Adatvédelmi irányelvek


1.    Adatvédelmi irányelvek

A Bosch Power Tools GmbH (továbbiakban: „Bosch Power Tools”, ill. „mi”) örömére szolgál, hogy weboldalainkat látogatja, mobilalkalmazásainkat használja (együtt: „online ajánlat” is), és érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.


2.    A Bosch Power Tools tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Ugyanúgy fontos számunkra az Ön magánéletének védelme személyes adatai kezelése során, mint valamennyi üzleti adatának biztonsága, ezt üzleti folyamatainkban is figyelembe vesszük. Online ajánlataink látogatásakor rögzített személyes adatait bizalmasan és csak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

Az adatvédelem és az információbiztonság vállalatpolitikánk részét képezi.


3.    Adatkezelő

Adatainak kezeléséért a Bosch Power Tools felel, a kivételeket ezen adatvédelmi irányelvekben ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

4.1  Kezelt adatkategóriák

A következő adatkategóriákat kezeljük:

  • Tervezési és szabályozási adatok
  • Mozgási adatok

4.2  Alapelvek

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, ilyenek például: nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződési, könyvelési és elszámolási adatok, amelyek egy személy azonosságát kifejezik.

Személyes adatokat (IP-címeket is beleértve) csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk, ha ehhez adott a törvény szerinti jogalap, vagy Ön részünkre erre vonatkozóan például regisztráció keretén belül beleegyezését adta.

4.3  Adatkezelési célok és jogalapok

Cégünk és az általunk megbízott szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokból kezelik:

4.3.1     Jelen online ajánlat elkészítése

(Jogalap: Direktmarketinghez fűződő jogos érdekünk, amíg az az adatvédelmi és versenyjogi előírásokkal összhangban történik).

4.3.2     Üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból

(Jogalap: Jogi kötelezettségeink teljesítése az adatbiztonság területén, valamint az üzemzavarok elhárításához és ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk)

4.3.3     Jogaink megőrzése és megvédése

(Jogalap: A jogaink érvényesítésére és megvédésére vonatkozó jogos érdekünk).

4.4  Log-fájlok

Az internet minden egyes használatakor az Ön internetböngészője automatikusan meghatározott információkat továbbít, melyeket ún. log-fájlokban tárolunk.

A log-fájlokat üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek felderítése) 30 napos időszakra elmentjük és utána töröljük. A log-fájlok, amelyek további tárolása bizonyítási célokra szükséges, kivételt képeznek a törlés alól a mindenkori esemény végleges tisztázásáig, és egyedi esetben ezeket továbbítani kell a nyomozóhatóságoknak.

A log-fájlokban a következő információkat tároljuk:

-       a végkészülék IP-címe (internetes jegyzőkönyv címe), amelyről kiindulva hozzáfér az online ajánlathoz;

-       a weboldal internetes címe, amelyről kiindulva az online ajánlat felkereshető (ún. származási vagy referencia URL);

-       a lehívott fájlok, ill. információk neve;

-       a lehívás dátuma és pontos ideje, valamint időtartama;

-       operációs rendszer és a használt internetböngésző információi, beleértve a telepített kiegészítőket (pl. a Flash Playerhez);

-       http-állapotkód (pl. „Kérés sikeres” vagy „Kért fájl nem található”).

4.5  Gyermekek

Ez az online ajánlat nem vonatkozik 16 év alatti gyermekekre.

4.6  Adatok továbbítása más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, nekünk vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbadáshoz vagy ehhez az Ön beleegyezésével rendelkezünk. A jogalapokkal, címzettekkel és a címzettek kategóriáival kapcsolatos részleteket az Adatkezelési célok és jogalapok című részben talál.

Ezenkívül az adatokat más adatkezelők felé is továbbíthatjuk, amennyiben erre törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági, ill. bírósági végzés kötelez bennünket.

4.6.1     Szolgáltatók (általános)

Bizonyos feladatokkal (pl. programozás, adathosting) külső szolgáltatókat bízunk meg. Ezeket a szolgáltatókat alapos mérlegelés után választottuk ki és rendszeresen felügyeljük, különösen a náluk tárolt adatok gondos kezelésével és biztosításával kapcsolatban. Valamennyi szolgáltatót titoktartásra és a törvényi előírások betartására köteleztünk. Szolgáltató lehet a Bosch csoport más vállalata is.

4.7  A tárolás ideje; megőrzési határidők

Adatait alapvetően annyi ideig tároljuk, amíg az online ajánlatunk és az azzal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához szükséges, ill. ha jogos érdekünk fűződik a további tároláshoz (pl. a szerződés teljesítését követően is lehet jogos érdekünk a postai úton végzett marketingre). Utána töröljük személyes adatait azok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítése miatt tovább kell tárolnunk (pl. adó- és kereskedelmi jogi megőrzési határidők alapján egyes dokumentumokat, pl. szerződéseket és számlákat adott ideig meg kell őriznünk).


5.    Külső linkek

Online ajánlatunk tartalmazhat harmadik fél (velünk kapcsolatban nem lévő szolgáltató) internetes oldalaira mutató linkeket. A linkre való kattintást követően nincs már befolyásunk a linkre való kattintás által harmadik félnek esetlegesen továbbított személyes adatok (mint például az IP-cím vagy az oldal URL-je, amelyen a link található) gyűjtésére, kezelésére és használatára, mivel a harmadik fél viselkedése természetszerűleg nem tartozik ellenőrzésünk alá. A személyes adatok ezen harmadik fél által történő kezeléséért nem vállalunk felelősséget.


6.    Biztonság

Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató vállalatok a vonatkozó adatvédelmi törvények titoktartási és egyéb rendelkezéseinek betartására kötelezettek.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében, valamint hogy megvédjük az Ön általunk kezelt adatait különösen a szándékolatlan vagy jogszerűtlen megsemmisítéstől, manipulációtól, elvesztéstől, módosítástól vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataltól, illetve hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.


7.    A felhasználók jogai

Kérjük, jogai érvényesítéséhez használja a Kapcsolattartás című fejezetben található adatokat. Kérjük, biztosítsa, hogy személye számunkra egyértelműen azonosítható legyen.

Információhoz és tájékoztatáshoz való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy információt kapjon tőlünk adatai kezelésére vonatkozóan. Ehhez érvényesítheti a tájékoztatásra való jogát az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

Helyesbítési és törlési jog:

Kérheti tőlünk a helytelen adatok helyesbítését és – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek – adatai kiegészítését vagy törlését.

Ez nem érvényes olyan adatokra, amelyek elszámolási és könyvelési célra szükségesek vagy a törvényi megőrzési kötelezettség alá tartoznak. Amennyiben ilyen adatokhoz nem szükséges a hozzáférés, akkor azok kezelését korlátozzuk (lásd a következő rendelkezésben).

Az adatkezelés korlátozása:

Kérheti tőlünk – amennyiben a törvényi előfeltételek teljesülnek –, hogy adatai feldolgozását korlátozzuk.

Adathordozhatóság:

Önnek joga van továbbá strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban megkapni azokat az adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, ill. – amennyiben műszakilag lehetséges – kérni az adatok harmadik félnek történő átadását.

7.1  Panaszhoz való jog a felügyeleti hatóságnál

Önnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. Ennek érdekében a lakóhelye, ill. tartománya szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a mi illetékes adatvédelmi hatóságunkhoz fordulhat. Ez utóbbi a következő:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Baden-Württemberg tartomány adatvédelmi és információszabadsági megbízottja)

Hivatal címe:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart,
NÉMETORSZÁG

Postacím:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Az adatvédelmi irányelvek módosítása

A biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására vonatkozó jogunkat fenntartjuk. Ezekben az esetekben adatvédelmi irányelveinket megfelelően módosítjuk. Kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi irányelveink mindenkori aktuális változatát.


9.    Kapcsolat

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, az „Adatkezelő” című fejezetben megadott címen érhet el bennünket.

A jogai gyakorlásához használja az alábbi hivatkozást: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

Az adatvédelmi incidenseket az alábbi hivatkozásra kattintva jelezheti:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések és panaszok esetén azt ajánljuk, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

vagy

levelezési cím: DPO@bosch.com

 

Állapot: 2021. 07. 19.