Skupina Bosch

Skupina Bosch je společnost s celosvětově čelním postavením ohledně technologií a služeb.

Skupina Bosch po celém světě

Inovace, hodnoty, vize. Objevte, díky čemu je Bosch jedinečný.

Skupina Bosch po celém světě

Práce a kariéra

Seznamte se lépe s naší společností a zjistěte, ve kterých oblastech působíme.

Práce a kariéra

Podnikatelská zodpovědnost

Zodpovědnost vytváří důvěru. Jak Robert Bosch dodnes určuje ráz své společnosti.

Podnikatelská zodpovědnost

Výzkum a vývoj

Pro inovace, které našly své uplatnění

Výzkum a vývoj

Nákup a logistika

I přes nesmírná čísla: Nejvýznamnější veličinou v nákupu a logistice jsou u firmy Bosch vždy lidé.

Nákup a logistika

Kvalita

Naše směrnice a procesy jsou založené na mezinárodních standardech, požadavcích zákazníků, našich vědomostech a zkušenostech.

Kvalita
Na začátek stránky

Impresum | Prohlášení o ochraně údajů

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved