Politica de confidenţialitate


1.     Politica de confidenţialitate

Robert Bosch Power Tools GmbH (denumit în continuare „Bosch Power Tools“, respectiv „Noi“ sau „Nouă“) se bucură de vizita dumneavoastră pe paginile noastre de Internet, precum şi pe aplicaţiile mobile (împreună „Oferta online“) şi de interesul dumneavoastră pentru compania noastră şi produsele noastre.


2.     Bosch Power Tools vă respectă intimitatea

Protecţia vieţii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea tuturor datelor de afaceri este un aspect important pentru noi, pe care îl luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizita dumneavoastră pe ofertele noastre online, confidenţial şi numai conform dispoziţiilor legale.


3.     Responsabilul

Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Bosch Power Tools; excepţiile sunt prezentate în cadrul acestei politici de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale

4.1 Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

  • Date de comunicaţie (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP)
  • Informaţii contractuale de referinţă (relaţie contractuală, interes asupra produsului sau contractului)
  • Istoricul clientului
  • Date de planificare şi control
  • Date privind tranzacţiile

 

4.2 Principii generale

Datele personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări.

 

4.3 Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 

– Punerea la dispoziţie a acestei oferte online

(Bază legală: Îndeplinirea contractului).

 

– Pentru determinarea defecţiunilor şi din considerente legate de siguranţă

(Baze legale: Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în domeniul securităţii datelor şi interes îndreptăţit în ceea ce priveşte eliminarea defecţiunilor şi securitatea ofertelor noastre).

 

– Publicitatea proprie şi a terţilor, precum şi cercetarea pieţei şi măsurarea ariei de acoperire în măsura permisă din punct de vedere legal, respectiv pe baza consimţământului

(Bază legală: Consimţământul/Interesul îndreptăţit din partea noastră cu privire la marketing-ul direct, atât timp cât acesta se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor şi concurenţa).

 

– Interogarea produselor sau clienţilor prin e-mail şi/sau telefon dacă v-aţi dat consimţământul exclusiv în acest sens

(Bază legală: Consimţământ).

Observaţie: Dacă pentru interogări apelăm la un institut pentru cercetări de piaţă, acesta acţionează exclusiv în numele nostru şi conform instrucţiunilor noastre.

 

– Realizarea de tombole sau campanii de reduceri conform condiţiilor actuale privind jocurile cu premii sau condiţiilor privind campaniile de reduceri

(Bază legală: Îndeplinirea contractului).

 

– Transmiterea unui newsletter prin e-mail sau SMS/MMS cu consimţământul destinatarului

(Bază legală: Consimţământ).

 

– Respectarea şi apărarea drepturilor noastre

(Bază legală: Interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte punerea în vigoare şi apărarea drepturilor noastre).

 

4.4 Înregistrarea


Dacă doriţi să utilizaţi servicii care necesită încheierea unui contract, vă rugăm să vă înregistraţi. În cadrul înregistrării, colectăm datele personale necesare pentru stabilirea şi îndeplinirea contractului (de exemplu, prenumele, numele, data naşterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, informaţii privind metoda de plată dorită sau titularul contului), precum şi alte informaţii opţionale. Informaţiile obligatorii sunt marcate cu *.


4.5 Fişierele jurnal

La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal.

Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru o perioadă de 30 de zile pentru determinarea defecţiunilor şi din considerente legate de siguranţă (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare.

Fişierele jurnal sunt utilizate şi pentru analiză (fără, respectiv fără adresa IP completă); în acest sens, consultaţi capitolul Analiză web. În fişierele jurnal sunt stocate, în special, următoarele informaţii:
– Adresa IP (adresa protocolului de internet) a dispozitivului de la care se accesează oferta online;

– Adresa de internet a site-ului web de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau de referinţă);

– Numele furnizorului de servicii prin care se realizează accesul la oferta online;

– Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;

– Data şi ora, precum şi durata apelului;

– cantitatea de date transmisă;

– Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, pentru Flash Player);

– Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare reuşită“ sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit“).


4.6 Copiii

Această ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 16 ani.


4.7 Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile

Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Pentru detalii privind bazele legale, consultaţi capitolul Scopurile prelucrării şi Baze legale. Terţii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch. Dacă datele sunt transmise terţilor în baza unui interes îndreptăţit, acest lucru este explicat în această Politică privind protecţia datelor.

Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.


4.8 Prestatorii de servicii (aspecte generale)

Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum găzduirea datelor. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.


4.9 Durata stocării; termenele de stocare


Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). În toate celelalte cazuri ştergem datele dumneavoastră personale cu excepţia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale să ţinem un anumit interval de timp la dispoziţie documente precum contracte şi facturi).


5.     Tombole sau campanii de reduceri

Dacă participaţi la o tombolă sau la o campanie de reducere desfăşurată de noi, utilizăm datele dumneavoastră în scopul informării cu privire la câştigare şi în scopul promovării produselor noastre în măsura permisă din punct de vedere legal, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră. Informaţii detaliate cu privire la tombole sau campanii de reducere găsiţi în Condiţiile de participare actuale.


6.     Utilizarea modulelor cookie

În cadrul punerii la dispoziţie a ofertei noastre online pot fi utilizate module cookie şi mecanisme de urmărire.

Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea unei oferte online.

Urmărirea este posibilă prin utilizarea diferitelor tehnologii. Prelucrăm informaţiile în special în cadrul tehnologiei Pixel, respectiv în asociere cu analiza fişierelor jurnal.

 

6.1 Categoriile

Facem o diferenţiere între modulele cookie absolut necesare pentru funcţiile tehnice ale ofertei online şi modulele cookie şi mecanismele de urmărire care nu sunt absolut necesare pentru funcţionarea tehnică a ofertelor online.

Utilizarea ofertei online este posibilă cu caracter general fără utilizarea modulelor cookie care nu sunt destinate scopurilor tehnice.

 

6.1.1 Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic

Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic asigură punerea la dispoziţie a ofertei online. Din această categorie fac parte, de exemplu, modulele cookie care salvează date pentru a asigura redarea fără defecţiuni a conţinuturilor video, respectiv audio.

Aceste module cookie sunt şterse după ce închideţi site-ul web accesat.

 

6.1.2 Modulele cookie şi mecanismele de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Utilizăm aceste module cookie şi mecanisme de urmărire numai dacă am primit în prealabil acordul dumneavoastră în această privinţă. Este vorba despre următoarele mecanisme de urmărire:

 

6.2. Module cookie şi mecanisme de urmărire în scopuri de marketing

Aspecte generale

Utilizarea modulelor cookie şi mecanismelor de urmărire în scopuri de marketing ne permite nouă şi partenerilor noştri să vă prezentăm oferte adaptate în funcţie de interesele dumneavoastră, p baza unei analize a comportamentului dumneavoastră de navigare:

- Statistică:

Prin utilizarea de instrumente de statistică măsurăm, de exemplu, numărul accesărilor efectuate de dumneavoastră.

 

- Urmărirea conversiilor:

Partenerii noştri Conversion Tracking setează un modul cookie pe calculatorul dumneavoastră („modul cookie de conversie“) dacă aţi accesat pagina noastră web printr-un afişaj al partenerului respectiv. Aceste module cookie îşi pierd, de regulă, valabilitatea după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite pagini ale noastre şi modulele cookie încă nu au expirat, noi şi partenerul Conversion Tracking respectiv putem să sesizăm că un anumit utilizator a făcut clic pe afişaj şi a fost redirecţionat astfel la pagina noastră. Informaţiile obţinute cu ajutorul modulelor cookie de conversie permit crearea statisticilor de conversie şi colectare la aflarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe afişajul respectiv şi au fost redirecţionaţi la o pagină prevăzută cu o filă de urmărire a conversiei.

 

-        Reţintirea:

Aceste instrumente generează, cu ajutorul modulelor cookie publicitare, respectiv al modulelor cookie publicitare ale terţilor, aşa-numitele semnalizatoare web (elemente grafice invizibile, denumite şi pixeli sau pixeli de contorizare) sau tehnologii similare pentru profilele de utilizare. Acestea permit prezentarea de materiale publicitare în funcţie de interesele utilizatorului, precum şi contorizarea frecvenţei cu care utilizatorul accesează anumite site-uri web. Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentele este ofertantul în cauză. Ofertanţii instrumentelor transmit, după caz, informaţii referitoare la scopurile menţionate mai sus şi către terţe persoane. Vă rugăm să ţineţi cont în acest sens de declaraţia de protecţie a datelor a furnizorului respectiv.

 

Vă rugăm să reţineţi că, în cazul utilizării instrumentelor, datele dumneavoastră pot fi comunicate către terţi din afara SEE, care nu asigură un nivel corespunzător de protecţie a datelor conform Regulamentului general privind protecţia datelor (de exemplu, SUA). Detalii în această privind sunt prezentate în continuare, în descrierea instrumentelor de marketing.

 

Nume: Tealium

Furnizor: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funcţie: Segmentare şi profilare în timp real, Tag Management

 

Nume: Google Analytics

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funcţie: Analiza comportamentului de utilizare (accesările site-ului web, numărul de vizitatori şi căutări, descărcări), UX-Testing

 

6.3 Gestionarea modulelor cookie şi mecanismelor de urmărire

La nivelul browserului şi/sau în cadrul setărilor noastre privind sfera privată, aveţi posibilitatea de a administra modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră şi setările pentru mecanismele de urmărire:

Observaţie: Setările efectuate de dumneavoastră se referă numai la browserul utilizat.

 

6.3.1 Dezactivarea tuturor modulelor cookie

Dacă doriţi să dezactivaţi toate modulele cookie, vă rugăm să accesaţi setările browserului dumneavoastră şi să optaţi pentru dezactivarea modulelor cookie existente. Vă rugăm să reţineţi că această opţiune ar putea afecta funcţionalitatea site-ului web.

 

6.3.2 Gestionarea setărilor dumneavoastră privind modulele cookie şi mecanismele de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Atunci când accesaţi site-urile noastre web, sunteţi întrebat dacă sunteţi de acord cu utilizarea modulelor cookie şi dacă vă oferiţi consimţământul ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră personale prin utilizarea modulelor cookie de pe site-ul web, respectiv conform politicii noastre de confidenţialitate.

În cadrul setărilor noastre cu privire la sfera privată, aveţi posibilitatea de a revoca acordurile exprimate anterior, cu aplicabilitate pentru viitor, sau de a vă exprima acordul.


 

7.     Newsletter cu înregistrare; drept de anulare

În cadrul ofertei noastre online, vă puteţi abona la newsletter. În acest sens folosim procedura Double Opt-In, conform căreia vă vom transmite un newsletter prin e-mail, servicii de ştiri mobile (de exemplu, WhatsApp), SMS sau mesaj push, numai după ce aţi confirmat activarea serviciului Newsletter în prealabil în mod expres, făcând clic pe un link dintr-o notificare.

Dacă ulterior vă decideţi să nu mai primiţi newsletter, puteţi întrerupe oricând abonamentul prin anularea consimţământului dumneavoastră. Anularea se realizează pentru newsletter transmise prin e-mail prin intermediul link-ului publicat în newsletter, eventual în setările de administrare ale ofertei online respective. Alternativ, ne puteţi contacta folosind informaţiile din capitolul Contact.


8.     Comunităţile

Vă oferim posibilitatea de a deveni membru în una dintre comunităţile noastre BOB. Acolo puteţi să vă înregistraţi, să creaţi un profil de utilizator şi să comunicaţi cu alţi membri. Datele dumneavoastră generate acolo vor fi utilizate numai în condiţiile declaraţiei dumneavoastră de consimţământ pentru scopuri relevante de marketing, cercetare de piaţă şi servicii. Puteţi anula oricând acest consimţământ. Pentru comunităţi, anularea se realizează prin link-ul indicat acolo. Alternativ, ne puteţi contacta folosind informaţiile din capitolul Contact.

Printr-o mască de intrare în comunitatea respectivă, aveţi posibilitatea de a alege dacă informaţiile individuale ale profilului dumneavoastră de utilizator vor fi publicate pentru toţi membrii comunităţii sau doar pentru „prietenii dumneavoastră din comunitate“ sau trebuie să rămână private.

Pe de altă parte, toate celelalte date pe care le generaţi în comunităţi, de exemplu, atunci când postaţi comentarii sau fotografii, sunt automat accesibile în mod public şi sunt asociate cu profilul dumneavoastră de utilizator.


 

9.     Link-uri externe

Oferta noastră online poate să conţină link-uri la site-urile web ale unor terţe persoane − ofertanţi care nu au legătură cu noi. Dacă faceţi clic pe link-uri, nu mai avem nicio influenţă asupra colectării, prelucrării şi utilizării eventualelor date personale (de exemplu, adresa IP sau URL-ul paginii pe care se află link-ul) transmise către terţe persoane prin accesarea link-ului, deoarece comportamentul acestor terţe persoane se sustrage în mod firesc controlului nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date personale de către terţe persoane.


10.  Securitatea

Angajaţii noştri şi companiile de prestări de servicii autorizate de noi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia datelor.

Noi aplicăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi a proteja datele dumneavoastră administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt optimizate în permanenţă, odată cu dezvoltarea tehnologiei.


11.  Drepturile utilizatorilor

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Cu această ocazie, vă rugăm să vă asiguraţi că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:
Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu informaţiile personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere:
Ne puteţi solicita corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.
Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:
Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor:

Aveţi, de asemenea, dreptul să primiţi datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, într-un format structurat, uzual şi citibil de către maşină, respectiv - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic - să solicitaţi ca datele să fie transmise unei terţe persoane.

Obiecţia împotriva prelucrării datelor:
În plus, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment în ceea ce priveşte prelucrarea datelor de către noi, în măsura în care aceasta are ca bază legală interesul îndreptăţit. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Obiecţia împotriva marketing-ului direct:
În plus, puteţi face oricând obiecţii împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare („Conflict publicitar“). Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că, din motive organizatorice, poate exista o suprapunere între obiecţia dumneavoastră şi folosirea datelor dumneavoastră în cadrul unei campanii care se află deja în desfăşurare.

Obiecţia împotriva prelucrării datelor în cazul bazei legale privind „interesul îndreptăţit“:
În plus, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment în ceea ce priveşte prelucrarea datelor de către noi, în măsura în care aceasta are ca bază legală interesul îndreptăţit. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Revocarea consimţământului:
Dacă ne-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteţi revoca oricând cu efect în viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neafectată.


11.1 Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere:

Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa de domiciliu:

Lautenschlagerstraße 20

70173 Stuttgart

GERMANIA

 

Adresa poştală:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

GERMANIA

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

FAX: +49 (711)/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor dacă acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării tehnice. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informaţiile privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidenţialitate.


13.  Contact

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, ne puteţi contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabilul“.

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, accesaţi următorul link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Pentru semnalarea incidentelor legate de protecţia datelor, accesaţi următorul link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.


Pentru propuneri şi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă recomandăm să vă adresaţi persoanei responsabile cu protecţia datelor din cadrul companiei noastre:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

GERMANIA

sau

e-mail: DPO@bosch.com

Stare: 19.07.2021