Integritetspolicy Bosch Power Tools


Robert Bosch AB Power Tools (härefter ”Bosch Power Tools” resp. ”vi”) är glada över att du har valt att besöka våra webbsidor och mobil-appar och över ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Bosch Power Tools respekterar din integritet
1.1    Skydd av din integritet vid behandling av personuppgifter samt säkerhet för all affärsdata är viktigt för oss, och något som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter som samlas in vid ditt besök på våra webbsidor och appar konfidentiellt och endast enligt lagstadgade regler.

1.2    Sekretess och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.


Insamling och behandling av personuppgifter
2.1    Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller materiella förhållanden för en definierad eller definierbar fysisk person, alltså exempelvis namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, bilder eller annan information om en definierad eller definierbar person.

2.2    Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast då vi har laglig rätt att göra det, exempelvis om du lämnat ditt samtycke för detta, t.ex. inom ramen för en registrering, en undersökning, ett inlägg i Bosch Power Tools Community, en tävling eller för att uppfylla ett avtal.


Användningssyfte
Bosch Power Tools eller en leverantör som anlitats av Bosch Power Tools använder dina personuppgifter för teknisk administration av webbsidorna och apparna, för kundadministration, för produktundersökningar och för dina förfrågningar till Bosch Power Tools och endast i den omfattning som krävs för detta.


Dataöverföring till tredje part
Bosch Power Tools har anlitat externa leverantörer för att tillhandahålla vissa tjänster som försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningstjänster, programmering, dataförvaring och kundtjänst. Bosch Power Tools har valt dessa leverantörer med omsorg och övervakar dem regelbundet, särskilt vad gäller hantering och säkring av den information som sparas. Samtliga leverantörer är förpliktigade gentemot Bosch Power Tools att bevara informationen konfidentiell och att följa lagstadgade regler.


Användning av cookies
5.1    Allmänt

Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Med hjälp av dessa filer kan man se om din dator redan tidigare har kommunicerat med våra webbsidor. Avläsning av cookies gör det möjligt för oss att anpassa våra webbsidor och underlätta din användning av dem.

5.2    Bosch Power Tools cookies

Bosch Power Tools använder cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript), för att spåra besökarens preferenser och kunna utforma webbsidorna optimalt efter dessa.

5.3    Cookies från tredje part

På några av Bosch Power Tools-webbsidor är innehåll och tjänster från andra leverantörer (t.ex. YouTube, Facebook, Twitter) integrerade, och dessa kan i sin tur använda sig av egna cookies och aktiva komponenter. Bosch Power Tools kan inte påverka hanteringen av personuppgifter som utförs av dessa leverantörer.

5.4    Avaktivering och radering av cookies

När du besöker våra webbsidor får du en förfrågan i en pop up-ruta om du vill tillåta cookies från oss eller om du vill stänga av denna möjlighet i inställningarna för webbläsaren.

Om du bestämmer dig för att du inte vill tillåta cookies, så skapas en sk. opt-out-cookie i din webbläsare. Denna cookie är endast till för att markera att du har valt att avaktivera cookies. Om du väljer att avaktivera cookies kan det leda till att vissa funktioner på våra webbsidor inte längre är tillgängliga. Observera att en opt-out-cookie endast kan appliceras på den webbläsare där den ställdes in. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare/dator, så måste du aktivera opt-out-alternativet igen.

Cookies som har placerats på din dator av tredje part, under ditt besök på webbsidor tillhörande andra leverantörer, omfattas inte av denna inställningsmöjlighet.

Du kan dock när som helst radera samtliga cookies via din webbläsare. Mer information om detta hittar du i hjälpfunktionen för din webbläsare. Även detta kan leda till att vissa funktioner inte längre är tillgängliga.

Dessutom finns möjlighet att hantera och avaktivera användning av cookies från tredje part via följande webbsida:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Denna webbsida förvaltas inte av oss, vilket innebär att vi inte är ansvariga för och inte kan påverka innehåll och tillgänglighet.


Användning av retargeting-verktyg
6.1    För optimering av vår online-marknadsföring använder vi oss av retargeting-teknik. Syftet med det är att göra internetutbudet mer intressant och anpassat efter dina behov.

6.2    Genom användning av cookies sparas ditt intresse för våra produkter och tjänster, och genom analys av din användning kan vi använda oss av anpassad och intresserelaterad reklam på våra retargeting-partners webbsidor som Google AdWords. Detta sker dock anonymt, så att du inte kan identifieras via retargeting-processen.

6.3    Om du inte vill att Bosch Power Tools och dess retargeting-partners ska använda gällande retargeting-cookies, se punkt 5.4.


Användning av Conversion Tracking
7.1    För att göra vårt onlineutbud så attraktivt som möjligt använder vi oss av sk. Conversion Tracking.

7.2    Våra Conversion Tracking-partners, som Google AdWords, placerar genom denna analystjänst en cookie på din dator (”Conversion Cookie”), om du har hamnat på vår webbsida via en annons från respektive partner. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien ännu inte förlorat sin giltighet kan vi och Conversion Tracking-partnern ifråga se att någon har klickat på annonsen och därmed vidarebefordrats till vår sida. Cookies kan inte spåras via vår webbsida. Informationen som hämtats med hjälp av Conversion-cookies är till för att sammanställa Conversion-statistik och det antal användare som har klickat på annonsen ifråga, och därmed vidarebefordrats till en sida som försetts med en Conversion-Tracking-tag.

Detta sker dock anonymt, så att du inte kan identifieras via Conversion Tracking.

7.3    Om du inte vill att Bosch Power Tools och dess Conversion Tracking-partners använder Conversion-cookies, se punkt 5.4.  


Användning av analysverktyg
8.1    Bosch Power Tools utför mätningar med webbanalysverktyg som WebTrends.

8.2    Vid val av analysverktyg ser vi till att dessa åtkomstdata endast registreras anonymt, så att de inte kan spåras till någon användare. Detta gäller särskilt anonymisering av IP-adresser. Cookies används för att användningen av webbsidan ska kunna analyseras. På detta sätt kan Bosch Power Tools förbättra datakvaliteten. Informationen som skapats om användning av webbsidorna överförs till statistikservern (wts.bosch.com) som drivs av Bosch Power Tools i Tyskland. Endast behöriga personer har åtkomst till denna anonymiserade information.

8.3    Om du inte vill att sådana analys-cookies används, se punkt 5.4.


Användning av social plugins
9.1    Bosch Power Tools använder sig på sina webbsidor och appar av sk. social plugins från sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+. Det kan handla om knappar som t.ex. ”gilla”-knappen på Facebook.

9.2    Med den sk. 2-klick-metoden skyddar vi dig mot att ditt besök på våra webbsidor registreras och används som standard av leverantörer av sociala nätverk. När du öppnar en av våra webbsidor som innehåller sådana plugins är dessa först deaktiverade. Först när du klickar på knappen aktiveras de. Med denna aktivering upprättas en anslutning till respektive socialt nätverk och du får bekräfta ditt samtycke till överföring av din information. När du klickar på knappen överförs informationen från din webbläsare direkt till respektive socialt nätverk och sparas där. Om du vill stoppa denna överföring måste du avaktivera motsvarande plugin igen.

9.3    Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan ditt besök på webbsidan kopplas till ditt konto på detta sociala nätverk. Om du inte vill att detta sociala nätverk ska koppla ihop information som samlats in under besöket på webbsidan med din sparade medlemsinformation måste du logga ut från respektive sociala nätverk innan du aktiverar social plugin-knappen.

9.4    Syfte och omfattning för insamling, ytterligare behandling och användning av information via det sociala nätverket samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för din integritet hittar du i sekretesspolicyn för respektive socialt nätverk.


Användning av registreringstjänster
10.1    Vi ger dig möjligheten att logga in på våra webbsidor med inloggningsuppgifter till sociala nätverk som Facebook connect.

10.2    Vid registrering vidarebefordras du till respektive sociala nätverkstjänst så att du kan logga in dig där. Detta resulterar i att ditt konto i respektive nätverk förknippas med vår tjänst. Om du ger ditt samtycke överförs informationen om din offentliga profil, din e-postadress och ID-etiketten för dina nätverksvänner till oss via respektive sociala nätverk.

Den sociala nätverkstjänst som använts för registrering får i gengäld tillgång till din inloggningsstatus, webbläsarinformation och din IP-adress, om du har givit oss ditt samtycke vid besök på vår webbsida.

10.3    Om du inte vill att en informationsöverföring sker mellan oss och leverantören av det sociala nätverket, logga inte in via detta alternativ utan använd dig istället av vår egen inloggningstjänst.


Reklam
11.1    Samtycke och återkallelse

Om du lämnar personuppgifter till oss använder vi dem för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och eventuellt för att ställa frågor till dig om dessa, såtillvida du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om vi använder oss av ett marknadsforskningsinstitut vid undersökningar sker detta endast på uppdrag av och i regi av Bosch Power Tools.

Om du har gett oss ditt samtycke till användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, men inte vill ta emot mer reklam från Bosch Power Tools, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Din information kommer då att raderas, eller, om de fortfarande krävs i fakturerings- eller redovisningssyfte, spärras för ytterligare marknadsföring.

11.2    Nyhetsbrev

På våra webbsidor och appar kan du registrera dig för vårt nyhetsbrev. Vi använder oss i detta fall av sk. Double opt-in, där vi skickar ett nyhetsbrev via e-post, mobila meddelandetjänster (som t.ex. WhatsApp), SMS eller push-notiser, om du uttryckligen godkänt prenumerationen genom att klicka på en länk i ett särskilt aktiverings-meddelande. Om du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att du inte längre vill prenumerera på nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen utförs via länken som finns i e-post-nyhetsbrevet, via e-post till serviceagenterna eller i inställningarna för respektive webbsida. För nyhetsbrev via mobil sker återkallelsen genom att ett meddelande med innehållet ”Stopp” skickas till respektive leverantör.

11.3    Tävlingar
    
Om du deltar i en tävling från Bosch Power Tools använder vi din information för att meddela dig vid eventuell vinst och i marknadsföringssyfte för våra produkter, om du har gett ditt samtycke till detta. Detaljerad information om tävlingarna hittar du i deltagarvillkoren för respektive tävling.     


Bosch Power Tools-communities
12.1    Vi ger dig möjligheten att bli medlem i Bosch Power Tools communities (som Bob Community, 1-2-do-Community eller Dremel gör-det-självar-forum). Där kan du registrera dig, skapa en användarprofil och kommunicera med andra medlemmar. Din information som genereras där använder vi endast inom ramen för ditt samtycke för marknadsförings- marknadsforsknings- och servicesyfte.

12.2    Via ett formulär i respektive community har du möjlighet att välja om enskilda uppgifter i din användarprofil ska visas för samtliga medlemmar i denna community eller bara dina ”community-vänner”, eller om de ska förbli privata.

All ytterligare information som genereras i ett community, t.ex. genom att du delar kommentarer eller bilder, är däremot automatiskt offentliga och sammankopplas med din användarprofil.


Nätbutiker kreditprövning
För att förebygga problem med betalning utför vi kreditprövningar. I detta syfte har vi anlitat betalningsserviceleverantören

Adyen BV
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
Nederländerna

Nämnda leverantör utför en utvärdering baserat på en matematisk-statistisk process och levererar den till oss inom ramen för lagstadgad tillåten information om sannolikheten för utebliven betalning. Om du väljer ”Betalning mot faktura” används din adress för utvärderingen.
 
Alla kunder erbjuds samma betalningstyper, utvärderingen sker först efter att du skickat din beställning. Om du inte godtar resultatet gällande sannolikhet för utebliven betalning kan du meddela oss skriftligen, så att vi kan pröva vårt beslut på nytt. Dessutom har du rätt till information om orsakerna till beslutet från nämnd leverantör.


Appar
14.1    Användning av våra appar

Förutom vårt webbaserade utbud tillhandahåller vi även appar som du kan ladda ner på din mobil. Även i detta fall har du de rättigheter som beskrivs i denna integritetspolicy. Förutom den information som samlats in på webbsidor samlar vi via våra appar in ytterligare personuppgifter som anges specifikt vid användning av en mobil enhet. Detta sker dock endast om du har gett ditt samtycke till detta.   

14.2    Insamling av din platsinformation

Vi använder även sk. Location Based Services, genom vilka vi erbjuder särskilda erbjudanden som är anpassade till din aktuella plats. För att kunna erbjuda dig dessa funktioner i appen samlar vi in din platsinformation med GPS och din IP-adress, om du gett oss ditt samtycke till detta. Du kan när som helst tillåta eller återkalla denna funktion i inställningarna för respektive app eller ditt operativsystem.

14.3    Insamling av Advertising Identifier/Advertising ID


Vi använder oss i reklamsyfte av en sk. ”Advertising Identifier” (IDFA) för iOS och en sk. Advertising ID för Android, om du godkänt detta. Detta är unika, men icke-personaliserade och inte varaktiga ID-nummer för en viss enhet som skapas av iOS eller Android. Denna insamlade information kopplas inte ihop med övrig enhetsrelaterad information. Vi använder ID-numren för att skapa anpassad reklam och för att kunna utvärdera din användning. Om du aktiverar alternativet ”begränsa spårning” i iOS under ”Inställningar”>”Integritetsskydd”>”Reklam” resp. i Andriod alternativet ”Återställ reklam-ID” under ”Google Inställningar”>”Annonser”, kan vi endast utföra följande åtgärder: mätning av din interaktion med banners genom att räkna antalet visningar en banner har haft utan att du har klickat på den (”frequency capping”), klickrate, fastställande av antalet unika användare (”unique user”) samt säkerhetsåtgärder, bedrägeribekämpning och felåtgärder. Du kan när som helst radera IDFA resp. Advertising ID i enhetsinställningarna (”Återställ Ad-ID”), då skapas ett nytt ID-nummer som inte kopplas samman med tidigare insamlad information. Vi vill påminna om att du kanske inte kan använda alla funktioner i vår app om du begränsar användningen av nämnda ID-nummer.

14.4    Dataöverföring till App Store

Ingen information samlas in av oss och utanför vårt ansvarsområde är överföring av information som användarnamn, e-postadress och individuella enhetsnummer i App Store vid nerladdning av respektive app. Vi kan inte påverka denna insamling av information.


Användning av externa länkar
Bosch Power Tools webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor − leverantörer som inte är förknippade med oss. Efter att du klickar på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av personuppgifter som överförts till tredje part genom klicket på länken (exempelvis IP-adressen eller URL:en för den sida på vilken länken finns), eftersom tredje parts agerande då ligger utanför vår kontroll. Bosch Power Tools tar inte ansvar för behandling av sådana personuppgifter som utförs av tredje part.


Säkerhet
16.1    Våra medarbetare och de serviceleverantörer som Bosch Power Tools anlitar är bundna av sekretess och att följa bestämmelserna i personuppgiftslagen.

16.2    Bosch Power Tools vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder enligt personuppgiftslagen som krävs för att skydda dina personuppgifter som vi förvaltar mot manipulation, förlust, förstörelse, eller åtkomst av obehöriga personer eller obehörig publicering. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


Information och korrigering
Användaren har rätt att när som helst få tillgång till egna personuppgifter som sparats av oss. Användaren kan också när som helst kräva att informationen korrigeras.


Återkallelse och radering
18.1    Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.

18.2    Radering av personuppgifter sker när du återkallar ditt samtycke till sparande av dem, när syftet för att spara personuppgifterna inte längre föreligger eller när sparandet av andra lagstadgade skäl är otillåten.

18.3    Information som krävs för fakturerings- eller redovisningssyfte eller som följer av lagstadgad förvaringsplikt berörs inte av detta. Om åtkomsten inte behövs spärras även denna information.


Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter                                                                                                                   
19.1    Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Robert Bosch AB, reg. nr 556047-1194.

Robert Bosch AB
Bosch Service Center
Postbox 1154
164 26 Kista
Sverige
E-postadress: kontakt@se.bosch.com

19.2    

För att åberopa dina rättigheter, eller om du har andra ärenden gällande sekretess, använd följande länk:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

För inspel och klagomål gällande hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till vår dataskyddsansvarige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: PT.DSO@bosch.com


Uppdaterad: 11.12.2018