Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων


1.     Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Robert Bosch Power Tools GmbH (στη συνέχεια αναφερόμενη ως «Bosch Power Tools» ή «Εμείς» ή «Εμάς») χαιρετίζει την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας καθώς και στις εφαρμογές κινητών συσκευών (μαζί επίσης «Online προσφορά») και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.     Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις online προσφορές μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.


3.     Υπεύθυνος

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εταιρεία Bosch Power Tools, οι εξαιρέσεις επεξηγούνται σε αυτές τις υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας έχουν ως εξής: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1 Επεξεργασμένες κατηγορίες δεδομένων

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

  • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, διεύθυνση IP)
  • Βασικά δεδομένα σύμβασης (συμβατική σχέση, ενδιαφέρον προϊόντος ή σύμβασης)
  • Ιστορικό πελάτη
  • Δεδομένα προγραμματισμού και ελέγχου
  • Μεταβαλλόμενα δεδομένα

 

4.2 Βασικές αρχές

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα σύμβασης, λογιστικής και τιμολόγησης, που αποτελούν την έκφραση της ταυτότητας ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια νομική βάση ή μας δώσατε προς τούτο, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, τη συγκατάθεσή σας.

 

4.3 Εμείς και οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

 

– Παροχή αυτής της online προσφοράς

(Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης).

 

– Για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας

(Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των βλαβών και στην ασφάλεια των προσφορών μας).

 

– Ίδια και ξένη διαφήμιση καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση της εμβέλειας στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ή βασισμένη στη συγκατάθεση

(Νομική βάση: Συγκατάθεση / έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για απευθείας μάρκετινγκ, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του δικαίου περί ανταγωνισμού).

 

– Έρευνες προϊόντων ή έρευνες πελατών μέσω e-mail και/ή μέσω τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό

(Νομική βάση: Συγκατάθεση).

Παρατήρηση: Εάν χρησιμοποιήσουμε για έρευνες ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, θα ενεργεί αυτό αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

 

– Εκτέλεση διαφημιστικών παιχνιδιών ή προσφορές εκπτώσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του διαφημιστικού παιχνιδιού (διαγωνισμού) ή τους όρους έκπτωσης

(Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης).

 

– Αποστολή ενός Ενημερωτικού Δελτίου με συγκατάθεση του παραλήπτη μέσω e-mail ή SMS/MMS

(Νομική βάση: Συγκατάθεση).

 

– Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας

(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

 

4.4 Εγγραφή

Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τη σύναψη σύμβασης, σας παρακαλούμε να προβείτε σε εγγραφή. Στα πλαίσια της εγγραφής συλλέγουμε τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση και την εκπλήρωση της σύμβασης προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, ενδεχομένως στοιχεία για τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής ή για τον δικαιούχο λογαριασμού) καθώς επίσης και ενδεχομένως περαιτέρω δεδομένα σε εθελοντική βάση. Τα υποχρεωτικά στοιχεία τα επισημαίνουμε με έναν αστερίσκο (*).

 


4.5 Αρχεία καταγραφής (log files)

Σε κάθε χρήση του διαδικτύου διαβιβάζονται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο (Internet-Browser) αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και αποθηκεύονται από εμάς στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής (log files).

Τα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται από εμάς για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διευκρίνιση προσπαθειών επίθεσης) για τη διάρκεια 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής (log files), των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να διαβιβάζονται στις ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής (log files) χρησιμοποιούνται (χωρίς καμία ή χωρίς πλήρη διεύθυνση IP) επίσης και για σκοπούς ανάλυσης, βλ. γι’ αυτό την ενότητα Αναλύση ιστού . Στα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται ιδιαίτερα οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής, από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην online προσφορά,

– Διεύθυνση διαδικτύου της ιστοσελίδας, από την οποία κλήθηκε η online προσφορά (το ονομαζόμενο URL προέλευσης ή παραπομπής),

– Όνομα του παρόχου υπηρεσιών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στην online προσφορά,

– Όνομα των ανακτηθέντων αρχείων ή πληροφοριών,

– Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια της κλήσης,

– Μεταβιβασμένη ποσότητα δεδομένων,

– Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet-Browser) συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (Add-Ons) (π.χ. για το Flash Player),

– Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Ερώτηση επιτυχής» ή «Το ζητούμενο αρχείο δε βρέθηκε»).


4.6 Παιδιά

Αυτή η online προσφορά δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.


4.7 Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς σε άλλους υπεύθυνους μόνο, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, εμείς ή ο τρίτος έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην περαιτέρω μεταβίβαση ή υπάρχει προς τούτο η συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση θα βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση. Οι «τρίτοι» μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch. Εφόσον διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους στη βάση ενός έννομου συμφέροντος, επεξηγείται αυτό σε αυτές τις υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον μπορούν δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.


4.8 Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Εμείς αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εργασίες όπως τη φιλοξενία δεδομένων (data hosting). Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και τη διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από εμάς να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch.


4.9 Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες φύλαξης


Βασικά εμείς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της online προσφοράς μας και των συναφών υπηρεσιών ή έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, μπορεί να έχουμε ακόμη έννομο συμφέρον για το ταχυδρομικό μάρκετινγκ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τέτοια δεδομένα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λόγω των προθεσμιών φύλαξης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι, να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα).


5.     Διαφημιστικά παιχνίδια ή προσφορές εκπτώσεων

Όταν συμμετέχετε σε ένα δικό μας διαφημιστικό παιχνίδι ή σε μια δική μας προσφορά εκπτώσεων, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την κοινοποίηση του δώρου σας και με τον σκοπό τη διαφήμισης των προϊόντων μας στον βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο ή στον βαθμό, που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό. Ξεχωριστές πληροφορίες για τα διαφημιστικά παιχνίδια ή για τις προσφορές εκπτώσεων θα βρείτε στους εκάστοτε όρους συμμετοχής.


6.     Χρήση cookies

Στο πλαίσιο της παροχής της online προσφοράς μας μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορεί να αποθηκευτούν στην τερματική σας συσκευή κατά την επίσκεψη μιας online προσφοράς.

Η παρακολούθηση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω διαφορετικών τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ιδιαίτερα στα πλαίσια της τεχνολογίας pixel ή της ανάλυσης αρχείου καταγραφής συμβάντων.

 

6.1 Κατηγορίες

Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τις τεχνικές λειτουργίες της online προσφοράς και των cookies εκείνων και των μηχανισμών παρακολούθησης που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία των online προσφορών.

Η χρήση της online προσφοράς είναι γενικά δυνατή χωρίς cookies που δεν εξυπηρετούν τεχνικούς σκοπούς.

 

6.1.1 Τεχνικά απαραίτητα cookies

Με τον όρο τεχνικά απαραίτητα cookies εννοούμε τα cookies, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική παροχή της online προσφοράς. Σε αυτά εμπίπτουν π.χ. τα cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για να διασφαλίζουν την ομαλή αναπαραγωγή περιεχομένων βίντεο και ήχου.

Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά το τέλος της επίσκεψής σας.

 

6.1.2 Τεχνικά μη απαραίτητα cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο, εάν εσείς έχετε προηγουμένως συναινέσει στη χρήση τους. Εδώ πρόκειται για τους ακόλουθους μηχανισμούς παρακολούθησης:

 

6.2. Cookies μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Η χρήση cookies μάρκετινγκ και μηχανισμών παρακολούθησης καθιστά δυνατό σε εμάς και τους συνεργάτες μας να σας προβάλλουμε προσφορές βάσει των ενδιαφερόντων σας, που βασίζονται στην ανάλυση της δικής σας συμπεριφοράς χρήσης:

-Στατιστική:

Με τη χρήση εργαλείων στατιστικής μετράμε π.χ. τον αριθμό των κλήσεων μιας σελίδας.

 

- Conversion Tracking:

Οι συνεργάτες μας για Conversion Tracking τοποθετούν ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie»), εφόσον οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας σχετικής διαφήμισης που είδατε στον σχετικό συνεργάτη. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους κατά κανόνα μετά από 30 ημέρες. Αν επισκέπτεστε συγκεκριμένες σελίδες μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, τότε εμείς και ο εκάστοτε συνεργάτης μας Conversion Tracking μπορούμε να αναγνωρίσουμε, ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και έτσι οδηγήθηκε στη σελίδα μας. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε με τη βοήθεια των conversion cookies χρησιμεύουν στο να δημιουργούμε στατιστικά Conversion και να καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη σχετική διαφήμιση και οδηγήθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα Conversion Tracking.

 

-        Retargeting (επαναστόχευση):

Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν με τη βοήθεια cookies διαφήμισης ή cookies διαφήμισης τρίτων τα λεγόμενα web beacons (διαφανείς εικόνες γραφικών που ονομάζονται, επίσης, εικονοστοιχεία ή εικονοστοιχεία παρακολούθησης) ή παρόμοιες τεχνολογίες προφίλ χρήσης. Αυτά χρησιμεύουν στη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων, καθώς και στον έλεγχο της συχνότητας προβολής συγκεκριμένων διαφημίσεων στον χρήστη. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τα εργαλεία είναι ο εκάστοτε πάροχος. Οι πάροχοι των εργαλείων παρέχουν πληροφορίες για τους εμφανείς επονομαζόμενους σκοπούς ενδεχομένως και σε τρίτους. Λαμβάνετε υπόψη σε αυτό το πλαίσιο τις υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε παρόχου.

 

Λαμβάνετε επίσης υπόψη, ότι με τη χρήση του εργαλείου ενδεχομένως να μεταδοθούν τα δεδομένα σας σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ, στους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το DSGVO (π.χ. Η.Π.Α.). Λεπτομέρειες σχετικά θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των μεμονωμένων εργαλείων μάρκετινγκ.

 

Όνομα: Tealium

Πάροχος: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Λειτουργία: Τμηματοποίηση και δημιουργία προφίλ σε πραγματικό χρόνο, Tag-Management

 

Όνομα: Google Analytics

Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη (κλήσεις σελίδας, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεων, λήψεις), UX-Testing

 

6.3 Διαχείριση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης

Στο πρόγραμμα πλοήγησης (Browser) ή/και στις δικές μας ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies και μηχανισμών παρακολούθησης:

Υπόδειξη: Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε εσείς αφορούν κάθε φορά μόνο στο πρόγραμμα πλοήγησης (Browser) που χρησιμοποιείτε.

 

6.3.1 Απενεργοποίηση όλων των cookies

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, τότε μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης (Browser) και απενεργοποιήστε τη χρήση cookies. Λάβετε υπόψη, ότι με αυτό μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων.

 

6.3.2 Διαχείριση ρυθμίσεων για τεχνικά μη απαραίτητα cookies και μηχανισμούς παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες, μας ερωτάστε σε ένα Cookie-Layer (παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στις ρυθμίσεις μας της ιδιωτικότητας μπορείτε να ανακαλέσετε τις συγκαταθέσεις που έχετε ήδη δώσει με ισχύ για το μέλλον ή να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε μια αργότερη χρονική στιγμή.


7.     Ενημερωτικό Δελτίο με εγγραφή, δικαίωμα ανάκλησης

Στα πλαίσια της online προσφοράς μας μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής στο Ενημερωτικό Δελτίο. Χρησιμοποιούμε γι’ αυτό την επονομαζόμενη «Double Opt-In» μέθοδο, όπου θα σας στείλουμε μόνο τότε ένα Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, υπηρεσίες κινητής πληροφόρησης (όπως π.χ. WhatsApp), SMS ή push ενημέρωση, όταν εσείς προηγουμένως, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) σε ένα μήνυμα, μας επιβεβαιώσετε κατηγορηματικά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Ενημερωτικού Δελτίου.

Εάν αργότερα αποφασίσετε να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση πραγματοποιείται για Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail μέσω του τυπωμένου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link) ενδεχομένως στις ρυθμίσεις διαχείρισης της εκάστοτε online προσφοράς. Εναλλακτικά ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω των στοιχείων της ενότητας Επικοινωνία.


8.     Κοινότητες (Communities)

Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα, να γίνετε μέλος σε μια από τις δικές μας BOB Community. Εκεί μπορείτε να εγγραφείτε, να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη και να επικοινωνήσετε με άλλα μέλη. Τα παραγόμενα εκεί δεδομένα σας τα χρησιμοποιούμε μόνο στο πλαίσιο της δήλωσης συγκατάθεσης δώσατε εκεί για τους αντίστοιχους σκοπούς μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και για σκοπούς σέρβις. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αυτή τη συγκατάθεση. Η ανάκληση για τις Κοινότητες (Communities) πραγματοποιείται τον αναφερόμενο εκεί σύνδεσμο (link). Εναλλακτικά ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω των στοιχείων της ενότητας Επικοινωνία.

Μέσω μιας φόρμας εισαγωγής στην εκάστοτε Κοινότητα (Community) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, εάν ξεχωριστά στοιχεία του δικού σας προφίλ χρήστη θα δημοσιεύονται σε όλα τα μέλη της Κοινότητας (Community) ή μόνο στους δικούς σας «Φίλους της Κοινότητας» ή θα πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικά.

Όλα τα άλλα δεδομένα που δημιουργείτε στις Κοινότητες (Communities), π.χ. δημιουργώντας σχόλια ή εικόνες, είναι απεναντίας αυτόματα προσβάσιμα στο κοινό και συνδέονται με το δικό σας προφίλ χρήστη.


 

9.     Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link)

Η online προσφορά μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει τον σύνδεσμο), επειδή οι ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων μέσω τρίτων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.


10.  Ασφάλεια

Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από την Bosch Power Tools επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων, που διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.


11.  Δικαιώματα των χρηστών

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία. Εξασφαλίστε σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι δυνατή μια μονοσήμαντη αναγνώριση του ατόμου σας από εμάς.

Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα ενημέρωσης:
Έχετε το δικαίωμα, να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε από εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.
Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, περιορίζεται η επεξεργασία τους (βλ. πιο κάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:
Μπορείτε να μας ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις -, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα, τα δεδομένα, τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας, να τα λάβετε διαβιβαζόμενα σε μια δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή - όσο είναι τεχνικά εφικτό - να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν τρίτο.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων:
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα, να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, εφόσον αυτό βασίζεται στη νομική βάση έννομου συμφέροντος. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.


Ένσταση ενάντια σε απευθείας μάρκετινγκ:
Μπορείτε επιπλέον οποτεδήποτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς («Άρνηση διαφήμισης»). Λάβετε παρακαλώ υπόψη, ότι για οργανωτικούς λόγους, ενδέχεται να υπάρξει αλληλεπικάλυψη μεταξύ της ανάκλησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στα πλαίσια μιας τρέχουσας καμπάνιας.

Ένσταση ενάντια στην επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση νομικής βάσης «έννομου συμφέροντος»:
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα, να αρνηθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, εφόσον αυτό βασίζεται στη νομική βάση έννομου συμφέροντος. Μετά θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:
Εφόσον μας έχετε δώσει μια συγκατάθεσή για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται.


11.1 Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα, να προσφύγετε σε μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε για το σκοπό αυτό να αποταθείτε στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι υπεύθυνη για τον τόπο κατοικίας σας ή το ομόσπονδο κρατίδιο που διαμένετε ή στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι υπεύθυνη για εμάς. Αυτή είναι:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Διεύθυνση κατοικίας:
Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Τηλ.: +49 (711)/615541-0

Φαξ: +49 (711)/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.  Αλλαγή της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα της αλλαγής των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όσο αυτό είναι απαραίτητο λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσαρμόσουμε αντίστοιχα επίσης και τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε για αυτό την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων.


13.  Επικοινωνία

Όταν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε κάτω από την αναφερόμενη στην ενότητα «Υπεύθυνος» διεύθυνση.

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=daa67e4d-8b75-4746-9193-c1e14984d6de.

Για να αναφέρετε περιστατικά προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20

 

70442 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή

mailto: DPO@bosch.com

Ενημέρωση: 13.10.2020