Tietosuojaohjeet


1.     Tietosuojaohjeet

Robert Bosch Power Tools GmbH (jäljempänä ”Bosch Power Tools” tai ”Me” kaikissa taivutusmuodoissaan) kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellustemme käytöstä (joista käytetään myös yhteisnimitystä ”online-palvelu”) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.


2.     Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä sekä kaikkien yritystietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka huomioimme liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilötietojasi, joita saamme sinun käydessäsi online-palvelumme sivulla, luottamuksellisesti ja vain lakimääräysten mukaisesti.


3.     Vastuullinen taho

Tietojesi käsittelyn vastuullinen taho on Bosch Power Tools. Tähän liittyvät poikkeukset selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Yhteystietomme: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Käsittelemme seuraavia tietokategorioita:

  • Yhteystiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, IP-osoite)
  • Sopimuksen kantatiedot (sopimussuhde, tuotetta tai sopimusta koskeva kiinnostus)
  • Asiakashistoria
  • Suunnittelu- ja ohjaustiedot
  • Tapahtumatiedot

 

4.2 Perusperiaatteet

 

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, tilaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain, kun siihen on olemassa oikeusperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä.

 

4.3 Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntuottajat käsittelevät henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

 

– Tämän online-palvelun tarjoaminen

(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).

 

– Häiriöiden selvittäminen ja turvallisuussyyt

(Oikeusperusteet: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvan osalta ja oikeutettu intressimme häiriöiden korjaamiseen ja palvelujemme turvallisuuden varmistamiseen).

 

– Oma ja ulkoinen mainonta sekä markkinatutkimus ja mainonnan kattavuuden mittaaminen lakimääräysten tai asiakkaiden myöntämien lupien puitteissa

(Oikeusperuste: saamamme lupa / oikeutettu intressimme suoramarkkinointiin, sikäli kuin tämä tapahtuu sopusoinnussa tietosuojaoikeudellisten ja kilpailuoikeudellisten määräysten kanssa).

 

– Sähköpostitse ja/tai puhelimitse tekemämme tuote- ja asiakaskyselyt, mikäli olemme saaneet tähän nimenomaisen luvan asiakkaalta

(Oikeusperuste: saamamme lupa).

Huomautus: jos käytämme tähän markkinatutkimuslaitosta, se suorittaa kyselyt vain toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaan.

 

– Palkintokilpailujen tai alennuskampanjoiden järjestäminen kyseisten palkintokilpailuehtojen tai alennuskampanjaehtojen mukaan

(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).

 

– Uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla tai SMS/MMS-viesteillä vastaanottajan suostumuksella

(Oikeusperuste: saamamme lupa).

 

– Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(Oikeusperuste: oikeutettu intressimme oikeuksiemme vaatimiseen ja puolustamiseen).

 

4.4 Rekisteröinti

 

Jos haluat käyttää sopimuksen solmimista edellyttäviä palveluita, pyydämme sinua rekisteröitymään. Rekisteröitymisen puitteissa keräämme sopimuksen solmimiseen ja täyttämiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, tarv. maksutapatiedot ja tilin omistajan nimi) sekä muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tunnuksella *.

4.5 Lokitiedostot

 

Internet-selaimesi välittää Internetin jokaisen käyttökerran yhteydessä automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden selvittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten tutkimista varten) 30 vrk ajaksi ja poistamme ne tämän jälkeen. Sellaisia lokitiedostoja, joita on säilytettävä pidempään todistetarkoituksia varten, erotetaan poistettavista, kunnes kyseinen tapaus on saatu lopullisesti selvitettyä. Niitä voidaan yksittäistapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analysointitarkoituksiin; katso tätä koskeva kappale Verkkoanalyysi. Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:
– sen päätelaitteen IP-osoite (Internet-protokollaosoite), josta online-palveluun on tultu

– sen nettisivun Internet-osoite, josta online-palvelu on avattu (ns. alkuperä- tai viite-URL)

– sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on tultu

– avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi

– käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto

– siirretty tietomäärä

– käyttöjärjestelmä ja käytetyn Internet-selaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Player -ohjelmaa varten)

– http-tilan koodi (esim. ”kysely onnistui” tai ”haluttua tiedostoa ei löydy”).


4.6 Lapset

 

Tätä online-palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

 

4.7 Tietojen välittäminen muille vastuullisille tahoille

Välitämme henkilötietojasi muille vastuullisille tahoille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jos meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi tietojen välittämiseen, tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteita koskevat tarkat tiedot voit katsoa kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat olla myös muut Bosch-konserniyritykset. Jos tietoja välitetään kolmansille osapuolille oikeutetun intressin perusteella, tämä selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Lisäksi voimme välittää tietoja muille vastuullisille tahoille, jos me olemme siihen velvoitettuja lakisääteisten määräysten tai viranomaismääräyksen tai tuomioistuimen määräyksen perusteella.

4.8 Palveluntuottajat (yleiset)

Käytämme ulkoisia palveluntuottajia esimerkiksi tietojen tallennukseen. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme niitä säännöllisesti, etenkin varmistaaksemme, että ne käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat olla myös muut Bosch-konsernin yritykset.

 

4.9 Tallennuksen kesto, säilytysmääräajat


Säilytämme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan, kuin online-palvelumme ja siihen liittyvien muiden palvelujen toteuttaminen sitä edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (meillä voi olla vielä sopimuksen täyttämisen jälkeenkin oikeutettu intressi esimerkiksi postitse tehtävään markkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilötietosi lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka meidän on säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


5.     Palkintokilpailut tai alennuskampanjat

Jos osallistut järjestämäämme palkintokilpailuun tai alennuskampanjaan, käytämme tietojasi palkinnosta ilmoittamiseen ja tuotteidemme mainontaan lain sallimissa puitteissa ja sikäli kuin olet antanut meille suostumuksesi. Yksittäisiä palkintokilpailuja tai alennuskampanjoita koskevat tarkat tiedot saat kyseisistä osallistumisehdoista.


6.     Evästeiden käyttö

Online-palvelujemme tarjonnan puitteissa voidaan käyttää evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa päätelaitteellesi sinun käydessäsi online-palvelun sivulla.

Verkkoseuranta on mahdollista erilaisia teknologioita käyttämällä. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologian ja lokitiedostoanalyysin avulla.

 

6.1 Kategoriat

Erottelemme evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä online-palvelun teknisiä toimintoja varten ja evästeet ja verkkoseurantamekanismit, joita ei tarvita välttämättä online-palvelun teknisiin toimintoihin.

Online-palvelun käyttö on aina mahdollista ilman evästeitä, jotka eivät palvele teknisiä tarkoituksia.

 

6.1.1 Teknisesti välttämättömät evästeet

Teknisesti välttämättömillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman online-palvelun tarjoaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiosisältöjen häiriöttömän toiston takaamiseksi.

Nämä evästeet poistetaan, kun poistut sivuiltamme.

 

6.1.2 Vapaaehtoiset evästeet ja verkkoseurantamekanismit

Näitä evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja käytämme vain, kun olet antanut meille kulloinkin etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Kyse on seuraavista verkkoseurantamekanismeista:

 

6.2. Markkinointievästeet ja verkkoseurantamekanismit

Yleistä

Käyttämällä markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi vastaavia tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjäkäyttäytymiseesi:

-Tilastot:

Tilastotyökalujen avulla mittaamme esimerkiksi avaamiesi sivujen lukumäärää.

 

- Conversion Tracking -seurantatoiminto:

Conversion Tracking -yhteistyökumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen (”Conversion Cookie”), mikäli olet päätynyt verkkosivullemme kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet ovat yleensä voimassa 30 päivää. Kun käyt tietyillä verkkosivuillamme ja eväste on vielä voimassa, voimme me ja kyseinen Conversion Tracking -yhteistyökumppani tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on siten ohjattu edelleen sivullemme. Conversion-evästeen avulla saatujen tietojen pohjalta voidaan laatia Conversion-tilastoja ja määritellä tiettyä mainosta napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka on ohjattu edelleen Conversion-Tracking-Tag-ominaisuuden sisältävälle sivulle.

 

-        Retargeting (uudelleenkohdistus):

Nämä työkalut laativat käyttäjäprofiileja mainosevästeiden tai kolmansien osapuolten mainosevästeiden, upotettujen ns. Web Beacon -kohteiden eli web bugien (näkymättömiä kuvia, joita kutsutaan myös pikseleiksi) tai näihin verrattavien teknologioiden avulla. Näiden avulla toteutetaan kiinnostukseen perustuvaa mainontaa ja ohjataan käyttäjälle näytettävien tiettyjen mainosten esitystiheyttä. Tietojen käsittelystä näiden työkalujen yhteydessä vastaa kyseinen palveluntarjoaja. Työkalujen tarjoajat saattavat välittää tietoja edellä oleviin tarkoituksiin myös kolmansille osapuolille. Ota tässä yhteydessä huomioon kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaohjeisiin liittyvät huomautukset.

 

Ota huomioon, että työkaluja käytettäessä tietosi voidaan välittää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, missä tietosuojataso ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen (esimerkiksi USA). Tähän liittyvät tarkat tiedot löydät seuraavasta yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksesta.

 

Nimi: Tealium

Palveluntarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Toiminta: Reaaliaikainen segmentointi ja profilointi, Tag-Management-taginhallinta

 

Nimi: Google Analytics

Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Toiminta: Käyttäjäkäyttäytymisen analysointi (sivujen avaaminen, kävijöiden ja käyntien lukumäärä, lataukset), käyttäjäkokemustestaus UX-Testing

 

6.3 Evästeiden ja verkkoseurantamekanismien hallinta

Voit hallita evästeitäsi ja verkkoseurantamekanismien asetuksia selaimessa ja/tai yksityisyysasetuksissamme:

Huomautus: tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

 

6.3.1 Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, siirry selainasetuksiin ja deaktivoi evästeiden tallentuminen. Ota huomioon, että tämä voi aiheuttaa rajoituksia verkkosivun toimintaan.

 

6.3.2 Vapaaehtoisia evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja koskevien asetustesi hallinta

Kun käyt verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille ilmoittamiemme tietosuojaohjeiden mukaisesti luvan henkilötietojesi käsittelyyn tämän sivun evästeiden käytön yhteydessä.

Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa aiemmin antamiasi suostumuksia. Muutokset astuvat voimaan peruutushetkestä eteenpäin. Tämän asetuskohdan kautta voit myös myöntää luvan myöhemmin.


 

7.     Uutiskirje rekisteröinnin yhteydessä, peruutusoikeus

Voit tilata online-palvelumme puitteissa uutiskirjeen. Käytämme tähän ns. Double Opt-In -menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeen sähköpostin, mobiiliuutispalvelun (esim. WhatsApp), SMS-viestin tai pikailmoitussanoman välityksellä vasta sen jälkeen, kun olet nimenomaisesti vahvistanut siihen antamasi luvan napsauttamalla saamasi viestin sisältämää uutiskirjepalvelun aktivointilinkkiä.

Jos et myöhemmin enää halua saada uutiskirjeitä, voit koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksesi peruuttamalla antamasi suostumuksen. Sähköpostilla lähetettävän uutiskirjeen peruutus tehdään uutiskirjeen sisältämän linkin kautta tai kyseisen online-palvelun hallintoasetuksissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä. Tähän tarvittavat tiedot saat kappaleesta Yhteystiedot.


8.     Yhteisöt

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden liittyä jäseneksi BOB-yhteisöömme. Voit rekisteröityä sen käyttäjäksi, luoda käyttäjäprofiilin ja keskustella muiden jäsenten kanssa. Käytämme syöttämiäsi tietoja vain kyseisellä sivustolla antamasi luvan puitteissa soveltuviin markkinointi-, markkinatutkimus- ja palvelutarkoituksiin. Voit koska tahansa peruuttaa tätä varten antamasi suostumuksen. Yhteisöä koskeva peruutus tehdään siellä ilmoitetun linkin kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä. Tähän tarvittavat tiedot saat kappaleesta Yhteystiedot.

Kunkin yhteisön syöttöikkunassa sinun on mahdollista valita, julkaistaanko käyttäjäprofiilisi yksittäiset tiedot yhteisön kaikille jäsenille, vain ”yhteisökavereillesi” tai haluatko säilyttää ne yksityisinä.

Kaikki muut yhteisöissä generoidut tiedot, esimerkiksi kommenttiesi tai kuviesi myötä luotavat, ovat sitä vastoin automaattisesti julkisesti käytettävissä, ja ne yhdistetään käyttäjäprofiiliisi.


 

9.     Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten (ulkoisten palveluntarjoajien) verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen emme voi enää vaikuttaa linkin napsauttamisen myötä tapahtuvaan henkilötietojen (esimerkiksi IP-osoite tai kyseisen linkin sisältävän sivun URL) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön kolmannen osapuolen taholta, koska emme pysty tietenkään valvomaan kolmannen osapuolen toimintatapoja. Emme vastaa kolmansien osapuolten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.


10.  Turvallisuus

Henkilöstömme ja käyttämämme palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.
Teemme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta pystymme takaamaan kohtuullisen suojaustason ja suojaamaan hallinnoimiamme tietojasi varsinkin tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, häviämiseltä, muuttamiselta sekä luvattomalta julkistamiselta tai käytöltä. Parannamme turvallisuustoimiamme jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä.


11.  Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi vaatimiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:
Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit käyttää oikeuttasi saada tietoa meidän käsittelemistämme henkilötiedoistasi.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:
Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja (mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät) täydentämään tai poistamaan tietojasi.
Tämä ei koske tietoja, joita tarvitaan laskutus- tai kirjanpitotarkoituksiin tai jotka ovat lakisääteisen säilytysvelvollisuuden alaisia. Jos sellaisiin tietoihin ei tarvita kuitenkaan pääsyä, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. seuraavat kohdat).

Käsittelyn rajoitukset:
Voit vaatia meitä (jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät) rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen siirrettävyys:

Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lähettämään sinulle käyttöömme antamasi tiedot jäsennellyssä, selkeässä ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai (mikäli teknisesti mahdollista) vaatia välittämään tiedot kolmannelle osapuolelle.

Tietojen käsittelyn kieltäminen:
Lisäksi voit milloin tahansa kieltää, että käsittelemme tietojasi, mikäli tämän oikeusperusteena on oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos pystymme (lakisääteisten määräysten mukaisesti) osoittamaan välttämättömiä ja sinun oikeuksiasi painavampia perusteita käsittelyn jatkamiseen.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen:
Lisäksi voit milloin tahansa kieltää, että käsittelemme henkilötietojasi mainontatarkoituksiin (”mainoskielto”). Ota huomioon, että organisatorisista syistä kieltoajankohta ja tietojesi käyttäminen jo käynnissä olevan kampanjan puitteissa saattavat osua päällekkäin.

Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen ”oikeutettu intressi” yhteydessä:
Lisäksi voit milloin tahansa kieltää, että käsittelemme tietojasi, mikäli tämän oikeusperusteena on oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos pystymme (lakisääteisten määräysten mukaisesti) osoittamaan välttämättömiä ja sinun oikeuksiasi painavampia perusteita käsittelyn jatkamiseen.

Suostumuksen peruminen:
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa kieltää käsittelyn peruutusajankohdasta eteenpäin. Peruutusajankohtaan asti suoritetun tietojesi käsittelyn laillisuus pysyy tässä yhteydessä ennallaan.


11.1 Kanteluoikeus valvontaviranomaiselle:

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä asuinpaikkasi tietosuoja-asioista vastaavan tietosuojaviranomaisen tai meitä valvovan tietosuojaviranomaisen puoleen. Meitä valvova tietosuojaviranomainen:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Käyntiosoite:
Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

SAKSA

 

Postiosoite:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

SAKSA

 

Puh.: +49 (711)/615541-0

Faksi: +49 (711)/615541-15

Sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Tietosuojaohjeiden muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, kun se on teknisen kehityksen myötä tarpeen. Näissä tapauksissa mukautamme myös tietosuojaohjeitamme muutoksia vastaavasti. Siksi pyydämme aina huomioimaan tietosuojaohjeiden tuoreimman version.


13.  Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä kappaleessa ”Vastuullinen taho” annettua osoitetta.

Käytä oikeuksiesi vaatimiseen seuraavaa linkkiä: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Käytä tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

SAKSA

tai

mailto: DPO@bosch.com

Versio: 13.10.2020