Obvestila o varstvu podatkov


 1. Obvestila o varstvu podatkov

V podjetju Bosch Power Tools GmbH (v nadaljevanju „Bosch Power Tools“ oz. „mi“ ali „nas“) se veselimo vašega obiska naših spletnih strani in mobilnih aplikacij (skupaj tudi „spletna ponudba“) in vašega zanimanja za naše podjetje in naše izdelke.


2. Bosch Power Tools spoštuje vašo zasebnost

Varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov ter varnost vseh poslovnih podatkov sta za nas izjemnega pomena, kar upoštevamo tudi pri svojih postopkih poslovanja. Osebne podatke, ki se zbirajo med vašo uporabo naše spletne ponudbe, obdelujemo zaupno in samo v skladu z zakonskimi določili.

Varstvo podatkov in informacijska varnost sta sestavna dela naše poslovne politike.


3. Odgovorni

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Bosch Power Tools. Izjeme so pojasnjene v tej izjavi o varovanju podatkov.

Naši kontaktni podatki so:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

4.1 Kategorije podatkov, ki jih obdelujemo

Obdelujemo naslednje kategorije podatkov:

•    podatki za načrtovanje in upravljanje
•    dinamični podatki

4.2 Načela

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na fizično osebo, ki je identificirana ali jo je mogoče identificirati, torej na primer imena, naslovi, telefonske številke, elektronski naslovi, podatki o pogodbi, naročilu ali odpovedi pogodbe, ki izražajo identiteto osebe.

Osebne podatke (vključno z IP-naslovi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo samo, kadar zato obstaja pravna podlaga ali ste v zvezi s tem podali privolitev, npr. v okviru registracije.

4.3 Nameni obdelave in pravna podlaga

Mi in ponudniki storitev, ki jih za to pooblastimo, obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene obdelave:

4.3.1 Zagotavljanje te spletne ponudbe

(pravna podlaga: upravičen interes na naši strani za neposredno trženje, dokler je to skladno s predpisi na področjih varstva podatkov in konkurence)

4.3.2 Za ugotavljanje motenj ali iz varnostnih razlogov

(pravna podlaga: izpolnjevanje naših pravnih zavez na področju varstva podatkov in upravičen interes za odstranjevanje motenj in varnost naše ponudbe)

4.3.3 Varovanje in zagovarjanje naših pravic

(pravna podlaga: upravičen interes na naši strani do uveljavljanja in obrambe naših pravic).

4.4 Dnevniške datoteke protokola (log)

Pri vsaki uporabi interneta vaš spletni brskalnik samodejno posreduje določene informacije, ki jih za kratek čas shranimo v dnevniške datoteke protokola.

Dnevniške datoteke hranimo 30 dni za ugotavljanje motenj in iz varnostnih razlogov (npr. za razreševanje poskusov napadov) in jih nato izbrišemo. Dnevniške datoteke protokola, ki jih je treba kot dokazni material hraniti dlje, so izvzete iz brisanja, dokler ni posamezen pripetljaj popolnoma razrešen, in so lahko v posameznih primerih posredovane preiskovalnim organom.

V dnevniških datotekah protokola so shranjene naslednje informacije:

-    IP-naslov (naslov internetnega protokola) naprave, s katere se dostopa do spletne ponudbe;
-    spletni naslov spletne strani, s katere je bilo dostopano do spletne ponudbe (t. i. URL izvora in napotitve);
-    imena naloženih datotek oziroma informacij;
-    datum in čas ter trajanje ogleda;
-    operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku vključno z nameščenimi dodatki (npr. za Flash Player);
-    koda stanja http (npr. „povpraševanje uspešno“ ali „zahtevana datoteka ni najdena“).

4.5 Otroci

Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

4.6 Posredovanje podatkov drugim odgovornim

Vaše osebne podatke posredujemo drugim načeloma samo, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe, če imamo mi ali tretje osebe upravičen interes za posredovanje ali če je dana privolitev. Podrobnosti o pravni podlagi in prejemnikih oz. kategorijah prejemnikov najdete v Odstavku o namenih obdelave in pravni podlagi.
Poleg tega so lahko podatki posredovani drugim odgovornim, če smo k temu zavezani na podlagi zakonskih določil ali z izvršljivo odredbo pravosodnega ali upravnega organa.

4.6.1 Ponudniki storitev (splošno)

Zunanje ponudnike storitev pooblastimo za naloge, kot je programiranje in gostovanje podatkov. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih redno nadzorujemo, predvsem njihovo skrbno ravnanje in varovanje podatkov, ki jih hranijo. Vsi ponudniki storitev so zavezani k zaupnosti in upoštevanju zakonskih določil. Ponudniki storitev so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch.

4.7 Trajanje hranjenja; obdobje hranjenja

Vaše podatke načeloma hranimo tako dolgo, kot je potrebno za zagotavljanje naše spletne ponudbe in s tem povezanih storitev oziroma dokler imamo upravičen interes za nadaljnje hranjenje (npr. za izpolnjevanje pogodbe imamo lahko upravičen interes za trženje po pošti). Potem izbrišemo vaše osebne podatke z izjemo podatkov, ki jih moramo hraniti zaradi izpolnjevanja zakonskih obvez (npr. v skladu z davčnim in gospodarskim pravom smo zavezani določeno obdobje hraniti dokumente, kot so pogodbe in računi).


5. Zunanje povezave

Naša spletna ponudba lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb ‒ z nami nepovezanih ponudnikov. Po kliku na povezavo nimamo več nobenega vpliva na zbiranje, obdelavo in rabo osebnih podatkov, ki bi se morebiti s klikom lahko prenesli na tretje osebe (npr. IP-naslov ali URL-naslov strani, na kateri je povezava), saj je vedenje tretjih oseb izven našega nadzora. Za obdelavo tovrstnih osebnih podatkov s strani tretjih oseb ne prevzemamo odgovornosti.


6. Varnost

Naši sodelavci in pooblaščena storitvena podjetja so zavezani k molčečnosti in upoštevanju določil zakonodaje za varstvo podatkov.
Z vsemi potrebnimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavljamo ustrezno raven varstva in varujemo vaše podatke, ki jih obdelujemo, še zlasti pred tveganji nenamenskega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe ali nepooblaščenega razkritja oziroma nepooblaščenega dostopa. Naši varnostni ukrepi se v skladu s tehnološkim razvojem ves čas izboljšujejo.


7. Pravice uporabnikov

Za uveljavitev svojih pravic uporabite podatke v odstavku Kontakt. Pri tem se prepričajte, da vas je mogoče jasno identificirati.

Pravica do obveščenosti in dostopa do informacij:

Pravico imate, da od nas prejmete informacije o obdelavi vaših podatkov. V zvezi s tem lahko uveljavljate pravico do dostopa do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo.

Pravica do popravka in pravica do izbrisa:

Od nas lahko zahtevate popravek napačnih podatkov in ‒ če so izpolnjeni zakonski pogoji ‒ dopolnitev ali izbris svojih podatkov.
To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene obračuna in računovodstva ali so predmet zakonske dolžnosti vodenja evidenc. Če dostop do teh podatkov ni nujen, pa bo njihova obdelava omejena (glej naslednji odstavek).

Omejitev obdelave:

Od nas lahko zahtevate, da ‒ če so izpolnjeni zakonski pogoji ‒ omejimo obdelavo vaših podatkov.

Prenosljivost podatkov:

Prav tako imate pravico prejeti podatke, ki ste nam jih dali na razpolago, v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu oziroma ‒ če je to tehnično mogoče ‒ zahtevati, da so podatki posredovani tretji osebi.

7.1 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pravico imate, da pri organu za varstvo podatkov vložite pritožbo. Za to se lahko obrnete na organ za varstvo podatkov, ki je pristojen za vaše prebivališče oziroma zvezno državo, ali na organ za varstvo podatkov, ki je pristojen za nas. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Naslov sedeža:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NEMČIJA

Poštni naslov:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMČIJA

Tel.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-pošta: poststelle@lfdi.bwl.de


8. Sprememba obvestila o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe naših varnostnih ukrepov in ukrepov varstva podatkov. V teh primerih bodo prilagodili tudi naša obvestila o varstvu podatkov. Zato vedno upoštevajte najnovejšo različico našega obvestila o varstvu podatkov.


9. Stik z nami

Če želite stopiti v stik z nami, smo dosegljivi na naslovu, navedenem v odstavku „Odgovorni“.

Za uveljavitev svojih pravic in sporočanje o dogodkih, pri katerih je ogrožena zasebnost podatkov, uporabite naslednjo povezavo:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Če nam želite sporočiti svoje predloge ali pritožbe v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov, vam svetujemo, da stopite v stik z našim pooblaščencem za varstvo podatkov:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NEMČIJA

ali

elektronski naslov: DPO@bosch.com


Stanje: 27. 9. 2019