Politica de confidenţialitate


1.    Politica de confidenţialitate

Robert Bosch Power Tools GmbH (denumit în continuare "Bosch Power Tools", respectiv "Noi" sau "Nouă") se bucură de vizita dumneavoastră pe paginile noastre de Internet, precum şi pe aplicaţiile mobile (împreună "Oferta Online") şi de interesul dumneavoastră pentru compania noastră şi produsele noastre.


2.    Bosch Power Tools vă respectă intimitatea

Protecţia vieţii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea tuturor datelor de afaceri este un aspect important pentru noi, pe care îl luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizita dumneavoastră pe ofertele noastre online, confidenţial şi numai conform dispoziţiilor legale.


3.    Responsabilul

Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Bosch Power Tools; excepţiile sunt prezentate în cadrul acestei politici de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale

4.1 Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:
•    Date de comunicaţie (de exemplu nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP)
•    Informaţii contractuale de referinţă (relaţie contractuală, interes asupra produsului sau contractului)
•    Istoricul clientului
•    Date de planificare şi control
•    Date privind tranzacţiile

4.2  Principii generale

Datele personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări.

4.3 Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

– Punerea la dispoziţie a acestei oferte online
(Bază legală: Îndeplinirea contractului).

– Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate
(Baze legale: Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în domeniul securităţii datelor şi interes îndreptăţit în ceea ce priveşte eliminarea defecţiunilor şi securitatea ofertelor noastre).

– Publicitatea proprie şi a terţilor, precum şi cercetarea pieţei şi măsurarea ariei de acoperire în măsura permisă din punct de vedere legal, respectiv pe baza consimţământului
(Bază legală: Consimţământul / interesul îndreptăţit din partea noastră cu privire la marketing-ul direct, atâta timp cât acesta se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor şi concurenţa).

– Interogarea produselor sau clienţilor prin email şi/sau telefon, dacă v-aţi dat consimţământul exclusiv în acest sens
(Bază legală: Consimţământ).
Observaţie: Dacă pentru interogări apelăm la un institut pentru cercetări de piaţă, acesta acţionează exclusiv în numele nostru şi conform instrucţiunilor noastre.

– Realizarea de tombole sau campanii de reduceri conform condiţiilor actuale privind jocurile cu premii sau condiţiilor privind campaniile de reduceri
(Bază legală Îndeplinirea contractului).

– Transmiterea unui newsletter prin email sau SMS/MMS cu consimţământul destinatarului
(Bază legală: Consimţământ).

– Respectarea şi apărarea drepturilor noastre
(Bază legală: Interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte susţinerea şi apărarea drepturilor noastre).

4.4 Fişiere jurnal

La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal.

Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru o perioadă de 30 zile pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare.

Fişierele jurnal sunt utilizate şi pentru analiză (fără, respectiv fără adresa IP completă); în acest sens, consultaţi capitolul Analiză web.În fişierele jurnal sunt stocate, în special, următoarele informaţii:
– Adresa IP (adresa protocolului de internet) a dispozitivului de la care se accesează oferta online;
– Adresa de internet a site-ului web de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau de referinţă);
– Numele furnizorului de servicii prin care se realizează accesul la oferta online;
– Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;
– Data şi ora, precum şi durata apelului;
– cantitatea de date transmisă;
– Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv Add-Ons instalate (de exemplu pentru Flash Player);
– Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare reuşită” sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit").

4.5 Copii

Această ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 16 ani.

4.6 Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile

Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Pentru detalii privind bazele legale, consultaţi capitolul Scopurile prelucrării şi Baze legale. Terţii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch. Dacă datele sunt transmise terţilor în baza unui interes îndreptăţit, acest lucru este explicat în această Politică privind protecţia datelor.

Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.

4.7 Prestatori de servicii (aspecte generale)

Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum găzduirea datelor. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.

4.8 Durata stocării; termenele de stocare

Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). În toate celelalte cazuri ştergem datele dumneavoastră personale cu excepţia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale să ţinem un anumit interval de timp la dispoziţie documente precum contracte şi facturi).


5.    Utilizarea modulelor cookie

În cadrul punerii la dispoziţie a ofertei noastre online pot fi utilizate module cookie şi mecanisme de urmărire.
Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea unei oferte online.
Urmărirea este posibilă prin utilizarea diferitelor tehnologii. Prelucrăm informaţiile în special în cadrul tehnologiei Pixel, respectiv în asociere cu analiza fişierelor jurnal.

5.1 Categorii

Facem o diferenţiere între modulele cookie absolut necesare pentru funcţiile tehnice ale ofertei online şi modulele cookie şi mecanismele de urmărire care nu sunt absolut necesare pentru funcţionarea tehnică a ofertelor online.
Utilizarea ofertei online este posibilă cu caracter general fără utilizarea modulelor cookie care nu sunt destinate scopurilor tehnice.

5.1.1 Module cookie necesare din punct de vedere tehnic
Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic asigură punerea la dispoziţie a ofertei online. Din această categorie fac parte, de exemplu, modulele cookie care salvează date pentru a asigura redarea fără defecţiuni a conţinuturilor video, respectiv audio.
Aceste module cookie sunt şterse după ce închideţi site-ul web accesat.

5.1.2 Module cookie şi mecanisme de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic
Utilizăm aceste module cookie şi mecanisme de urmărire numai dacă am primit în prealabil acordul dumneavoastră în această privinţă. Este vorba despre următoarele mecanisme de urmărire:

5.2 Module cookie şi mecanisme de urmărire în scopuri de marketing

Aspecte generale
Utilizarea modulelor cookie şi mecanismelor de urmărire în scopuri de marketing ne permite nouă şi partenerilor noştri să vă prezentăm oferte adaptate în funcţie de interesele dumneavoastră, p baza unei analize a comportamentului dumneavoastră de navigare:

- Statistică:
Prin utilizarea de instrumente de statistică măsurăm, de exemplu, numărul accesărilor efectuate de dumneavoastră.

- Urmărirea conversiilor:
Partenerii noştri Conversion Tracking setează un cookie pe calculatorul dumneavoastră („Conversion Cookie”), dacă aţi ajuns pe pagina noastră web printr-un afişaj al partenerului respectiv. Aceste module cookie îşi pierd, de regulă, valabilitatea după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite pagini ale noastre şi modulele cookie încă nu au expirat, noi şi partenerul Conversion Tracking respectiv putem să sesizăm că un anumit utilizator a făcut clic pe afişaj şi a fost redirecţionat astfel la pagina noastră. Informaţiile obţinute cu ajutorul modulelor cookie de conversie permit crearea statisticilor de conversie şi colectare la aflarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe afişajul respectiv şi au fost redirecţionaţi la o pagină prevăzută cu o filă de urmărire a conversiei.

Vă rugăm să reţineţi că, în cazul utilizării instrumentelor, datele dumneavoastră pot fi comunicate către terţi din afara SEE, care nu asigură un nivel corespunzător de protecţie a datelor conform Regulamentului general privind protecţia datelor (de exemplu, SUA). Detalii în această privind sunt prezentate în continuare, în descrierea instrumentelor de marketing.

Nume: Tealium
Furnizor: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funcţie: Segmentare şi profilare în timp real, Tag Management

Nume: Google Analytics
Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA
Funcţie: Analiza comportamentului de utilizare (accesările site-ului web, numărul de vizitatori şi căutări, descărcări), UX-Testing

5.3 Gestionarea modulelor cookie şi mecanisme de urmărire în scopuri de marketing

La nivelul browserului şi/sau în cadrul setărilor noastre privind sfera privată, aveţi posibilitatea de a administra modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră şi setările pentru mecanismele de urmărire:
Observaţie: Setările efectuate de dumneavoastră se referă numai la browserul utilizat.

5.3.1 Deconectarea tuturor modulelor cookie
Dacă doriţi să dezactivaţi toate modulele cookie, vă rugăm să accesaţi setările browserului dumneavoastră şi să optaţi pentru dezactivarea modulelor cookie existente. Vă rugăm să reţineţi că această opţiune ar putea afecta funcţionalitatea site-ului web.

5.3.2 Administrarea setărilor dumneavoastră privind modulele cookie care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic şi la mecanismele de urmărire
Atunci când accesezi site-urile noastre web, eşti întrebat dacă eşti de acord cu utilizarea modulelor cookie şi dacă îţi oferi consimţământul ca noi să prelucrăm datele tale personale prin utilizarea modulelor cookie de pe site-ul web respectiv conform politicii noastre de confidenţialitate.
În cadrul setărilor noastre cu privire la sfera privată, aveţi posibilitatea de a revoca acordurile exprimate anterior, cu aplicabilitate pentru viitor, sau de a vă exprima acordul.


6.    Legături externe

Oferta noastră online poate să conţină legături la site-urile web ale unor terţe persoane − ofertanţi care nu au legătură cu noi. Dacă faceţi clic pe legături, nu mai avem nicio influenţă asupra colectării, prelucrării şi utilizării eventualelor date personale (de exemplu, adresa IP sau URL-ul paginii pe care se află legătura) transmise către terţe persoane prin accesarea legăturii, deoarece comportamentul acestor terţe persoane se sustrage în mod firesc controlului nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date personale de către terţe persoane.


7.    Securitatea

Angajaţii noştri şi companiile de prestări de servicii autorizate de noi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia datelor.
Noi aplicăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi a proteja datele dumneavoastră administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt optimizate în permanenţă, odată cu dezvoltarea tehnologiei.


8.    Drepturile utilizatorilor

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Cu această ocazie, vă rugăm să vă asiguraţi că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:
Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere:
Ne puteţi solicita corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.
Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:
Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor:
Aveţi de asemenea dreptul să primiţi datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, într-un format structurat, uzual şi citibil de către maşină, respectiv - în măsura în care este tehnic posibil - să solicitaţi ca datele să fie transmise unei terţe persoane.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor:
În plus aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea datelor de către noi, în măsura în care aceasta are ca bază legală interesul îndreptăţit. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Obiecţie împotriva marketingului direct:
În plus, puteţi face oricând obiecţii împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare ("Conflict publicitar"). Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că, din motive organizatorice, poate exista o suprapunere între obiecţia dumneavoastră şi folosirea  datelor dumneavoastră în cadrul unei campanii care se află deja în desfăşurare.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor în cazul bazei legale privind „interesul îndreptăţit”:
În plus aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea datelor de către noi, în măsura în care aceasta are ca bază legală interesul îndreptăţit. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Revocarea consimţământului:
Dacă ne-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteţi revoca oricând cu efect în viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neafectată.

9. Dreptul la reclamaţie la autoritatea de supraveghere:
Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa de domiciliu:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
GERMANIA

Adresa poştală:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANIA

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de.


10.    Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor dacă acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării tehnice. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informaţiile privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidenţialitate.


11.    Contact

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, ne puteţi contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabilul”.
Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, precum şi pentru semnalarea incidentelor legate de protecţia datelor, accesaţi următoarea legătură:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pentru propuneri şi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă recomandăm să vă adresaţi persoanei responsabile cu protecţia datelor din cadrul companiei noastre:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANIA
sau
e-mail: DPO@bosch.com

Stare: 09.07.2019