Yksityisyydensuoja


1.Tietosuojahuomautuksia

Robert Bosch Oy (seuraavassa "Bosch Power Tools" tai "Me" tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellusten käytöstä (myös online-palvelujen käytöstä) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.


2. Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti.


3. Vastuullinen taho/rekisterinpitäjä

Tietojesi käsittelystä vastuullinen on Bosch Power Tools; poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.

Yhteystietomme ovat: Robert Bosch Oy, Robert Huberin tie 16 A 01510 Vantaa  Puhelinnumero +358 10 480 80.


4. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:

• Kommunikaatiotiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)
• Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)
• Asiakashistoria
• Sopimuslaskutus – ja maksutiedot
•    Sunnittelu-ja ohjaustiedot
•    transaktiotiedot
•    Hakutiedot (kolmansilta osapuolilta esim julkisista hakemistosta)


4.2 Periaatteet

Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus-. ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.
Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

– Tämän online-palvelun tarjoaminen ja sopimuksen täyttäminen sopimusehtojemme mukaisesti mukaan lukien laskutus. Laskutukseen voi lukeutua myös myyntisaatavien myynti
(Oikeusperusteet: sopimuksen täyttäminen tai myyntisaatavien myynti oikeutettuna intressinä puoleltamme myyntisaatavien tehokasta hallintaa koskien).

– Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
(Oikeusperusteet: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi).

–Oma ja kolmannen osapuolen mainonta sekä markkina-analyysi ja laajuusmittaus lain mukaisesti sallitun tai suostumuksen perusteella
(Oikeusperusteet: suostumus tai oikeutettu intresssi puoleltamme suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden sunntaviivojen sekä sopimisvelvoitteiden mukaisesti)

–Tuote- tai asiakaskyselyt postituksia käyttäen
(Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen). Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.
– Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
(Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi).

4.4 Rekisteröinti

Jos haluat käyttää sopimuksen solmimista edellyttäviä palveluita, pyydämme sinua tekemään rekisteröinnin. Rekisteröinnin puitteissa keräämme sopimuksen solmimiseen ja täyttämiseen tarvittavat henkilötiedot (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, tarv. maksutapatiedot ja tilin omistajan nimi) sekä muita vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Pakolliset tiedot on merkitty tunnuksella *.


4.5 Lokitiedostot

Aina internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyiden vuoksi (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi (30 päivää) ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä, ja ne voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.
Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin; tähän liittyen ks. kappale Verkkoanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:
– Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty;
– sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL);
– sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty;
– avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;
– käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;
– siirretty tietomäärä;
– käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten);
– http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").

4.6 Lapset

Tätä online-palvelua ei suunnata alle 16-vuotiaille lapsille.


5. Tietojen välittäminen

5.1 Tietojen välittäminen muille vastuullisille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa.

Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

5.2 Palveluntuottajat (yleiset)

Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti että he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

5.3 Maksupalveluntarjoajat

Käytämme ulkopuolisia maksupalveluntarjoajia.
Riippuen siitä, millaisen maksutavan tilausprosessissa valitset, välitämme maksun käsittelyä varten kerätyt tiedot (esim. pankkiyhteys tai luottokorttitiedot) maksutavan myötä toimeksiannon saaneelle rahalaitokselle tai sille maksupalveluntarjoajalle, jolle olemme maksuliikennetoimeksiannon tehneet. Osittain maksupalveluntarjoajat keräävät ja käsittelevät näitä tietoja myös vastuullisena. Siltä osin pätevät kulloisenkin maksupalveluntarjoajan tietosuojahuomautukset.

5.4 Paketti-ilmoitus

Jotta pakettisi toimittamisesta voidaan ilmoittaa, välitämme sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sopimuksen täyttämistä varten.

TNT Suomi Oy
Tullimiehentie 1
01530 Vantaa
 
Tämä yritys käsittelee tietoja vastuullisena tahona.


5.5 Välittäminen vastaanottajalle Euroopan talousalueen ulkopuolella

Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa.

Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja kappaleessa Yhteystiedot.

5.6 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


6. Evästeiden käyttö

Online-palvelujemme tarjonnan puitteissa voidaan käyttää evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa päätelaitteellesi online-palveluita käyttäessäsi.
Verkkoseuranta on mahdollista erilaisia teknologioita käyttämällä. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologian ja lokitiedostoanalyysin avulla.

6.1 Luokat

Erottelemme evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä online-palvelun teknisiä toimintoja varten ja evästeet ja verkkoseurantamekanismit, joita ei tarvita välttämättä online-palvelun teknisiin toimintoihin.
Online-palvelun käyttö on aina mahdollista ilman evästeitä, jotka eivät palvele teknisiä tarkoituksia.

6.1.1 Teknisesti välttämättömät evästeet

Teknisesti välttämättömillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman online-palvelun tarjoaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiosisältöjen häiriöttömän toiston takaamiseksi.

Nämä evästeet poistetaan verkkovierailusi päätyttyä.

6.1.2 Vapaaehtoiset evästeet ja verkkoseurantamekanismit

Näitä evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja käytämme vain, kun olet antanut meille kulloinkin etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Poikkeuksena tästä on eväste, joka tallentaa yksityisyysasetuksesi nykyisen tilan (valintaeväste). Tätä käytetään perustellun intressin perusteella.
Jaamme nämä evästeet ja verkkoseurantamekanismit kahteen alaluokkaan:

6.2    Mukavuusevästeet

Nämä evästeet helpottavat käyttöä ja mahdollistavat online-palveluidemme miellyttävän selailun. Evästeisiin voidaan esimerkiksi tallentaa kieliasetuksesi.

6.3    Markkinointievästeet ja verkkoseurantamekanismit

Yleistä

Käyttämällä markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi koskevia tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjäkäyttäytymiseesi:

-    Tilastot:

Tilastotyökalua käyttämällä mittaamme esimerkiksi verkkovierailujesi lukumäärän.

-    Conversion Tracking -seurantatoiminto:

Conversion Tracking -yhteistyökumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen ("Conversion Cookie"), mikäli olet päätynyt verkkosivullemme kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet ovat yleensä voimassa 30 päivää. Kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme ja eväste on vielä voimassa, voimme me ja kyseinen Conversion Tracking -yhteistyökumppani tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on siten ohjattu edelleen sivullemme. Tämä voi tapahtua myös laitteidenvälisesti. Conversion-evästeiden avulla saatujen tietojen avulla voidaan laatia Conversion-tilastoja ja määritellä niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja jotka on ohjattu edelleen Conversion-Tracking-Tag-ominaisuuden sisältävälle sivulle.

-    Retargeting-uudelleenmarkkinointi

Nämä työkalut laativat käyttäjäprofiileja mainosevästeiden tai kolmansien osapuolten mainosevästeiden, upotettujen ns. Web Beacon -kohteiden eli web bugien avulla (näkymättömiä kuvia, joita kutsutaan myös pikseleiksi). Näiden avulla toteutetaan kiinnostukseen perustuvaa mainontaa ja ohjataan käyttäjälle näytettävien tiettyjen mainosten esiintymistiheyttä. Tietojen käsittelystä näiden työkalujen yhteydessä vastaa kyseinen palveluntarjoaja. Työkalujen tarjoajat välittävät mahdollisesti tietoja edellä oleviin tarkoituksiin myös kolmansille osapuolille. Ota tässä yhteydessä huomioon kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaan liittyvät huomautukset.
Ota huomioon, että työkaluja käytettäessä tietosi voidaan välittää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, jossa tietosuojataso ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen (esimerkiksi USA). Tähän liittyvät yksityiskohdat löydät seuraavasta yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksesta.

6.3.1    Google Analytics

Nimi: Google Analytics
Tarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Toiminta: Analysoi käyttäjän käyttäytymistä (sivujen katselut, vierailijoiden ja käyntien lukumäärä, lataukset), luo pseudodyymejä käyttäjäprofiileja kirjautuneiden Google-käyttäjien laitteidenvälisillä tiedoilla (Cross-Device-Tracking), täydentää pseudodyymejä käyttäjätietoja Googlen tarjoamilla kohderyhmäkohtaisilla tiedoilla, Retargeting, UX-Testing, Conversion Tracking ja Retargeting Google-mainosten yhteydessä

6.3.2    Tealium

Nimi: Tealium
Tarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Toiminta: Verkkosivutunnisteiden hallinta käyttöliittymän kautta, ohjelmakoodien liittäminen verkkosivuihimme

6.4    Evästeiden ja verkkoseurantamekanismien hallinta

Voita hallita evästeitäsi ja verkkoseurantamekanismien asetuksia selaimessa ja/tai yksityisyysasetuksissamme.
Huomautus: tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

6.4.1    Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, siirry selainasetuksiin ja deaktivoi evästeiden tallentuminen. Ota huomioon, että tämä voi aiheuttaa rajoituksia verkkosivun toimintaan.

6.4.2    Teknisesti ei välttämättömien evästeiden ja verkkoseurantamekanismien asetustesi hallita

Kun vierailet verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille suostumuksesi mukavuusevästeiden ja markkinointievästeiden ja verkkoseurantamekanismien käyttöön.
Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa aiemmin antamiasi suostumuksia. Muutokset astuvat voimaan peruutushetkestä eteenpäin. Tämän asetuskohdan kautta voit myös myöntää luvan myöhemmin.


7. Uutiskirje rekisteröinnin kanssa; peruutusoikeus

Voit tilata online-palvelumme puitteissa uutiskirjeen. Käytämme tähän ns. Double Opt-In -menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeen sähköpostin, mobiiliuutispalvelun (esim. WhatsApp), SMS-viestin tai pikailmoitussanoman välityksellä vasta sen jälkeen kun olet nimenomaisesti antanut siihen luvan painamalla saamasi viestin sisältämää uutiskirjepalvelun aktivointilinkkiä. Jos et myöhemmin enää halua saada uutiskirjeitä, voit koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksesi peruuttamalla antamasi suostumuksen. Peruutus tehdään sähköpostilla lähetettävän uutiskirjeen osalta uutiskirjeeseen merkityn linkin kautta tai kyseisen online-palvelun hallintoasetuksissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä. Tähän tarvittavat tiedot saat kappaleesta Yhteystiedot.


8. Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.


9. Turvallisuus

Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.


10. Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen

Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään tai poistamaan tietojasi.
Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).

Käsittelyn rajoitukset

Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen käsittelyn kieltäminen

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin (""mainoskielto""). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.

Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen ""oikeutettu intressi“ yhteydessä

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suostumuksen peruminen

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

Tietojen siirrettävyys

Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Se on:

Office of the Data Protection Ombudsman (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
P.O. Box 800
FIN-00521 HELSINKI
FINLAND

Address:
Ratapihantie 9, 6rd floor
00520 HELSINKI

Telefon: +358 10 36 66700
Telefax: +358 10 36 66735
E-Mail: tietosuoja@om.fi


11. Tietosuojahuomauksen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.


12. Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyden, tavoitat meidät kappaleessa "Vastuuhenkilö" annetusta osoitteesta.

Käytä oikeuksiesi vaatimiseen seuraavaa linkkiä: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBFI

Käytä tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Data Protection Office
Information Security and Privacy / Datenschutzbeauftragter Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart

SAKSA

tai mailtto: DPO@bosch.com

Päiväys: 02.12.2020