navedena u odeljku „Odgovorno lice“.

Za potraživanje vaših prava koristite sledeći link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Za prijavu propusta u zaštiti podataka koristite sledeći link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za primedbe i žalbe u pogledu obrade vaših ličnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem povereniku za zaštitu podataka:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com

 

Službenik za zaštitu podataka (DPO)
Robert Bosch d.o.o.
Dositejeva 37
22310 Šimanovci
SRBIJA

DPO.Serbia@bosch.comStanje: 19.07.2021