Datu aizsardzības norādījumi


Datu aizsardzības norādījumi
Robert Bosch Power Tools GmbH (turpinājumā „Bosch Power Tools” vai „mēs”, vai „mums”) priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī „tiešsaistes piedāvājums”) un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.


Bosch Power Tools respektē jūsu privāto sfēru
Jūsu privātās sfēras aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga un to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.


Atbildīgā persona
Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir Bosch Power Tools; izņēmumi izklāstīti šajos datu aizsardzības noteikumos.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana
4.1 Pamatprincipi
Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

4.2 Apstrādes mērķi un tiesisks pamats
Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

– Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana
(Tiesiskais pamats: līguma izpilde).

– Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ
(Tiesiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

– Pašreklāma un trešās puses reklāma, kā arī tirgus izpēte un darbības rādiusa mērīšana likumā atļautajā apmērā vai pamatojoties uz piekrišanu
(Tiesiskais pamats: piekrišana/likumiska interese no mūsu puses attiecībā uz tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

– Produktu vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai tālruni, ja vien tam saņemta jūsu piekrišana
(Tiesiskais pamats: piekrišana).
Piezīme: ja aptaujāšanai piesaistām tirgus izpētes institūtu, tas darbojas tikai mūsu uzdevumā un saskaņā ar mūsu instrukcijām.

– Loteriju vai atlaižu akciju īstenošana saskaņā ar attiecīgajiem loteriju noteikumiem vai atlaižu akcijas noteikumiem
(Tiesiskais pamats – līguma izpilde).

– Informatīvā izdevuma nosūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai īsziņu/multiziņu
(Tiesiskais pamats: piekrišana).

– Kopienas darbība reģistrētiem darbiniekiem
(Tiesiskais pamats: līguma izpilde)

– Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana
(Tiesiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

4.3 Reģistrēšana
Ja vēlaties izmantot pakalpojumus, kur nepieciešama līguma noslēgšana, lūdzam jūs reģistrēties. Reģistrācijas ietvaros mēs vācam līguma pamatojumam un izpildei nepieciešamos personas datus (piemēram vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, eventuāli informācija par vēlamo maksāšanas veidu vai attiecīgi konta īpašnieku), kā arī citus datus pēc brīvprātības principa. Obligātie dati atzīmēti ar *.

4.4 Žurnālfaili
Katru reizi lietojot internetu, no jūsu interneta pārlūka automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs neilgu laiku saglabājam traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, nesankcionētas piekļuves mēģinājumu izmeklēšanai) un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas jāuzglabā pierādījumiem, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfaili (bez adreses vai bez pilnīgas adreses) tiek izmantoti arī analīzes nolūkos; skatīt sadaļu par tīmekļa analīzi.

Žurnālfailos tiek saglabāta īpaši šāda informācija:
– galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
– tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);
– pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;
– izgūto datņu vai informācijas nosaukums;
– izguves datums, laiks, kā arī ilgums;
– pārsūtīto datu daudzums;
– operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot uzinstalētās pievienojumprogrammas (piemēram, spraudnim Flash Player);
– http statusa kods (piemēram, „pieprasījums sekmīgs” vai „pieprasītā datne nav atrasta”).

4.5 Bērni
Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.


Datu nodošana tālāk
5.1 Datu nodošana citām atbildīgajām personām
Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā par apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati trešajām personām tiek nodoti, balstoties uz likumisko interesi, tas tiek izklāstīts datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

5.2 Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)
Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

5.3 Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ
Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju pastāv tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanās) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.


Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi
Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).


Loterijas vai atlaižu akcijas
Ja piedalāties mūsu rīkotā loterijā vai atlaižu akcijā, mēs izmantojam jūsu datus laimesta paziņošanai un mūsu produkta reklāmai likumā atļautajā apmērā vai attiecīgi ciktāl no jums saņemta piekrišana. Informācija par loterijām    vai atlaižu akcijām detalizēti atrodama attiecīgajos dalības noteikumos.


Sīkdatņu izmantošana
8.1 Vispārīga informācija
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, apmeklējot tiešsaistes piedāvājumu. Ja atverat šo tiešsaistes piedāvājumu vēlreiz, jūsu pārlūkprogramma nosūta sīkdatņu saturu atpakaļ attiecīgajam piedāvātājam un šādi ļauj atkal identificēt ierīci. Sīkdatnes palīdz mums optimāli pielāgot tiešsaistes piedāvājumu tieši jums un atvieglot jums tā lietošanu.

8.2 Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, saņemsiet vaicājumu sīkdatņu slāņa uznirstošajā logā (Cookie-Layer Pop Up), vai atļaujat sīkdatņu lietošanu, kas iestatītas mūsu vietnē, vai arī vēlaties tās iestatījumos izslēgt.

Ja izlemsiet neatļaut sīkdatnes, jūsu pārlūkprogrammā tiks iestatīta nepiekrišanas sīkdatne („Opt-Out Cookie”). Šī sīkdatne paredzēta tikai jūsu iebilduma pakārtošanai. Tomēr, izslēdzot sīkdatnes, dažas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepiekrišanas sīkdatni („Opt-Out Cookie”) var lietot tikai tajā pārlūkprogrammā, no kuras tā ir iestatīta. Ja izdzēšat sīkdatnes vai izmantojat citu pārlūkprogrammu vai citu galiekārtu, nepiekrišanas („Opt-Out”) jāiestata no jauna.

Iestatīšana nav iespējama tām sīkdatnēm, ko iestatījuši citi piedāvātāji, kad apmeklējat trešās puses tīmekļa vietnes.

Tomēr savā pārlūkprogrammā jebkurā laikā varat izdzēst visas sīkdatnes. Informāciju par to meklējiet pārlūkprogrammas palīdzības funkcijās. Arī tā rezultātā atsevišķas funkcijas var nebūt pieejamas.
Turklāt šādā tīmekļa vietnē pastāv iespēja pārvaldīt un deaktivizēt trešo piedāvātāju sīkdatņu lietošanu:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Šo tīmekļa vietni nepārvaldām mēs, tāpēc nevaram uzņemties atbildību par to un nevaram ietekmēt saturu un pieejamību.

8.3 „Bosch Power Tools” sīkfaili
„Bosch Power Tools” izmanto sīkfailus un aktīvos komponentus (piemēram, JavaScript), lai saglabātu lietotāju preferences un optimāli atveidotu tīmekļu vietnes."

8.4 Trešo pušu sīkfaili
Dažās „Bosch Power Tools” tīmekļa vietnēs ir pieejams trešo pušu (piemēram, YouTube, Facebook, Twitter) saturs un pakalpojumi, kas arī var izmantot sīkfailus un aktīvos komponentus. „Bosch Power Tools” nav ietekmes uz personas datu apstrādi, ko veic šīs trešās puses.


Individualizētās reklāmas rīku izmantošana
9.1 Tiešsaistes mārketinga optimizācijas nolūkos mēs izmantojam atkārtotu individualizēto reklāmu tehnoloģijas. Tās palīdz nodrošināt jums saistošu un jūsu vēlmēm atbilstošu tīmekļa vietnes piedāvājumu.

9.2 Izmantojot sīkfailus, kuros tiek saglabātas jūsu intereses attiecībā uz mūsu produkciju un piedāvājumiem, kā arī veicot jūsu pārlūkošanas darbību analīzi, varam nodrošināt personalizētu un jūsu interesēm atbilstošu reklāmu mūsu individualizētās reklāmas partneru, piemēram, Google AdWords, tīmekļa vietnēs. Process tiek veikts anonīmi, un individualizētās reklāmas rīki nevar jūs identificēt.

9.3 Ja nevēlaties, lai „Bosch Power Tools” un tā individualizētās reklāmas partneri izmantotu individualizētās reklāmas sīkfailus, tad rīkojieties atbilstoši 8.2. punktā minētajiem norādījumiem.


„Conversion Tracking” funkcijas izmantošana
10.1 Tā dēvēto „Conversion Tracking” funkciju mēs izmantojam, lai mūsu lietotājiem nodrošinātu pēc iespējas pievilcīgāku tiešsaistes piedāvājumu.

10.2  Mūsu „Conversion Tracking” funkcijas partneri, piemēram, Google AdWords, šī analīzes pakalpojuma ietvaros jūsu datorā saglabā sīkfailu („Conversion Cookie“), ja mūsu tīmekļa vietni esat atvēris, izmantojot saistītā partnera reklāmu. Šo sīkfailu derīguma termiņš beidzas pēc 30 dienām. Ja sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies brīdī, kad apmeklējat noteiktas mūsu tīmekļa vietnes, mēs un arī attiecīgais „Conversion Tracking” partneris var noteikt, ka kāds ir noklikšķinājis uz reklāmas un ticis novirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Sīkfailus nevar izsekot, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Ar „Conversion” sīkfailu palīdzību iegūtā informācija tiek izmantota, lai veidotu „Conversion” statistiku un noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kas ir noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un ir novirzīti uz vietni ar „Conversion Tracking” tagu.

Šis process ir anonīms, lai novērstu iespēju jūs identificēt, izmantojot „Conversion Tracking” funkciju."

10.3 Ja nevēlaties, lai „Bosch Power Tools” un tā „Conversion Tracking” partneri izmantotu „Conversion” sīkfailus, tad rīkojieties atbilstoši 8.2 punktā minētajiem norādījumiem.


Analīzes rīku izmantošana
11.1 „Bosch Power Tools” izmanto tīmekļa analīzes rīkus, piemēram „WebTrends” un Tealium, lai mērītu tīmekļa vietņu apmeklētību.

11.2 Izvēloties analīzes rīkus, īpašu uzmanību pievēršam tam, lai šie piekļuves dati tiktu apkopoti tikai anonīmi, tā novēršot iespēju izveidot sasaisti ar lietotāju. Tas tiek darīts, piemēram, anonimizējot IP adreses. Mērīšana tiek veikta, izmantojot sīkfailus, kas ļauj analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu. Šādi „Bosch Power Tools” var uzlabot datu kvalitāti.

11.3 Ja nevēlaties, lai tiktu izmantoti attiecīgie analīzes sīkfaili, tad rīkojieties atbilstoši 8.2 punktā minētajiem norādījumiem.


Sociālo tīklu spraudņu izmantošana
12.1 „Bosch Power Tools” tīmekļa vietnēs un mobilajās aplikācijās izmanto tā dēvētos sociālo tīklu, piemēram, Facebook, Twitter un Google+, spraudņus. Šajā gadījumā runa ir par pogām, piemēram, Facebook pogu „Man patīk“.

12.2 Izmantojot tā dēvēto 2 klikšķu metodi, mēs nodrošinām aizsardzību pret to, ka jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu pēc noklusējuma apkopo un analizē sociālo tīklu piedāvātāji. Kad atverat kādu mūsu tīmekļa vietni, kurā ir iekļauti šādi spraudņi, tie vispirms ir deaktivizēti. Spraudņi tiek aktivizēti tikai tad, ja noklikšķināt uz attiecīgās pogas. Aktivizējot pogu, jūs izveidojat savienojumu ar attiecīgo sociālo tīklu un apliecināt, ka piekrītat datu nodošanai. Kad nospiežat attiecīgo pogu, atbilstošā informācija no jūsu pārlūkprogrammas tiek tieši nosūtīta un saglabāta attiecīgajā sociālajā tīklā. Ja vēlaties pārtraukt datu nodošanu, spraudnis atkal jādeaktivizē.

12.3 Ja esat pieteicies sociālajā tīklā, tas var sasaistīt apmeklējumu ar jūsu sociālā tīkla kontu. Ja nevēlaties, lai attiecīgais sociālais tīkls jūsu apmeklējuma laikā apkopotos datus sasaistītu ar jūsu saglabātajiem lietotāja datiem, tad pirms sociālo spraudņu pogas aktivizēšanas jums jāatsakās no attiecīgā sociālā tīkla.

12.4 Datu apkopošanas mērķi un apjomu, to tālāko apstrādi un izmantošanu, ko veic sociālais tīkls, kā arī jūsu tiesības un iestatījumu iespējas saistībā ar jūsu privātuma aizsardzību skatiet attiecīgā sociālā tīkla norādījumos par datu aizsardzību.


„Social Sign In” (pieteikšanās, izmantojot sociālos tīklus)
Mēs piedāvājam iespēju mūsu tiešsaistes piedāvājumā pieteikties ar „Social-Sign In”, piemēram, Facebook-Connect un Twitter.

Lai reģistrētos, jūs tiksiet pāradresēts uz attiecīgā sociālā tīkla vietni, kur varat pieteikties, izmantojot savus minētās sociālā tīkla pieteikšanās datus. Tādējādi jūsu konts attiecīgajā sociālajā tīklā tiek sasaistīts ar mūsu pakalpojumu. No attiecīgā sociālā tīkla mums tiek pārsūtīta jūsu publiskā profila informācija, e-pasta adrese un jūsu sociālā tīkla draugu identifikācijas kodi, kā arī eventuāli citi dati.

Savukārt, reģistrācijai izmantotais sociālais tīkls saņem jūsu pieteikšanās statusu, pārlūkprogrammas informāciju un jūsu IP adresi. Sociālā tīkla piedāvātāja vai tā servera atrašanās vieta var būt ārpus ES vai EEZ (piemēram, ASV).

Ja nevēlaties, lai notiktu datu apmaiņa starp mums un sociālajiem tīkliem, neveiciet pieteikšanos, izmantojot sociālo tīklu reģistrācijas pakalpojumus, bet piesakieties, izmantojot mūsu pieteikšanās pakalpojumu.


YouTube
Šajā tiešsaistes piedāvājumā tiek izmantota video platforma YouTube, ko uztur YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ASV („YouTube”). YouTube ir platforma, kas ļauj atskaņot audio un video datnes.

Ja atverat attiecīgo mūsu piedāvājuma vietni, iesaistītais YouTube atskaņotājs izveido savienojumu ar YouTube, lai varētu pārsūtīt un atskaņot video un audio datnes. Šādā gadījumā dati tiek nodoti arī YouTube kā atbildīgajai personai. Mēs neatbildam par šo datu apstrādi, ko veic YouTube.

Papildu informācija par savākto datu apmēru un mērķi, tālāko apstrādi un izmantošanu, ko veic YouTube, par jūsu tiesībām un atlasāmajām datu aizsardzības opcijām atrodama YouTube datu aizsardzības norādījumos.


Informatīvais izdevums
15.1 Informatīvais izdevums ar pieteikšanos; atsaukšanas tiesības
Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros varat abonēt informatīvo izdevumu. Šim nolūkam mēs izmantojam metodi „Double Opt-In” (dubultais lietotāja apstiprinājums), kas nozīmē, ka mēs nosūtīsim jums informatīvo izdevumu e-pasta ziņojumā, uz mobilajiem ziņojumu pakalpojumiem (piemēram, WhatsApp), īsziņā vai pašpiegādes paziņojumā tikai pēc tam, kad saņemsim nepārprotamu jūsu piekrišanu, noklikšķinot uz saites paziņojumā par informatīvā izdevuma pakalpojuma aktivizēšanu. Ja vēlāk vairs nevēlaties saņemt informatīvo izdevumu, abonēšanu jebkurā laikā varat pārtraukt, atsaucot savu piekrišanu. Informatīvā izdevuma atsaukšana notiek, izmantojot saiti, kas ietverta informatīvajā izdevumā, vai attiecīgā tiešsaistes piedāvājuma pārvaldīšanas iestatījumos. Alternatīvā variantā, lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.


Kopienas
Mēs piedāvājam iespēju kļūt par biedru kādā no mūsu Bosch Power tools kopienām (piemēram, BOB vai MyBosch kopiena). Tur varat reģistrēties, izveidot lietotāja profilu un sazināties ar citiem dalībniekiem. Tur izveidotos jūsu datus izmantojam tikai tur sniegtās piekrišanas ietvaros attiecīgajiem mārketinga, tirgus izpētes un servisa mērķiem. Šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā.

Izmantojot ievades masku attiecīgajā kopienā, jūs varat izvēlēties, vai atsevišķi jūsu lietotāja profila dati tiek parādīti visiem kopienas dalībniekiem, vai tikai jūsu „kopienas draugiem” vai paliek privāti.
Turpretim visi pārējie dati, ko ģenerējat kopienās, piemēram, rakstot komentārus vai publicējot attēlus, ir automātiski publiski pieejami un tiek savienoti ar jūsu lietotāja profilu.


Ārējās saites
Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Uzklikšķinot uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, uzklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.


Drošība
Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas atklāšanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.


Lietotāju tiesības
Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:
Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat īstenot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības:
Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot        vai dzēst tos.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:
Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebildums pret datu apstrādi:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Iebildums pret tiešo mārketingu:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos („Iebildums reklāmai”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ iespējama pārklāšanās starp jūsu atsaukumu un jūsu datu lietošanu aktuāli notiekošas kampaņas ietvaros.

Iebildums pret datu apstrādi, ja ir tiesiskais pamats „likumiskā interese”:
Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, ciktāl tā balstās tiesisko pamatu – likumiskā interese. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Piekrišanas atsaukšana:
Ja sniedzat mums savu piekrišanu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā ar uz priekšu vērstu spēku. Datu apstrādes regularitāte līdz atsaukšanai paliek neskarta.

Datu pārnesamība:
Jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm:
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:
Valsts pilnvarotā persona par datu aizsardzību un informācijas brīvību

Adrese:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
VĀCIJA

Pasta adrese:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VĀCIJA

Tel.: 0711/615541-0
FAKSS: 0711/615541-15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de


Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas
Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.


Kontakti

Ja vēlaties sazināties ar mums, varat sazināties ar mums rakstot uz adresi, kas norādīta sadaļā "Atbildīgā persona". Lai aizstāvētu savas tiesības un ziņotu par datu aizsardzības gadījumiem, izmantojiet šo saiti:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Lai iesniegtu ieteikumus un sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, ieteicams sazināties ar mūsu datu aizsardzības uzraudzītāju:


Matiass Gēbels (Matthias Goebel)
koncerna pilnvarotais par datu aizsardzību
Bosch grupas informācijas drošība un datu aizsardzība (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
VĀCIJA

vai

mailto: DPO@bosch.com


Sastādīts: 11.12.2018