הדפסה


האחראי על דפי האינטרנט

שם וכתובת

Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

מנהלי החברה
Henk Becker, Lennart de Vet, Stephan Hölzl

הקשר שלך לחברת Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

רישום החברה
בית המשפט המחוזי של שטוטגרטHRB 756628

מספר עוסק מס ערך מוסף
DE811128452

"אחריות כמשמעותה בסעיף 18 (2) לחוזה התקשורת הממלכתי (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH
Dr. Manuel Roj
Max-Lang-Straße 40 - 46
70771 Leinfelden-Echterdingen“


הערה משפטית של קבוצת Bosch‏ (Bosch)

© Copyright
כל הזכויות שמורות. הטקסט, התמונות, הגרפיקה, הצליל, האנימציה, הסרטונים וכן הסידור שלהם באתרי האינטרנט של Bosch מוגנים בזכויות יוצרים ובחוקי הגנה אחרים. אסור להעתיק, להפיץ, לשנות או להנגיש לצד שלישי את התכנים של אתרי אינטרנט אלה למטרה מסחרית. אתרי אינטרנט אחדים של Bosch מכילים מלבד זאת תמונות המוגנות בזכויות היוצרים של צד שלישי.


שמות מותג
אלא אם צוין אחרת, כל סימני המותג באתרי האינטרנט של Bosch מוגנים בחוקי מותג. זה תקף במיוחד למותגים של Bosch, ללוחיות דגם, לסמלי חברה ולסימנים רשומים. המותגים והאלמנטים העיצוביים המשמשים בדפי האינטרנט שלנו הם קניינה הרוחני של Bosch‏.


רישיונות
תכני הקניין הרוחני המצויים באתר האינטרנט של Bosch, כגון פטנטים, מותגים וזכויות יוצרים מוגנים. אתר אינטרנט זה אינו מהווה רישיון להשתמש בקניינן הרוחני של חברות קבוצת Bosch‏ (Bosch) או של צד שלישי.


מידע על פתרון מחלוקות אינטרנט
המועצה האירופית הכינה פלטפורמה לפתרון מחלוקות אינטרנט. פלטפורמה זו נועדה לשמש מקום מרכזי לפתרון מחוץ לבית המשפט של מחלוקות הנוגעות למחויבויות חוזיות של הסכמי רכישה מקוונת והסכמי שירות מקוון.
הפלטפורמה נמצאת בכתובת http://ec.europa.eu/consumers/odr/.