Tietosuojalausunto


1.     Tietosuojalausunto

Bosch Power Tools GmbH (jäljempänä ”Bosch” tai ”me”) toivottaa sinut tervetulleeksi internetsivuillemme ja mobiilisovelluksiimme (nämä yhdessä myös ”verkkotarjonta”). Kiitämme kiinnostuksestasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.


2.     Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojaaminen henkilötietojen käsittelyssä ja kaikkien liiketoimintatietojen turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Käsittelemme verkkotarjonnassamme käyntisi aikana kerättyjä henkilötietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan lakisääteisten määräysten mukaisesti.
Tietosuoja ja tietoturva sisältyvät yrityskäytäntöömme.


3.     Rekisterinpitäjä

Bosch Power Tools GmbH on tietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä; tätä koskevat poikkeukset ilmoitetaan tässä tietosuojalausunnossa.

Yhteystietomme ovat seuraavat:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, kontakt@bosch.de.


4.     Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1     Käsiteltävien tietojen ryhmät

Seuraavia tietoryhmiä käsitellään:

•   tietojensiirron suunnittelu ja sääntely

•   maksutapahtumatiedot.

4.2     Periaatteet

Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, joihin sisältyvät esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, sopimukselliset perustiedot sekä sopimuksen kirjanpito- ja maksutiedot, joista henkilön henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja (mukaan lukien IP-osoitteita) vain silloin, kun siihen on lakisääteinen oikeusperuste tai jos olet antanut suostumuksesi tätä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tai käyttöön esimerkiksi rekisteröitymällä.

4.3     Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Me ja valtuuttamamme palveluntarjoajat käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

4.3.1    Tämän verkkotarjonnan tarjoaminen

(Oikeusperuste: Oikeutettu etumme suoramarkkinoinnista, kun se toteutetaan tietosuoja- ja kilpailulain mukaisesti.)

4.3.2    Palveluhäiriöiden ratkaiseminen ja turvallisuussyyt.

(Oikeusperuste: Lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen tietoturvan osalta ja oikeutettu etu palveluhäiriöiden ratkaisemisesta sekä tarjontamme suojaamisesta.)

4.3.3    Oikeuksiemme suojaaminen ja puolustaminen.

(Oikeusperuste: Oikeutettu etumme suojata ja puolustaa oikeuksiamme.)

4.4     Lokitiedostot

Aina kun käytät internetiä, selaimesi lähettää tiettyjä tietoja, jotka tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Säilytämme lokitiedostoja tunnistaaksemme palveluhäiriöitä sekä turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten tutkimista varten) 7 päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Lokitiedostoja, jotka on säilytettävä näyttönä häiriöstä, ei poisteta, ennen kuin asianomainen häiriö on korjattu, ja ne voidaan tapauskohtaisesti välittää tutkintaviranomaisille.

Lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat tiedot:

-   sen päätelaitteen IP-osoite, jolla verkkotarjontaa käytetään;

-   sen verkkosivuston internet-osoite, jolta verkkotarjontaan siirrytään (niin sanottu alkuperä-URL-osoite tai viittaajan URL-osoite);

-   käytettyjen tiedostojen tai tietojen nimet;

-   päivämäärä ja kellonaika sekä tietojen kutsumiseen käytetty aika;

-   siirrettyjen tietojen määrä;

-   http-tilakoodi (esim. ”Pyyntö onnistui” tai ”Pyydettyä tiedostoa ei löytynyt”).

4.5     Lapset

Tämä verkkotarjonta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.

4.6     Tietojen siirto muille rekisterinpitäjille

Henkilötietojasi välitetään muille rekisterinpitäjille pääsääntöisesti vain, jos se on tarpeen sopimusvelvoitteen täyttämiseksi tai jos meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu tietojen siirtämiseen, tai jos olet antanut tähän suostumuksesi. Oikeusperustetta ja vastaanottajia tai vastaanottajaryhmiä koskevat tiedot löytyvät kohdasta Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste.

Tietoja voidaan siirtää muille rekisterinpitäjille myös silloin, kun meillä on velvollisuus tehdä niin lakisääteisten määräysten tai täytäntöönpanokelpoisten hallinnollisten tai tuomioistuimen antamien määräysten vuoksi.

4.6.1    Palveluntarjoajat (yleistä)

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia tiettyihin tehtäviin, kuten ohjelmointiin ja isännöintipalveluihin. Olemme valinneet palveluntarjoajat huolellisesti ja valvomme niitä säännöllisesti erityisesti niiden säilyttämien tietojen huolellisen käsittelyn ja suojaamisen osalta. Kaikki palveluntarjoajat ovat velvollisia toimimaan luottamuksellisesti ja noudattamaan lakisääteisiä määräyksiä. Palveluntarjoajat voivat olla myös muita Bosch-konsernin yrityksiä.

4.7     Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille

Voimme siirtää henkilötietoja vastaanottajille, jotka sijaitsevat ETA:n ulkopuolella ns. kolmansissa maissa. Näissä tapauksissa varmistamme ennen siirtoa, että vastaanottajan tietosuoja on riittävällä tasolla tai että olet antanut suostumuksesi siirtoon.

Sinulla on oikeus saada tiedot kolmansissa maissa sijaitsevista vastaanottajista sekä kopio erikseen sovituista ehdoista, jotka varmistavat riittävän tietosuojatason. Tähän tarkoitukseen voit käyttää Yhteystiedot-kohdassa olevia yhteystietoja.

4.8     Säilytyksen kesto ja säilytysajat

Säilytämme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se on tarpeen verkkotarjontamme ja siihen liittyvien palvelujen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu tietojen säilytykseen (esim. sopimusvelvoitteidemme täyttämisen jälkeen meillä voi edelleen olla oikeutettu etu postitse tehtävään markkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilötietosi lukuun ottamatta tietoja, joita olemme velvollisia säilyttämään oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. vero- ja kauppalakien mukaisten säilytysaikojen vuoksi olemme velvollisia pitämään tallessa asiakirjat, kuten sopimukset ja laskut, tietyn ajanjakson ajan).


5.     Evästeiden käyttö

Verkkopalvelumme yhteydessä voidaan käyttää evästeitä ja seurantamekanismeja.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa laitteellesi, kun käyt verkkotarjonnassamme.
Seuranta on mahdollista erilaisten tekniikoiden avulla. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologialla ja/tai lokitiedostojen analysoinnin aikana.

5.1     Ryhmät

Verkkopalvelun teknisten toimintojen kannalta pakolliset evästeet ovat erilaisia kuin verkkopalvelun teknisten toimintojen kannalta ei-pakolliset evästeet ja seurantamekanismit.

Verkkopalvelua on pääsääntöisesti mahdollista käyttää ilman sellaisia evästeitä, joilla on jokin muu kuin tekninen tarkoitus.

5.1.1    Tekniikan kannalta pakolliset evästeet

Tekniikan kannalta pakollisilla evästeillä tarkoitetaan evästeitä, joita ilman ei voida taata verkkopalvelun teknistä toteuttamista. Niihin sisältyvät esim. evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiotallenteiden sujuvan toistamisen varmistamiseksi.

Nämä evästeet poistetaan, kun poistut verkkosivustolta.

5.1.2    Evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole teknisesti pakollisia

Käytämme evästeitä ja seurantamekanismeja vain, jos olet antanut meille suostumuksesi etukäteen kussakin tapauksessa. Poikkeuksena on eväste, joka tallentaa yksityisyysasetustesi nykyisen tilan (valintaeväste). Tämä eväste asetetaan oikeutetun edun perusteella.

Evästeitä ja seurantamekanismeja on kaksi eri alaryhmää:

5.2     Mukavuusevästeet

Nämä evästeet helpottavat toimintaa ja antavat siten selata verkkopalveluamme mukavammin: näihin evästeisiin voivat sisältyä esim. kieliasetuksesi.

5.3     Markkinointievästeet ja seurantamekanismit

Yleistä

Käyttämällä markkinointievästeitä ja seurantamekanismeja me ja kumppanimme pystymme näyttämään sinulle tarjontaa mielenkiinnon kohteidesi perusteella, joista saadaan tietoa käyttäjän toimintaa analysoimalla:

- Tilastot:

Käyttämällä tilastotyökaluja mittaamme esim. sivuilla käyntiesi määrää.

- Tulosseuranta:

Tulosseurannan kumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen (”tulosevästeen”), jos tulit verkkosivustollemme kyseisen kumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän kuluttua. Jos käyt tietyillä verkkosivustomme sivuilla ja eväste ei ole vielä vanhentunut, me ja kyseinen tulosseurantakumppani voimme tunnistaa, että tietty käyttäjä napsautti mainosta ja ohjattiin sen kautta verkkosivustollemme. Tämä voidaan tehdä myös useilla laitteilla. Tulosevästeen kautta saatujen tietojen tarkoitus on koota tulostilastoja ja kirjata niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka napsauttivat kyseistä mainosta ja ohjattiin verkkosivustolle tulosseurantatunnisteella.

- Uudelleenkohdistus:

Nämä työkalut luovat käyttäjäprofiileita mainontaevästeillä tai kolmannen osapuolen mainontaevästeillä eli ns. jäljitteillä (näkymättömillä grafiikoilla, joita sanotaan myös pikseleiksi tai seurantapikseleiksi) tai niihin verrattavissa olevien tekniikoiden avulla. Niitä käytetään mielenkiinnon kohteisiin perustuvaan mainontaan ja tiettyjen mainosten näyttökertatiheyden hallintaan käyttäjälle. Vastaava tarjoaja on rekisterinpitäjä, joka vastaa tietojen käsittelystä työkalun yhteydessä. Työkalujen tarjoajat voivat luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille yllä mainittuihin tarkoituksiin. Huomioi tässä yhteydessä vastaavan tarjoajan tietosuojalausunnot.
Huomaa, että työkalujen käyttäminen saattaa sisältää tietojesi siirtämistä vastaanottajille ETA:n ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuoja ei ole riittävällä tasolla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (esim. Yhdysvaltoihin). Lisätietoja tästä on seuraavassa yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksessa.

5.3.1    Google Analytics

Nimi: Google Analytics

Tarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Tehtävä: Käyttäjän toiminnan analysointi (sivujen noudot, kävijöiden ja käyntien määrä, lataukset), pseudonymisoitujen käyttäjäprofiilien luonti kirjautuneiden Google-käyttäjien laitteidenvälisten tietojen perusteella (laitteidenvälinen seuranta), pseudonymisoitujen käyttäjätietojen rikastaminen Googlen toimittamilla kohderyhmäkohtaisilla tiedoilla, uudelleenkohdistus, käyttäjäkokemuksen testaaminen, tulosseuranta ja uudelleenkohdistus Google Adsin yhteydessä

5.3.2    Tealium

Nimi: Tealium

Tarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Tehtävä: Verkkosivustotunnisteiden hallinta käyttöliittymän kautta, ohjelmakoodien integrointi verkkosivustoillemme

5.4     Evästeiden ja seurantamekanismien hallinta

Voit hallita evästeitä ja seurantamekanismeja koskevia asetuksiasi selaimesta ja/tai yksityisyysasetuksistamme.

Huomaa: Tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

5.4.1    Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, voit tehdä sen selainasetuksistasi. Huomaa, että tämä voi vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

5.4.2    Omien asetusten hallinta: evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole teknisesti pakollisia

Kun käyt verkkosivustoillamme, sinulta kysytään evästeikkunassa, hyväksytkö mukavuusevästeiden, markkinointievästeiden tai seurantamekanismien käyttämisen.

Yksityisyysasetuksistamme voit peruuttaa suostumuksesi jatkoa varten tai antaa suostumuksesi myöhemmässä vaiheessa.


6.     Ulkoiset linkit

Verkkotarjontamme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten, erityisesti meihin liittymättömien tarjoajien internetsivuille. Jos napsautat linkkejä, emme voi vaikuttaa sellaisten henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jotka mahdollisesti siirretään linkin napsautuksen yhteydessä kolmannelle osapuolelle (kuten IP-osoite tai sen sivuston URL-osoite, jolla linkki sijaitsee), koska kolmansien osapuolten toiminta on valvontamme ulkopuolella. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.


7.     Tietoturva

Työntekijöitämme ja puolestamme palveluja tarjoavia yrityksiä sitoo salassapitovelvoite, ja niiden on noudatettava sovellettavia tietosuojalakeja.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet voidaksemme varmistaa asianmukaisen tietoturvatason ja suojataksemme meillä olevia tietojasi erityisesti tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, peukaloinnilta, katoamiselta, muuttamiselta tai valtuuttamattomalta luovuttamiselta tai käytöltä. Tietoturvatoimiamme parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen myötä.


8.     Käyttäjän oikeudet

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä Yhteystiedot-kohdan mukaisesti. Varmista tällöin, että henkilöllisyytesi on mahdollista todistaa yksiselitteisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.Mikäli lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, sinulla on oikeus vaatia, että tietosi täydennetään tai poistetaan.

Tämä ei koske tietoja, jotka ovat välttämättömiä laskutusta tai kirjanpitoa varten tai joihin sovelletaan lakisääteistä säilytysaikaa. Jos näihin tietoihin pääsy ei kuitenkaan ole pakollista, niiden käsittelyä rajoitetaan (katso seuraava kohta).

Käsittelyn rajoittaminen

Mikäli lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, sinulla on oikeus vaatia, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Mikäli lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus saada kyseiset tiedot siirrettyä kolmannelle osapuolelle, jos se on teknisesti mahdollista.


9.     Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit vedota oman asuinpaikkasi tai -maasi asioista vastaavaan valvontaviranomaiseen tai meistä vastaavaan valvontaviranomaiseen. Viimeksi mainittu on:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Osoite:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart, GERMANY

Postiosoite:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, GERMANY

Puhelin: +49 (711)/615541-0

Faksi: +49 (711)/615541-15

Sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Tietosuojalausunnon muutokset

Varaamme oikeuden muuttaa tietoturva- ja tietosuojatoimenpiteitämme. Näissä tapauksissa muutamme tietosuojalausuntoamme vastaavalla tavalla. Tarkista sen vuoksi tietosuojalausuntomme uusin versio, sillä muutoksia voi tapahtua.

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, osoitteemme on ilmoitettu Rekisterinpitäjä-kohdassa.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, valitse seuraava linkki: https://request.privacy-bosch.com/.

Jos haluat ilmoittaa tietosuojahäiriöstä, valitse seuraava linkki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä ehdotuksia tai valituksia, kehotamme ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

tai

mailto:DPO@bosch.com.

 

Voimaantulopäivä: 14.7.2020