Obvestila o varstvu podatkov

 

1. Obvestila o varstvu podatkov

V podjetju Robert Bosch d.o.o. (v nadaljevanju „Bosch“ ali „mi“ ali „nas“) se veselimo vašega obiska na naših spletnih straneh in uporabe naše mobilne aplikacije (skupaj tudi „spletna ponudba“) ter vašega interesa za naše podjetje in naše produkte.

 

2. Bosch spoštuje vašo zasebnost

Varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov kot tudi varnost vseh poslovnih podatkov je za nas izjemnega pomena, in to upoštevamo tudi pri naših postopkih poslovanja. Osebne podatke, ki nastanejo med vašo uporabo naše spletne ponudbe, obdelujemo zaupno in v skladu z zakonskimi določili.

Varstvo podatkov in informacijska varnost sta sestavna dela naše poslovne politike.

 

3. Odgovorni

Odgovorni za obdelavo vaših podatkov je Bosch; izjeme so pojasnjene v teh obvestilih varstvu podatkov.
Naši kontaktni podatki so:

Robert Bosch d.o.o.
Kidričeva 81
4220 Škofja Loka

Slovenija

Odgovornost za vsebino:
Robert Bosch d.o.o., Slovenija

 

Telefonska številka:
+386 1 5839-137

Vaš stik v Boschu:
contact@si.bosch.com

Pri registraciji upoštevajte, da je družba »Bosch Power Tools« »skupni upravljavec« z drugimi podjetji poslovne skupine Bosch Group v skladu s 26. členom SUVP. Za več informacij o tem in vaših pravicah v zvezi s tem glejte razdelek 4.4. : »Registracija«.

4. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

4.1. Kategorije podatkov, ki jih obdelujemo

Obdelujemo naslednje kategorije podatkov:

 • komunikacijski podatke (npr. ime, telefonska številka, elektronski naslov, poštni naslov, IP-naslov)
 • podatke, ki izhajajo iz pogodbe (pogodbeno razmerje, produktni oziroma pogodbeni interes)
 • zgodovino strank

 

4.2. Načela

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na fizično osebo, ki je identificirana ali jo je mogoče identificirati, torej na primer imena, naslovi, telefonske številke, elektronski naslovi, podatki o pogodbi, naročilu ali odpovedi pogodbe, ki izražajo identiteto osebe.

Osebne podatke (vključno z IP-naslovi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo samo, kadar zato obstaja pravna podlaga ali ste v zvezi s tem podali privolitev, npr. v okviru registracije.

4.3. Nameni obdelave in pravna podlaga

Mi in ponudniki storitev, ki jih za to pooblastimo, obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene obdelave:

 

4.3.1. Zagotavljanje te spletne ponudbe in izpolnjevanje pogojev v skladu z našimi pogodbenimi pogoji vključno z obračunom. Za obračun lahko velja tudi prodaja terjatev

 • Pravna podlaga: izpolnjevanje pogodbe oziroma za prodajo terjatev upravičen interes na naši strani za učinkovito izterjavo dolgov.

 

4.3.2. Za ugotavljanje motenj ali iz varnostnih razlogov

 • Pravna podlaga: izpolnjevanje naših pravnih zavez na področju varstva podatkov in upravičen interes za odstranjevanje motenj in varnost naše ponudbe.

 

4.3.3. Varovanje in zagovarjanje naših pravic

 • Pravna podlaga: upravičen interes na naših strani do uveljavljanja pravice do plačila in obrambe naših pravic.

4.4. Registracija

Za uporabo razširjenih funkcionalnosti je v naših spletnih ponudbah potrebna registracija. Spodaj najdete več informacij o postopku registracije in prijave.

Ta je razdeljen na naslednje komponente:

4.4.1 Integrirano upravljanje uporabniških profilov (Integrated Customer Profile Management – iCPM) – omogoča integracijo različnih možnosti registracije, kot na primer Bosch Single Key ID in Social Sign In.

4.4.2 Single Key ID – ena od možnosti prijave, ki jo nudi Bosch IO.

4.4.3 Social Sign In – ena od možnosti prijave, ki jo nudi ustrezni ponudnik, Apple ali Google.

4.4.4 iCPM, skupno upravljanje v skladu s 26. členom SUVP.

Boschevo »Integrirano upravljanje uporabniških profilov« (iCPM) med seboj povezuje različne aplikacije družbe Bosch z namenom vam, poslovnemu partnerju (uporabniku, stranki), omogočiti zgolj enkratni vnos vaših podatkov in se tem najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Obenem nudi iCPM možnost prijave v aplikacije Bosch z uporabo različnih možnosti prijave.

V okviru iCPM sodelujejo družba

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

v nadaljevanju imenovana »Bosch PT«

 

in

 

stranke, navedene na »seznamu pogodbenic« (v nadaljevanju »pogodbenice«)

tesno

skupaj. To velja tudi za obdelavo vaših osebnih podatkov. Pogodbenice so skupaj določile ureditev, kako naj se podatki obdelujejo, in posamezne faze procesa ter se zato smatrajo kot skupni upravljavci v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov, ki jo ureja 26. člen SUVP.

Tukaj lahko najdete podroben pregled skupnih in ločenih dejavnosti obdelave podatkov in odgovornosti strank:

 

Obdelava podatkov:

 

Odgovornost:

Posredovanje identitete z Boschevimi lastnimi in drugimi, zunanjimi ponudniki identitet (Facebook, Apple, Google) za B2C in zunanjimi  B2B uporabniki Bosch PT.

 

Bosch PT

Posredovanje identitete z BCD/Bosch ADFS za B2E (skrbniki pri družbi Bosch)

Bosch PT

Zajemanje, hramba in nudenje uporabniških atributov za povezane aplikacije.

pogodbenice

 

Kaj to pomeni za vas:

- Pogodbenice bodo vam, kot podatkovnim subjektom, brezplačno podajale vse informacije, zahtevane v skladu s 13. in 14. členom SUVP v natančni, pregledni, razumljivi in enostavno dostopni obliki v pravilnem in enostavnem jezikovnem slogu. Vsaka pogodbenica bo ostalim pogodbenicam zagotovila vse potrebne informacije iz svoje sfere aktivnosti.

- Pogodbenice se med seboj brez odlašanja obveščajo o pravicah podatkovnega subjekta, ki jih uveljavljate vi kot podatkovni subjekt. Druga drugi bodo posredovale vse informacije, potrebne za ugoditev vaši zahtevi po informacijah.

- Vaše pravice podatkovnega subjekta lahko kadarkoli uveljavljate proti kateri koli pogodbenici.

4.4.5 Prijava s SingleKey ID, skupno upravljanje

V naše spletno mesto se lahko prijavite z uporabo SingleKey ID.

SingleKey ID je razvilo podjetje Bosch.IO GmbH za poslovno skupino Bosch Group in omogoča uporabnikom prijavo v spletna mesta, trgovine, aplikacije in storitve Bosch preko različnih platform. Za nudenje storitve SingleKey ID je odgovorna družba Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Nemčija.

Družba Bosch.IO GmbH obdeluje vaše podatke za namene »registracije in prijave s SingleKey ID« in za »pregled in vzdrževanje glavnega niza podatkov in aplikacij s SingleKey ID« v skupnem upravljanju z nami. Za več informacij obiščite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Po enkratni registraciji lahko za prijavo uporabite SingleKey ID. V ta namen boste preusmerjeni v prijavno masko družbe Bosch.IO GmbH. Po uspešni avtentikaciji nam bo družba Bosch.IO GmbH posredovala potrebne osebne podatke (npr. e-poštni naslov, telefonsko številko, ime, priimek, jezik, državo). Vaše geslo nam ne bo posredovano.

Vašo uporabniško pogodbo SingleKey ID lahko kadarkoli prekličete na spletnem mestu SingleKey ID, tako da izbrišete svoj SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Upoštevajte, da če izbrišete vaš SingleKey ID, izgubite dostop do vseh spletnih mest, trgovin, aplikacij in storitev Bosch, v/na katere ste se prijavili z uporabo storitve SingleKey ID.

 

4.5. Dnevniške datoteke protokola (Log files)

Pri vsaki uporabi interneta vaš spletni brskalnik samodejno posreduje določene informacije, ki jih za kratek čas shranimo v dnevniške datoteke protokola.

Dnevniške datoteke protokola hranimo za kratek čas za ugotavljanje motenj ali iz varnostnih razlogov (npr. za razreševanje poskusov napadov) in jih nato izbrišemo. Dnevniške datoteke protokola, ki jih je treba kot dokazni material hraniti dlje, so izvzete iz brisanja, dokler ni posamezen pripetljaj popolnoma razrešen, in so lahko v posameznih primerih posredovane preiskovalnim organom.

Dnevniške datoteke protokola se uporabljajo (brez oziroma brez popolnih IP-naslovov).

V dnevniških datotekah protokola so shranjene predvsem naslednje informacije:

 

 • IP-naslov (naslov internetnega protokola) naprave, s katere se dostopa do spletne ponudbe;
 • spletni naslov spletne strani, s katere je bilo dostopano do spletne ponudbe (t.i. URL izvora in napotitve);
 • ime ponudnika storitev, prek katerega se dostopa do spletne ponudbe;
 • imena naloženih datotek oziroma informacij;
 • datum in čas ter trajanje ogleda;
 • prenesena količina podatkov;
 • operacijski sistem in informacije o uporabljenem spletnem brskalniku vključno z nameščenimi dodatki (npr. za Flash Player);
 • koda stanja http (npr. „povpraševanje uspešno“ ali „zahtevana datoteka ni najdena“).

 

4.6. Otroci

Ta spletna ponudba je namenjena otrokom, mlajšim od 13 let.


4.7. Posredovanje podatkov drugim odgovornim

Vaše osebne podatke posredujemo drugim načeloma samo, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe, če imamo mi ali tretje osebe upravičen interes za posredovanje ali če je dana privolitev. Podrobnosti o pravni podlagi najdete v odstavku o namenih obdelave in pravni podlagi. Tretje osebe so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch. Če podatke posredujemo tretjim osebam na podlagi upravičenega interesa, je to pojasnjeno v obvestilih o varovanju podatkov.

Poleg tega so lahko podatki posredovani drugim odgovornim, če smo k temu zavezani na podlagi zakonskih določil ali z izvršljivo odredbo pravosodnega ali upravnega organa.

4.7.1. Ponudniki storitev (splošno)

Zunanje ponudnike storitev pooblastimo za naloge, kot so prodaja, trženje, upravljanje s pogodbami, izvajanje plačil, programiranje, gostovanje podatkov in pomoč uporabnikom. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih redno nadzorujemo, predvsem njihovo skrbno ravnanje in varovanje podatkov, ki jih hranijo. Vsi ponudniki storitev so zavezani k zaupnosti in upoštevanju zakonskih določil. Ponudniki storitev so lahko tudi druga podjetja skupine Bosch.

4.8. Posredovanje prejemnikom izven EGP

Osebne podatke posredujemo tudi prejemnikom, ki imajo sedež zunaj EGP v tako imenovanih tretjih državah. V tem primeru pred posredovanjem zagotovimo, da prejemniki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov (npr. na podlagi odločbe o ustreznosti Evropske komisije za posamezno državo) ali da obstaja dogovor s prejemnikom o tako imenovanih standardnih pogodbenih klavzulah Evropske unije ali obstaja vaša privolitev v posredovanje.

Pri nas lahko prejmete pregled prejemnikov v tretjih državah in kopijo konkretno dogovorjenih uredb za zagotavljanje ustrezne ravni varstva podatkov. Zato uporabite podatke v odstavku Stik.

 

4.9. Trajanje hranjenja, obdobje hranjenja

Vaše podatke načeloma hranimo tako dolgo, kot je potrebno za zagotavljanje naše spletne ponudbe in s tem povezanih storitev oziroma dokler imamo upravičen interes za nadaljnje hranjenje (npr. za izpolnjevanje pogodbe imamo lahko upravičen interes za trženje po pošti). V vseh drugih primerih izbrišemo vaše osebne podatke z izjemo podatkov, ki jih moramo hraniti zaradi izpolnjevanja zakonskih obvez (npr. v skladu z davčnim in gospodarskim pravom smo zavezani določeno obdobje hraniti dokumente, kot so pogodbe in računi).

 

5. Uporaba piškotkov

Pri uporabi naše spletne storitve se lahko uporabljajo piškotki in mehanizmi sledenja. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se lahko ob obisku naše spletne storitve shranijo na vašo napravo.

Sledenje je omogočeno na podlagi različnih tehnologij. Še posebej obdelujemo podatke z uporabo tehnologije pikslov in/ali v času analize dnevniških datotek.

5.1. Kategorije

Ločimo med piškotki, ki so nujno potrebni za tehnične funkcije spletne storitve, ter piškotki in mehanizmi sledenja, ki niso nujno potrebni za tehnične funkcije spletne storitve.

Načeloma je spletno storitev mogoče uporabiti brez kakršnih koli piškotkov, ki služijo netehnični naravi.

5.1.1. Tehnično potrebni piškotki

Tehnično potrebni piškotki so piškotki, brez katerih ni mogoče zagotoviti tehničnega delovanja spletne storitve. Ti piškotki vključujejo npr. piškotke, ki shranijo podatke z namenom tekočega predvajanja videoposnetkov in zvočnih vsebin.

Taki piškotki se izbrišejo, ko zapustite spletno stran.

5.1.2. Piškotki in mehanizmi sledenja, ki niso tehnično potrebni

Te piškotke in sledilne mehanizme uporabimo le, če ste se s tem predhodno strinjali. Izjema je piškotek, ki shrani trenutni status vaše nastavitve zasebnosti (piškotek izbire). Ta piškotek se uporablja na podlagi zakonitega interesa. Te piškotke in sledilne mehanizme delimo v dve podkategoriji:

5.2. Funkcionalni piškotki

Ti piškotki omogočajo delovanje spletne strani in vam omogočajo lažje brskanje po naši spletni storitvi; npr. ti piškotki lahko vsebujejo podatke o vaših jezikovnih nastavitvah.

5.3. Oglaševalni piškotki in mehanizmi sledenja

Splošno: Z oglaševalnimi piškotki in mehanizmi sledenja vam lahko mi in naši partnerji prikažemo ponudbe glede na vaše interese, ki izvirajo iz analize vaše uporabe spleta:

Statistika: Z uporabo statističnih orodij beležimo npr. število vaših ogledov strani.

Prosimo, vedite, da uporaba orodij lahko vključuje prenos vaših podatkov prejemnikom zunaj EGP, kjer ni ustrezne stopnje varstva podatkov, ki bi bilo skladno z GDPR (npr. ZDA). Za podrobnosti o tem si preberite opise individualnih tržnih orodij.

5.4. Upravljanje piškotkov in mehanizmi sledenja

Nastavitve piškotkov in mehanizmov sledenja lahko spreminjate v nastavitvah brskalnika in/ali naše zasebnosti.

Opomba: Vaše nastavitve veljajo samo za brskalnik, ki ga uporabljate.

5.4.1. Dezaktivacija vseh piškotkov

Če želite onemogočiti vse piškotke, jih onemogočite v nastavitvah brskalnika. Ne pozabite, da to lahko vpliva na funkcionalnost spletne strani.

5.4.2. Upravljanje vaših nastavitev glede piškotkov in mehanizmov sledenja, ki tehnično ni potrebno

Ob obisku naše spletne strani se boste lahko opredelili, ali soglašate z uporabo naših funkcionalnih piškotkov, oglaševalnih piškotkov oz. mehanizmov sledenja.

V naših nastavitvah zasebnosti lahko prekličete podano soglasje. Preklic bo veljal pri uporabi spletne strani v prihodnje.

6. Zunanje povezave

Naša spletna ponudba lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb ‒ z nami nepovezanih ponudnikov. Po kliku na povezavo nimamo več nobenega vpliva na zbiranje, obdelavo in rabo osebnih podatkov, ki bi se morebiti s klikom lahko prenesli na tretje osebe (npr. IP-naslov ali URL-naslov strani, na kateri je povezava), saj je vedenje tretjih oseb izven našega nadzora. Za obdelavo tovrstnih osebnih podatkov s strani tretjih oseb ne prevzemamo odgovornosti.

7. Varnost

Naši sodelavci in pooblaščena storitvena podjetja so zavezani k molčečnosti in upoštevanju določil zakonodaje za varstvo podatkov.
Z vsemi potrebnimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavljamo ustrezno raven varstva in varujemo vaše podatke, ki jih obdelujemo, še zlasti pred tveganji nenamenskega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe ali nepooblaščenega razkritja oziroma nepooblaščenega dostopa. Naši varnostni ukrepi se v skladu s tehnološkim razvojem ves čas izboljšujejo.

8. Pravice uporabnikov

Za uveljavitev svojih pravic uporabite podatke v odstavku Stik. Pri tem se prepričajte, da vas je mogoče jasno identificirati.

Pravica do obveščenosti in dostopa do informacij:
Pravico imate, da od nas prejmete informacije o obdelavi vaših podatkov. V zvezi s tem lahko uveljavljate pravico do dostopa do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo.

Pravica do popravka in pravica do izbrisa:
Od nas lahko zahtevate popravek napačnih podatkov in ‒ če so izpolnjeni zakonski pogoji ‒ dopolnitev ali izbris svojih podatkov.

To ne velja za podatke, ki so potrebni za namene obračuna in računovodstva ali so predmet zakonske dolžnosti vodenja evidenc. Če dostop do teh podatkov ni nujen, pa bo njihova obdelava omejena (glej naslednji odstavek).

Omejitev obdelave:
Od nas lahko zahtevate, da ‒ če so izpolnjeni zakonski pogoji ‒ omejimo obdelavo vaših podatkov.

Prenosljivost podatkov:
Prav tako imate pravico prejeti podatke, ki ste nam jih dali na razpolago, v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu oziroma ‒ če je to tehnično mogoče ‒ zahtevati, da so podatki posredovani tretji osebi.


Ugovor zoper neposredno trženje:
Kadar koli lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene trženja („Ugovor zoper neposredno trženje“). Upoštevajte, da lahko iz organizacijskih razlogov pride do sovpadanja vašega preklica in rabe vaših podatkov v okviru kampanje, ki je že v teku.

Ugovor zoper obdelavo podatkov pri pravni podlagi „upravičen interes“:
Poleg tega imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi podatkov z naše strani, če ta temelji na pravni podlagi upravičenega interesa. Obdelavo vaših podatkov bomo ustavili, razen če lahko ‒ v skladu z zakonskimi predpisi ‒ dokažemo obvezne, zaščite vredne razloge za nadaljnjo obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami.

Preklic privolitve:
Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev z učinkom za prihodnost kadar koli prekličete. Zakonitost obdelave vaših podatkov ostaja do vašega preklica nedotaknjena.

9. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pravico imate, da pri organu za varstvo podatkov vložite pritožbo. Za to se lahko obrnete na organ za varstvo podatkov, ki je pristojen za vaše prebivališče oziroma zvezno državo, ali na organ za varstvo podatkov, ki je pristojen za nas. To je:

Information Commissioner of the Republic of Slovenia
Ms. Mojca Prelesnik

Information Commissioner

Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0) 1 230 97 30
Telefax: +386 (0) 1 230 97 78
E-Mail: gp.ip@ip-rs.si

Website: www.ip-rs.si/

 

10. Sprememba obvestila o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe varnostnih ukrepov in ukrepov za varstvo podatkov, če je to zaradi tehnološkega razvoja potrebno. V teh primerih bodo prilagodili tudi naša obvestila o varstvu podatkov. Zato vedno upoštevajte najnovejšo različico našega obvestila o varstvu podatkov.

11. Stik

 

Če želite stopiti v stik z nami, smo vam na voljo na naslovu, ki je naveden v razdelku „Odgovorni“.

 

Za uveljavitev svojih pravic sledite naslednji povezavi: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSL/

Za prijavo kršitev varstva osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

 

Če nam želite sporočiti svoje predloge ali pritožbe v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov, vam svetujemo, da stopite v stik z našim pooblaščencem za varstvo podatkov:

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Oddelek za informacijsko varnost in varstvo podatkov v Skupini Bosch (C/ISP)

 

Robert Bosch GmbH

Poštni predal 30 02 20

70442 Stuttgart

NEMČIJA

 

ali

Elektronski naslov: DPO@bosch.com

 

12. Datum začetka veljave:

28.10.2021.