Ръководство по оформление

По-добре ще се получи това, което по-добре се развива: възобновяването на интернет страниците на Bosch Power Tools

Нов дизайн – нова техника: една година след приемането на новото ръководство по оформлението на Robert Bosch GmbH секторът Bosch Power Tools предоставя своите интернет страници онлайн – започвайки с продуктовия свят „Професионални електроинструменти“. От адаптирането на ръководството по оформлението на концерна към пазарните изисквания до техническото прилагане на всички компоненти се извърши комплексно възобновяване за рекордно кратко време и сега се въвежда в многобройните версии за страните на съответния език на страната. Възобновяването на други сегменти на Bosch Power Tools вече е включено в проекта.

Посетителите се ориентират по-добре в новата структура и вид на страниците и емоционално са по-силно повлияни.

Повече от една редакторска система: възлова точка между Bosch Power Tools и клиентите му

За редакционните съдържания Bosch въвежда водеща професионална система Content Management. Наред с разработването и въвеждането на еднотипни страници възобновяването изисква и разширения на техническото прилагане в практиката на системата, например за генериране на оптимизираните за търсачките интернет-адреси.

Презентация на продукта с високи изисквания

Специфичните за страните продуктови гами се подготвят с необходимите данни (информация за продукта, графики, видео и анимации) мултимедийно, за да се предостави на посетителя на уебсайта най-доброто преживяване с продукта по отношение на прегледност и намиране на информация.

Презентацията на продуктите в уебсайта „Bosch Power Tools“ получи през 2010 г. с „Master of Excellence“ най-високото отличие на „22. Master-Award for members of the european masterclass“ (22-те награди за майсторство за членове на европейския майсторски клас).

„Bob Community – Social Media“ в нова светлина

„Bob Community“ е групата на професионалните занаятчии създадена вече в Германия и Русия продуктивна в работата си. От 2009 г. са се регистрирали повече от 55000 потребители, за да обсъждат инструменти, нововъведения и възможности за приложение. Групата се води от екип експерти на Bosch на съответния език на страната.

Намиране на подходящия дистрибутор на Bosch

Подробното търсене на дистрибутори на електроинструменти на Bosch се настройва според продуктовия свят на потребностите на посетителя на уебсайта и трябва възможно най-бързо по ефективен и несложен начин да намери най-близкия дистрибутор на Bosch.

Сервиз продължава да се пише с главна буква при Bosch

В процеса на възобновяването ще има допълнително и обширен сектор Сервиз. Като се започне от ръководствата за работа и се стигне до продуктовите проспекти тук може да се намери всичко свързано с електроинструментите и най-различните теми за сервиза.

По-добре ще се получи това, което по-добре се развива

Атрактивни на вид, лесни за ползване, производителни: секторът Bosch Power Tools се развива в много отношения с ориентация към бъдещето и предвид потребителя в следващото ниво на ползване на интернет.

Микросайт GLM 80 Professional

Към микросайта GLM 80 Professional

Сервизна услуга за домашния майстор

Към Сервиз за домашния майстор

Към началото на страницата

Инфо | Защита на данните

© Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved