Napomene o zaštiti podataka


1.    Napomene o zaštiti podataka


Robert Bosch Power Tools GmbH (u nastavku "Bosch Power Tools" odn. "mi" ili "nas") raduje se vašem posjetu našim mrežnim stranicama i mobilnim aplikacijama (zajedno i "mrežna ponuda") te vašem zanimanju za naše poduzeće i naše proizvode.


2.    Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti pri obradi osobnih podataka kao i sigurnost svih poslovnih podataka vrlo su nam važni i time se vodimo pri oblikovanju svojih poslovnih procesa. Osobne podatke, koje prikupimo pri vašem posjetu našoj mrežnoj ponudi, obrađujemo povjerljivo te samo u skladu sa zakonskim odredbama.


3.    Voditelj obrade
Voditelj obrade za obradu vaših podataka je Bosch Power Tools, iznimke su objašnjene u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši podatci za kontakt: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

4.1 Kategorije obrađivanih podataka
Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:
•    podatci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-adresa, adresa, IP adresa)
•    matični podatci za ugovor (ugovorni odnos, interes za proizvod odnosno ugovorni interes)
•    povijest kupca
•    podatci za planiranje i upravljanje
•    podatci o kretanju


4.2 Načela

Osobni su podatci sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, dakle ime, adrese, telefonski brojevi, e-adrese, podatci iz ugovora, rezervacija i obračuna, koji su izražaj identiteta neke osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo ako postoji zakonska pravna osnova te to ili ako ste nam dodijelili svoju privolu za to, primjerice u okviru registracije.

4.3 Mi i pružatelji usluga koje smo mi angažirali obrađujemo vaše osobne podatke za sljedeće svrhe obrade:

– Izrada ove mrežne ponude
(Pravna osnova: izvršavanje ugovora).

– Za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga
(Pravne osnove: izvršavanje naše pravne obveze u području sigurnosti podataka i legimitan interes za uklanjanje smetnji i sigurnost naše ponude).

– Vlastita promidžba i promidžba preko vanjskih dobavljača te istraživanje tržišta i mjerenje dosega u zakonom dopuštenom opsegu odnosno na temelju privole
(Pravna osnova: privola / naš legitimni interes za izravan marketing sve dok je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i tržišnom natjecanju).

– Anketiranje o proizvodima odnosno anketiranje kupaca e-poštom i/ili telefonom ako su dali izričitu privolu za to
(Pravna osnova: privola).
Napomena: Ako za anketiranje angažiramo institut za istraživanje tržišta, on će to obavljati isključivo po našem nalogu i u skladu s našim uputama.

– Provođenje nagradnih igara ili kampanja s popustima u skladu s uvjetima nagradne igre ili uvjeta kampanje s popustima
(Pravna osnova: izvršavanje ugovora).

– Slanje e-novosti s privolom primatelja e-poštom odnosno SMS-om/MMS-om
(Pravna osnova: privola).

– Zaštita i obrana naših prava
(Pravna osnova: naš legitimni interes za ostvarenje i obranu naših prava).

4.4 Registracija

Ako želite iskoristiti usluge za koje je potrebno sklopiti ugovor, molimo vas da se registrirate. U okviru registracije od vas ćemo prikupiti podatke potrebne za obrazloženje i izvršavanje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, e-adresu, po potrebi podatke o željenom načinu plaćanja odnosno vlasniku računa) te eventualno ostale podatke na dobrovoljnoj bazi. Obvezne podatke označavamo *.


4.5 Zapisničke datoteke

Pri svakoj uporabi interneta vaš internetski preglednik automatski u takozvanim zapisničkim datotekama prosljeđuje određene informacije koje mi pohranjujemo.

Zapisničke datoteke pohranjujemo radi utvrđivanja smetnji i iz sigurnosnih razloga (npr. razjašnjenje pokušaja napada) tijekom 30 dana te ih zatim brišemo. Zapisničke datoteke koje se moraju dalje čuvati u svrhu dokazivanja izuzete su od brisanja te se sve do konačnog razjašnjenja dotičnog događaja i u pojedinačnom slučaju mogu prosljeđivati istražnim tijelima.

Zapisničke se datoteke (bez odnosno bez cjelovite IP adrese) upotrebljavaju i u svrhu analize; za to vidi odlomak Web-analiza. U zapisničkim datotekama pohranjuju se sljedeći podatci:
– IP adresa (adresa mrežnog protokola) perifernog uređaja s kojeg se pristupa mrežnoj ponudi
– internetska adresa mrežne stranice s koje je otvorena mrežna ponuda (tzv. izvorišni ili referentni URL)
– naziv pružatelja usluge preko kojeg se pristupa mrežnoj ponudi
– naziv otvorenih datoteka odnosno informacija
– datum i vrijeme te trajanje posjeta
– količina prenesenih podataka
– operativni sustav i informacije o upotrijebljenom pregledniku uključujući instalirane programe add-on (npr. za Flash Player)
– statusni kod http-a (npr. „upit uspješan“ ili „tražena stranica nije pronađena“).

4.6 Djeca

Ova mrežna ponuda nije usmjerena djeci mlađoj od 16 godina.

4.7 Prosljeđivanje podataka drugim voditeljima obrade

Vaše osobne podatke načelno prosljeđujemo drugim voditeljima obrade samo ako je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća osoba imamo legitiman interes za prosljeđivanje ili ako postoji vaša privola za to. Pojedinosti o pravnim osnovama pronaći ćete u odlomku Svrhe obrade i pravne osnove. Treće osobe mogu biti i poduzeća grupacije Bosch. Ako se podatci prosljeđuju trećim osobama na temelju legitimnog interesa, to je objašnjeno u napomenama o zaštiti podataka.

Uz to se podatci mogu prosljeđivati drugim voditeljima obrade ako smo mi to dužni provesti na temelju zakonskih odredaba ili izvršnim odnosno sudskim nalogom.

4.8 Pružatelji usluga (općenito)

Vanjskim pružateljima usluga povjeravamo zadatke usluga u području hostinga podataka. Pomno smo odabrali te pružatelje usluga te ih redovito nadziremo, a posebno nadziremo njihovo pažljivo postupanje s podatcima koji su pohranjeni kod njih kao i njihovo osiguranje. Sve smo pružatelje usluga obvezali na povjerljivost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružatelji usluga mogu biti i poduzeća grupacije Bosch.

4.9 Trajanje pohrane; rokovi čuvanja

Vaše ćemo podatke načelno pohranjivati sve dok je to potrebno za ostvarenje naše mrežne ponude i s njom povezanih usluga odnosno dok imamo legitimni interes za daljnjim pohranjivanjem (npr. ako nakon izvršenja ugovora još imamo legitimni interes za marketing putem pošte). U svim drugim slučajevima vaše ćemo osobne podatke obrisati osim podataka koje moramo pohranjivati radi izvršavanja zakonom propisanih obveza (npr. na temelju zakona o porezu i trgovačkim društvima dužni smo dokumente kao što su ugovori i računi čuvati tijekom određenog razdoblja).


5.    Nagradne igre ili kampanje s popustima
Ako sudjelujete u nekoj našoj nagradnoj igri ili kampanji s popustima, vaše podatke upotrebljavamo za obavještavanje o nagradi te u svrhu promidžbe naših proizvoda u zakonom dopuštenom opsegu odnosno ako ste nam dali privolu za to. Informacije o pojedinim nagradnim igrama ili kampanjama s popustima pronaći ćete u odgovarajućim uvjetima sudjelovanja.


6.    Primjena kolačića
U okviru ostvarivanja naše internetske ponude moguća je primjena kolačića (cookies) i mehanizama za praćenje (tracking).
Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju kada posjetite internetske stranice.
Praćenje je omogućeno primjenom različitih tehnologija. Obrađujemo informacije naročito u okviru pikselnih oznaka i analize zapisnika.

6.1 Kategorije
Postoje kolačići koji su nužno potrebni za tehničko funkcioniranje internetske ponude te kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu nužno potrebni za tehničko funkcioniranje internetske ponude.
Općenito je moguće upotrebljavati internetsku ponudu bez kolačića koji ne služe za tehničke svrhe.

6.1.1 Tehnički neophodni kolačići
Pod pojmom kolačića potrebnih za tehničke svrhe podrazumijevamo kolačiće bez kojih se ne može jamčiti tehnička realizacija internetske ponude. Ovdje se primjerice ubrajaju kolačići koji pohranjuju podatke potrebne za osiguranje neometane reprodukcije video i audio sadržaja.
Ovi kolačići brišu se završetkom vašeg posjeta.

6.1.2 Kolačići i mehanizmi za praćenje, koji nisu tehnički neophodni
Ove kolačiće i mehanizme za praćenje primjenjujemo samo ako ste nam prethodno udijelili pojedinačnu suglasnost. Pritom se radi o sljedećim mehanizmima za praćenje:

6.2. Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje
Općenito
Primjena marketinških kolačića i mehanizama za praćenje omogućuje nama i našim partnerima prikaz ponuda koje se temelje na vašim interesima i na analizi vašeg korisničkog ponašanja:
- Statistika:
Primjenom statističkih alata primjerice mjerimo koliko ste puta pregledali internetske stranice.

- Praćenje konverzija (conversion tracking):
Naši partneri za praćenje konverzija ostavljaju kolačić na vašem računalu („conversion cookie”), ako ste pristupili našoj internetskoj stranici putem oglasa odgovarajućeg partnera. Obično valjanost ovih kolačića ističe za 30 dana. Kada posjećujete neke naše posebne stranice, a valjanost kolačića još nije istekla, mi i nadležni partner za praćenje konverzije možemo prepoznati da je određeni korisnik kliknuo na oglas i da je na taj način upućen na našu internetsku stranicu. Informacije prikupljene uz pomoć kolačića za praćenje konverzija služe u svrhu izrade statistika o konverziji i registracije ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određeni oglas i koji su upućeni na internetsku stranicu na kojoj je oznaka za praćenje konverzije.

-    Retargeting:
Ovi alati izrađuju profile korištenja služeći se vlastitim reklamnim kolačićima ili reklamnim kolačićima trećih stranica, takozvanim web pratilicama (nevidljivim grafikama, zvanim piksel ili pikselna oznaka) ili nekim drugim usporedivim tehnologijama. Služe reklamiranju utemeljenom na interesima kao i upravljanju učestalošću kojom korisnik vidi određene reklame. Za obradu podataka povezanih s ovim alatima odgovoran je svaki ponuditelj alata. Moguće je da ponuditelji alata prosljeđuju informacije i trećim osobama u gore navedene svrhe. U vezi s time obratite pažnju na upute o zaštiti podataka odgovarajućeg ponuditelja.

Molimo vas da imate na umu da primjenom ovih alata postoji mogućnost prijenosa vaših podataka primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora gdje ne postoji prikladna razina zaštite podataka kao što je određena Općom uredbom o zaštiti podataka (npr. SAD). Pojedinosti o tome naći ćete u dolje navedenom opisu pojedinačnih marketinških alata.

Naziv: Tealium
Ponuditelj: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: segmentiranje i profiliranje u stvarnom vremenu, upravljanje oznakama

Naziv: Google Analytics
Ponuditelj: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
Funkcija: analiza ponašanja korisnika (posjećene stranice, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), UX-testing

6.3 Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje
U internetskom pregledniku i/ili našim postavkama privatnosti možete upravljati vašim postavkama za kolačiće i mehanizme praćenja:
Napomena: postavke koje ste namjestili odnose se uvijek samo na korišteni internetski preglednik.

6.3.1 Isključenje svih kolačića
Ako želite isključiti sve kolačiće, idite na postavke svojeg internetskog preglednika i deaktivirajte primanje kolačića. Imajte na umu da se time eventualno smanjuje funkcionalnost internetske stranice.

6.3.2 Upravljanje vašim postavkama u odnosu na kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu tehnički neophodni
Kada posjetite naše internetske stranice, u sloju kolačića postavlja vam se pitanje želite li nam dati svoju privolu za obradu vaših osobnih podataka pri uporabi kolačića na ovoj stranici sukladno gore navedenim napomenama o zaštiti podataka.
U našim postavkama privatnosti možete povući privolu koju ste nam već dali, s učinkom za ubuduće, ili nam nekad kasnije dati svoju privolu.


7.    E-novosti s prijavom; pravo povlačenja
U okviru naše mrežne ponude možete se prijaviti za primanje e-novosti. Za to upotrebljavamo tzv. postupak dvostrukog pristanka pri čemu ćemo vam e-novosti poslati e-poštom, mobilnim uslugama obavještavanja (npr. WhatsApp), SMS-om ili push obaviješću ako ste nam prethodno klikom na poveznicu u nekoj obavijesti izričito potvrdili aktivaciju usluge e-novosti.
Ako kasnije odlučite da više ne želite primati e-novosti, primanje u svakom trenutku možete odjaviti povlačenjem svoje privole. Povlačenje privole za e-novosti putem e-pošte obavlja se preko poveznice otisnute u e-novostima u postavkama za administriranje dotične mrežne ponude. Alternativno nam se možete obratiti preko podataka u odlomku Kontakt.


8.    Zajednice
Nudimo vam mogućnost da postanete član u nekoj od naših zajednica BOB. Ondje se možete registrirati, izraditi korisnički profil i komunicirati s drugim članovima. Vaše podatke koji se ondje generiraju upotrebljavamo samo u okviru privola za dotične svrhe marketinga, istraživanja tržišta i usluga koje ste ondje dali. Tu privolu možete povući u svakom trenutku. Povlačenje privole za zajednice obavlja se preko tamo navedene poveznice. Alternativno nam se možete obratiti preko podataka u odlomku Kontakt.
Preko maske za unos u dotičnoj zajednici možete odabrati trebaju li pojedini podatci vašeg korisničkog profila biti objavljeni svim članovima zajednice ili samo vašim „prijateljima iz zajednice“ ili trebaju li ostati privatni.
Svi ostali podatci koje generirate u zajednicama, npr. ostavljanjem komentara ili slika, automatski su javno dostupni i povezuju se s vašim korisničkim profilom.


9.    Vanjske poveznice
Naša mrežna ponuda može sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba - ponuđača koji nisu povezani s nama. Kada kliknete na poveznicu, mi više nemamo nikakav utjecaj na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koji su preneseni klikom na poveznicu trećih osoba (npr. IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer naravno da nemamo nikakvu kontrolu nad ponašanjem trećih osoba. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obradu takvih osobnih podataka od strane trećih osoba.


10.    Sigurnost
Naši zaposlenici i pružatelji usluga koje angažiramo imaju obvezu povjerljivosti i pridržavanja odredaba primjenjivih zakona o zaštiti podataka.
Mi poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali primjerenu razinu zaštite i kako bismo vaše podatke koje obrađujemo zaštitili posebno od rizika slučajnog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmjene ili neovlaštena pristupa. Naše sigurnosne mjere neprestano se usavršavaju u skladu s napretkom tehnologije.


11.    Prava korisnika
Za ostvarenje svojih prava upotrijebite podatke u odlomku Kontakt. Pritom se osigurajte da vas možemo jednoznačno identificirati kao osobu.

Pravo na informiranost i pravo pristupa:
Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi vaših podataka. U tom smislu možete ostvariti pravo na informiranost u pogledu osobnih informacija koje obrađujemo o vama.

Pravo na ispravak i pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti ispravak pogrešnih podataka te - ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti - dopunu ili brisanje svojih podataka.
To ne vrijedi za podatke koji su potrebni za obračunavanje i u knjigovodstvene svrhe ili podliježu zakonskoj obvezi čuvanja. Ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova se obrada ograničava (vidi u nastavku).

Ograničenje obrade:
Ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti, od nas možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.
Prenosivost podataka:
Imate pravo od nas zatražiti da vam podatke koje ste nam stavili na raspolaganje predamo u strukturiranom, uobičajenom, strojno čitljivom obliku odnosno - ako je to tehnički izvedivo - tražiti da se podatci prenesu trećoj osobi.

Prigovor na obradu podataka:
Uz to imate pravo da u svakom trenutku prigovorite našoj obradi podataka ako se ona temelji na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom ćemo slučaju obustaviti obradu vaših podataka osim ako - na temelju zakonskih propisa - možemo dokazati relevantne razloge daljnje obrade koji nadilaze vaša prava.

Prigovor na direktan marketing:
U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u promidžbene svrhe („prigovor na promidžbu“). Imajte na umu da iz organizacijskih razloga može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru već pokrenute kampanje.

Prigovor na obradu podataka na pravnoj osnovi „legitimni interes“:
Uz to imate pravo da u svakom trenutku prigovorite našoj obradi podataka ako se ona temelji na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom ćemo slučaju obustaviti obradu vaših podataka osim ako - na temelju zakonskih propisa - možemo dokazati relevantne razloge daljnje obrade koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje privole:
Ako ste nam dali privolu za obradu svojih podataka, u svakom je trenutku možete povući za ubuduće. To ne utječe na pravovaljanost obrade vaših podataka do povlačenja.


11.1 Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:
Imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Za to se možete obratiti nadzornom tijelu koje je nadležno za vaše boravište odnosno saveznu pokrajinu ili nadzornom tijelu koje je nadležno za nas. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NJEMAČKA

Poštanska adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NJEMAČKA

Tel.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-adresa: poststelle@lfdi.bwl.de.


12.    Izmjena napomene o zaštiti podataka
Pridržavamo pravo na izmjenu naših sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvom ćemo slučaju prikladno prilagoditi i naše napomene o zaštiti podataka. Stoga uvijek obratite pažnju na aktualnu verziju naših napomena o zaštiti podataka.


13.    Kontakt
Ako želite kontaktirati s nama, možete to učiniti na adresu navedenu u odlomku „Voditelj obrade“.
Za ostvarenje svojih prava i prijavu događaja u vezi zaštite podataka upotrijebite sljedeću poveznicu:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Ako imate prijedloge ili pritužbe u pogledu obrade vaših osobnih podataka preporučujemo vam da se obratite našem referentu za zaštitu podataka:
Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA
ili
mailto: DPO@bosch.com


Stanje: 9. 7. 2019