Gizlilik Bildirimi


1. Gizlilik Bildirimi

Robert Bosch Power Tools GmbH (bundan sonra "Bosch Power Tools" veya "bize/bizi" olarak anılacaktır) internet sayfalarımızı ve mobil uygulamalarımızı (online hizmetler dahil) ziyaret ettiğiniz için ve şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder.


2. Bosch Power Tools özel alanınıza saygı gösterir

Kişiye özel verilerin kullanımı sırasında kişisel alanınızın korunması ve her türlü ticari verilerinizin güvenliği, ticari süreçlerimizde dikkate aldığımız bir konudur. Online hizmetlerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel veriler, gizli ve yalnızca yasal hükümlere uygun bir şekilde işlenir.


3. Sorumluluk

Verilerinizin işlenmesi konusunda sorumluluk Bosch Power Tools'a aittir; istisnai durumlar bu gizlilik bildiriminde açıklanacaktır.

İletişim bilgilerimiz: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Kişiye özel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

4.1 İşlenen veri kategorileri

Aşağıda belirtilen veri kategorileri işlenir:
• İletişim bilgileri (örn. ad, telefon, e-posta, adres, IP adresi)
• Ana sözleşme verileri (sözleşme ilişkisi, ürün veya sözleşme menfaati)
• Müşteri geçmişi
• Planlama ve kontrol verileri
• Hareket verileri

4.2 Kurallar

Kişisel veriler; belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki örneğin ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sözleşme, muhasebe ve faturalama verileri gibi kişinin kimliğini ifade eden bilgilerdir.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) ancak bunun için yasal bir dayanak mevcut olduğunda veya sizin örneğin bir kaydın gerçekleştirilmesi için izninizin olması durumunda topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

4.3 Biz ve bizim tarafımızdan görevlendirilen hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinizi aşağıdaki işleme amaçlarıyla kullanır:

– Bu online hizmetin sunulması
(Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi).

– Sorunların araştırılması ve güvenlik nedenleri dolayısıyla
(Yasal dayanaklar: Veri güvenliği kapsamında yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve sorunların giderilmesi ve hizmetlerimizin güvenliği kapsamındaki meşru menfaatler).

– Yasal olarak izin verilen kapsam dahilinde veya izin vermenize bağlı olarak şirketin ve üçüncü şahısların reklamı veya piyasa araştırması ve erişim alanı ölçümü
(Yasal dayanak: Veri korumaya ve rekabet hukukuna ilişkin yasal koşullara uygun olması şartıyla; bizim açımızdan doğrudan pazarlamaya yönelik izin / meşru menfaat).

– Açıkça izin vermeniz halinde e-posta ve/veya telefon aracılığıyla ürün veya müşteri anketi
(Yasal dayanak: İzin).
Not: Anketler için bir piyasa araştırma enstitüsü söz konusu olduğunda, bu yalnızca bizim görevlendirmemize bağlı olarak ve bizim talimatlarımız doğrultusunda gerçekleştirilir.

– İlgili şans oyununun veya indirim kampanyasının koşullarına bağlı olarak şans oyunu veya indirim kampanyalarının gerçekleştirilmesi
(Yasal dayanak Sözleşmenin yerine getirilmesi).

– Alıcının izni olması halinde e-posta veya SMS/MMS yoluyla bülten gönderilmesi
(Yasal dayanak: İzin).

– Haklarımızın korunması ve savunulması
(Yasal dayanak: Haklarımızın iddiası ve savunulması açısından meşru menfaatlerimiz).

4.4 Kayıt

Sözleşme yapılması gereken hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız lütfen kaydınızı gerçekleştirin. İlgili kayıt kapsamında sözleşmenin gerekçelendirilmesi ve yerine getirilmesi bakımından gerekli kişisel verileri (örn. ad, soyadı, doğum tarihi, e-posta, gerekirse istenen ödeme yöntemine veya hesap sahibine ilişkin bilgiler) ve gerekirse isteğe bağlı olarak diğer bilgileri toplarız. Zorunlu bilgiler * ile işaretlenmiştir.

4.5 Günlük dosyaları

Her internet kullanımında internet tarayıcınız belirli bilgileri otomatik olarak iletir ve günlük dosyaları olarak bilinen yere kaydeder.

Bu günlük dosyaları sorunların belirlenmesi için ve güvenlik nedenleri dolayısıyla (örn. saldırı girişimlerinin ortaya çıkarılması) 30 günlük bir süre boyunca kaydedilir ve ardından silinir. Kanıtlama amacıyla saklanmaya devam edilmesi gereken günlük dosyaları ilgili durumun nihai bir şekilde açığa çıkarılmasına kadar saklı tutulur ve istisnai durumlarda soruşturma makamlarına iletilebilir.

Günlük dosyaları (örn. eksik IP adresiyle) analiz amaçlarıyla da kullanılabilir; bununla ilgili daha fazla bilgiyi Web analizi bölümünde bulabilirsiniz.Günlük dosyalarına özellikle aşağıdaki bilgiler kaydedilir:
– Online hizmete erişim sağlanan uç cihazın IP adresi (İnternet Protokolü adresi);
– Online hizmetin çağrıldığı web sitesinin internet adresi (kaynak veya yönlendiren URL);
– Online hizmete erişimin gerçekleştirildiği servis sağlayıcının adı;
– Çağrılan dosyaların veya bilgilerin adı;
– Çağırma tarihi ve saati veya süresi;
– Aktarılan veri miktarı;
– Kurulan eklentiler de (örn. Flash Player için) dahil olmak üzere kullanılan internet tarayıcısına ilişkin işletim sistemi ve bilgiler;
– http durum kodu (örn. "Talep başarılı" veya "Talep edilen dosya bulunamadı").

4.6 Çocuklar

Bu online hizmet 16 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

4.7 Verilerin diğer sorumlulara iletilmesi

Kişisel verileriniz prensip olarak ancak sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda, bizim veya bir üçüncü tarafın bu iletime ilişkin meşru menfaatinin olması durumunda veya buna onay vermeniz halinde diğer sorumlulara iletilir. Bu yasal dayanaklara ilişkin ayrıntıları işleme amaçları ve yasal dayanaklar bölümünde bulabilirsiniz. Üçüncü taraflar Bosch Grubu'nun diğer şirketleri olabilir. Verilerin bir meşru menfaat doğrultusunda üçüncü taraflara iletilmesi halinde bu durum gizlilik bildiriminde açıklanacaktır.

Ayrıca bu veriler yasal düzenlemeler veya uygulanabilir resmi veya mahkeme kararı sonucunda ortaya çıkan sorumluluk nedeniyle paylaşmamız gerektiğinde sorumlulara iletilebilir.

4.8 Hizmet sağlayıcılar (genel)

Veri barındırma gibi görevler için harici hizmet sağlayıcıları görevlendiriyoruz. Bu hizmet sağlayıcıları titizlikle seçiyor ve onları özellikle kayıtlı verileri dikkatli kullanma ve güvenliğini sağlama bakımından düzenli olarak kontrol ediyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılar gizlilik ve yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar Bosch Grubu'nun diğer şirketleri olabilir.

4.9 Kayıt süresi; depolama süreleri

Verilerinizi prensip olarak sunulan online hizmet ve bununla bağlantılı hizmetler için gerekli olduğu sürece veya depolamaya devam edilmesinde meşru menfaatimizin olması halinde (örn. bir sözleşme sona erdikten sonra posta yoluyla reklam açısından meşru menfaatimiz söz konusu olabilir) depolamaya devam ederiz. Tüm diğer durumlarda, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için depolamaya devam etmemizin (örn. sözleşme ve fatura gibi dokümanları vergi hukuku ve ticari hukuk gereğince belirli bir süre boyunca depolamakla yükümlülük) gerekmesi dışında, kişisel verileriniz silinir.


5. Şans oyunları veya indirim kampanyaları

Düzenlediğimiz şans oyununa veya indirim kampanyasına katılmanız halinde, kazandığınızı bildirme veya ürünlerimizin reklamını yapma amacıyla yasal olarak izin verilen kapsamda veya izniniz olması halinde verilerinizi kullanırız. Şans oyunları veya indirim kampanyalarıyla ilgili bilgileri ilgili katılım koşullarında ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.


6. Çerez kullanımı

Online hizmetlerimizin hazırlanması kapsamında çerezler ve izleme mekanizmaları kullanılabilir.
Çerezler, online hizmetleri ziyaretiniz sırasında uç cihazınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır.
İzleme ise farklı teknolojiler kullanılarak yapılabilir. Bilgileri piksel teknolojisi ve günlük dosyası analizi çerçevesinde işliyoruz.

6.1 Kategoriler

Online hizmetlerimizin teknik fonksiyonları için mutlaka gerekli olan çerezler ile online hizmetlerimizin teknik fonksiyonları için mutlaka gerekli olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları arasında ayrım gözetiyoruz.
Online hizmetlerin kullanımı, teknik amaçlar için gerekli olan çerezler olmadan mümkün değildir.

6.1.1 Teknik olarak gerekli çerezler
Teknik olarak gerekli çerezler olmadan online hizmetlerimizi teknik olarak hazırlamak mümkün değildir. Örneğin videoların ve seslerin sorunsuz olarak oynatılmasını sağlayan verileri kaydeden çerezler bunlardan biridir.
Bu çerez, ziyaretinizin sonunda silinir.

6.1.2 Teknik olarak gerekli olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları
Bu çerezleri ve izleme mekanizmalarını sadece önceden sizden onay olarak kullanırız. Burada söz konusu aşağıdaki izleme mekanizmalarıdır:

6.2. Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmaları

Genel

Pazarlama çerezlerinin ve izleme mekanizmalarının kullanılması sayesinde biz ve iş ortaklarımız sizin kullanım davranışınızı analiz ederek ilgi alanlarınıza uygun hizmetleri size gösterebiliriz:
- İstatistik:
İstatistik araçlarını kullanarak örneğin sayfa çağrısı sayılarınızı ölçüyoruz.

- Dönüşüm izleme:
Dönüşüm izleme iş ortağımız, bu iş ortağının bir reklamı üzerinden web sitemize eriştiğinizde bilgisayarınıza bir çerez (dönüşüm çerezi - "Conversion Cookie") yerleştirir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder. Belirli sayfalarımızı ziyaret ederseniz ve çerezin süresi dolmamışsa, biz ve dönüşüm izleme iş ortağımız belirli bir kullanıcının bir reklamı tıkladığını ve sayfamıza bu şekilde eriştiğini anlarız. Dönüşüm çerezleri yardımıyla toplanan bilgiler dönüşüm istatistikleri oluşturmak için ve belirli bir reklamı tıklayıp bir dönüşüm izleme etiketine sahip belirli bir sayfaya ulaşan kullanıcıların toplam sayısını kaydetmek için kullanılır.

- Yeniden hedefleme:
Bu araçlar reklam çerezleri veya üçüncü tarafların reklam çerezleri, diğer adıyla web işaretçileri (piksel veya sayı pikseli olarak da adlandırılan görünmez grafikler) yardımıyla veya benzer teknolojilerle kullanım profili oluşturur. Bunlar ilgi temelli reklamların gösterilmesini ve kullanıcının belirli reklamları hangi sıklıkla göreceğini belirlemeyi sağlar. Verilerin ilgili araçlarla işlenmesi konusunda sorumluluk, ilgili hizmet sağlayıcıya aittir. Araçların sağlayıcısı bilgileri yukarıda belirtilen amaçlarla üçüncü taraflara aktarabilir. Lütfen bu bağlamda ilgili hizmet sağlayıcının veri gizliliği beyanlarını inceleyin.

Araçların kullanımı sırasında verilerinizin DSGVO uyarınca uygun veri gizliliği düzeyinde olmayan EWR dışındaki alıcılara (örneğin ABD) da gönderilebileceğine lütfen dikkat edin. Buna dair ayrıntıları her bir pazarlama aracının aşağıdaki açıklamaları içinde bulabilirsiniz.

Ad: Tealium
Hizmet sağlayıcı: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Fonksiyon: Gerçek zamanlı segmentasyon ve profil çıkarma, etiket yönetimi

Ad: Google Analytics
Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD
Fonksiyon: Kullanım davranışlarının analizi (sayfa çağrıları, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirmeler), UX testi

6.3 Pazarlama çerezleri ve izleme mekanizmalarının yönetimi
Tarayıcınızda ve/veya kişisel alan ayarlarımızda çerezinizi ve izleme mekanizması ayarlarını yönetebilirsiniz:

Uyarı: Yaptığınız ayarlar sadece kullandığınız tarayıcıda geçerlidir.

6.3.1 Tüm çerezlerin kapatılması
Tüm çerezleri kapatmak istiyorsanız lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerez yerleştirmeyi devre dışı bırakın. Lütfen bu durumda web sitesinde sunulan fonksiyonlarda sorunlar olabileceğine dikkat edin.

6.3.2 Teknik olarak gerekli olmayan çerezler ve izleme mekanizmaları konusundaki ayarların yönetimi
İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, size bir çerez katmanında, veri gizliliği beyanına uygun olarak bu sayfadaki çerezleri kullanırken kişisel verilerinizin işlenmesine izin verip vermediğiniz sorulur.
Kişisel alan ayarlarımızda daha önceden verdiğiniz onayı gelecekte geçerli olmak üzere iptal edebilir veya bize onayınızı daha sonra geçerli olacak biçimde iletebilirsiniz.


7. Kayıtlı bülten; iptal hakkı

Online hizmetimiz kapsamında bültenimize abone olabilirsiniz. Bunun için Double Opt In adı verilen yöntem kullanılmaktadır; bu yöntem uyarınca bülten hizmetlerini etkinleştirmek üzere size yollanan bildirimdeki linki tıklayarak onay vermediğiniz sürece e-postayla, mobil ileti hizmetleriyle (örneğin WhatsApp), SMS veya Push iletileriyle size bülten gönderilmez.
Daha sonra artık bülten almak istemediğinize karar verirseniz, onayınızı iptal ederek aboneliğinizi istediğiniz anda sonlandırabilirsiniz. E-posta bültenleri için iptal işlemi, bülten içinde belirtilen linki tıklayarak, gerekirse ilgili online hizmetin yönetim ayarları içinden yapılabilir. Alternatif olarak iletişim bölümündeki bilgiler üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


8. Topluluklar

Size BOB topluluğumuza katılma olanağı sunuyoruz. Buraya kaydolabilir, bir kullanıcı profili oluşturabilir ve diğer üyelerle iletişim kurabilirsiniz. Burada üretilen verileriniz sadece bu sayfalar için verdiğiniz onay açıklaması çerçevesinde ilgili pazarlama, piyasa araştırmaları ve servis amaçlarıyla kullanılır. Bu onayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Topluluklar için iptal işlemi ilgili alanda belirtilen bağlantı üzerinden gerçekleştirilir. Alternatif olarak iletişim bölümündeki bilgiler üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
İlgili topluluktaki bir giriş ekranı üzerinden, kullanıcı profilinizdeki münferit verilerin tüm topluluk üyeleri tarafından mı, sadece "Topluluk arkadaşlarınız" tarafından mı görülmesini istediğinizi belirleyebileceğiniz gibi verilerin tamamen gizli kalmasını da isteyebilirsiniz.
Topluluklarda üretilen tüm diğer veriler, örneğin yorumlarınız veya paylaştığınız resimler, otomatik olarak erişime açılır ve kullanıcı profilinizle ilişkilendirilir.


9. Harici bağlantılar

Online hizmetimizde üçüncü taraf internet sayfalarının, bizimle bağlantısı olmayan hizmet sağlayıcılarının bağlantıları bulunabilir. Bu bağlantılara tıklandıktan sonra linke tıklanarak üçüncü taraflara aktarılan kişisel verilerin (örneğin IP adresi veya bağlantının bulunduğu sayfanın URL adresi) toplanması, işlenmesi ve kullanılması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur, doğal olarak üçüncü tarafların davranışları bizim kontrolümüz dışındadır. Bu tür kişisel verilerin üçüncü taraflar tarafından işlenmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.


10. Güvenlik

Çalışanlarımız ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcı şirketler gizli tutma ve geçerli Veri Koruma Kanunu'na uymakla yükümlüdür.
Bizim tarafımızdan yönetilen verilerinizi manipülasyon, kaybolma, değiştirme, yetkisiz biçimde açıklanma veya yetkisiz kişilerin erişimine açılma durumlarına karşı korumak için Veri Koruma Kanunu'na uygun olarak tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.


11. Kullanıcı hakları

Haklarınızın iddiası için lütfen iletişim bölümündeki bilgileri kullanın. Bunun için lütfen kimliğinizin açıkça tanımlanabilir olmasından emin olun.

Bilgi ve bilgilendirilme hakkı:
Verilerinizin işlenmesine yönelik bilgi alma hakkınız vardır. Bunun için hakkınızda işlenen verilere yönelik kişisel bilgilerinizle ilgili bilgi alma hakkınızı iddia edebilirsiniz.

Düzeltme ve silme hakkı:
Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece hatalı bilgilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını veya silinmesini talep edebilirsiniz.
Bu durum faturalama ve muhasebe nedeniyle gerekli olan veya yasal olarak saklanması zorunlu olan veriler için geçerli değildir. Bu tür verilere erişim gerekmediği sürece bunların işlenmesi de sınırlandırılır (bkz. Sonraki bölüm).

İşlemenin sınırlandırılması:
Yasal gereklilikler yerine getirildiği sürece verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.

Veri taşınabilirliği:
Teknik açıdan mümkün olduğu sürece bize sunduğunuz verileri yapılandırılmış, geçerli ve makinede okunabilen formatta üçüncü tarafa iletilmesini isteme hakkınız vardır.

Veri işlenmesine itiraz:
Ayrıca, bu meşru menfaatin yasal dayanağı temel alması halinde, herhangi bir zamanda bizim tarafımızdan verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Bu durumda, yasal düzenlemeler kapsamında, işlemeye devam etmek için zorunlu koruma gerektiren ve haklarınızdan üstün gelen nedenler bulunmaması halinde verilerinizin işlenmesine yönelik ayarlama yeniden yapılır.

Doğrudan pazarlamaya itiraz:
Bunların yanı sıra kişisel verilerinizin reklam amaçlarıyla işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz ("Reklama itiraz"). Verilerinizin devam etmekte olan bir kampanya kapsamında kullanılıyor olması nedeniyle itirazınızda organizasyonel açıdan bir uyuşmazlık olabileceğini lütfen unutmayın.

"Meşru menfaat" yasal dayanağı çerçevesinde veri işlenmesine itiraz:
Ayrıca, bu meşru menfaatin yasal dayanağı temel alması halinde, herhangi bir zamanda bizim tarafımızdan verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Bu durumda, yasal düzenlemeler kapsamında, işlemeye devam etmek için zorunlu koruma gerektiren ve haklarınızdan üstün gelen nedenler bulunmaması halinde verilerinizin işlenmesine yönelik ayarlama yeniden yapılır.

Onayın iptali:
Verilerinizin işlenmesine yönelik onay verdiyseniz, bunları gelecekte geçerli olacak şekilde herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Verilerinizin işlenme şeklinin yasalara uygunluğu itirazınıza kadar etkilenmeden kalır.

11.1 Denetim makamına itiraz hakkı:
Veri koruma makamına yönelik bir itirazda bulunma hakkınız vardır. Bunun için oturduğunuz yerde veya eyaletinizdeki yetkili veri koruma makamına veya tarafımızdaki yetkili veri koruma makamına başvurabilirsiniz. İlgili makam:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ALMANYA

Posta adresi:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ALMANYA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS: +49 711/615541-15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de.


12. Gizlilik bildirimindeki değişiklikler

Teknik gelişmelerden dolayı gerekli görülen güvenlik ve veri koruma önlemleri üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda veri korumaya ilişkin bildirim de bu doğrultuda güncellenecektir. Bu nedenle lütfen gizlilik bildirimimizin ilgili güncel versiyonunu dikkate alın.


13. İletişim

Bizimle iletişim kurmak istiyorsanız bize "Sorumlu" bölümünde belirtilen adresten ulaşabilirsiniz.
Hak iddia etmek ve veri koruma konusuyla ilgili durumları bildirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair önerileriniz ve şikayetleriniz için veri gizliliği sorumlumuza başvurmanızı öneririz:
Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
ALMANYA
veya
mailto: DPO@bosch.com


Tarih: 09.07.2019