הצהרת פרטיות


1. הצהרת פרטיות

Robert Bosch Power Tools GmbH (להלן "Bosch Power Tools" או "אנחנו" או "אותנו") שמחה על ביקורך בדפי האינטרנט שלנו כמו גם באפליקציות הניידות שלנו (ביחד גם "היצע מקוון") ועל העניין שלך בחברה ובמוצרים שלנו.


Bosch Power Tools .2 מכבדת את המרחב הפרטי שלך

הגנה על המרחב הפרטי שלך במהלך עיבוד נתונים אישיים כמו גם אבטחת כל הנתונים העסקיים הם נושאים חשובים עבורנו, ואנו מתחשבים בהם בתהליכים העסקיים שלנו. את הנתונים האישיים שאנו אוספים במהלך ביקורך בהיצע המקוון שלנו אנו מעבדים באופן חשאי, ורק בהתאם לקבוע בחוק.


3. בקר המידע

בקר המידע האחראי על עיבוד הנתונים האישיים שלך זו חברת Bosch Power Tools; יוצאים מן הכלל מוסברים בהצהרת פרטיות זו.

נתוני הקשר שלנו הם: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. איסוף, עיבוד ושינוי נתונים אישיים

4.1 קטגוריות הנתונים המעובדים
הנתונים בקטגוריות הבאות מעובדים:

 

• נתוני תקשורת (כגון שם, טלפון, דוא"ל, כתובת, כתובת IP)

• נתונים חוזיים (קשר חוזי, המוצר, אינטרסים חוזיים)

• היסטוריית הלקוח

• נתונים תכנוניים ונתוני בקרה

 • נתוני אינטראקציה

 

4.2  עקרונות

נתונים אישיים זהו כל המידע הקשורים לישות טבעית מזוהה או שניתנת לזיהוי, לדוגמה שם, כתובת פיזית, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, נתוני חוזה, הזמנות וחשבוניות, המבטאים את הזהות של האדם.

אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים בנתונים אישיים (כולל כתובת IP) רק במידה שישנו בסיס חוקי לכך, או במידה שהענקת לנו אישור לכך, לדגומה במסגרת הרשמה.


4.3מטרות העיבוד ובסיס חוקי

אנחנו והספקים שמונו על ידנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות הבאות:

– הכנת ההיצע המקוון הזה
(בסיס משפטי: מימוש חוזה).

– לצורך איתור תקלות ומטעמי אבטחה
(בסיס משפטי: מילוי החובות החוקיות שלנו בתחום אבטחת נתונים והאינטרס הלגיטימי שלנו לתיקון תקלות ולאבטחת ההיצע שלנו).

– פרסומת שלנו ושל גורם חיצוני וכן חקר שוק ומדידת טווח בהיקף המותר על פי חוק או בהתאם להסכמה שלך
(בסיס משפטי: הסכמה / אינטרס לגיטימי מצדנו לשיווק ישיר, כל עוד הוא תואם את דרישות החוק בנושא פרטיות ובנושא תחרות).

– סקרי מוצר או לקוח באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, במידה שניתנה הסכמה מפורשת לכך
(בסיס משפטי: הסכמה).
הערה: במקרה שאנו נשתמש במכון חקר שוק לצורך הסקר, הוא יפעל אך ורק בהזמנתנו ובהתאם להנחיות שלנו.

– ביצוע הגרלות או מבצעי הנחות בהתאם לתנאי ההגרלה או לתנאי המבצע
(בסיס משפטי מימוש חוזה).

– משלוח ידיעון עם הסכמה של המקבל, באמצעות דוא"ל, SMS/MMS
(בסיס משפטי: הסכמה).

– שמירה והגנה על הזכויות שלנו
(בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי שלנו למימוש ולהגנה על הזכויות שלנו).

4.4 קובצי יומן

במהלך השימוש באינטרנט הדפדפן שלך מעביר פריטי מידע מסוימים, ואנא שומרים אותם במה שמכונה קובצי יומן.

אנו שומרים את קובצי היומן למטרת איתור תקלות ומטעמי אבטחה (לדוגמה לצורך פענוח ניסיונות התקפה) למשך 30 יום ולאחר מכן מוחקים אותם. קובצי יומן הנחוצים למטרות הוכחה לא יימחקו עד לפתרון סופי של המקרה הספציפי, ובמקרים אחדים ייתכן שנעביר אותם לרשות החוקרת.

קובצי יומן (ללא כתובת IP או עם כתובת IP חלקית) גם למטרות ניתוח. ראו לשם כך הפרק 'ניתוח אינטרנט'. בקובצי היומן שמורים בעיקר פריטי המידע הבאים:


– כתובת IP (כתובת פרוטוקול אינטרנט) של התקן הקצה שממנו בוצעה הגישה להיצע המקוון;
– כתובת האינטרנט של אתר האינטרנט שממנו הגעת להיצע המקוון (URL המקור או ה-URL המפנה);
– שם ספק השירות שדרכו בוצעה הגישה להיצע המקוון;
– שם הקבצים שנטענו או המידע שנטען;
– התאריך והשעה וכן משך הזמן של טעינת המידע;
– כמת הנתונים שהועברה;
– מערכת ההפעלה ומידע על דפדפן האינטרנט שבשימוש, כולל תוספים מותקנים (לדוגמה Flash Player);
– קוד סטטוס http (לדוגמה "בקשה הצליחה" או "הקובץ המבוקש לא נמצא").


4.5 ילדים

היצע מקוון זה אינו מיועד לילדים צעירים מגיל 16 שנה.

 

4.6 העברת הנתונים לבקר מידע אחר

באופן עקרוני אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך לבקר מידע אחר רק במידה שהדבר דרוש לצורך מימוש החוזה, במידה שלנו או לצד השישי יש אינטרס לגיטימי להעברה או במידה שקיבלנו את הסכמתך לכך. פרטים על הבסיס המשפטי ניתן למצוא בפרק 'מטרות עיבוד הנתונים' ו'בסיס משפטי'. צד שלישי יכול להיות גם חברה אחרת מקבוצת Bosch. במידה שהנתונים מועברים לצד שלישי על בסיס האינטרס הלגיטימי, זה יוסבר בהצהרת הפרטיות.

מעבר לכך תיתכן העברה של נתונים לבקר מידע אחר במידה שאנו מחויבים לעשות כן עקב דרישות החוק או צווי בית משפט או צווים רשמיים של הרשויות.

4.7 ספקי שירותים (כללי)

אנו ממנים ספקי שירות חיצוניים לביצוע משימות כגון אחסון נתונים. בחרנו ספקים אלה בקפידה, ואנו מפקחים עליהם באופן סדיר, במיוחד שהם מטפלים בקפידה בנושאי אבטחת הנתונים השמורים אצלם. כל ספקי השירותים שלנו מחויבים לסודיות ולשמירה על הוראות החוק. ספק שירות יכול להיות גם חברה אחרת מקבוצת Bosch.

 

4.8 משך השמירה; תקופות שמירה על פי חוק


אנו שומרים את הנתונים שלך ככול הדרוש לשם מימוש ההיצע המקוון שלנו והשירותים הקשורים בו, ו/או כל עוד יש לנו אינטרס לגיטימי להמשך השמירה (לדוגמה לאחר מימוש חוזה יכול להיות לנו גם אינטרס לגיטימי לשיווק בדואר). בכול המקרים האחרים אנו נמחק את הנתונים האישיים שלך, מלבד נתונים שאנחנו צריכים להמשיך לשמור לצורך מילוי החובות החוקיות שלנו (לדוגמה עקב תקופות שמירה הדרושות על פי חוקי המיסוי והמסחר אנו נדרשים לשמור מסמכים כגון חוזים וחשבוניות לתקופת זמן מסוימת).


5. הגרלות ומבצעי הנחה

אם אתה משתתף בהגרלה או במבצע הנחות שלנו, אנו נשתמש בנתונים שלך לצורך הודעה על זכייה ולמטרת פרסום המוצרים שלנו בהיקף המותר בחוק או במידה שאישרת לנו. מידע פרטני על הגרלות או מבצעי הנחות ניתן למצוא בתנאי ההשתתפות הספציפיים.


6. שימושי בקובצי Cookie

במסגרת הנגשת ההיצע המקוון שלנו אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie ומנגנוני מעקב.

קובצי Cookie אלה הם קובצי טקסט קטנים, שעשויים להישמר בהתקן הקצה שלך בעת ביקור בהיצע מקוון.

המעקב אפשרי על ידי שימוש בטכנולוגיות שונות. אנו מעבדים מידע בעיקר במסגרת טכנולוגיית פיקסלים או ניתוח קובצי יומן.

 

6.1 קטגוריות

אנו מבדילים בין קובצי Cookie הכרחיים עבור התפקוד הטכני של ההיצע המקוון לקובצי Cookie ומנגנוני מעקב שאינם הכרחיים עבור התפקוד הטכני של ההיצע המקוון.

באופן עקרוני אפשר להשתמש בהיצע המקוון ללא קובצי ה-Cookie שאינם משמשים למטרות טכניות.

 

6.1.1 קובצי Cookie הכרחיים מבחינה טכנית

קובצי Cookie הכרחיים מבחינה טכנית הם להבנתנו קובצי Cookie אשר בלעדיהם אי אפשר להבטיח שההיצע המקוון יהיה זמין מבחינה טכנית. אלה כוללים לדוגמה קובצי Cookie ששומרים נתונים כדי להבטיח הפעלה נטולת תקלות של תכני וידאו או שמע.

קובצי Cookie אלה נמחקים בתום הביקור שלך.

 

6.1.2 קובצי Cookie ומנגנוני מעקב שאינם הכרחיים מבחינה טכנית

אנו משתמש בקובצי Cookie ובמנגנוני מעקב אלה רק במידה שהצהרת קודם לכן על הסכמתך לכך. אנו מחלקים את קובצי ה-Cookie ומנגנוני המעקב האלה לשתי קטגוריות משנה:

 

6.2 Comfort Cookies

קובצי Cookie אלה מקלים את השימוש ומאפשרים גלישה נוחה יותר בהיצע המקוון שלנו, לדוגמה קובצי Cookie אלה יכולים לשמור את הגדרות השפה שלך.

 

6.3 Marketing Cookies ומנגנוני מעקב

כללי

השימוש ב-Marketing Cookies ובמנגנוני מעקב מאפשר לנו ולשותפים שלנו להציג לך הצעות מבוססות על תחומי עניין, המבוססות על ניתוח מאפייני השימוש שלך:

- סטטיסטיקה:

השימוש בכלי סטטיסטיקה מאפשר לנו למדוד לדוגמה את מספר הפעמים שטענת דף מסוים.

 

- מעקב המרות:

שותפי מעקב ההמרות שלנו שומרים קובץ Cookie במחשב שלך ("Conversion Cookie") במידה שהגעת לאתר האינטרנט שלנו דרך מודעה אצל השותף. קובצי Cookie אלה מאבדים בדרך כלל את תוקפם בתוך 30 יום. אם אתה מבקר בדפים מסוימים מהאתר שלנו ותוקף קובץ ה-Cookie עדיין לא פג, אז אנחנו ושותף מעקב ההמרה יכולים לזהות שמשתמש מסוים הקליק על מודעה וכך הועבר לאתר שלנו. המידע שנאסף באמצעות Conversion Cookies משמש לצירת סטטיסטיקות המרה ולזיהוי המספר הכולל של משתמשים שהקליקו על אותה המודעה והועברו לדף אינטרנט בעל תגית מעקב המרה.

 

 

- ריטרגטינג:

בעזרת קובצי Cookie של פרסום או קובצי Cookie של פרסום של צד שלישי כלים אלה יוצרים מה שמכונה משואות רשת (גרפיקות בלתי נראות, המכונות גם פיקסלים או פיקסל מעקב) או טכנולוגיות אחרות של פרופילי שימוש. אלה משמשות לפרסום מבוסס תחומי עניין כמו גם לבקרת התדירות שבה המשתמש רואה מודעות מסוימות. בקר המידע של הנתונים בהקשר לכלים אלה זהו הספק של הכלי. ספקי הכלים עשויים להעביר את המידע למטרות המצוינות לעיל גם לצד שלישי. שים לב בבקשה בהקשר זה להצהרת הפרטיות של אותו הספק.

 

שים לב בבקשה שבעת השימוש בכלים ייתכן שהנתונים שלך יועברו לנמענים מחוץ ל-EEA, במדינות שבהן רמת הגנת הפרטיות אינה באותה מה כמו ה-GDPR (לדוגמה ארה"ב). פרטים בנושא זה תמצא בהסבר של כל כלי מעקב.

 

שם: Monetate

ספק: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA

פונקציה: קובץ ה-Cookie יכול לדעת כיצד המשתמש התנהל על פני כמה דפים, UX-Testing

 

שם: Google Analytics

ספק: ‏Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

פונקציה: מאפייני משתמש (טעינות של דפי אינטרנט, מספר המבקרים והביקורים, הורדות), UX-Testing

 

שם: Tealium

ספק: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

פונקציה: ניתוח ופרופיילינג בזמן אמת, ניהול תגיות

 

6.4 ניהול קובצי Cookie ומנגנוני מעקב

בדפדפן או בהגדרות הפרטיות שלנו תוכל לנהל את הגדרות קובצי ה-Cookie והגדרות מנגנוני המעקב:

הערה: ההגדרות שתקבע חלות רק על הדפדפן שבשימוש.

 

6.4.1 השבתת כל קובצי ה-Cookie

אם ברצונך להשבית את כל קובצי ה-Cookie, עבור להגדרות הדפדפן ובטל את אפשרות שמירת קובצי ה-Cookie. שים לב בבקשה שעקב כך אתר האינטרנט עלול שלא לתפקד בצורה תקינה.

 

6.4.2 ניהול ההגדרות שלך בנושא קובצי Cookie שאינם הכרחיים מבחינה טכנית ומנגנוני מעקב

כשאתה מבקר בדפי האינטרנט שלנו תוצג לך שאלה אם אתה מסכים שנשתמש בקובצי Cookie באתר אינטרנט זה כדי לעבד את הנתונים האישיים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

בהגדרות הפרטיות שלנו תוכל לבטל הסכמות שכבר נתת, והביטול יחול מאותו רגע ואילך, או לתת את הסכמתך בנקודת זמן מאוחרת יותר.


 7. ידיעון עם הרשמה; זכות ביטול

אתה יכול במסגרת ההיצע המקוון שלנו להירשם לקבלת ידיעון. אנו משתמשים לשם כך בהליך המכונה Double Opt-In. משמעו שאנחנו נשלח אליך את הידיעון באמצעות דוא"ל, שירות הודעות נייד (כגון WhatsApp), באמצעות SMS או הודעת דחיפה רק אם קודם לכן אישרת במפורש את קבלת הידיעון על ידי הקלקה על קישור בהודעה שנשלחה אליך.

אם בשלב מאוחר יותר תחליט שאינך רוצה לקבל עוד את הידיעון, תוכל בכול עת לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל את הידיעון. כדי לבטל את קבלת הידיעון בדוא"ל יש להשתמש בקישור המופיע בידיעון או בהגדרות הניהול של ההיצע המקוון המתאים. לחלופין תוכל ליצור אתנו קשר כמצוין בפרק יצירת קשר.


 8. קישורים חיצוניים

ההיצע המקוון שלנו עשוי להכיל קישורים לדפי אינטרנט של ספקים מצד שלישי שאינם קשורים לנו. לאחר הקלקה על הקישור אין לנו כל השפעה עוד על האיסוף, העיבוד והשימוש של הנתונים האישיים הנשלחים לצד השלישי בעקבות ההקלה על הקישור (כגון כתובת IP או כתובת URL של הדף שבו הקישור נמצא), מאחר שמטבע הדברים ההתנהגות של צד שלישי אינה נתונה לשליטתנו. איננו אחראים בשום אופן לעיבוד הנתונים האישיים על ידי צד שלישי.


9. אבטחה

העובדים שלנו וספקי המשנה שאנו ממנים מחויבים לחשאיות ולשמירה על הכללים של חוקי הפרטיים התקפים.
אנו נוקטים בכול האמצעים הטכנולוגיים והארגוניים כדי להבטיח רמת הגנה נאותה, ולהגן על הנתונים שלך שאנו מעבדים במיוחד מפני סכנות של השמדה בשוגג או באופן לא חוקי, מניפולציה, אובדן שינוי או פרסום אסורים או גישה אסורה. אמצעי האבטחה שלנו משתפרים תדיר בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות.


10. זכויות המשתמשים

לצורך מימוש הזכויות שלך אנא השתמש בנתונים המצוינים בפרק 'יצירת קשר'. אנא ודא תוך כך שאנו נוכל לזהות אותך באופן חד משמעי.

מידע על הזכות למידע:
יש לך הזכות לקבל מאתנו מידע על עיבוד הנתונים שלך. לשם כך אתה יכול לממש את זכותך למידע בהקשר למידע אישי שלך שעיבדנו.

הזכות לתיקון והזכות למחיקה:
אתה יכולה לדרוש מאתנו לתקן נתונים שגויים וכן – במידה שהחוק מאפשר זאת – להשלים או למחוק את הנתונים שלך.
זה לא חל על נתונים הדרושים למטרות הנהלת חשבונות או הכפופים לחובת שמירת הנתונים לפי חוק. במידה שדרושה גישה לנתונים כאלה, העיבוד שלהם יהיה מוגבל (ראה להלן).

הגבלת העיבוד:
אתה יכול לדרוש מאתנו – במידה שהחוק מתיר זאת – שנגביל את עיבוד הנתונים שלך.

ניידות נתונים:

יש לך הזכות לקבל מאתנו את הנתונים שסיפקת לנו, בתבנית מובנית, מקובלת וניתנת לקריאה על ידי מכונה או – במידה שהדבר אפשרי מבחינה טכנית – לדרוש שנעביר נתונים אלה לצד שלישי.

התנגדות לעיבוד הנתונים:
בנוסף לכך עומדת לך הזכות בכול עת להתנגד לעיבוד הנתונים על ידינו, במידה שהדבר מבוסס על בסיס משפטי. במקרה זה אנו נפסיק את עיבוד הנתונים שלך, אלא אם אנו יכולים להוכיח סיבות חוקיות מוצדקות להמשך עיבוד הנתונים, אשר עולות במשקלן על הזכויות שלך.התנגדות לשיווק ישיר:
מלבד זאת באפשרותך להגיש בכול עת התנגדות לעיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות פרסומיות ("התנגדות לפרסום"). שים לב בבקשה שמטעמים ארגוניים תיתכן חפיפה בין ההתנגדות שלך לבין השימוש בנתונים האישיים שלך במסגרת מסע פרסום פעיל.

התנגדות לעיבוד הנתונים כשישנו הבסיס החוקי "אינטרס לגיטימי":
בנוסף לכך עומדת לך הזכות בכול עת להתנגד לעיבוד הנתונים על ידינו, במידה שהדבר מבוסס על בסיס משפטי. במקרה זה אנו נפסיק את עיבוד הנתונים שלך, אלא אם אנו יכולים להוכיח סיבות חוקיות מוצדקות להמשך עיבוד הנתונים, אשר עולות במשקלן על הזכויות שלך.

ביטול ההסכמה:
גם אם נתת לנו את הסכמתך לעיבוד הנתונים שלך, אתה רשאי בכול עת לבטל הסכמה זו לעתיד. החוקיות של עיבוד הנתונים שלך עד למועד הביטול נותרת בעינה.


10.1 הזכות לתלונה למול הרשות המפקחת:
יש לך הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות. באפשרותך לפנות לשם כך לרשות להגנת הפרטיות, האחראית לאזור מגוריך או לרשות הגנת הפרטיות האחראית עלינו. זו היא:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

כתובת משרדים:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
GERMANY

כתובת דואר:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANY

טל': 0711/615541-0
פקס: 0711/615541-15
דוא"ל: poststelle@lfdi.bwl.de.


 11. שינוי הצהרת הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את אמצעי האבטחה והגנת הנתונים שלנו, במידה שהדבר דרוש עקב ההתפתחות הטכנולוגית. במקרים אלה אנו אף נשנה בהתאמה את הצהרת הפרטיות שלנו. לכן שים לב בבקשה לגרסה העדכנית ביותר של הצהרת הפרטיות.


12. יצירת קשר

אם ברצונך ליצור אתנו קשר, תוכל להשיג אותנו בכתובת המצוינת בפרק "בקר הנתונים'.

כדי לממש את זכויותיך השתמש בקישור הבא: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

כדי לדווח על מקרים הנוגעים להגנת הפרטיות השתמש בקישור הבא:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

אם יש לך רעיונות או תלונות בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך אנו ממליצים לך לפנות לקצין הפרטיות שלנו:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
GERMANY

או

mailto: DPO@bosch.com

תאריך עדכון: 09.07.2019