Izjave o zaštiti podataka


1.     Izjave o zaštiti podataka

Kompanija Robert Bosch Power Tools GmbH (u daljem tekstu „Bosch Power Tools“, odn. „Mi“ ili „Nas“) se zahvaljuje vašoj poseti našim internet stranicama kao i aplikacijama za mobilne uređaje (pod jednim nazivom „onlajn ponuda“), kao i vašem interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.


2.     Kompanija Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Veliki značaj pridajemo zaštiti vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka, kao i sigurnosti svih poslovnih podataka, i o tome vodimo računa prilikom naših poslovnih postupaka. Mi obrađujemo lične podatke koji se prikupljaju prilikom vaše posete našoj onlajn ponudi, poverljivo i isključivo u skladu sa zakonskim odredbama.


3.     Odgovorno lice

Kompanija Bosch Power Tools je odgovorna za obradu vaših podataka, izuzeci su obrazloženi u Napomenama o zaštiti podataka.

Naši kontakt podaci su: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

4.1 Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

  • Kontakt podaci (npr. ime, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
  • Osnovni podaci o ugovoru (ugovorni odnos, interesi u vezi sa proizvodom ili ugovorni interesi)
  • Istorija kupca
  • Podaci o planiranju i upravljanju
  • Podaci o kretanjima

 

 

4.2 Osnovna pravila

 

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati, kao su npr. imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, podaci o ugovoru, knjiženju i fakturisanju koje predstavljaju identitet osobe.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji pravna osnova ili ste nam vi po tom osnovu, npr. u okviru registracije, dali saglasnost.

 

4.3 Mi i naši pružaoci usluga obrađujemo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 

– Priprema ove onlajn ponude

(Pravna osnova: Ispunjenje ugovora).

 

– Za utvrđivanje smetnji iz bezbednosnih razloga

(Pravne osnove: Ispunjenje naših pravnih obaveza u oblasti sigurnosti podataka i legitimnog interesa za uklanjanje smetnji i za bezbednost naših ponuda).

 

– Reklamiranje sopstvenih i trećih strana, kao i istraživanje tržišta i merenje opsega u meri koja je dozvoljena zakonom ili na osnovu saglasnosti

(Pravna osnova: Saglasnost/legitimni interes sa naše strane za direktni marketing, sve dok se to radi u skladu sa zahtevima za zaštitu podataka i pravima konkurencije).

 

– Ankete vezane za proizvod ili korisnika putem e-maila i/ili telefona, samo ukoliko ste za to dali izričitu saglasnost

(Pravna osnova: Saglasnost).

Napomena: Ako za ankete angažujemo institut za istraživanje tržišta, on će delovati isključivo po našem nalogu i u skladu sa našim uputstvima.

 

– Sprovođenje nagradnih igara ili popusta u skladu sa uslovima za nagradne igre ili uslovima popusta

(Pravna osnova Ispunjenje ugovora).

 

– Slanje biltena uz pristanak primaoca putem e-maila ili SMS-a/MMS-a

(Pravna osnova: Saglasnost).

 

– Očuvanje i odbrana naših prava

(Pravna osnova: Legitimni interes sa naše strane u potraživanju i odbrani naših prava).

 

4.4 Registracija

 

Ako želite da koristite usluge koje zahtevaju ugovor, molimo da se registrujete. U okviru registracije prikupljamo lične podatke potrebne za obrazloženje i izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, e-mail adresu, po potrebi, detalje o željenom načinu plaćanja ili vlasniku računa), kao i druge podatke na dobrovoljnoj osnovi. Obavezne podatke obeležavamo sa *.

 

4.5 Log datoteke

 

Prilikom svakog korišćenja interneta se sa vašeg veb-pregledača, određene informacije automatski prenose i kod nas memorišu u takozvanim log datotekama.

Log datoteke memorišemo u svrhu utvrđivanja smetnji i iz bezbednosnih razloga (npr. zbog razjašnjenja pokušaja napada) u trajanju od 30 dana, i zatim ih brišemo. Log datoteke, čije je dalje čuvanje potrebno u svrhu dokaza, su izuzete od brisanja do razjašnjenja dotičnog slučaja, i u pojedinim slučajevima mogu da se proslede organima za istraživanje.

Log datoteke se takođe koriste za analizu (bez ili bez potpune IP adrese); pogledajte odeljak Veb analiza. Naročito se sledeće informacije čuvaju u log datotekama:
– IP adresa (internet protokol adresa) krajnjeg uređaja sa kojeg se pristupa onlajn ponudi;

– internet adresa veb-stranice sa koje je pozvana onlajn ponuda (takozvani URL porekla ili referrer);

– naziv provajdera usluge preko kojeg je usledio pristup onlajn ponudi;

– naziv pozvanih datoteka odn. informacija;

– datum i vreme, kao i trajanje pozivanja;

– preneta količina podataka;

– operativni sistem i informacije o korišćenom veb-pregledaču, uključujući instalirane Add-On-ove (npr. za Flash Player);

– http-Status-Code (npr. „Upit uspešan“ ili „zahtevana datoteka nije pronađena“).


4.6 Deca

 

Ova onlajn ponuda se ne odnosi na decu koja su mlađa od 16 godina.

 

4.7 Prosleđivanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše lične podatke u načelu prosleđujemo odgovornim licima samo onda, kada je to neophodno za ispunjenje ugovora, kada mi ili treća lica imamo legitimni interes za prosleđivanje, ili ako ste nam prethodno dali saglasnost za to. Za detalje o pravnim osnovama, pogledajte odeljak Svrhe obrade i pravne osnove. Treće strane mogu da budu i neke druge kompanije iz Bosch grupe. Ako se podaci prenose trećim stranama na osnovu legitimnog interesa, to će biti objašnjeno u Napomenama o zaštiti podataka.

Pored toga, podaci mogu da se prenesu odgovornim licima, ukoliko smo za to obavezani zakonskim odredbama ili nekim upravnim ili sudskim nalogom.

4.8 Pružaoci usluga (uopšteno)

Upošljavamo eksterne pružaoce usluga sa zadacima kao što je hosting podataka. Pažljivo smo odabrali pružaoce usluga i redovno ih kontrolišemo, i to naročito po pitanju savesnog ophođenja i čuvanja kod njih memorisanih podataka. Sve pružaoce usluga obavezujemo na poverljivost i na pridržavanje zakonskih odredbi. Pružalac usluga može da bude i neka druga kompanija iz Bosch grupe.

 

4.9 Trajanje čuvanja; rokovi čuvanja


Mi ove podatke memorišemo u načelu dok je to potrebno za realizaciju naše onlajn ponude i sa tim povezanih usluga odn. dok imamo legitimni interes za dalje memorisanje (npr. mi možemo i nakon realizacije ugovora da još uvek imamo legitimni interes za poštanski marketing). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše lične podatke sa izuzetkom takvih podataka koje moramo dalje da čuvamo radi ispunjenja zakonskih obaveza (npr. zbog pravnih poreskih i komercijalnih rokova čuvanja od nas se zahteva da zadržimo određeni vremenski period dokumente kao što su npr. ugovori i fakture).


5.     Nagradne igre ili popusti

Ako učestvujete u nagradnoj igri ili popustu, mi ćemo koristiti vaše podatke da vas obavestimo o pobedi i u svrhu promovisanja naših proizvoda u zakonski dozvoljenom obimu odn. u obimu za koji ste ovde dali saglasnost. Detaljne informacije o nagradnim igrama ili popustima možete pronaći u uslovima učešća.


6.     Korišćenje kolačića

U okviru ostvarivanja naše onlajn ponude moguća je primena kolačića (cookies) i mehanizama za praćenje (tracking).

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju kada posetite internet stranice.

Praćenje je omogućeno primenom različitih tehnologija. Obrađujemo informacije naročito u okviru pikselnih oznaka i analize zapisnika.

 

6.1 Kategorije

Postoje kolačići koji su nužno potrebni za tehničko funkcionisanje onlajn ponude te kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu nužno potrebni za tehničko funkcionisanje onlajn ponude.

Opšte je moguće upotrebljavati onlajn ponudu bez kolačića koji ne služe za tehničke svrhe.

 

6.1.1 Kolačići potrebni za tehničke svrhe

Pod pojmom kolačića potrebnih za tehničke svrhe podrazumevamo kolačiće bez kojih se ne može garantovati tehnička realizacija onlajn ponude. Ovde se na primer ubrajaju kolačići koji pohranjuju podatke potrebne za obezbeđenje neometane reprodukcije video i audio sadržaja.

Ovi kolačići brišu se završetkom vaše posete.

 

6.1.2 Tehnički nepotrebni kolačići i mehanizmi za praćenje

Ove kolačiće i mehanizme za praćenje primenjujemo samo ako ste nam prethodno udelili pojedinačnu saglasnost. Pritom se ovde radi o sledećim mehanizmima za praćenje:

 

6.2. Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Opšte

Primena marketinških kolačića i mehanizama za praćenje omogućava nama i našim partnerima prikaz ponuda koje se osnuju na vašim interesima i na analizi vašeg korisničkog ponašanja:

- Statistika:

Primenom statističkih alata na primer merimo koliko ste puta pregledali internet stranice.

 

- Praćenje konverzija (conversion tracking):

Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačić na vaš računar („konverzioni kolačić“), ako ste putem oglasa istog partnera došli na našu internet stranicu. Navedeni kolačići obično gube svoju važnost nakon 30 dana. Kada posećujete neke naše stranice, a kolačić još nije izgubio svoju važnost, možemo prepoznati mi i odgovarajući partner za praćenje konverzije da je određeni korisnik kliknuo na oglas i da je time usmeren na našu stranicu. Informacije prikupljene uz pomoć konverzionih kolačića služe za sastavljanje konverzionih statistika i za registraciju ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na odgovarajući oglas i koji su usmereni na stranicu snabdevenu tagom za praćenje konverzije.

 

-        Retargeting:

Ovi alati izrađuju profile korišćenja služeći se sopstvenim reklamnim kolačićima ili reklamnim kolačićima trećih stranica, takozvanim web pratilicama (nevidljivim grafikama, zvanim piksel ili pikselna oznaka) ili nekim drugim uporedivim tehnologijama. Služe reklamiranju osnovanom na interesima kao i upravljanju učestalosti kojom korisnik vidi određene reklame. Za obradu podataka povezanih sa ovim alatima odgovoran je svaki ponuđač alata. Moguće je da ponuđači alata prosleđuju informacije i trećim licima u gore navedene svrhe. U vezi toga obratite pažnju na uputstva o zaštiti podataka odgovarajućeg ponuđača.

 

Molimo Vas da imate na umu da primenom ovih alata postoji mogućnost prenosa Vaših podataka primaocima van Evropskog ekonomskog prostora gde ne postoji prikladan nivo zaštite podataka kao što je određena Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (npr. SAD). Pojedinosti o tome naći ćete u dole navedenom opisu pojedinačnih marketinških alata.

 

 

Naziv: Tealium

Ponuđač: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcija: segmentiranje i profiliranje u realnom vremenu, upravljanje oznakama

 

Naziv: Google Analytics

Ponuđač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcija: analiza ponašanja korisnika (posećene stranice, broj posetioca i poseta, preuzimanja), UX-testing

 

6.3 Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

U internet pregledaču i/ili našim postavkama privatnosti možete upravljati svojim postavkama za kolačiće i mehanizme praćenja:

Napomena: postavke koje ste namestili odnose se uvek samo na korišćeni internet pregledač.

 

6.3.1 Isključivanje svih kolačića

Ako želite da isključite sve kolačiće, idite na postavke svojeg internet pregledača i deaktivirajte primanje kolačića. Imajte na umu da se time eventualno smanjuje funkcionalnost internet stranice.

 

6.3.2 Upravljanje vašim podešavanjima vezano za tehnički nepotrebne kolačiće i mehanizme za praćenje

Kada posetite naše internet stranice, u nivou kolačića će se prikazati pitanje da li dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka za upotrebu kolačića na toj stranici u skladu sa dodeljenim napomenama za zaštitu podataka.

U našim podešavanjima privatne sfere možete već datu saglasnost sa budućim dejstvom da povučete ili da nam kasnije date saglasnost.


7.     Bilten sa prijavom; pravo na opoziv

U okviru naše onlajn ponude možete se pretplatiti na bilten. Za to koristimo takozvani Double Opt In postupak, nakon čega ćemo vam prvo poslati bilten putem e-mail-a, servisa za poruke na mobilnim uređajima (kao što je npr. WhatsApp), tekstualne poruke ili push poruke, ukoliko ste nam prethodno izričito potvrdili aktivaciju bilten usluge klikom na link u obaveštenju.

Ukoliko se kasnije odlučite da više ne primate naš bilten, možete u svako doba da se odjavite sa pretplate opozivom svoje saglasnosti. E-mail bilten možete da opozovete putem linka koji se nalazi u biltenu ili, zavisno od slučaja, u podešavanjima određene onlajn ponude. Alternativno, kontaktirajte nas koristeći podatke u odeljku Kontakt.


8.     Zajednice

Nudimo vam mogućnost da postanete član jedne od naših BOB zajednica. Tamo možete da se registrujete, postavite korisnički profil i komunicirate sa ostalim članovima. Te podatke koji su tamo generisani koristimo samo u okvirima vaše saglasnosti za navedene marketinške, uslužne svrhe i radi istraživanja tržišta. Saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv za zajednice se vrši putem tamo postavljenog linka. Alternativno, kontaktirajte nas koristeći podatke u odeljku Kontakt.

Preko maske za unos podataka za predmetnu zajednicu možete da birate da li želite da pojedini podaci sa vašeg korisničkog profila budu dostupni i javno objavljivani svim članovima zajednice ili samo vašim „prijateljima iz zajednice“, ili da ostanu privatni.

Svi ostali podaci koje generišete unutar zajednica, npr. postavljanjem komentara ili fotografija, su međutim automatski dostupni javnosti i povezani za vašim korisničkim profilom.


9.     Eksterni linkovi

Naša onlajn ponuda može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica − provajdera koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi nemamo više nikakvog uticaja na prikupljanje, obradu i korišćenje bilo kojih ličnih podataka koji se kliktanjem na link prenose trećim licima (kao na primer IP adresa ili URL adresa stranice na kojoj se link nalazi), pošto je, po pravilu, ponašanje trećih lica izvan naše kontrole. Za obradu takvih ličnih podataka od strane trećih lica, mi ne preuzimamo odgovornost.


10.  Sigurnost

Naši saradnici i kompanije koje smo ovlastili za pružanje usluga su obavezani na poverljivost i pridržavanje odredbi zakona o zaštiti podataka koji se primenjuje.
Mi preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere da bismo obezbedili adekvatan nivo zaštite, i naročito da bismo zaštitili podatke kojima upravljamo od rizika nenamernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmene ili neovlašćenog objavljivanja odn. neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se neprestano usavršavaju u skladu sa postojećim tehnološkim razvojem.


11.  Prava korisnika

Molimo da koristite podatke u odeljku Kontakt za potraživanje vaših prava. Molimo vas da pritom budete sigurni da možemo bez problema da vas identifikujemo.

Pravo na informacije i informisanje:
Imate pravo da od nas dobijete informacije o obradi vaših podataka. Da biste to učinili, možete da se pozovete na pravo na obaveštenje u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama.

Pravo na korekciju i brisanje:
Od nas možete da zahtevate izmenu pogrešnih podataka i – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – upotpunjavanje ili brisanje vaših podataka.
To ne važi za podatke koji su neophodni u obračunske i knjigovodstvene svrhe ili podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Dokle god pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada će biti ograničena (pogledajte dole).

Ograničenje obrade:
Možete da zahtevate od nas – dokle god su ispunjeni zakonski preduslovi – da ograničimo obradu vaših podataka.

Prenos podataka:

Dalje imate pravo da podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturiranom, uobičajenom i za mašine čitljivom formatu odn. – ukoliko je tehnički izvodljivo – da zahtevate da se podaci proslede trećem licu.

Prigovor protiv obrade podataka:
Pritom imate pravo da u bilo kom trenutku kod nas uložite prigovor na obradu podataka ukoliko se ona zasniva na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom slučaju ćemo obustaviti obradu vaših podataka, osim ako ne možemo – u skladu sa zakonskim odredbama – da dokažemo legitimne razloge, koji nas primoravaju na dalju obradu, koji prevazilaze vaša prava.

Prigovor protiv direktnog marketinga:
Takođe možete u bilo kom trenutku da uložite prigovor protiv obrade vaših ličnih podataka u reklamne svrhe („Prigovor na marketing“). Molimo vas da imate u vidu da iz organizacionih razloga može da dođe do preklapanja između vašeg opoziva i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Prigovor protiv obrade podataka na pravnoj osnovi „legitimni interes“:
Pritom imate pravo da u bilo kom trenutku kod nas uložite prigovor na obradu podataka ukoliko se ona zasniva na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom slučaju ćemo obustaviti obradu vaših podataka, osim ako ne možemo – u skladu sa zakonskim odredbama – da dokažemo legitimne razloge, koji nas primoravaju na dalju obradu, koji prevazilaze vaša prava.

Opoziv saglasnosti:
Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu vaših podataka, možete uvek da je opozovete za ubuduće. Zakonitost obrade vaših podataka do opoziva ostaje nepromenjena..


11.1 Pravo žalbe nadležnom organu:
Imate pravo da dostavite žalbu organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mesto stanovanja odn. vašu saveznu pokrajinu ili nadležnom organu za zaštitu podataka. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Kućna adresa:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

NEMAČKA

 

Poštanski broj:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

NEMAČKA

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

FAX: +49 (711)/615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Izmena napomene o zaštiti podataka

Mi zadržavamo pravo da menjamo naše sigurnosne mere i mere za zaštitu podataka, ukoliko je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U ovim slučajevima ćemo takođe na odgovarajući način da izmenimo naše napomene o zaštiti podataka. Stoga vas molimo da se uvek upravljate prema
aktuelnoj verziji naše napomene o zaštiti podataka.


13.  Kontakt

Ukoliko želite da stupite sa nama u kontakt, dostupni smo na adresi koja je navedena u odeljku „Odgovorno lice“.

Za potraživanje vaših prava koristite sledeći link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Za prijavu propusta u zaštiti podataka koristite sledeći link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.


Za primedbe i žalbe u pogledu obrade vaših ličnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem povereniku za zaštitu podataka:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

NEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com

Verzija: 19.07.2021