Napomene o zaštiti podataka


1.     Napomene o zaštiti podataka

Robert Bosch Power Tools GmbH (u nastavku „Bosch Power Tools“ odn. „mi“ ili „nas“) raduje se vašem posjetu našim mrežnim stranicama i mobilnim aplikacijama (zajedno i „mrežna ponuda“) te vašem zanimanju za naše poduzeće i naše proizvode.


2.     Bosch Power Tools poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti pri obradi osobnih podataka kao i sigurnost svih poslovnih podataka vrlo su nam važni i time se vodimo pri oblikovanju svojih poslovnih procesa. Osobne podatke, koje prikupimo pri vašem posjetu našoj mrežnoj ponudi, obrađujemo povjerljivo te samo u skladu sa zakonskim odredbama.


3.     Voditelj obrade

Voditelj obrade za obradu vaših podataka je Bosch Power Tools, iznimke su objašnjene u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši podatci za kontakt: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka

4.1 Kategorije obrađivanih podataka

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

  • podatci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-adresa, adresa, IP adresa)
  • matični podatci za ugovor (ugovorni odnos, interes za proizvod odnosno ugovorni interes)
  • povijest kupca
  • podatci za planiranje i upravljanje
  • podatci o kretanju

 

4.2 Načela

 

Osobni su podatci sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, dakle ime, adrese, telefonski brojevi, e-adrese, podatci iz ugovora, rezervacija i obračuna, koji su izražaj identiteta neke osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo ako postoji zakonska pravna osnova te to ili ako ste nam dodijelili svoju privolu za to, primjerice u okviru registracije.

 

4.3 Mi i pružatelji usluga koje smo mi angažirali obrađujemo vaše osobne podatke za sljedeće svrhe obrade:

 

– Izrada ove mrežne ponude

(Pravna osnova: izvršavanje ugovora).

 

– Za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga

(Pravne osnove: izvršavanje naše pravne obveze u području sigurnosti podataka i legitiman interes za uklanjanje smetnji i sigurnost naše ponude).

 

– Vlastita promidžba i promidžba preko vanjskih dobavljača te istraživanje tržišta i mjerenje dosega u zakonom dopuštenom opsegu odnosno na temelju privole

(Pravna osnova: privola / naš legitimni interes za izravan marketing sve dok je to u skladu s propisima o zaštiti podataka i tržišnom natjecanju).

 

– Anketiranje o proizvodima odnosno anketiranje kupaca e-poštom i/ili telefonom ako su dali izričitu privolu za to

(Pravna osnova: privola).

Napomena: Ako za anketiranje angažiramo institut za istraživanje tržišta, on će to obavljati isključivo po našem nalogu i u skladu s našim uputama.

 

– Provođenje nagradnih igara ili kampanja s popustima u skladu s uvjetima nagradne igre ili uvjeta kampanje s popustima

(Pravna osnova: izvršavanje ugovora).

 

– Slanje e-novosti s privolom primatelja e-poštom odnosno SMS-om/MMS-om

(Pravna osnova: privola).

 

– Zaštita i obrana naših prava

(Pravna osnova: naš legitimni interes za ostvarenje i obranu naših prava).

 

4.4 Registracija

 

Ako želite iskoristiti usluge za koje je potrebno sklopiti ugovor, molimo vas da se registrirate. U okviru registracije od vas ćemo prikupiti podatke potrebne za obrazloženje i izvršavanje ugovora (npr. ime, prezime, datum rođenja, e-adresu, po potrebi podatke o željenom načinu plaćanja odnosno vlasniku računa) te eventualno ostale podatke na dobrovoljnoj bazi. Obvezne podatke označavamo *.

 

 

 


4.5 Zapisničke datoteke

 

Pri svakoj uporabi interneta vaš internetski preglednik automatski u takozvanim zapisničkim datotekama prosljeđuje određene informacije koje mi pohranjujemo.

Zapisničke datoteke pohranjujemo radi utvrđivanja smetnji i iz sigurnosnih razloga (npr. razjašnjenje pokušaja napada) tijekom 30 dana te ih zatim brišemo. Zapisničke datoteke koje se moraju dalje čuvati u svrhu dokazivanja izuzete su od brisanja te se sve do konačnog razjašnjenja dotičnog događaja i u pojedinačnom slučaju mogu prosljeđivati istražnim tijelima.

Zapisničke se datoteke (bez odnosno bez cjelovite IP adrese) upotrebljavaju i u svrhu analize; za to vidi odlomak Web-analiza. U zapisničkim datotekama pohranjuju se sljedeći podatci:
– IP adresa (adresa mrežnog protokola) perifernog uređaja s kojeg se pristupa mrežnoj ponudi

– internetska adresa mrežne stranice s koje je otvorena mrežna ponuda (tzv. izvorišni ili referentni URL)

– naziv pružatelja usluge preko kojeg se pristupa mrežnoj ponudi

– naziv otvorenih datoteka odnosno informacija

– datum i vrijeme te trajanje posjeta

– količina prenesenih podataka

– operativni sustav i informacije o upotrijebljenom pregledniku uključujući instalirane programe add-on (npr. za Flash Player)

– statusni kod http-a (npr. „upit uspješan“ ili „tražena stranica nije pronađena“).


4.6 Djeca

 

Ova mrežna ponuda nije usmjerena djeci mlađoj od 16 godina.

 

4.7 Prosljeđivanje podataka drugim voditeljima obrade

Vaše osobne podatke načelno prosljeđujemo drugim voditeljima obrade samo ako je to potrebno za izvršavanje ugovora, ako mi ili treća osoba imamo legitiman interes za prosljeđivanje ili ako postoji vaša privola za to. Pojedinosti o pravnim osnovama pronaći ćete u odlomku Svrhe obrade i pravne osnove. Treće osobe mogu biti i poduzeća grupacije Bosch. Ako se podatci prosljeđuju trećim osobama na temelju legitimnog interesa, to je objašnjeno u napomenama o zaštiti podataka.

Uz to se podatci mogu prosljeđivati drugim voditeljima obrade ako smo mi to dužni provesti na temelju zakonskih odredaba ili izvršnim odnosno sudskim nalogom.

4.8 Pružatelji usluga (općenito)

Vanjskim pružateljima usluga povjeravamo zadatke usluga u području hostinga podataka. Pomno smo odabrali te pružatelje usluga te ih redovito nadziremo, a posebno nadziremo njihovo pažljivo postupanje s podatcima koji su pohranjeni kod njih kao i njihovo osiguranje. Sve smo pružatelje usluga obvezali na povjerljivost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružatelji usluga mogu biti i poduzeća grupacije Bosch.

 

4.9 Trajanje pohrane; rokovi čuvanja


Vaše ćemo podatke načelno pohranjivati sve dok je to potrebno za ostvarenje naše mrežne ponude i s njom povezanih usluga odnosno dok imamo legitimni interes za daljnjim pohranjivanjem (npr. ako nakon izvršenja ugovora još imamo legitimni interes za marketing putem pošte). U svim drugim slučajevima vaše ćemo osobne podatke obrisati osim podataka koje moramo pohranjivati radi izvršavanja zakonom propisanih obveza (npr. na temelju zakona o porezu i trgovačkim društvima dužni smo dokumente kao što su ugovori i računi čuvati tijekom određenog razdoblja).


5.     Nagradne igre ili kampanje s popustima

Ako sudjelujete u nekoj našoj nagradnoj igri ili kampanji s popustima, vaše podatke upotrebljavamo za obavještavanje o nagradi te u svrhu promidžbe naših proizvoda u zakonom dopuštenom opsegu odnosno ako ste nam dali privolu za to. Informacije o pojedinim nagradnim igrama ili kampanjama s popustima pronaći ćete u odgovarajućim uvjetima sudjelovanja.


6.     Uporaba kolačića

U okviru stavljanja na raspolaganje naše mrežne ponude mogu se upotrebljavati kolačići i mehanizmi za praćenje.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pri posjetu neke mrežne stranice pohranjuju na vašem terminalnom uređaju.

Praćenje je moguće primjenom raznih tehnologija. Informacije obrađuje posebno u okviru tehnologije piksela odnosno analize zapisničkih datoteka.

 

6.1 Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su neophodni za tehničko funkcioniranje mrežne ponude te kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu neophodni za tehničko funkcioniranje mrežne ponude.

Uporaba mrežne ponude općenito je moguća bez kolačića koji ne služe u tehničke svrhe.

 

 

6.1.1 Tehnički neophodni kolačići

Tehnički neophodnim kolačićima smatramo kolačiće bez kojih nije moguće zajamčiti tehnički rad mrežne ponude. To su primjerice kolačići koji pohranjuju podatke kako bi se omogućila besprijekorna reprodukcija video i audio sadržaja.

Ti se kolačići brišu po završetku vašeg posjeta.

 

6.1.2 Kolačići i mehanizmi za praćenje, koji nisu tehnički neophodni

Ove kolačiće i mehanizme za praćenje upotrebljavamo samo ako ste nam prethodno dali svoju privolu. Pritom se radi o sljedećim mehanizmima za praćenje:

 

6.2. Marketinški kolačići i mehanizmi za praćenje

Općenito

Uporaba marketinških kolačića i mehanizama za praćenje nama i našim partnerima omogućuje prikazivanje ponuda temeljenih na vašem interesu, koje se pak temelje na analizi vašeg korisničkog ponašanja:

– Statistika:

Uporabom statističkih kolačića mjerimo primjerice broj vaših otvaranja stranice.

 

– Praćenje konverzije:

Ako ste na našu mrežnu stranicu došli preko oglasa dotičnog partnera, naši partneri za praćenje konverzije na vašem računalu ostavljaju kolačić (kolačić za konverziju). Ti kolačići u pravilu nakon 30 dana gube valjanost. Ako posjećujete naše određene stranice, a kolačić još nije istekao, mi i dotični partner za praćenje konverzije možemo uočiti da je određeni korisnik kliknuo na oglas te da je na taj način preusmjeren na našu stranicu. Informacije prikupljene pomoću kolačića za konverziju služe za izradu statistike konverzije i definiranje ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na dotični oglas te su preusmjereni na stranicu opremljenu oznakom za praćenje konverzije.

 

-        Retargeting:

Ovi alati izrađuju korisničke profile pomoću kolačića za promidžbu odnosno kolačića za promidžbu trećih osoba, tzv. web beacona (nevidljivih grafika koje nazivamo i pikselskim ili internetskim oznakama) ili nekim drugim usporedivim tehnologijama. Služe za promidžbu temeljenu na interesima kao i kontrolu učestalosti kojom korisnik vidi određene oglase. Voditelj obrade podataka u vezi s tim alatima je dotični ponuđač. Ponuđači alata informacije po potrebi prosljeđuju trećim osobama u prethodno navedene svrhe. U vezi s tim obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka odgovarajućeg ponuđača.

 

Imajte na umu da pri uporabi alata može uslijediti prosljeđivanje vaših podataka primateljima izvan EGP-a kod kojih ne postoji primjerena razina zaštite podataka u skladu s OUZP-om (npr. SAD). Pojedinosti o tome pronaći ćete u sljedećem opisu pojedinih marketinških alata.

 

Naziv: Tealium

Ponuđač: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcija: segmentiranje i profiliranje u stvarnom vremenu, upravljanje oznakama

 

Naziv: Google Analytics

Ponuđač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcija: analiza ponašanja korisnika (posjećene stranice, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), UX-testing

 

6.3 Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

U pregledniku i/ili u našim postavkama privatnosti možete upravljati svojim postavkama za kolačiće i mehanizme za praćenje:

Napomena: Postavke koje namjestite odnose se samo na preglednik koji upotrebljavate.

 

6.3.1 Isključenje svih kolačića

Ako želite isključiti sve kolačiće, u postavkama svojega preglednika deaktivirajte postavljanje kolačića. Imajte na umu da to može ugroziti funkcionalnost mrežne stranice.

 

6.3.2 Upravljanje vašim postavkama u odnosu na kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu tehnički neophodni

Kada posjetite naše internetske stranice, u sloju kolačića postavlja vam se pitanje želite li nam dati svoju privolu za obradu vaših osobnih podataka pri uporabi kolačića na ovoj stranici sukladno gore navedenim napomenama o zaštiti podataka.

U našim postavkama privatnosti možete povući privolu koju ste nam već dali, s učinkom za ubuduće, ili nam nekad kasnije dati svoju privolu.


 

7.     E-novosti s prijavom; pravo povlačenja

U okviru naše mrežne ponude možete se prijaviti za primanje e-novosti. Za to upotrebljavamo tzv. postupak dvostrukog pristanka pri čemu ćemo vam e-novosti poslati e-poštom, mobilnim uslugama obavještavanja (npr. WhatsApp), SMS-om ili push obaviješću ako ste nam prethodno klikom na poveznicu u nekoj obavijesti izričito potvrdili aktivaciju usluge e-novosti.

Ako kasnije odlučite da više ne želite primati e-novosti, primanje u svakom trenutku možete odjaviti povlačenjem svoje privole. Povlačenje privole za e-novosti putem e-pošte obavlja se preko poveznice otisnute u e-novostima u postavkama za administriranje dotične mrežne ponude. Alternativno nam se možete obratiti preko podataka u odlomku Kontakt.


8.     Zajednice

Nudimo vam mogućnost da postanete član u nekoj od naših zajednica BOB. Ondje se možete registrirati, izraditi korisnički profil i komunicirati s drugim članovima. Vaše podatke koji se ondje generiraju upotrebljavamo samo u okviru privola za dotične svrhe marketinga, istraživanja tržišta i usluga koje ste ondje dali. Tu privolu možete povući u svakom trenutku. Povlačenje privole za zajednice obavlja se preko tamo navedene poveznice. Alternativno nam se možete obratiti preko podataka u odlomku Kontakt.

Preko maske za unos u dotičnoj zajednici možete odabrati trebaju li pojedini podatci vašeg korisničkog profila biti objavljeni svim članovima zajednice ili samo vašim „prijateljima iz zajednice“ ili trebaju li ostati privatni.

Svi ostali podatci koje generirate u zajednicama, npr. ostavljanjem komentara ili slika, automatski su javno dostupni i povezuju se s vašim korisničkim profilom.


 

9.     Vanjske poveznice

Naša mrežna ponuda može sadržavati poveznice na mrežne stranice trećih osoba - ponuđača koji nisu povezani s nama. Kada kliknete na poveznicu, mi više nemamo nikakav utjecaj na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka koji su preneseni klikom na poveznicu trećih osoba (npr. IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica) jer naravno da nemamo nikakvu kontrolu nad ponašanjem trećih osoba. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obradu takvih osobnih podataka od strane trećih osoba.


10.  Sigurnost

Naši zaposlenici i pružatelji usluga koje angažiramo imaju obvezu povjerljivosti i pridržavanja odredaba primjenjivih zakona o zaštiti podataka.
Mi poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali primjerenu razinu zaštite i kako bismo vaše podatke koje obrađujemo zaštitili posebno od rizika slučajnog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, izmjene ili neovlaštena pristupa. Naše sigurnosne mjere neprestano se usavršavaju u skladu s napretkom tehnologije.


11.  Prava korisnika

Za ostvarenje svojih prava upotrijebite podatke u odlomku Kontakt. Pritom se osigurajte da vas možemo jednoznačno identificirati kao osobu.

Pravo na informiranost i pravo pristupa:
Imate pravo od nas dobiti informacije o obradi vaših podataka. U tom smislu možete ostvariti pravo na informiranost u pogledu osobnih informacija koje obrađujemo o vama.

Pravo na ispravak i pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti ispravak pogrešnih podataka te - ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti - dopunu ili brisanje svojih podataka.
To ne vrijedi za podatke koji su potrebni za obračunavanje i u knjigovodstvene svrhe ili podliježu zakonskoj obvezi čuvanja. Ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova se obrada ograničava (vidi u nastavku).

Ograničenje obrade:
Ako su ispunjeni zakonom propisani preduvjeti, od nas možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka.

Prenosivost podataka:

Imate pravo od nas zatražiti da vam podatke koje ste nam stavili na raspolaganje predamo u strukturiranom, uobičajenom, strojno čitljivom obliku odnosno - ako je to tehnički izvedivo - tražiti da se podatci prenesu trećoj osobi.

Prigovor na obradu podataka:
Uz to imate pravo da u svakom trenutku prigovorite našoj obradi podataka ako se ona temelji na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom ćemo slučaju obustaviti obradu vaših podataka osim ako - na temelju zakonskih propisa - možemo dokazati relevantne razloge daljnje obrade koji nadilaze vaša prava.

Prigovor na direktan marketing:
U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u promidžbene svrhe („prigovor na promidžbu“). Imajte na umu da iz organizacijskih razloga može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru već pokrenute kampanje.

Prigovor na obradu podataka na pravnoj osnovi „legitimni interes“:
Uz to imate pravo da u svakom trenutku prigovorite našoj obradi podataka ako se ona temelji na pravnoj osnovi legitimnog interesa. U tom ćemo slučaju obustaviti obradu vaših podataka osim ako - na temelju zakonskih propisa - možemo dokazati relevantne razloge daljnje obrade koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje privole:
Ako ste nam dali privolu za obradu svojih podataka, u svakom je trenutku možete povući za ubuduće. To ne utječe na pravovaljanost obrade vaših podataka do povlačenja.


11.1 Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:


Imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Za to se možete obratiti nadzornom tijelu koje je nadležno za vaše boravište odnosno saveznu pokrajinu ili nadzornom tijelu koje je nadležno za nas. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Adresa:
Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

NJEMAČKA

 

Poštanska adresa:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

NJEMAČKA

 

Tel.: +49 (711)/615541-0

FAKS: +49 (711)/615541-15

E-adresa: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Izmjena napomene o zaštiti podataka

Pridržavamo pravo na izmjenu naših sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka ako je to potrebno zbog tehničkog razvoja. U takvom ćemo slučaju prikladno prilagoditi i naše napomene o zaštiti podataka. Stoga uvijek obratite pažnju na aktualnu verziju naših napomena o zaštiti podataka.


13.  Kontakt

Ako želite kontaktirati s nama, možete to učiniti na adresu navedenu u odlomku „Voditelj obrade“.

Za ostvarenje svojih prava upotrijebite sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Za prijavu događaja u vezi zaštite podataka upotrijebite sljedeću poveznicu:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Za poticaje i prigovore u vezi s obradom osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

NJEMAČKA

ili

mailto: DPO@bosch.com

Stanje: 13.10.2020