Obchodné vedenie

Henning von Boxberg, PT/P

Henning von Boxberg je od roku 2013 predsedom predstavenstva obchodnej divízie Bosch Power Tools. Zodpovedá za stratégiu, marketing, predaj, rozvoj podniku, komunikáciu, rotačné náradie, náradie Skil a príslušenstvo na elektrické náradie.

Viac informácií o osobe Henning von Boxberg
Christof Ziegler, PT/EC

Christof Ziegler je od roku 2012 členom predstavenstva divízie Bosch Power Tools a zodpovedá za riadenie / oblasť financií, nákup, ľudské zdroje, IT a manažment dodávateľského reťazca.

Viac informácií o osobe Christof Ziegler
Henk Becker, PT/ET

Henk Becker je od roku 2013 členom predstavenstva divízie Bosch Power Tools a zodpovedá za technickú oblasť, výrobu, kvalitu, profesionálne elektrické náradie pre priemyselné oblasti, profesionálne elektrické náradie pre rozvíjajúce sa trhy, oblasť domácnosť a záhrada a meracie prístroje.

Viac informácií o osobe Henk Becker
Na začiatok stránky

Impressum | Vyhlásenie o ochrane údajov

© Robert Bosch GmbH