Veri Koruma Bildirimi


1.    Veri Koruma Bildirimi

Bosch Power Tools GmbH (bundan böyle “Bosch Power Tools” veya “Biz”) sizi İnternet sayfalarımızda ve mobil uygulamalarımızda (birlikte “Çevrimiçi Teklifler” olarak da anılacaktır) sizi İnternet sayfalarımızda ve mobil uygulamalarımızda karşılamaktan memnuniyet duyar. Şirketimize ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.


2.    Bosch Power Tools gizliliğinize saygı duyar

Tüm iş verilerinizin güvenliğinin yanı sıra kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Çevrimiçi Tekliflerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel verileri gizlilik çerçevesinde ve yasal yönetmeliklere uygun şekilde işleriz.

Verilerin korunması ve bilgi güvenliği, şirket politikamızda mevcuttur.


3.    Denetçi

Bosch Power Tools GmbH, bilgilerinizin işlenmesinde sorumlu denetçidir; istisnalar bu veri koruma bildiriminde belirtilmiştir.

İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı

4.1    İşlenen veri kategorileri

Veriler şu kategorilere işlenmektedir:

•    İletişim bilgileri (ör. isim, telefon, e-posta, adres, IP adresi)
•    Sözleşmeye bağlı ana veriler (ör. sözleşme ilişkileri, sözleşmeye bağlı veya ürünle ilgili menfaat)
•    Müşteri geçmişi
•    Planlama ve yönetmelik verileri
•    İşlem verileri

4.2    İlkeler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri kapsayan bilgilerden oluşmaktadır. Örneğin; isimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşmelere ilişkin ana verileri, sözleşme muhasebesi ve ödeme verileri, şahsın kimliğinin ifade şeklidir.

Kişisel verileriniz (IP adresi dahil olmak üzere) yalnızca kanuni bir dayanak olması ya da bilgilerinizin kullanılmasına rıza göstermeniz ya da bu mesele ile ilgili olarak (ör. kayıt olmak için) bilgilerinizin kullanılmasına rıza göstermeniz halinde toplanır, işlenir ve kullanılır.

4.3    İşlem amaçları ve hukuki temeli

Bizim gibi, hizmet sunucularımız da kişisel verilerinizi işlemek için tarafımızdan yetkilendirilmişlerdir ve şu işleme amaçlarını takip etmektedirler:

4.3.1    Bu Çevrimiçi Tekliflerin Koşulları

(Hukuki temel: Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.).

4.3.2    Bir iletişim formu kapsamında kullanıcı isteklerinin yanıtlanması

(Hukuki temel: Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya ürünlerin / hizmetlerin geliştirilmesinde meşru menfaat).

4.3.3    Güvenlik önlemleri nedeniyle de oluşan hizmet aksaklıklarını çözmek.

(Hukuki temel: Hukuki yükümlülüklerimizi bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla ve yasal menfaatimizin bir parçası olarak güvenlik önlemlerinde oluşan hizmet aksaklıklarını çözmek teklifimizin bir parçasıdır.

4.3.4    Haklarımızın emniyeti ve müdafaası

(Hukuki temel: Yasal menfaatimizin bir parçası olarak haklarımızı savunur ve koruruz).

4.3.5    Pazar araştırmasının yanı sıra kendi reklamını yapma ve başkaları tarafından tanıtılma ve yasaların izin verdiği kapsamda veya izne dayalı olarak yapılan analizlere erişme

(Hukuki temel: Veri koruma ve rekabet kanununa uygun olması durumunda doğrudan pazarlama faaliyetlerinde meşru menfaatimiz).

4.3.6    Önceden açık rızanızın alınmasına tabi olarak e-posta ve/veya telefon yoluyla yapılan ürün veya müşteri anketleri.

(Hukuki temel: Rıza).

4.3.7    İlgili çekiliş veya indirim kampanyası şartlarına ve koşullarına uygun şekilde çekilişler veya indirim kampanyaları düzenlemek.

(Hukuki temel: Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi).

4.3.8    Alıcının rızasına tabi olmak üzere bir e-posta veya SMS/MMS bülteni göndermek

(Hukuki temel: Rıza).

4.4    Kayıt

Sözleşme yapmanızı gerektiren avantajları kullanmak veya bunlara erişmek isterseniz kayıt olmanız gerekir. Kayıt olduğunuzda varsa gönüllülük esasına dayalı diğer verilerin yanı sıra sözleşme yapmak için gerekli kişisel verileri toplarız (ör. isim, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, varsa, tercih edilen ödeme yöntemi ve hesap sahibi hakkında ayrıntılar). Zorunlu bilgiler * ile işaretlenmiştir.

4.5    Kütük dosyaları

İnterneti her kullandığınızda, tarayıcınız kütük denilen dosyalara kaydedilen belirli bilgileri aktarmaktadır.
Kütük dosyalarını, hizmet aksaklıkları ve güvenlik önlemleri nedeniyle (ör. saldırı girişimlerini araştırmak amaçlı) 7 gün boyunca saklarız ve sonrasında sileriz. Kanıt amacıyla kullanılması gereken kütük dosyaları, ilgili durum çözülene kadar silinme işleminden muaf tutulur. Bu durum dosyadan dosyaya değişiklik göstermekle beraber, diğer araştırma yetkililerine aktarılabilir.

Kütük dosyalarında şu bilgiler saklanır:

-    Çevrimiçi Teklife erişmek için kullanılan terminal cihazın IP adresi (İnternet protokolü adresi);
-    Çevrimiçi Teklife erişim sağlanan web sitesinin İnternet adresi (kaynak URL veya başvuran URL);
-    Çevrimiçi Teklife erişmek için kullanılan hizmet sunucusunun adı;
-    Dosyaların adı veya erişim sağlanan bilgiler;
-    Verileri geri çağırma süresi ile birlikte tarih ve saat;
-    Transfer edilen veri miktarı;
-    İşletim sistemi ve yüklü olan eklentiler de dahil kullanılan İnternet tarayıcısı hakkında bilgiler (ör. Flash Player);
-    http durum kodu (ör., “İstek başarılı” veya “İstenen dosya bulunamadı”).

4.6    Çocuklar

Bu Çevrimiçi Teklif, 16 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir.

4.7    Veri transferi ve diğer denetçiler

Genellikle kişisel bilgileriniz yalnızca akdi mesuliyet için gerekli olması halinde ya da tarafımız veya 3. şahıslar tarafından meşru bir menfaat söz konusu ise veya rıza göstermiş olmanız halinde, diğer denetçilere iletilir. Hukuki temelin ve alıcıların ayrıntıları ya da alıcıların kategorileri İşleme Amacı ve Hukuki Temel kısmında bulunabilir.

Bunun yanı sıra yasal yükümlülüklere uymak zorunda kalmamız veya yaptırımı olan idari veya hukuki emirlerin bulunması halinde veriler diğer denetçilere iletilebilir.

4.7.1    Hizmet sunucuları (genel)

Programlama ve veri barındırma hizmetleri gibi görevlerde dış hizmet sunucuları ile çalışıyoruz. Bu hizmet sunucularını özenle seçmiş olup, özellikle de özel ilgi gerektiren durumlarda ve sakladıkları verileri korurken onları düzenli aralıklarla takip etmekteyiz. Tüm hizmet sunucularımız gizliliği korumak ve yasal hükümlere uymak zorundadırlar. Hizmet sunucuları diğer Bosch grup şirketlerinden biri olabilir.

4.8    AEA dışındaki alıcılara veri transferi

Kişisel verileri üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan AEA dışında bulunan alıcılara transfer edebiliriz. Bu gibi durumlarda verileri transfer etmeden önce veri alıcının uygun seviyede veri koruma sağladığından veya verilerin transferine rıza gösterdiğinizden emin oluyoruz.

Üçüncü ülkedeki alıcıların bir listesini alma ve özellikle uygun seviyede veri korumanın garanti edilmesiyle ilgili olarak kabul edilen koşulların bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Bu amaçla lütfen İletişim kısmında verilen beyanları kullanın.

4.9    Saklama süresi, bekletme süresi

Genellikle verilerinizi Çevrimiçi Tekliflerimizi ve buna bağlı hizmetlerimizi sunmak için gerektiği kadar veya verilerin saklanmasında meşru menfaatimizin bulunduğu süre boyunca saklarız (ör. sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra posta ile pazarlamada meşru menfaatimiz sürmeye devam edebilir). Diğer tüm durumlarda yasal yükümlülükleri yerine getirmek için saklamakla yükümlü olduğumuz veriler dışında (ör. vergi ve ticaret kanunları uyarınca belirli bir süre boyunca mevcut bulundurmamız gereken sözleşmeler ve ses kayıtları gibi belgeleri elimizde tutmakla yükümlü olduğumuz bekletme süreleri) kişisel verilerinizi sileriz.


5.    Çekilişler veya indirim kampanyaları

Çekilişlerimizden veya indirim kampanyalarımızdan birine katılmanız durumunda kanunların izin verdiği ya da rıza gösterdiğiniz ölçüde kazandığınız herhangi bir ödül hakkında veya ürünlerimizi tanıtmak amacıyla sizi bilgilendirmek için verilerinizi kullanırız. Çekilişler veya indirim kampanyaları hakkında bilgi, ilgili katılım şartlarında bulunabilir.


6.    Çerezlerin Kullanımı

Çevrimiçi hizmetimiz kapsamında çerezler ve izleme mekanizmaları kullanılabilir.

Çerezler, çevrimiçi hizmetimizi ziyaret ederken, cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Farklı teknolojiler kullanılarak izleme yapılabilir. Bu bilgileri özellikle piksel teknolojisini kullanarak ve/veya kütük dosyası analizi sırasında işleriz.

6.1    Kategoriler

Çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olmayan çerezler ve izleme mekanizmalarını birbirinden ayırırız.

Çevrimiçi hizmet genellikle teknik olmayan bir amaca hizmet eden herhangi bir çerez kullanmadan kullanılabilir.

6.1.1    Teknik olarak gereken çerezler

Teknik olarak gerekli olan çerezler derken, çevrimiçi hizmetleri temin edilemeyen teknik hükümlü çerezlerden bahsetmekteyiz. Bunlar arasında ör. video veya ses kayıtlarının sorunsuz bir şekilde çoğaltılmasını sağlayan verileri saklayan çerezler yer almaktadır.

Bu tarz çerezler web sitesini terk ettiğinizde silinecektir.

6.1.2    Teknik açıdan gerekli olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları

Çerezleri ve izleme mekanizmalarını sadece bize her işlem için önceden rıza göstermiş olmanız durumunda kullanırız. Gizlilik ayarlarınızın mevcut durumunu kaydeden çerez (seçim çerezi) istisnai bir durumdur. Bu çerez meşru menfaatimize göre ayarlanmıştır.

Bu çerezler ile izleme mekanizmalarını iki alt kategoriye göre birbirinden ayırırız.

6.2    Kolay kullanım çerezleri

Bu çerezler işleyişi kolaylaştırarak çevrimiçi hizmetimize daha kolay göz atmanızı sağlar; ör. bu çerezlere dil ayarları dahil edilebilir.

Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları

Genel

Pazarlama çerezlerini ve izleme mekanizmalarını kullanarak iş ortaklarımızla birlikte kullanıcı davranışınızla ilgili yapılan bir analizin sonucuna göre siz ilgi alanlarınıza uygun teklifler sunabiliriz.

- İstatistikler:

İstatistik araçlarını kullanarak ör. sayfa görüntüleme sayınızı ölçeriz.

- Dönüşüm izleme:

Dönüşüm izleme ortaklarımız web sitemize ilgili iş ortağının bir reklamı üzerinden erişmeniz hâlinde bilgisayarınıza bir çerez (“dönüşüm çerezi”) yerleştirir. Bu çerezlerin geçerlilik süresi genellikle 30 gündür. Web sitemizin belirli sayfalarını ziyaret ederseniz ve çerezin süresi henüz dolmamışsa ilgili dönüşüm ortağımızla birlikte belirli bir kullanıcının söz konusu reklama tıklayarak web sitemize yönlendirildiğini anlayabiliriz. Bu işlem birden çok cihaz üzerinde yapılabilir. Dönüşüm çerezi ile elde edilen bilgiler dönüşüm istatistiklerinin derlenmesini ve ilgili reklama tıklayarak bir dönüşüm izleme etiketi ile birlikte bir web sitesine yönlendirilen toplam kullanıcı sayısının kaydedilmesini sağlar.

- Yeniden hedefleme:

Bu araçlar “web işaretçileri” (pikseller veya izleme pikselleri olarak da adlandırılan görünmez grafikler) adı verilen reklam çerezleri veya üçüncü taraf reklam çerezleri yoluyla veya benzer teknolojiler ile kullanıcı profilleri oluşturur. Bunlar ilgi alanına göre reklam vermek ve kullanıcının belirli reklamlara göz atma sıklığını kontrol etmek için kullanılır. İlgili sunucu, söz konusu araçla bağlantılı verilerin işlenmesinden sorumlu denetçidir. Söz konusu araçların sunucuları ayrıca bu bilgileri yukarıda sözü edilen amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflara açıklayabilir. Lütfen bu bağlamda ilgili sunucunun veri koruma bildirimlerine dikkat edin.
Lütfen söz konusu araçları kullandığınızda verilerinizin GDPR uyarınca uygun veri koruma düzeyine sahip olmayan AEA dışındaki alıcılara (ör. ABD) transfer edilebileceğine dikkat edin. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tek pazarlama araçları ile ilgili aşağıdaki açıklamaya bakın.

6.2.1    Monetate

Adı: Monetate
Sunucu: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Fonksiyonu: Çerez, web siteleri üzerinde kullanıcı davranışını izleyebilir, UX testi

6.2.2    Google Analytics

Adı: Google Analytics
Sunucu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Fonksiyonu: Kullanıcı davranışı analizi (sayfa alımları, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler), oturum açan Google kullanıcılarının cihazlar arası bilgilerine göre takma adlı kullanıcı profilleri oluşturma (cihazlar arası izleme), takma adlı kullanıcı verilerini Google tarafından sağlanan hedef gruba özgü bilgilerle zenginleştirme, yeniden hedefleme, UX testi, dönüşüm izleme ve Google Ads ile ilgili yeniden hedefleme

6.2.3    Tealium

Adı: Tealium
Sunucu: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Fonksiyonu: Bir kullanıcı arayüzü ile web sitesi etiketlerinin yönetimi, program kodlarının web sitemize entegrasyonu

6.2.4    Google Doubleclick

Adı: Google Doubleclick
Sunucu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Fonksiyonu: Reklam yerleştirme, yeniden pazarlama, dönüşüm izleme

6.2.5    Hotjar

Adı: Hotjar
Sunucu: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Fonksiyonu: Çerezler kullanıcıların birden çok sayfaya nasıl göz attığını izleyebilir; ısı haritaları oluşturma, oturum kaydı, anketler/oylamalar

6.3    Çerezlerin ve izleme mekanizmalarının yönetilmesi

Tarayıcınızdaki çerez ve izleme mekanizması ayarlarınızı ve/veya gizlilik ayarlarımızı yönetebilirsiniz.

Not: Yapmış olduğunuz ayarlar, yalnızca her kullanımda seçilen tarayıcıyı işaret etmektedir.

6.3.1    Tüm Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması

Çerezlerin tümünü etkisiz hale getirmek isterseniz, lütfen tarayıcınızın ayarlarından tüm çerezlerinizi etkisiz hale getiriniz. Bunun web sitesinin fonksiyonlarını etkileyebileceğini dikkate alınız.

6.3.2    Teknik açıdan gerekli olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları ile ilgili ayarlarınızın yönetimi

Web sitelerimizi ziyaret ederken size bir çerez katmanında sırasıyla herhangi bir Kolay kullanım çerezi, pazarlama çerezi veya izleme mekanizması kullanmamıza rıza gösterip göstermediğiniz sorulacaktır.
Gizlilik ayarlarımızda daha sonra dilediğiniz zaman gelecekteki kullanımlar için rızanızı geri alabilir veya rıza gösterebilirsiniz.


7. Marketing Pixels

Adı: Facebook Pixel

Sağlayıcı: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Çevrimiçi teklifimizde kişisel verilerinizin işlenmesi bağlamında kişisel verilerinizin Facebook Pixel kullanılarak işlenmesinden, bizler Facebook ile beraberce sorumluyuz.

Verilerin ortak işlenmesi sırasında Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili sorumluluklarımızı tanımlamak amacıyla, Facebook ile bir ortak sorumluluk sözleşmesi imzaladık. Sözleşmenin temel noktalarını istediğiniz zaman aşağıdaki adreste görebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Bu sözleşme, Facebook'un dikkate alması gereken güvenlik önlemlerini (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) ve Facebook ile bir anlaşmazlık olursa veri sahiplerinin haklarının nasıl kullanılacağını düzenler.

 

İşlev: Facebook, Facebook Pixel üzerinden verdiğiniz izin temelinde kampanya raporları, dönüşüm izleme, tıklama etkinlikleri ve hedefli reklam üretmek amacıyla, HTTP başlıklarını (IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri, URL, yönlendiren URL'si, kişi olarak siz de dahil), Pixel'e özel veriler (Pixel kimliği ve Facebook çerezi), tıklama davranışı, isteğe bağlı değerler (örneğin dönüşümler, sayfa türü), form alanı adları (örneğin bir hizmet veya ürün satın alınırken kullanılan "e-posta", "adres", "miktar") temel alarak, bizim web sitemiz haricinde kişisel verilerinizi işleme tabi tutar (yeniden hedefleme)

Facebook'dan size ait kişisel verileri almayız, bunun aksine, web sitesinin hedef kitlesi ve reklam performansı hakkında anonimleştirilmiş kampanya raporları alırız.

Facebook'dan ilgi alanına bağlı reklamlar almayı durdurmak için Facebook web sitesindeki tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak Digital Advertising Alliance vazgeçme sayfası http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN veya http://www.youronlinechoices.com web sitesi üzerinden üçüncü taraf çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/policy


 

8.    Katılımlı bülten; Geri alma hakkı

Çevrimiçi Tekliflerimiz kapsamında bültenlere abone olabilirsiniz. Sadece bir bildirimdeki bağlantıya tıklayarak bize bülten hizmetinin aktivasyonu için açık bir şekilde onay verdikten sonra e-posta, mobil mesajlaşma uygulaması (ör. WhatsApp), SMS veya anlık bildirim üzerinden size bir bülten göndereceğimiz anlamına gelen çift katılım seçeneği sunuyoruz. Artık bülten almak istememeniz durumunda rızanızı geri alarak aboneliği dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. İlgili bülten e-postasında gönderilen bağlantıya tıklayarak veya çevrimiçi teklifin yönetim ayarlarında e-posta bültenleri için rızanızı geri alabilirsiniz. Alternatif olarak lütfen İletişim kısmında sağlanan iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşın.


9.    Dış bağlantılar

Çevrimiçi Tekliflerimiz üçüncü tarafların, özellikle bizimle ilişkisi bulunmayan sunucuların internet sayfası bağlantılarını içerebilir. Üçüncü tarafların işleri yürütme biçimi doğası itibariyle kontrolümüz dışında olduğundan bağlantıya tıkladığınızda üçüncü taraf bağlantısına (bağlantının bulunduğu sitenin IP adresi veya URL gibi) tıklanarak söz konusu üçüncü tarafa iletilebilecek kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Kişisel verilerin üçüncü taraflarca işlenmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.


10.    Güvenlik

Çalışanlarımız ve bizim yerimize hizmet veren şirketler, gizlilik kurallarına ve yürürlükte olan veri koruma yasalarına uymakla yükümlüdür.

Uygun ölçüde güvenlik sağlamak ve istenmeyen veya kanuna aykırı bir tahribata, manipülasyona, kayba, değişikliğe, izinsiz paylaşım ya da izinsiz girişe karşın tarafımızdan yönetilen verilerinizi korumak için gereken tüm teknik ve kurumsal önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere uygun olup, sürekli geliştirilmektedir.


11.    Kullanıcı hakları

Haklarınızı yürütebilmek için, lütfen belirtilen İletişim kısmındaki detayları kullanınız. Bunu yaparken, şahsınıza ait açık bir kimlik sunabileceğinizden emin olun.

Bilgi ve erişebilirlik hakkı

Tarafımızdan kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği hakkında onay elde etme hakkına sahipsiniz ve bu durumda kişisel bilgilerinize erişebilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı

Hatalı kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.  Yasal gereksinimler yerine getirildiği sürece, verilerinizin tamamlanmasını veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.  

Bu kural faturalandırma veya muhasebe amaçlı veya yasal işlenme süreci için gerekli olan durumlarda geçerli değildir. Böyle bir belgeye ihtiyacınız yoksa bile bunun işlenmesi kısıtlanır (devamına dikkat ediniz).

İşleme kısıtlamaları

Yasal gereksinimler yerine getirildiği sürece, verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği

Yasal gereksinimler yerine getirildiği sürece bize sağlamış olduğunuz planlı, sıklıkla kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta veri alma veya (teknik olarak mümkünse) bu verileri üçüncü bir şahsa aktarmayı talep edebilirsiniz.

Rızanın geri alınması

Verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olmanız durumunda bu rızayı gelecekteki işlemler için geçerli olmak üzere dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Rızanızı geri almadan önce gerçekleştirilen veri işlemenin kanuna uygunluğu etkilenmeyecektir.


12.    Denetleme kuruluna şikayette bulunma hakkı

Denetleme kuruluna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. İkamet ettiğiniz yerdeki veya eyaletteki veya bizden sorumlu olan denetleme kuruluna danışabilirsiniz. Bu:

Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğünden Sorumlu Devlet Yetkilisi

Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY

Posta adresi:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Faks: +49 (711)/615541-15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Veri Koruma Bildirimindeki Değişiklikler

Veri koruma ve güvenlik önlemlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Bu tip durumlarda, veri koruma bildirimimizde gereken değişiklikler yapılacaktır. Bildirim değişikliğe açık olduğu için, lütfen veri koruma bildirimimizin güncel versiyonunu dikkate alınız.

Bizimle iletişime geçmek isterseniz, lütfen ‘Denetçi’ alanında belirtilen adresten bize ulaşın.

Haklarınızı talep etmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Veri koruma olaylarını bildirmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

(“Bosch GmbH” veya “Şirketimiz”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilginize sunuyoruz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Bosch olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işleyeceğiz:

Kimlik: Ad, soyad 

İletişim: E-posta adresi, telefon numarası, adres

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan hukuki sebepler kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı şekilde işlenecektir:

•Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletlerinden  ürün satın alan müşterilere, ürünlerinin normal garanti süresine ek olarak ürün garantisi hizmetinin sunulabilmesi, ürünlerin garanti süresinin uzatılması ve garanti uzatma sürecinin belgelendirilmesi

Bu amaçlarla kimlik ve iletişim bilgileriniz KVKK m. 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. 

 

Kişisel verileriniz elektronik ortamda 3 Yıl Garanti internet sitesi (https://webapp.bosch.de/warranty/locale.do?localeCode=tr_TR) üzerinden elde edilecek ve işlenecektir. Kişisel verileriniz Bosch’un yurt dışındaki merkezi sunucularında saklanacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

KVKK madde 11 uyarınca, Bosch’a başvurarak;

a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h)İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili önerileriniz ve şikayetleriniz için Veri Koruma Sorumlumuzla iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Veri Koruma Sorumlusu
Bilgi Güvenliği ve Gizlilik (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

veya

mailto:DPO@bosch.com.

 

Yürürlük tarihi: 05.07.2021.