Personvernregler


1.    Personvernregler

Robert Bosch Power Tools GmbH (heretter omtalt som "Bosch Power Tools" eller "vi" eller "oss") setter pris på at du besøker internettsidene og mobilapplikasjonene våre (til sammen også "online-tilbud) og viser interesse for selskapet og produktene våre.


2.    Bosch Power Tools respekterer din private sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personopplysninger og sikre alle forretningsopplysninger. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som innhentes når du bruker online-tilbudene våre blir behandlet konfidensielt, og behandles kun i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.


3.    Ansvarlig instans

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, med de unntakene som er beskrevet i disse personvernbestemmelsene.

Våre kontaktdata er som følger: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Innhenting, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier blir behandlet:
•    Kommunikasjonsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-post, adresse, IP-adresse)
•    Kontraktsstamdata (kontraktsforhold, produkt- og/eller kontraktsinteresse)
•    Kundehistorikk
•    Planleggings- og styringsdata
•    Bevegelsesdata

4.2  Prinsipper

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, bestillings- og fakturadata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.3 Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss, behandler dine personopplysninger med følgende formål:

– Klargjøring av dette online-tilbudet
(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse).

– For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner
(Rettslig grunnlag: Oppfylle våre rettslige forpliktelser innen personvern og berettiget interesse for eliminering av feil og sikkerheten i forbindelse med våre tilbud.)

– Egen og ekstern reklame, markedsforskning og rekkeviddemåling i lovlig omfang eller etter samtykke
(Rettslig grunnlag: Samtykke / berettiget interesse fra vår side til direkte markedsføring, så lenge dette er i samsvar med datavernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser.)

– Produkt- eller kundeundersøkelser på e-post og/eller telefon, i den grad du uttrykkelig har samtykket til dette
(Rettslig grunnlag: Samtykke).
Merknad: Hvis vi kobler inn et markedsforskningsinstitutt for undersøkelser, vil dette utelukkende bli gjort på oppdrag fra oss og i henhold til våre instrukser.

– Gjennomføring av konkurranser eller rabattkampanjer i henhold til de aktuelle konkurransebetingelsene og rabattkampanjebetingelsene
(Rettslig grunnlag: kontraktoppfyllelse).

– Sending av et nyhetsbrev via e-post eller SMS/MMS etter samtykke fra mottakeren
(Rettslig grunnlag: Samtykke).

– Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter
(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4.4 Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Loggfilene lagres i 30 dager og slettes deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep). Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

Loggfiler blir (uten eller uten fullstendig IP-adresse) også brukt til analyseformål, se avsnittet webanalyse. I loggfilene lagres særlig følgende opplysninger:
– IP-adresse (Internett-protokolladresse) til terminalen som gir tilgang til online-tilbudet.
– Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL).
– Navn på tjenesteleverandøren som gir tilgang til online-tilbudet.
– Navn på de innhentede filene eller opplysningene.
– Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen.
– Overført datamengde.
– Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);
– http-status-kode (f.eks. "forespørsel lyktes" eller "etterlyst fil").

4.5 Barn

Dette online-tilbudet retter seg ikke til barn under 16 år.

4.6 Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Detaljer om rettslige grunnlag finner du i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag. Tredjepersoner kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. I den grad data overføres til tredjeperson på grunnlag av en berettiget interesse, blir dette forklart i disse personvernbestemmelsene.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

4.7 Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester som datahosting. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.8 Lagringsvarighet; oppbevaringstid

Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt online-tilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). I alle andre tilfeller sletter vi dine persondata med unntak av data som vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og regninger i en bestemt tid på grunn av skatte- og handelsrettslige lagringfrister).


5.    Bruk av informasjonskapsler (cookies)

I forbindelse med utførelsen av våre nettilbud kan det benyttes informasjonskapsler og sporingsmekanismer.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på datamaskinen din når du er innom et nettilbud.
Sporing er mulig ved bruk av forskjellige teknologier. Vi behandler informasjon særlig innenfor rammen av pikselteknologi eller loggfilanalyse.

5.1 Kategorier

Vi skiller mellom informasjonskapsler som er absolutt nødvendige for den tekniske funksjonen til nettilbudet, og informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er absolutt nødvendige for den tekniske driften av nettilbudet.
Bruk av nettilbudet er generelt mulig uten informasjonskapsler som ikke brukes av tekniske grunner.

5.1.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler
Med teknisk nødvendige informasjonskapsler mener vi informasjonskapsler vi er helt avhengige av for å kunne sikre den tekniske driften av nettilbudet. Til denne gruppen hører for eksempel informasjonskapsler som lagrer data for å kunne gjengi video- og lydinnhold feilfritt.
Disse informasjonskapslene slettes etter at besøket ditt er avsluttet.

5.1.2 Informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige
Disse informasjonskapslene og sporingsmekanismene bruker vi bare når du på forhånd har gitt ditt samtykke til dette. Det dreier seg da om følgende sporingsmekanismer:

5.2 Markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer

Generelt
Bruk av markedsføringsinformasjonskapsler og sporingsmekanismer gjør det mulig for oss og våre partnere å vise deg interessebaserte tilbud, som bygger på en analyse av din brukeratferd:

-Statistikk:
Gjennom bruk av statistikkverktøy teller vi for eksempel dine sidevisninger.

- Konverteringssporing:
Vår konverteringssporingspartner plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din („Conversion Cookie“), i den grad du har havnet på vår nettside via en annonse fra den aktuelle partneren. Disse informasjonskapslene mister som regel sin gyldighet etter 30 dager. Hvis du besøker bestemte sider for oss og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og den aktuelle konverteringssporingspartneren registrere at en bestemt bruker har klikket på annonsen og dermed er omdirigert til vår side. Opplysningene som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapsler, brukes til å utarbeide konverteringsstatistikker og registrere det totale antallet brukere som har klikket på den aktuelle annonsen og er blitt omdirigert til siden som er utstyrt med en konverteringssporingsmerke.

Vi gjør oppmerksom på at det ved bruk av verktøyene eventuelt kan skje en overføring av dine data utenfor EØS, der det ikke finnes noe adekvat personvernnivå i henhold til DSGVO (EUs personvernforordning) (f.eks. USA). Detaljer om dette finner du i beskrivelsen av hvert enkelt markedsføringsverktøy nedenfor.

Navn: Tealium
Tilbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funksjon: Segmentering og profilering i sanntid, kodestyring

Navn: Google Analytics
Tilbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funksjon: Analyse av brukeratferd (sidevisninger, antall besøkende og besøk, nedlastinger), UX-testing

5.3 Administrering av informasjonskapsler og sporingsmekanismer

I nettleseren og/eller i våre personverninnstillinger kan du administrere innstillingene for informasjonskapsler og sporingsmekanismer:
Merknad: Dine aktiverte innstillinger gjelder bare for den nettleseren du brukte der og da.

5.3.1 Slå av alle informasjonskapsler
Hvis du vil slå av alle informasjonskapslene, går du til nettleserinnstillingene dine og deaktiverer plassering av informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at dette kan redusere funksjonaliteten til nettsiden.

5.3.2 Administrering av dine innstillinger for informasjonskapsler og sporingsmekanismer som ikke er teknisk nødvendige
Når du besøker nettsidene våre, får du spørsmål om du gir oss ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine i forbindelse med bruk av informasjonskapsler på denne siden, i samsvar med personvernerklæringen.
Under våre personverninnstillnger kan du tilbakekalle tidligere avgitte samtykker med virkning for fremtiden eller også gi oss samtykke på et senere tidspunkt.


6.    Eksterne lenker

Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhenting, behandling eller bruk av eventuelle persondata som overføres til tredjeparter ved å klikke på lenken (f.eks. IP-adresse eller URL-en til nettsiden der lenken står), da tredjeparters opptreden naturlig er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparters behandling av slike persondata.


7.    Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den gjeldende personvernlovgivningen.
Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi forvalter, i særdeleshet mot risikoen for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret i samsvar med den teknologiske utviklingen.


8.    Brukerens rettigheter

Vennligst bruk opplysningene i avsnitt Kontakt for å gjøre gjeldende dine rettigheter. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:
Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine opplysninger. I samme øyemed kan du også gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til de personlige opplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til korrigering og sletting:
Du kan forlange å korrigere feil i opplysningene og – dersom de rettslige forutsetningene for dette er oppfylt – slette opplysningene.
Dette gjelder ikke for data som trengs for oppgjørs- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike personopplysninger, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:
Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Dataportabilitet:
Du har videre rett til å motta opplysninger som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

Innsigelse mot databehandling:
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side i den grad denne bygger på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Innsigelse mot direkte markedsføring:
Du kan også når som helst legge inn en innsigelse mot behandling av dine personopplysninger for reklameformål ("Innsigelse mot reklame"). Men vær oppmerksom på at det av organisatoriske grunner kan forekomme en overlapping mellom din tilbaketrekking og bruken av dataene dine i rammen av en allerede pågående kampanje.

Innsigelse mot databehandling ved rettslig grunnlag "berettiget interesse":
I tillegg har du rett til når som helst å motsi deg databehandlingen fra vår side i den grad denne bygger på det rettslige grunnlaget berettiget interesse. Vi vil så opphøre å behandle dine data, hvis vi da ikke, på grunn av lovlige bestemmelser, kan vise til tvingende, beskyttelsesverdige grunner for viderebehandling som veier tyngre enn dine rettigheter.

Tilbaketrekking av samtykke:
I den grad du har gitt oss samtykke til behandling av dine data, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Legaliteten i behandlingen av dataene dine er uberørt av dette frem til tilbaketrekkingen.

9. Rett til å klage til personvernmyndighetene:
Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat / ditt fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Besøksadresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de.


10.    Endring av personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personverntiltak dersom dette blir nødvendig på grunn av den tekniske utviklingen. I disse tilfellene tilpasser vi våre merknader om personvern. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av vår personvernmerknad.


11.    Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet "Ansvarlig instans".
Bruk denne lenken for å gjøre dine rettigheter gjeldene og for å varsle om personvernhendelser:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Når det gjelder forslag og klager angående behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du henvender deg til datavernansvarlig:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND
eller
mailto: DPO@bosch.com

Oppdatert til: 09.07.2019