Informacje o ochronie danych osobowych


1.    Informacje o ochronie danych osobowych

Spółka Robert Bosch Power Tools GmbH (zwana dalej „Bosch Power Tools“ lub „my“) dziękuje za odwiedzenie swoich stron internetowych, korzystanie z aplikacji mobilnych (zwanych także „serwisem internetowym“) oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.


2.    Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych serwisów internetowych przetwarzamy z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona pracy oraz bezpieczeństwo informacyjne są elementem składowym polityki naszego przedsiębiorstwa.


3.    Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Power Tools, wyjątki są opisane w niniejszej polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe przedstawiają się następująco:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de


4.    Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1  Przetwarzane kategorie danych

Przetwarza się następujące kategorie danych:

  • Dane planowania i sterowania
  • Dane ruchu

4.2  Obowiązujące zasady

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę, np. w ramach procesu rejestracji.

4.3  Cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez nas oraz współpracujących z nami usługodawców w następujących celach:

4.3.1     Udostępnienie tego typu serwisu internetowego

(Podstawa prawna: uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego, o ile jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konkurencji.)

4.3.2     Celem ustalenia zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa

(Podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert.)

4.3.3     Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

4.4  Pliki log

Za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przechowywane przez nas przez okres 30 dni w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ingerencji), po upływie tego okresu następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

W plikach log zapisywane są następujące informacje:

-       adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszego serwisu internetowego;

-       adres strony internetowej, z której został otwarty serwis internetowy (tzw. referrer);

-       nazwa otworzonych plików, względnie informacji;

-       data i godzina oraz czas trwania otwarcia;

-       system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej łącznie z zainstalowanymi add-ons (np. do Flash Player);

-       kod odpowiedzi http (np. „Zapytanie zrealizowane“ lub „Nie znaleziono żądanego dokumentu“.

4.5  Dzieci

Ten serwis internetowy nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.

4.6  Przekazywanie danych innym administratorom

Dane osobowe użytkowników są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy, gdy my lub podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, jak również gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców znajdują się w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

4.6.1     Usługodawcy (ogólnie)

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług w obszarach takich jak programowanie i hosting danych. Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.

4.7  Okres przechowywania danych; terminy przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane użytkowników przez okres niezbędny do świadczenia usług związanych z naszym serwisem internetowym, względnie jeśli dalszego przechowywania danych wymaga nasz uzasadniony interes (np. w zakresie marketingu pocztowego po wykonaniu umowy). Następnie Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wyjątkiem tych danych, które mamy obowiązek przechowywać w celu wykonania zobowiązań prawnych (np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani przestrzegać terminów przechowywania takich dokumentów jak umowy i faktury).


5.   Wykorzystywanie plików cookie

W ramach naszego serwisu internetowego mogą być używane pliki cookie i mechanizmy śledzenia.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w urządzeniu podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. Przetwarzanie przez nas informacji odbywa się w szczególności przy użyciu technologii pikseli i/lub podczas analizy plików dziennika.

5.1  Kategorie

Rozróżniamy pomiędzy plikami cookie, które są wymagane dla funkcji technicznych serwisu internetowego oraz plikami cookie i mechanizmami śledzenia, które nie są obowiązkowe dla funkcji technicznych serwisu internetowego.

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z serwisu online bez plików cookie, które służą celom innym niż techniczne.

5.1.1   Technicznie wymagane pliki cookie

Poprzez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki, bez których świadczenie usługi online jest niemożliwe technicznie. Należą do nich np. pliki cookie, które przechowują dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania nagrań wideo lub audio.

Takie pliki cookie są usuwane po opuszczeniu przez Państwa witryny internetowej.

5.1.2   Pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są technicznie wymagane

W każdym przypadku używamy plików cookie i mechanizmów śledzenia wyłącznie po udzieleniu nam przez Państwa wcześniejszej zgody. Wyjątek stanowi plik cookie, który zapisuje aktualny stan ustawień prywatności użytkownika (cookie wyboru). Ten plik cookie jest stosowany w oparciu o uzasadniony interes.

W obrębie tych plików cookie i mechanizmów śledzenia rozróżniamy dwie podkategorie:

5.2  Pliki cookie "komfortu"

Pliki te ułatwiają obsługę, a tym samym pozwalają na wygodniejsze przeglądanie naszej witryny; mogą być w nich zawarte np. ustawienia językowe.

5.3  Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Ogólne

Dzięki zastosowaniu marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ofertę w oparciu o Państwa zainteresowania, wynikające z analizy zachowań użytkowników:

- Statystyki:

Używając narzędzi statystycznych, mierzymy np. liczbę odsłon strony.

- Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają na Państwa komputerze plik cookie ("cookie konwersji"), jeżeli trafili Państwo na naszą witrynę internetową poprzez reklamę danego partnera. Zazwyczaj pliki te ulegają dezaktywacji po upływie 30 dni. Jeśli odwiedzą Państwo pewne strony naszej witryny, a plik cookie pozostaje jeszcze aktywny, wówczas zarówno my, jak i dani partnerzy konwersji otrzymają informację o tym, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą witrynę. Procedurę tę można stosować na wielu urządzeniach. Informacje uzyskane dzięki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji i zapisywania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny internetowej ze znacznikiem śledzenia konwersji.

- Retargetowanie:

Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą ciasteczek reklamowych lub ciasteczek reklamowych stron trzecich (tzw. "web beacons"), czyli niewidocznych elementów graficznych, nazywanych również pikselami lub pikselami śledzenia, bądź za pomocą porównywalnych technologii. Są one wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach oraz do kontroli częstotliwości, z jaką użytkownik ogląda określone reklamy. Właściwym dostawcą jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z narzędziem administrator danych. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje w wyżej wymienionych celach również osobom trzecim. W tym kontekście należy przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować przesyłanie danych do odbiorców poza EOG, gdzie nie jest zapewniony zgodny z RODO odpowiedni poziom ochrony danych (np. USA). Dalsze szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

5.3.1   Google Analytics

Nazwa: Dostawca Google Analytics: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (wyszukiwanie stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimizowanych profili użytkowników na podstawie informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimizowanych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargetowanie, testowanie użyteczności UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads.

5.3.2   Tealium

Nazwa: Tealium

Dostawca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121 USA

Funkcja: Zarządzanie znacznikami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika, umieszczanie kodów programów na naszych stronach internetowych

5.4  Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

W przeglądarce i/lub naszych ustawieniach prywatności można zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmu śledzenia.

Informacja: Wprowadzone ustawienia odnoszą się wyłącznie do używanej w danym przypadku przeglądarki.

5.4.1   Dezaktywacja wszystkich plików cookie

Jeśli chcą Państwo dezaktywować wszystkie pliki cookie, należy dokonać tego w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że może to wpłynąć na działanie witryny internetowej.

5.4.2   Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Podczas odwiedzania naszych witryn internetowych użytkownik zostanie zapytany w warstwie plików cookie, czy wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie "komfortu", marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.
W naszych ustawieniach prywatności użytkownik może wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość albo udzielić zgody w późniejszym terminie.


6.   Narzędzia do komunikacji na platformach społecznościowych

Używamy narzędzi do komunikacji na platformach społecznościowych (np. Twitter) w celu przetwarzania wiadomości użytkownika wysyłanych za pośrednictwem tej platformy społecznościowej oraz oferowania mu wsparcia.

Podczas wysyłania wiadomości przez naszą platformę społecznościową ta wiadomość jest przetwarzana w celu obsługi zapytań użytkownika (oraz, jeśli to konieczne, dodatkowe dane uzyskane przez nas od dostawcy platformy społecznościowej związane z tą wiadomością, takie jak nazwisko lub pliki użytkownika).

Ponadto możemy analizować te dane zbiorczo i anonimowo, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza platforma społecznościowa.

Przekażemy dane osobowe podane przez użytkownika podmiotowi prawnemu firmy Bosch odpowiedzialnemu za przetwarzanie zapytań użytkownika (na przykład gdy zapytanie użytkownika odnosi się do produktu, którego dystrybucją zajmuje się inny podmiot prawny firmy Bosch). Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest zasada "uzasadnionego interesu" (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO) lub, jeśli dotyczy, istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO). Przetwarzane dane osobowe zostają usunięte najpóźniej po 180 dniach od otrzymania wiadomości użytkownika.


 

7.    Zewnętrzne linki

Nasz serwis internetowy może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.


8.    Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw w zakresie polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas danych osobowych użytkownika, szczególnie w kontekście ryzyka przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie nieupoważnionego dostępu do tych danych. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


9.    Prawa użytkowników

W przypadku dochodzenia swoich praw należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Należy przy tym upewnić się, że mamy możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby.

Prawo do informacji:

Użytkownik ma prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania jego danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wiedzy odnośnie przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do korygowania i usuwania danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia błędnych danych oraz – pod warunkiem spełnienia przepisów ustawowych – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych.

Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:

Użytkownik ma prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Przenoszenie danych:

Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

9.1  Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu ds. ochrony danych. W tym celu można zwrócić się do organu ds. ochrony danych właściwego dla miejsca zamieszkania użytkownika, względnie kraju związkowego, bądź organu ds. ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg)

Adres statutowy:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NIEMCY

Adres pocztowy:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NIEMCY

Tel.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
Adres e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


10.    Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.


11.    Kontakt

W celu nawiązania kontaktu z naszą firmą należy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator“.

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NIEMCY

lub

mailto: DPO@bosch.com

 

 

Stan: 19.10.2022.