Tietosuojaohjeet


1.    Tietosuojaohjeet

Robert Bosch Power Tools GmbH (seuraavana "Bosch Power Tools", "Me" tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellustemme käytöstä (joista käytetään myös yhteisnimitystä "online-palvelu) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.


2.    Bosch Power Tools kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka huomioimme tarkasti liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilötietojasi, joita saamme online-palvelumme sivulla vieraillessasi, luottamuksellisesti ja vain lakimääräysten mukaisesti.


3.    Vastuullinen taho

Tietojesi käsittelyn vastuullinen taho on Bosch Power Tools. Tähän liittyvät poikkeukset selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Yhteystietomme: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1 Käsiteltävät tietokategoriat

Käsittelemme seuraavia tietokategorioita:
•    Yhteystiedot (esim. nimi, puhelin, sähköposti, postiosoite, IP-osoite)
•    Sopimuksen kantatiedot (sopimussuhde, tuotetta tai sopimusta koskeva kiinnostus)
•    Asiakashistoria
•    Suunnittelu- ja ohjaustiedot
•    Tapahtumatiedot

4.2  Perusperiaatteet

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain, kun siihen on olemassa oikeusperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.3 Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntuottajat käsittelevät henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

– Tämän online-palvelun tarjoaminen
(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).

– Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
(Oikeusperuste: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressimme palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja tarjontamme turvallisuuden varmistamiseen).

– Oma ja ulkoinen mainonta sekä markkinatutkimus ja mainonnan kattavuuden mittaaminen lakimääräysten tai asiakkaiden myöntämien lupien puitteissa
(Oikeusperuste: saamamme lupa / oikeutettu intressimme suoramarkkinointiin, sikäli kuin tämä tapahtuu sopusoinnussa tietosuojaoikeudellisten ja kilpailuoikeudellisten määräysten kanssa).

– Sähköpostitse ja/tai puhelimitse tekemämme tuote- ja asiakaskyselyt, mikäli olemme saaneet tähän nimenomaisen luvan asiakkaalta
(Oikeusperuste: saamamme lupa).
Huomautus: jos käytämme tähän markkinatutkimuslaitosta, se suorittaa kyselyt vain toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaan.

– Palkintokilpailujen tai alennuskampanjoiden järjestäminen kyseisten palkintokilpailuehtojen tai alennuskampanjaehtojen mukaan
(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).

– Uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla tai SMS/MMS-viesteillä vastaanottajan suostumuksella
(Oikeusperuste: saamamme lupa).

– Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
(Oikeusperuste: oikeutettu intressimme oikeuksiemme vaatimiseen ja puolustamiseen).

4.4 Lokitiedostot

Internet-selaimesi välittää Internetin jokaisen käyttökerran yhteydessä automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) 30 vrk ajaksi ja tämän jälkeen me poistamme ne. Sellaiset lokitiedostot, joita on säilytettävä pidempään todistetarkoituksia varten, erotetaan poistettavista, kunnes kyseinen tapaus on saatu lopullisesti selvitettyä. Niitä voidaan yksittäistapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analysointitarkoituksiin; katso tätä koskevat luku Verkkoanalyysi. Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavia tietoja:
– Sen päätelaitteen IP-osoite (Internet-protokollaosoite), josta online-palveluun on tultu;
– sen nettisivun Internet-osoite, josta online-palvelu on avattu (ns. alkuperä- tai viite-URL);
– sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on tultu;
– avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;
– käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;
– siirretty tietomäärä;
– käyttöjärjestelmä ja käytetyn Internet-selaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Player -ohjelmaa varten);
– http-tilan koodi (esim. "kysely onnistui" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").

4.5 Lapset

Tätä online-palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

4.6 Tietojen välittäminen muille vastuullisille tahoille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi muille vastuullisille tahoille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi tietojen välittämiseen, tai kun olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteita koskevat yksityiskohdat voit katsoa kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat olla myös muut Bosch-konserniyritykset. Jos tietoja välitetään kolmansille osapuolille oikeutetun intressin perusteella, tämä selitetään näissä tietosuojaohjeissa.

Lisäksi voimme välittää tietoja muille vastuullisille tahoille, jos me olemme siihen velvoitettuja lakisääteisten määräysten tai viranomais- tai lakiasetusten perusteella.

4.7 Palveluntuottajat (yleiset)

Me käytämme ulkoisia palveluntuottajia esimerkiksi tietojen tallennukseen. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, varsinkin varmistaaksemme, että he käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

4.8 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Säilytämme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi olla myös sopimuksen täyttämisen jälkeen vielä oikeutettu intressi postitse tehtävään markkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka meidän on säilytettävä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).


5.    Evästeiden käyttö

Online-palvelujemme tarjonnan puitteissa voidaan käyttää evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa päätelaitteellesi online-palveluita käyttäessäsi.
Verkkoseuranta on mahdollista erilaisia teknologioita käyttämällä. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologian ja lokitiedostoanalyysin avulla.

5.1 Kategoriat

Erottelemme evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä online-palvelun teknisiä toimintoja varten ja evästeet ja verkkoseurantamekanismit, joita ei tarvita välttämättä online-palvelun teknisiin toimintoihin.
Online-palvelun käyttö on aina mahdollista ilman evästeitä, jotka eivät palvele teknisiä tarkoituksia.

5.1.1 Teknisesti välttämättömät evästeet
Teknisesti välttämättömillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman online-palvelun tarjoaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiosisältöjen häiriöttömän toiston takaamiseksi.
Nämä evästeet poistetaan verkkovierailusi päätyttyä.

5.1.2 Vapaaehtoiset evästeet ja verkkoseurantamekanismit
Näitä evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja käytämme vain, kun olet antanut meille kulloinkin etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Kyse on seuraavista verkkoseurantamekanismeista:

5.2 Markkinointievästeet ja verkkoseurantamekanismit

Yleistä
Käyttämällä markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi koskevia tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjäkäyttäytymiseesi:

-Tilastot:
Tilastotyökalua käyttämällä mittaamme esimerkiksi verkkovierailujesi lukumäärän.

- Conversion Tracking -seurantatoiminto:
Conversion Tracking -yhteistyökumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen ("Conversion Cookie"), mikäli olet päätynyt verkkosivullemme kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet ovat yleensä voimassa 30 päivää. Kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme ja eväste on vielä voimassa, voimme me ja kyseinen Conversion Tracking -yhteistyökumppani tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on siten ohjattu edelleen sivullemme. Conversion-evästeiden avulla saatujen tietojen avulla voidaan laatia Conversion-tilastoja ja määritellä niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja jotka on ohjattu edelleen Conversion-Tracking-Tag-ominaisuuden sisältävälle sivulle.

Ota huomioon, että työkaluja käytettäessä tietosi voidaan välittää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, jossa tietosuojataso ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen (esimerkiksi USA). Tähän liittyvät yksityiskohdat löydät seuraavasta yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksesta.

Nimi: Tealium
Palveluntarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Toiminta: Reaaliaikainen segmentointi ja profilointi, Tag-Management-taginhallinta

Nimi: Google Analytics
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset), käyttäjäkokemustestaus UX-Testing

5.3 Evästeiden ja verkkoseurantamekanismien hallinta

Voita hallita evästeitäsi ja verkkoseurantamekanismien asetuksia selaimessa ja/tai yksityisyysasetuksissamme:
Huomautus: tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

5.3.1 Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä
Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, siirry selainasetuksiin ja deaktivoi evästeiden tallentuminen. Ota huomioon, että tämä voi aiheuttaa rajoituksia verkkosivun toimintaan.

5.3.2 Vapaaehtoisia evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja koskevien asetustesi hallinta
Kun vierailet verkkosivuillamme, sinulta kysytään evästekerroksessa, annatko meille ilmoittamamme tietosuojaselosteen mukaisesti luvan henkilötietojesi käsittelyyn tämän sivun evästeiden käytön yhteydessä.
Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa aiemmin antamiasi suostumuksia. Muutokset astuvat voimaan peruutushetkestä eteenpäin. Tämän asetuskohdan kautta voit myös myöntää luvan myöhemmin.


6.    Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten (ulkoisten palveluntarjoajien) verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen emme voi enää vaikuttaa linkin napsauttamisen myötä tapahtuvaan henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai kyseisen linkin sisältävän sivun URL) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön kolmannen osapuolen taholta, koska emme pysty tietenkään valvomaan kolmannen osapuolen toimintatapoja. Emme vastaa kolmansien osapuolten suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.


7.    Turvallisuus

Henkilöstömme ja käyttämämme palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.
Teemme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta pystymme takaamaan kohtuullisen suojaustason ja suojaamaan hallinnoimiamme tietojasi varsinkin tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, häviämiseltä, muuttamiselta sekä luvattomalta julkistamiselta tai käytöltä. Parannamme turvallisuustoimiamme jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä.


8.    Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi vaatimiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:
Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit käyttää oikeuttasi saada tietoa meidän käsittelemistämme henkilökohtaisista tiedoistasi.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:
Voit vaatia meitä korjaamaan virheelliset tiedot ja (mikäli lakisääteiset edellytykset täyttyvät) täydentämään tai poistamaan tietojasi.
Tämä ei koske tietoja, joita tarvitaan laskutus- tai kirjanpitotarkoituksiin tai jotka ovat lakisääteisen säilytysvelvollisuuden alaisia. Jos sellaisiin tietoihin ei tarvita kuitenkaan pääsyä, niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. seuraavat kohdat).

Käsittelyn rajoitukset:
Voit vaatia meitä (jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät) rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen siirrettävyys:
Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lähettämään sinulle käyttöömme antamasi tiedot jäsennellyssä, selkeässä ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai (mikäli teknisesti mahdollista) vaatia välittämään tiedot kolmannelle osapuolelle.

Tietojen käsittelyn kieltäminen:
Lisäksi voit milloin tahansa kieltää, että käsittelemme tietojasi, mikäli tämän perusteena on oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos pystymme (lakisääteisten määräysten mukaisesti) osoittamaan välttämättömiä ja sinun oikeuksiasi painavampia perusteita käsittelyn jatkamiseen.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen:
Lisäksi voi milloin tahansa kieltää, että käytämme henkilötietojasi kaupallisiin tarkoituksiin ("mainoskielto"). Ota huomioon, että organisatorisista syistä kieltoajankohta ja tietojesi käyttäminen jo käynnissä olevan kampanjan puitteissa saattavat osua päällekkäin.

Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen ”oikeutettu intressi” yhteydessä:
Lisäksi voit milloin tahansa kieltää, että käsittelemme tietojasi, mikäli tämän perusteena on oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos pystymme (lakisääteisten määräysten mukaisesti) osoittamaan välttämättömiä ja sinun oikeuksiasi painavampia perusteita käsittelyn jatkamiseen.

Suostumuksen peruminen:
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa kieltää käsittelyn peruutusajankohdasta eteenpäin. Peruutusajankohtaan asti suoritetun tietojesi käsittelyn laillisuus pysyy tässä yhteydessä ennallaan.

9. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:
Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä asuinpaikkasi tietosuoja-asioista vastaavan tietosuojaviranomaisen tai meitä valvovan tietosuojaviranomaisen puoleen. Meitä valvova tietosuojaviranomainen:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Käyntiosoite:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
SAKSA

Postiosoite:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSA

Puh.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
Sähköposti: poststelle@lfdi.bwl.de.


10.    Tietosuojaohjeiden muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, kun se on teknisen kehityksen myötä tarpeen. Näissä tapauksissa mukautamme myös tietosuojaohjeitamme muutoksia vastaavasti. Siksi pyydämme aina huomioimaan tietosuojaohjeiden tuoreimman version.


11.    Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä kappaleessa ”Vastuullinen taho” annettua osoitetta.
Käytä oikeuksiesi vaatimista sekä tietosuojatapauksesta ilmoittamista varten seuraavaa linkkiä:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSA
tai
mailto: DPO@bosch.com


Versio: 09.07.2019