Tietosuojahuomautuksia

Tietosuojahuomautuksia
Robert Bosch Power Tools GmbH (seuraavassa "Bosch Power Tools" tai "Me" tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellusten käytöstä (myös online-palvelujen käytöstä) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.


Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi
Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti.

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.


Vastuullinen
Tietojesi käsittelystä vastuullinen on Bosch Power Tools; poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.

Yhteystietomme ovat: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö
4.1 Periaatteet
Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus-. ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.
Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.2 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet
Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

– Tämän online-palvelun tarjoaminen
(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).

– Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
(Oikeusperusteet: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi).

– Itse toteutettu tai ulkopuolisen toteuttama mainonta sekä markkinatutkimus ja saavutettavuusmittaus lain sallimassa laajuudessa tai suostumukseen perustuen
(Oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).

– Tuote- tai asiakaskyselyt sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos siihen on saatu suostumus
(Oikeusperuste: suostumus).
Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.

– Arvontojen tai alennuskampanjoiden toteuttaminen kulloistenkin arpajaismääräysten tai alennuskampanjaehtojen mukaisesti
(Oikeusperusteena sopimuksen täyttäminen).

– Uutiskirjeen lähettäminen vastaanottajan suostumuksella sähköpostitse tai tekstiviestinä/multimediaviestinä
(Oikeusperuste: suostumus).

– Yhteisöpalvelun käyttö kirjautuneille jäsenille
(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

– Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
(Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi).

4.3 Rekisteröityminen
Jos haluat käyttää palveluja, jotka vaativat sopimuksen tekemistä, pyydämme sinua rekisteröitymään. Rekisteröitymisen myötä keräämme sopimuksen perusteita ja täyttämistä varten tarvittavia henkilökohtaisia tietoja (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, mahdollisesti halutun maksutavan tiedot tai tilinhaltijan tiedot) sekä mahdollisesti muita tietoja vapaaehtoisuuden periaatteella. Pakolliset tiedot merkitsemme tähdellä *.

4.4 Lokitiedostot
Aina internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyiden vuoksi (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä, ja ne voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin; tähän liittyen ks. kappale Verkkoanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:
– Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty;
– sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL);
– sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty;
– avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;
– käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;
– siirretty tietomäärä;
– käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten);
– http-tilan koodi (esim. ""kysely onnistunut"" tai ""haluttua tiedostoa ei löydy"").

4.5 Lapset
Tätä online-palvelua ei suunnata alle 13-vuotiaille lapsille.


Tietojen välittäminen
5.1 Tietojen välittäminen muille vastuullisille
Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa.

Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

5.2 Palveluntuottajat (yleiset)
Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti että he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

5.3 Välittäminen vastaanottajalle Euroopan talousalueen ulkopuolella
Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa.

Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja kappaleessa Yhteystiedot.


Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat
Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat
Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


Evästeiden käyttö
8.1 Yleistä
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka online-palveluissa käydessäsi tallentuvat tietokoneellesi. Kun menet uudelleen samaan online-palveluun, selaimesi lähettää evästeen sisällön kyseiselle palveluntarjoajalle takaisin mahdollistaen päätelaitteen uudelleen tunnistamisen. Evästeiden lukeminen mahdollistaa meille muokata online-palvelumme sinulle käyttöä helpottavan optimaaliseksi.

8.2 Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen
Kun vierailet verkkosivustollamme, sinulle esitetään evästeiden ponnahdusikkunakysymys, sallitko sivustomme tallentaa evästeitä tietokoneellesi vai haluatko kytkeä evästeet asetuksissa pois käytöstä.

Jos valitset, että et salli evästeitä, selaimeesi tallentuu osallistumisesta kieltäytymisen Opt-Out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston kohdistamiseen. Evästeiden kytkeminen pois käytöstä voi kuitenkin johtaa siihen, että verkkosivustomme jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi. Ota huomioon, että Opt-Out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai toista päätelaitetta, Opt-Out-eväste on otettava käyttöön uudelleen.

Asetusmahdollisuus ei kata evästeitä, jotka kolmansien osapuolien verkkosivuilla käydessäsi muut palveluntarjoajat tallentavat.

Selaimesi kautta voit kuitenkin milloin tahansa poistaa kaikki tallentuneet evästeet. Tähän löydät ohjeita selaimesi Apua-toiminnoista. Se voi kuitenkin johtaa siihen, että jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi.

Lisäksi seuraavan verkkosivun kautta on mahdollista hallinnoida kolmansien osapuolten palveluntarjoajien evästeiden käyttöä ja estää se:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Me emme ole kyseisen verkkosivuston ylläpitäjä, joten emme ole vastuussa siitä emmekä voi vaikuttaa sen sisältöihin ja käytettävyyteen.

8.3 Bosch Power Toolsin käyttämät evästeet
Bosch Power Tools käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja (esim. JavaScript) voidakseen seurata vierailijoiden mieltymyksiä ja optimoida verkkosivuston parhaalla mahdollisella tavalla."

8.4 Kolmansien osapuolten evästeet
Jotkut Bosch Power Toolsin verkkosivut sisältävät muiden palveluntarjoajien tarjoamia sisältöjä ja palveluita (esim. YouTube, Facebook, Twitter). Nämä palveluntarjoajat puolestaan saattavat käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Bosch Power Tools ei voi vaikuttaa siihen, millä tavoin kyseiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi.


Retargeting-työkalujen käyttö
9.1 Käytämme retargeting-teknologioita online-markkinointimme optimoimiseksi. Näin kykenemme suunnittelemaan internetsivustomme sisällön mahdollisimman kiinnostavaksi ja räätälöimään sen sopimaan paremmin tarpeisiisi.

9.2 Käyttämällä evästeitä, joiden avulla tallennamme tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan osoittamasi kiinnostuksen sekä analysoimalla verkkosivuston käyttöäsi, voimme tarjota sinulle personoitua ja kiinnostuksen kohteesi huomioivaa mainontaa retargeting-kumppaneidemme, kuten Google AdWords, verkkosivustoilla. Tämä tapahtuu kuitenkin anonyymisti, niin että sinua ei voi tunnistaa retargeting-teknologian käytön johdosta.

9.3 Jos et halua, että Bosch Power Tools ja sen retargeting-kumppanit käyttävät edellä mainittuja retargeting-evästeitä, toimi kohdassa 8.2 kuvatulla tavalla.


Conversion tracking -työkalu
10.1 Voidaksemme tehdä online-tarjonnastamme mahdollisimman houkuttelevan, käytämme niin kutsuttua Conversion tracking -tekniikkaa.

10.2 Conversion tracking -kumppanimme, kuten Google AdWords, tallentavat tämän analyysipalvelun puitteissa tietokoneellesi evästeen (""conversion-eväste""), jos olet päätynyt sivustollemme kyseessä olevan kumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän kuluttua. Jos vierailet tietyillä sivuillamme, eikä eväste ole vielä vanhentunut, sekä me että Conversion tracking -kumppanimme voimme havaita, että joku on napsauttanut mainosta ja päätynyt näin sivustollemme. Evästeitä ei voida jäljittää verkkosivustomme kautta. Käytämme conversion-evästeiden avulla saamiamme tietoja conversion-tilastojen laatimiseen, ja niiden avulla saamme tietää kyseessä olevaa mainosta napsauttaneiden ja Conversion tracking -tunnisteella varustetulle sivustolle ohjattujen käyttäjien kokonaismäärän.

Tämä tapahtuu kuitenkin anonyymisti, niin että sinua ei voi tunnistaa Conversion tracking -teknologian käytön johdosta."

10.3 Jos et halua, että Bosch Power Tools ja sen Conversion tracking -kumppanit käyttävät edellä mainittuja conversion-evästeitä, toimi kohdassa 8.2 kuvatulla tavalla.


Analyysityökalujen käyttö
11.1 Bosch Power Tools käyttää verkkosivuston käytön analysointitarkoituksiin verkkoanalyysityökalua, kuten WebTrends ja Tealium.

11.2 Analyysityökalun valinnassa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että käyttöä koskevat tiedot kerätään anonyymisti, niin että käyttäjää ei voida jäljittää niiden perusteella. Tämä tehdään erityisesti anonymisoimalla IP-osoite. Verkkosivuston käytön analysoinnin mahdollistamiseksi käytetään evästeitä. Bosch Power Tools käyttää niitä erityisesti tiedon laadun parantamiseksi.

11.3 Jos haluat estää näiden analyysievästeiden käytön, toimi kohdassa 8.2 kuvatulla tavalla.


Sosiaalisten liitännäisten käyttö
12.1 Bosch Power Tools -yhtiön internetsivuilla ja mobiilisovelluksissa käytetään sosiaalisten verkkojen, kuten Facebook, Twitter ja Google+, niin kutsuttuja sosiaalisia liitännäisiä. Niillä tarkoitetaan erityisiä painikkeita, kuten Facebookin "Tykkää-painike".

12.2 Voit estää sosiaalisten verkkojen ylläpitäjiä keräämästä ja analysoimasta verkkosivustoillemme vierailuusi liittyviä tietoja niin kutsutun kahden napsautuksen menetelmän avulla. Jos vierailet sellaisella internetsivustomme sivulla, joka sisältää tällaisia liitännäisiä, ne ovat aluksi deaktivoituina. Liitännäiset aktivoituvat vasta napsautettuasi vastaavaa painiketta. Aktivoimalla liitännäiset muodostat yhteyden kyseessä olevaan sosiaaliseen verkkoon ja annat suostumuksesi tietojen siirtämiseksi siihen. Asiaankuuluvaa painiketta painamalla selaimesi lähettää vastaavat tiedot suoraan kyseessä olevaan sosiaaliseen verkkoon ja ne tallennetaan sinne. Jos haluat lopettaa tietojen välittämisen, sinun on deaktivoitava liitännäinen jälleen.

12.3 Jos olet kirjautunut johonkin sosiaaliseen verkkoon, se kykenee yhdistämään vierailusi vastaavaan sosiaalisen verkon tiliisi. Jos et halua, että kyseessä oleva sosiaalinen verkko yhdistää vierailuusi liittyvät tiedot sinusta tallennettuihin jäsentietoihin, sinun on kirjauduttava ulos sosiaalisesta verkosta ennen sosiaalisen liitännän painikkeen aktivointia.

12.4 Saadaksesi lisätietoa sosiaalisen verkon tietojen keruun laajuudesta ja tarkoituksesta, tietojen käsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja asetuksista, jotka voit tehdä yksityisyytesi suojelemiseksi, katso kyseessä olevan sosiaalisen verkon tietosuojaa koskevat tiedot.


Social Sign In (kirjautuminen sosiaalisen median kautta)
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kirjautua online-palveluumme niin sanotulla kirjautumisella sosiaalisen median kautta, kuten Facebook ja Twitter kautta.
Rekisteröintiä varten sinut ohjataan kulloisenkin sosiaalisen median sivulle, jossa voit kirjautua nykyisillä tiedoillasi. Tästä seuraa, että kyseisen sosiaalisen median tilisi liitetään palveluumme. Tällöin siellä olevan julkisen profiilisi tiedot, sähköpostiosoitteesi ja kavereidesi identifikaatiotunnisteet sekä mahdollisesti muut tiedot välitetään meille.

Käänteisesti rekisteröitymiseen käytetty sosiaalinen media saa tiedot kirjautumistilastasi, selaintiedoistasi ja IP-osoitteesi. Sosiaalisen median palveluntarjoaja tai sen palvelin voi sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (esim. USA:ssa).

Jos et halua tietoja välitettävän meidän ja sosiaalisen median palveluntarjoajan välillä, älä kirjaudu palveluun sosiaalisen median kautta, vaan käytä omaa kirjautumispalveluamme.


YouTube
Tämä online-palvelu käyttää videoalustaa YouTube, jota ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (""YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa audio- ja videotiedostojen toiston.

Kun avaat palvelustamme vastaavan sivun, upotettu YouTube-soitin muodostaa yhteyden YouTubeen, jotta video- tai audiotiedostot voidaan välittää ja toistaa. Tällöin myös tiedot välittyvät YouTubelle vastuullisena. Me emme ole vastuussa tietojen tästä käsittelystä, jota YouTube suorittaa.

Lisätietoja kerättyjen tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, YouTuben suorittamasta tietojen edelleenkäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja valittavissasi olevista tietosuojavaihtoehdoista löydät YouTuben tietosuojahuomauksesta.


Uutiskirje
15.1 Uutiskirje kirjautumisen kanssa; perumisoikeus
Online-palvelumme puitteissa voit tilata uutiskirjeen. Siihen käytämme niin sanottua kaksinkertaisen suostumuksen (Double Opt-In) menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeitä sähköpostitse, käytämme mobiilia ilmoituspalvelua (kuten WhatsApp), lähetämme tekstiviestejä tai Push-ilmoituksia, jos olet ensin antanut meille nimenomaisen suostumuksesi napsauttamalla jotakin linkkiä uutiskirjepalvelun aktivoinnin ilmoituksessa. Jos myöhemmin päätät lopettaa uutiskirjeiden saamisen, voit milloin tahansa perua tilauksesi perumalla suostumuksesi. Peruminen tehdään sähköpostiuutiskirjeiden osalta uutiskirjeessä olevalla linkillä tai kulloisenkin online-palvelun hallinnointiasetuksissa. Vaihtoehtoisesti ota meihin yhteys kappaleen Yhteystiedot tietojen mukaisesti.


Yhteisöt
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tulla jäseneksi Bosch Power Tools-yhteisössä (kuten BOB ja MyBosch Community). Voit rekisteröityä sinne, luoda käyttäjäprofiilin ja viestiä muiden jäsenten kanssa. Siellä generoituja tietojasi käytämme vain siellä antamasi suostumuksen mukaisesti kyseisiin markkinointi-, markkinatutkimus- ja palvelutarkoituksiin. Kyseisen suostumuksesi voit perua milloin tahansa.

Kunkin yhteisön syöttöikkunassa sinun on mahdollista valita, julkaistaanko käyttäjäprofiilisi yksittäiset tiedot yhteisön kaikille jäsenille, vain ""yhteisökavereillesi“ tai haluatko säilyttää ne yksityisinä.

Kaikki muut yhteisöissä generoidut tiedot, esimerkiksi kommenttiesi tai kuviesi myötä luotavat, ovat sitä vastoin automaattisesti julkisesti käytettävissä, ja ne yhdistetään käyttäjäprofiiliisi.


Tietojen käsittely sovelluskaupan ylläpitäjän toimesta
Tietojen keräämistä toimestamme ei tapahdu ja vastuualueemme ulkopuolella tietojen kuten käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja yksilöllinen laitetunniste välittäminen sovelluskaupalle (esim. Googlen Google Play, Applen App Store, Samsungin Galaxy App Store von Samsung) tapahtuu kyseisen sovelluksen lataamisen myötä. Meidän ei ole mahdollista vaikuttaa tähän sovelluskauppojen tekemään tietojen keräämiseen ja niiden edelleen käsittelyyn.


Turvallisuus
Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta       tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.


Käyttäjien oikeudet
Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:
Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:
Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään        tai poistamaan tietojasi.

Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).

Käsittelyn rajoitukset:
Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen käsittelyn kieltäminen:
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen:
Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin (""mainoskielto""). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.

Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen ""oikeutettu intressi“ yhteydessä:
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suostumuksen peruminen:
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

Tietojen siirrettävyys:
Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:
Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Se on:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Osoite:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
SAKSA

Postiosoite:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSA

Puh.: 0711/615541-0
FAKSI: 0711/615541-15
Sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de


Tietosuojahuomauksen muutokset
Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.


Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyden, tavoitat meidät kappaleessa "Vastuuhenkilö" annetusta osoitteesta. Käytä oikeuksiesi suojaamiseen ja tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Datenschutzbeauftragter Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

SAKSA

tai mailtto: DPO@bosch.com

Päiväys: 15.07.2021.