Informacje w sprawie polityki prywatności


Informacje w sprawie polityki prywatności
Robert Bosch Power Tools GmbH (w dalszej części „Bosch Power Tools”, wzgl. „my” lub „nas”) pragnie wyrazić satysfakcję z powodu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych (łącznie zwanymi również „ofertą online”), a także zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami.


Bosch Power Tools respektuje Państwa prywatność
Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty online przetwarzamy z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona pracy oraz bezpieczeństwo informacyjne są elementem składowym polityki naszego przedsiębiorstwa.


Administrator
Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Bosch Power Tools; wyjątkowe sytuacje są objaśnione w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe przedstawiają się następująco: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
4.1 Obowiązujące zasady
Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy dostępna jest do tego ustawowa podstawa prawna oraz gdy uzyskaliśmy od Państwa zgodę w tym zakresie, np. w ramach rejestracji.

4.2 Cele przetwarzania oraz podstawy prawne
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz zaangażowanych przez nas usługodawców w następujących celach:

– Udostępnienie tego typu oferty online
(Podstawa prawna: wypełnienie umowy).

– Celem ustalenia zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa
(Podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert).

– Reklama własna lub reklama za pośrednictwem innych podmiotów oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w ustawowo dopuszczalnym zakresie, względnie w oparciu o wyrażenie zgody
(Podstawa prawna: wyrażenie zgody / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, o ile odbywa się to w zgodzie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz prawa ochrony konkurencji).

– Przeprowadzanie ankiet dotyczących produktów, względnie ankietowanie klientów mailowo i/lub telefonicznie, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę
(Podstawa prawna: zgoda).
Uwaga: jeśli do przeprowadzania sondaży angażujemy instytut badań rynkowych, będzie się to odbywać wyłącznie z naszego upoważnienia i zgodnie z naszymi instrukcjami.

– Przeprowadzanie konkursów lub promocji rabatowych zgodnie z każdorazowymi warunkami konkursów lub promocji rabatowych
(podstawa prawna: wypełnienie umowy).

– Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy mailem lub przez SMS/MMS
(Podstawa prawna: zgoda).

– Prowadzenie społeczności dla zalogowanych członków
(Podstawa prawna: wypełnienie umowy)

– Zachowanie i obrona naszych praw
(Podstawa prawna: Uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

4.3 Rejestracja
Jeśli chcą korzystać Państwo z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o dokonanie rejestracji. W ramach rejestracji gromadzimy dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje na temat pożądanego rodzaju płatności, względnie właściciela konta) oraz w razie potrzeby dalsze dane przekazywane dobrowolnie, które są niezbędne do zawarcia i wypełnienia umowy. Dane obowiązkowe oznaczamy gwiazdką: *.

4.4 Pliki log
Przy każdorazowym korzystaniu z Internetu przez Państwa przeglądarkę internetową przekazywane są automatycznie określone informacje, zapisywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przez nas zapisywane na krótki czas w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. celem wyjaśnienia prób ingerencji), po czym następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

Pliki log są wykorzystywane (bez, względnie bez zupełnego adresu IP) również w celach analitycznych; w tym zakresie patrz Rozdział dotyczący analityki internetowej.

W plikach log zapisywane są w szczególności następujące informacje:
– adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszej oferty online;
– adres strony internetowej, z której została otwarta oferta online (tzw. URL pochodzenia i odsyłania);
– nazwa dostawcy usługi, za pośrednictwem którego następuje dostęp do oferty online;
– nazwa otworzonych plików, względnie informacji;
– data i godzina oraz czas trwania otwarcia;
– przesłana ilość danych;
– system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej łącznie z zainstalowanymi add-ons (np. do Flash Player);
– kod statusu http (np. „Zapytanie przebiegło pomyślnie.” lub „Nie znaleziono żądanego pliku.”).

4.5 Dzieci
Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.


Przekazywanie danych
5.1 Przekazywanie danych innym administratorom
Państwa dane osobowe są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w odniesieniu do wypełniania umowy, my bądź podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych lub udzielili Państwo zgody w tym zakresie.

Szczegółowe informacje w zakresie podstaw prawnych są dostępne w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne. Podmiotami trzecimi mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch. Na ile dane są przekazywane podmiotom trzecim z uwagi na uzasadniony interes, jest opisane w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

5.2 Usługodawcy (ogólnie)
Powierzamy zewnętrznym usługodawcom zadania związane z serwisem sprzedażowym i marketingowym, zarządzaniem umowami, realizacją płatności, programowaniem, hostingiem danych i serwisem hotline.

Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.

5.3 Przekazywanie odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom, którzy mają swą siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku, zanim dokonamy przekazania, upewniamy się, że u odbiorcy albo obowiązuje polityka prywatności na odpowiednim poziomie (np. na podstawie stosownej decyzji Komisji UE dla danego kraju, albo uzgodniono z odbiorcą tzw. standardowe klauzule umowne UE), bądź udzielili Państwo zgody na przekazywanie.
Mogą Państwo uzyskać u nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię konkretnie uzgodnionych regulacji w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę skorzystać w tym zakresie z informacji podanych w rozdziale Kontakt.


Czas trwania zapisywania; terminy przechowywania
Zasadniczo zapisujemy Państwa dane na okres niezbędny do świadczenia przez nas oferty online oraz związanych z nią usług, względnie dopóki mamy uzasadniony interes w dalszym zapisywaniu (np. możemy mieć także po wypełnieniu umowy uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem tych danych, które musimy zapisywać celem spełnienia prawnych zobowiązań (np. ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów, np. umów i faktur przez pewien okres).


Konkursy lub promocje rabatowe
Jeśli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej promocji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane celem przekazywania informacji o wygranych oraz w celach reklamowania naszych produktów w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, względnie o ile wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub promocji rabatowych są zawarte w każdorazowych warunkach uczestnictwa.


Korzystanie z cookies
8.1 Informacje ogólne
Cookies, tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas korzystania z oferty online. Jeśli ponownie otworzą Państwo tę ofertę online, Państwa przeglądarka odsyła treść cookies do danego oferenta, umożliwiając w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Sczytywanie cookies umożliwia nam optymalne kształtowanie naszej oferty online celem ułatwienia Państwu korzystania z niej.

8.2 Wyłączanie i usuwanie cookies
Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, za pośrednictwem wyskakującego okienka cookie layer są Państwo pytani, czy akceptują Państwo ciasteczka umieszczane na naszej stronie, czy też chcieliby Państwo wyłączyć je w ustawieniach.

Jeśli decydują się Państwo odrzucić cookies, wówczas na Państwa przeglądarce umieszcza się opt-out cookie. Ten cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie cookies może jednak skutkować tym, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych mogą być już dla Państwa niedostępne. Proszę mieć na uwadze, że opt-out cookie ze względów technicznych może znaleźć zastosowanie tylko w przeglądarce, z której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać opt-out.

Możliwość dokonywania ustawień nie obejmuje cookies, które są umieszczane przez innych oferentów podczas Państwa wizyty na stronie internetowej podmiotów trzecich.

Za pośrednictwem swojej przeglądarki mogą Państwo w każdym momencie usunąć wszystkie cookies. W tej kwestii proszę zasięgnąć informacji w funkcji pomocy swojej przeglądarki. Także to może jednak skutkować tym, że poszczególne funkcje mogą być już dla Państwa niedostępne.

Ponadto za pośrednictwem następującej strony internetowej istnieje możliwość administrowania korzystaniem z cookies przez oferentów trzecich i dezaktywowania go:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, wobec czego nie ponosimy za nią odpowiedzialności i nie mamy wpływu na jej treści oraz dostępność.

8.3 Pliki cookie wykorzystywane przez Bosch Power Tools
Bosch Power Tools wykorzystuje pliki cookie oraz elementy aktywne (np. Java Script), aby sprawdzać preferencje odwiedzających i odpowiednio do nich optymalnie dostosowywać projekty serwisów."

8.4 Pliki cookie wykorzystywane przez strony trzecie
Niektóre strony internetowe Bosch Power Tools zawierają treści i usługi należące do innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Twitter), które również mogą stosować pliki cookie i inne aktywne elementy. Bosch nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez właścicieli tych serwisów. Bosch Power Tools nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez te serwisy.


Wykorzystywanie narzędzi do retargetingu
9.1 W celu optymalizacji naszego marketingu internetowego stosujemy technologie retargetingu. Pozwala to na bardziej atrakcyjną prezentację oferty internetowej oraz dopasowanie jej do Państwa potrzeb.

9.2 Dzięki wykorzystaniu plików cookie, które zapisują Państwa indywidualne zainteresowania naszymi produktami i usługami oraz dzięki analizie zachowań możemy umieszczać spersonalizowane i zgodne z Państwa zainteresowaniami reklamy na stronach internetowych naszych partnerów usługi retargetingu, jak np. Google AdWords. Odbywa się to w sposób anonimowy, co oznacza, że w wyniku retargetingu nie można zidentyfikować Państwa tożsamości.

9.3 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Bosch Power Tools i jego partnerzy usługi retargetingu stosowali odpowiednie pliki cookie służące do retargetingu, proszę postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 8.2.


Wykorzystywanie narzędzia analitycznego Conversion Tracking
10.1 Aby zwiększyć atrakcyjność naszej oferty internetowej dla użytkowników, stosujemy narzędzie analityczne do śledzenia konwersji, tzw. Conversion Tracking.

10.2 Nasi partnerzy usługi Conversion Tracking, np. Google AdWords, umieszczają w celu realizacji tej usługi analitycznej odpowiedni plik cookie („Conversion Cookie“) na Państwa komputerze, jeżeli zostaną Państwo przekierowani na naszą stronę z ogłoszenia reklamowego partnera. Tego rodzaju pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, zarówno my, jak i partner usługi Conversion Tracking dowiadujemy się, że ktoś kliknął ogłoszenie reklamowe i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Wspomnianych plików cookies nie można śledzić za pośrednictwem naszej strony. Informacje pobierane przez pliki cookie do śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji oraz ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli dane ogłoszenie reklamowe i zostali przekierowani na stronę internetową opatrzoną tagiem Conversion Tracking.

Odbywa się to w sposób anonimowy, co oznacza, że w wyniku śledzenia konwersji nie można zidentyfikować Państwa tożsamości."

10.3 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Bosch Power Tools i jego partnerzy usługi Conversion Tracking stosowali odpowiednie pliki cookie służące do śledzenia konwersji, proszę postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 8.2.


Wykorzystywanie narzędzi analitycznych
11.1 Bosch Power Tools stosuje narzędzia analityczne, takie jak WebTrends i Tealium, w celu prowadzenia pomiarów i tworzenia statystyk odwiedzin na stronach internetowych.

11.2 Przy wyborze narzędzi analitycznych zwracamy uwagę, aby dane o dostępie były pobierane w formie zanonimizowanej, tak aby na ich podstawie nie można było zidentyfikować użytkownika. Jest to zapewnione przede wszystkim poprzez anonimizację adresu IP. Do pomiarów umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej stosowane są pliki cookie. Bosch Power Tools stosuje je w szczególności w celu poprawy jakości zamieszczanych danych.

11.3 Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie służące do analizy były przez nas wykorzystywane, proszę postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 8.2.


Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych
12.1 Bosch Power Tools wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych tzw. wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter i Google+. Chodzi w tym przypadku o przyciski takie jak np. przycisk "Lubię" na Facebooku.

12.2 Za pomocą metody tzw. dwukrotnego kliknięcia chronimy Państwa przed tym, aby Państwa wizyta na naszych stronach internetowych była standardowo rejestrowana i analizowana przez operatorów serwisów społecznościowych. Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia danego przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z danym serwisem społecznościowym i wyrażając zgodę na przekazywanie swoich danych temu serwisowi. Po aktywacji przycisku Państwa przeglądarka przekazuje odpowiednią informację bezpośrednio do danego serwisu społecznościowego, gdzie informacja ta zostanie zapisana. Jeśli chcieliby Państwo przerwać połączenie z serwisem społecznościowym, należy zdezaktywować wtyczkę.

12.3 Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, serwis może powiązać informację o odwiedzinach na stronie z kontem w serwisie. Jeśli nie chcą Państwo, by dany serwis społecznościowy powiązał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej z Państwa kontem, przed odwiedzeniem naszej strony należy przed aktywacją przycisku serwisu społecznościowego wylogować się z tego serwisu.

12.4 Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania serwis społecznościowy, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, które mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności, znajdują się w części danego serwisu społecznościowego poświęconej ochronie danych.


Social sign in (logowanie poprzez sieci społecznościowe)
Zapewniamy Państwu możliwość logowania się do naszej oferty online przy użyciu tzw. social sign ins poprzez Facebook oraz Twitter.

W celu dokonania rejestracji zostaną Państwo przekierowani na stronę danej sieci społecznościowej umożliwiającej zalogowanie się przy użyciu tamtejszych danych. Efektem tego jest powiązanie Państwa konta w danej sieci społecznościowej z naszym serwisem. Przy tym przekazywane są nam za pośrednictwem danej sieci społecznościowej informacje dotyczące Państwa tamtejszego publicznego profilu, Państwa adresu e-mail oraz identyfikatorów Państwa znajomych w sieci społecznościowej oraz w razie potrzeby dalsze dane.

Natomiast wykorzystywana do rejestracji sieć społecznościowa otrzymuje Państwa status login, informacje dotyczące przeglądarki oraz adres IP. Oferent sieci społecznościowej, względnie jego serwer, może mieć swoją lokalizację poza granicami UE, względnie Europejskiego Obszaru gospodarczego (np. w USA).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wymianę danych między nami a sieciami społecznościowymi, prosimy logować się nie przez społecznościowe serwisy rejestracyjne, lecz skorzystać zamiast tego z naszych własnych serwisów logowania.


YouTube
Ta oferta online wykorzystuje platformę wideo YouTube prowadzoną przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą przekazywanie plików audio oraz wideo.

Gdy otworzą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zainstalowany YouTube Player nawiązuje połączenie z YouTube celem przesłania i odtworzenia pliku wideo lub audio. Przy tym przekazywane są również dane do YouTube jako administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Dalsze informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, Państwa praw i udostępnionych Państwu do wyboru opcji ochrony prywatności, są zawarte w informacjach w sprawie polityki prywatności YouTube.


Newsletter
15.1 Newsletter z logowaniem; Prawo do cofnięcia zgody
W ramach naszej oferty online mogą Państwo zamówić newsletter. W tym zakresie stosujemy tzw. procedurę double opt-in, zgodnie z którą w pierwszej kolejności prześlemy Państwu newsletter za pośrednictwem e-maila, mobilnych serwisów informacyjnych (jak np. WhatsApp), wiadomości SMS lub push, o ile wcześniej w wyraźny sposób potwierdzili Państwo aktywację serwisu newslettera poprzez kliknięcie linku w wiadomości. Jeśli w przyszłości nie będą Państwo chcieli otrzymywać newsletterów, można w każdym momencie zakończyć prenumeratę, cofając swoją zgodę. Cofnięcie zgody na newsletter mailowy odbywa się poprzez link opublikowany w newsletterze, względnie w ustawieniach administracyjnych danego oferenta online. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z informacji zawartych w rozdziale Kontakt.


Społeczności
Zapewniamy Państwu możliwość członkostwa w jednej z naszych społeczności Bosch Power Tools (np. społeczności BOB i MyBsoch).

Można tam zarejestrować się, założyć profil użytkownika i komunikować się z pozostałymi członkami. Wygenerowane tam Państwa dane wykorzystujemy jedynie w ramach otrzymanego od Państwa oświadczenia zgody w stosownych celach marketingowych, badawczych oraz serwisowych. Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć swoją zgodę.

Poprzez okno wprowadzania w danej społeczności istnieje możliwość wyboru, czy poszczególne informacje dotyczące Państwa profilu użytkownika mają być ujawniane wszystkim członkom społeczności, czy też jedynie Państwa „znajomym”, bądź też mają pozostać prywatne.

Natomiast wszystkie pozostałe dane generowane przez Państwa w społecznościach, np. poprzez wstawianie komentarzy lub obrazów, są automatycznie upubliczniane i zostają powiązane z Państwa profilem użytkownika.


Zewnętrzne linki
Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.


Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw z zakresie polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas Państwa danych osobowych w szczególności przed ryzykiem przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie przed nieupoważnionym dostępem do nich.

Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


Prawa użytkowników
Celem dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Proszę przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

Prawo do informacji:
Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do korygowania i usuwania danych:
Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:
Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenie przetwarzania Państwa danych.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:
Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na względzie, że ze względów organizacyjnych może dojść do zbiegnięcia się w czasie wyrażenia sprzeciwu oraz wykorzystywania Państwa danych w ramach rozpoczętej już kampanii.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Cofnięcie zgody:
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

Przenoszalność danych:
Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, względnie kraju związkowego, bądź organu ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:
Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych oraz wolności informacji

Adres statutowy:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NIEMCY

Adres pocztowy:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NIEMCY

Tel.: 0711/615541-0
FAKS: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.


Kontakt
Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator”.

W celu skorzystania ze swoich praw lub zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, należy użyć następującego linku:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NIEMCY

lub

adres e-mail: PT.DSO@bosch.com

Stan: 11.12.2018