Управителен съвет

Henk Becker, PT/P

Хенк Бекер (Henk Becker) е председател на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за развойна дейност, производство, дигитализиране, качество, Business Development (бизнес развитие), IT, комуникация, Home & Garden, измервателна техника и Rotary Tools (ротационни инструменти).

Хенк Бекер (Henk Becker) - Лична информация
Stephan Hölzl, PT/EC

Щефан Хьолцл (Stephan Hölzl ) е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за финанси/контролинг , снабдяване, персонал, логистика, Compliance (съответствие с правилата) и консумативи.

Щефан Хьолцл (Stephan Hölzl) - Лична информация
Lennart de Vet, PT/ES

Ленарт де Вет (Lennart de Vet) е член на Управителния съвет на Robert Bosch Power Tools GmbH и отговаря за маркетинг и пласмент, организация и високо качество на процесите в глобален мащаб, Bosch Blue индустриализирани пазари/бързоразвиващи се пазари.

Ленарт де Вет (Lennart de Vet) - Лична информация