Upozornenia týkajúce sa ochrany údajov divízie Robert Bosch Power Tools GmbH

Divíziu Robert Bosch Power Tools GmbH (ďalej ako „Bosch Power Tools“, príp. „my“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

Divízia Bosch Power Tools rešpektuje vaše súkromieOchranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri vašej návšteve našich webových stránok a mobilných aplikácií spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.


Získavanie a spracovanie osobných údajovOsobné údaje sú jednotlivé údaje o osobných a vecných vzťahoch určitej určiteľnej osoby, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, fotografie alebo iné informácie o určitej určiteľnej osobe.Osobné údaje (vrátanie IP adries) získavame, spracovávame a používame iba vtedy, ak na to existuje právny základ alebo ak nám sami poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov na príslušný účel, napr. v rámci registrácie, ankety, príspevku do niektorej komunity divízie Bosch Power Tools, výhernej súťaže alebo realizácie zmluvy.


Obmedzenie účelu
Bosch Power Tools alebo poskytovateľ služieb poverený zo strany Bosch Power Tools bude používať vaše osobné údaje len na účely technického spravovania webových stránok a mobilných aplikácií, spravovanie zákazníkov, prieskumov o produktoch a vaše otázky adresované Bosch Power Tools, a to len v potrebnom rozsahu.


Postúpenie údajov tretím stranám
Divízia Bosch Power Tools poverila externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, manažment zmlúv, realizácia platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline. Divízia Bosch Power Tools starostlivo vybrala týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontroluje, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Divízia Bosch Power Tools zaviazala všetkých poskytovateľov služieb k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov.


Používanie cookiesVšeobecne
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači. Na základe týchto údajov sa dá zistiť, či už vaše koncové zariadenie komunikovalo s našimi stránkami. Súbory cookie nám umožňujú, aby sme naše internetové stránky pre vás optimálne vytvorili a uľahčili vám ich využívanie.
Súbory cookie divízie Bosch Power Tools
Divízia Bosch Power Tools využíva cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií návštevníkov a optimálne vytváranie stránok.
Cookies tretích strán
Na niektorých internetových stránkach divízie Bosch Power Tools sú zahrnuté obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Twitter), ktoré môžu používať ich cookies a aktívne komponenty. Bosch Power Tools nemá vplyv na spracovávanie osobných údajov týmito poskytovateľmi.
Vypnutie a vymazanie súborov cookie
Keď navštívite naše internetové stránky, zobrazí sa vyskakovacie okno s otázkou, či chcete cookies, ktoré sú umiestnené na našej stránke, povoliť alebo vypnúť v nastaveniach.

Ak sa rozhodnete nepovoliť cookies, potom sa vo vašom prehliadači uloží opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Vypnutie cookies však môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie našich internetových stránok už nebudete mať k dispozícii. Prosím, berte do úvahy, že súbor opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, ktorým bol vytvorený. Ak cookies vymažete alebo používate iný prehliadač, príp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out uložiť nanovo.

Možnosti nastavenia sa ale netýkajú tých cookies, ktoré sa uložia počas vašej návštevy internetových stránok iných poskytovateľov.

Vo vašom prehliadači však môžete kedykoľvek vymazať všetky cookies. Informácie o tom nájdete vo funkcii Pomocník vášho prehliadača. Môže to však viesť k tomu, že jednotlivé funkcie už nebudete mať k dispozícii.

Okrem toho máte možnosť používanie cookies tretími stranami spravovať a deaktivovať prostredníctvom nasledovnej webovej stránky:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Nie sme prevádzkovateľmi tento webovej stránky, teda nezodpovedáme a nemáme vplyv na jej obsahy a dostupnosť.


Používanie retargetinguNa optimalizáciu nášho on-line marketingu používame retargetingové technológie. Vďaka nim sa má internetová ponuka vytvoriť pre vás zaujímavejšie a prispôsobiť vašim potrebám.Na základe používania cookies, ktorými sa ukladajú informácie o vašom záujme o naše výrobky a služby a na základe analýzy vášho používania webových stránok vám môžeme poslúžiť personalizovanou reklamou na webových stránkach našich retargetingových partnerov, ako Google AdWords. Uvedené však prebieha anonymne, teda nemôžete byť identifikovaný prostredníctvom retargetingu.Ak si neprajete, aby divízia Bosch Power Tools a jej retargetingoví partneri používali príslušné retargetingové súbory cookie, postupujte podľa bodu 5.4.


Využívanie sledovania konverziíAby sme našu online ponuku vytvorili pre našich používateľov čo najatraktívnejšie, využívame takzvané sledovanie konverzií.Naši partneri sledovania konverzií, ako Google AdWords, pri poskytovaní tejto analytickej služby uložia súbor cookie na váš počítač („Conversion Cookie“), ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy príslušného partnera. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch. Ak navštívte určité stránky od nás a platnosť cookie ešte neuplynula, môžeme my a príslušný partner sledovania konverzií zistiť, že niekto klikol na reklamu a tak bol presmerovaný na našu stránku. Cookies sa nedajú sledovať prostredníctvom našej webovej stránky. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií slúžia na vytváranie štatistík a zistenie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku, na ktorú bola pridaná značka sledovania konverzií.
Uvedené však prebieha anonymne, teda nemôžete byť identifikovaný sledovacia konverzií.
Ak si neprajete, aby divízia Bosch Power Tools a jej partneri sledovania konverzií používali príslušné cookie na sledovanie konverzií, postupujte podľa bodu 5.4.


Používanie nástrojov na analýzu internetových stránokV prípade internetových stránok vykonáva Bosch Power Tools merania prístupov pomocou analytického nástroja WebTrends.Pri výbere analytického nástroja dbáme na to, aby sa údaje o prístupoch zaznamenávali výlučne anonymne, aby nebolo možné ich priradenie k používateľovi. Toto sa vykonáva najmä pomocou anonymizácie IP adresy. Na meranie sa používajú súbory cookie, aby bolo možné analyzovať používanie internetovej stránky. Bosch Power Tools tak môže najmä vylepšiť kvalitu údajov. Vygenerované informácie o používaní internetových stránok sa prenášajú na štatistický server (wts.bosch.com), ktorý prevádzkuje Bosch Power Tools v Nemecku. Prístup k týmto anonymným údajom má iba autorizovaný personál.Ak si neprajete, aby sa používali príslušné súbory cookie na analýzu internetových stránok, postupujte podľa bodu 5.4.


Používanie zásuvných modulov sociálnych sietíBosch Power Tools používa na svojich webových stránkach a mobilných aplikáciách takzvané zásuvné moduly (plugins) sociálnych sietí, ako Facebook, Twitter a Google+. Ide tu o ikony, ako ikona „Páči sa mi to“ na Facebooku.Takzvanou metódou dvojkliknutia vás chránime pred tým, aby ste ako používateľ našich webových stránok boli štandardne zaznamenaný a vyhodnotený poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto zásuvné moduly, tieto sú najprv deaktivované. Zásuvné moduly sa aktivujú až po vašom kliknutí na príslušnú ikonu. Touto aktiváciou vytvoríte spojenie so sociálnou sieťou Facebook a poskytnete svoj súhlas s prenosom vašich údajov. Ak kliknete na príslušnú ikonu, prenesie sa príslušná informácia z vášho prehliadača priamo na danú sociálnu sieť a tam sa uloží. Ak si želáte toto postúpenie ukončiť, potom musíte zásuvný modul znova deaktivovať.Ak ste prihlásený do sociálnej siete, môže táto sieť priradiť návštevu k vášmu tamojšiemu účtu. Ak si neželáte, aby príslušná sociálna sieť priradila údaje, zozbierané počas vašej návštevy, k vašim uloženým členským údajom, pred aktiváciou ikony zásuvného modulu sociálnej siete sa musíte odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a využití sociálnou sieťou, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení za účelom ochrany vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.


Používanie registračných služiebPonúkame vám možnosť prihlásiť sa na našich webových stránkach a mobilných aplikáciách takzvanými sociálnymi prihlasovacími údajmi, ako Facebook Connect.Na registráciu budete presmerovaný na stránku príslušného poskytovateľa sociálnych sietí, kde sa môžete prihlásiť svojimi tamojšími údajmi. Tým sa váš účet na danej sociálnej sieti spojí s našou službou. Pritom sa v prípade vášho súhlasu doručia informácie vášho tamojšieho verejného profilu, vaša e-mailová adresa a identifikačné znaky vašich priateľov na sieti nám, a to prostredníctvom služby príslušnej sociálnej siete.
A naopak, služba sociálnej siete použitá na registráciu získa váš status prihlásenia, informácie prehliadača a vašu IP adresu, keď nám pri návšteve našej internetovej stránky poskytnete váš súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ak si neželáte, aby sa uskutočnilo odovzdávanie údajov medzi nami a službami sociálnych sietí, potom sa neprihlasujte sociálnou registračnou službou, ale namiesto toho použite naše prihlasovacie služby.


ReklamaSúhlas a zrušenie súhlasu
Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, použijeme ich na to, aby sme vás mohli informovať o našich výrobkoch a službách a prípadne na prieskum o našich výrobkoch a službách, pokiaľ nám na tento účel dáte svoj výslovný súhlas na používanie vašich osobných údajov na reklamné účely. Ak použijeme vaše údaje na účely prieskumu trhu, uskutoční sa tak výlučne z poverenia a podľa pokynov divízie Bosch Power Tools.

Ak nám aj poskytnete svoj súhlas na použitie na reklamné účely, v budúcnosti si však nebudete želať, aby ste dostávali propagačné informácie od divízie Bosch Power Tools, svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Vaše údaje budú vymazané alebo zablokované, ak to bude potrebné ešte so zreteľom na účely zúčtovania.
Novinky
Na našich webových stránkach a mobilných aplikáciách môžete tiež odoberať novinky. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt in, pričom vám novinky zašleme e-mailom, mobilnými oznamovacími službami (ako napr. WhatsApp), SMS správami alebo správami push až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek. Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie noviniek zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť zrušením svojho súhlasu. Súhlas so zasielaním noviniek e-mailom môžete zrušiť prostredníctvom odkazu v novinkách, e-mailom zaslaným servisnému agentovi alebo v nastaveniach správy príslušnej webovej stránky. Zrušenie mobilných noviniek môžete uskutočniť zaslaním správy s textom „Stopp“ príslušnému distribútorovi.
Výherné súťaže
Ak sa zúčastníte výhernej súťaže divízie Bosch Power Tools, potom použijeme vaše údaje na oznámenie o výhre a na účely reklamy našich výrobkov, pokiaľ ste na to udelili svoj súhlas. Detailné informácie o výherných súťažiach nájdete v príslušných podmienkach pre účasť.


Komunity divízie Bosch Power ToolsPonúkame vám možnosť stať sa členom komunít divízie Bosch Power Tools (ako Bob komunita, 1-2-do komunita alebo fórum pre domácich majstrov značky Dremel). Môžete sa v nich zaregistrovať, založiť si používateľský profil a komunikovať s ostatnými členmi. Vaše údaje, ktoré sa tam vygenerujú, použijeme len v rámci udelenia vášho súhlasu na účely marketingu, prieskumu trhu a servis.Cez masku zadávania v príslušnej komunite máte možnosť výberu, či sa jednotlivé údaje vášho používateľského profilu sprístupnia všetkým členom komunity alebo len vašim „komunitným priateľom“ alebo zostanú súkromnými údajmi.
Všetky ďalšie údaje, ktoré si vygenerujete v komunitách, napr. tým, že pridávate komentáre alebo obrázky, však už budú automaticky verejne prístupné a spojené s vaším používateľským profilom.


Kontrola bonity v online obchodoch
Aby ste predišli problémom v platobnom styku, preverujeme bonitu používateľov. Poverili sme tým poskytovateľa platobných služieb

        Adyen BV
        Simon Carmiggeltstraat 6-50
        1011 DJ Amsterdam
        Holandsko

Uvedený poskytovateľ na základe matematicko-štatistických metód zabezpečí ohodnotenie a v rámci zákonných možností nám dodá informácie o pravdepodobnosti nedodržania platby. Ak si volíte možnosť „nákup na faktúru“ vaše údaje adresy sa použijú na ohodnotenie.

Každý zákazník dostane rovnakú ponuku možností platby, ohodnotenie sa uskutoční až po odoslaní vašej objednávky. Ak by ste neboli spokojný s výsledkom ohodnotenia pravdepodobnosti nedodržania platby, môžete nám to písomne oznámiť, aby sme naše rozhodnutie znova posúdili. Okrem toho máte voči uvedenému poskytovateľovi služieb právo na informácie o podstatných dôvodoch tohto rozhodnutia.


Mobilné aplikáciePoužívanie našich mobilných aplikácií
Okrem našej online ponuky vám dávame k dispozícii mobilné aplikácie, ktoré si môžete stiahnuť do vášho koncového zariadenia. Pritom vám rovnako prináležia tu opísané práva. Okrem údajov získaných na webových stránkach získavame na našich mobilných aplikáciách ďalšie osobné údaje, ktoré špecificky vyplývajú z používania mobilných koncových zariadení. Avšak len za podmienky, že na udelíte svoj súhlas.
Získanie údajov o polohe
Naša ponuka obsahuje aj takzvané Location Based Services, s ktorými vám poskytujeme aj špeciálne ponuky, ktoré šité na mieru príslušnej lokality. Aby sme vám tieto funkcie aplikácií mohli poskytnúť, prostredníctvom GPS a vašej IP adresy získavame vaše údaje o polohe, ak nám na to poskytnete svoj súhlas. Túto funkciu môžete kedykoľvek povoliť alebo zrušiť v nastaveniach príslušnej aplikácie alebo vášho operačného systému.
Získanie reklamného identifikátora Advertising Identifier/ Advertising ID
Na reklamné účely využívame v prípade vášho súhlasu pre iOS reklamný identifikátor, takzvaný Advertising Identifier (IDFA) a pre Android takzvaný Advertising ID. Sú to unikátne, nie však personalizované a trvalé identifikačné čísla pre určité koncové zariadenie, ktoré poskytne iOS alebo Android. Tieto získané údaje sa nepriradia k iným informáciám zariadenia. Identifikačné čísla využívame na to, aby sme vám pripravili personalizovanú reklamu a aby sme mohli vyhodnotiť vaše používanie. Keď aktivujete nastavenia iOS pod „Súkromie“ – „Reklama“ možnosť „Obmedziť sledovanie“, príp. na Androide v nastaveniach – „Ochrana súkromia“ zvolíte možnosť „Nesledovať“, môžeme uskutočniť len nasledovné opatrenia: meranie vašej interakcie s bannermi bez kliknutia („frequency capping“), počet kliknutí, zistenie jedinečného používania („unique user“) ako aj bezpečnostné opatrenia, boj proti podvodom a odstránenie chýb. V nastavení zariadenia môžete kedykoľvek vymazať IDFA, príp. Advertising ID, potom sa vytvorí nové identifikačné číslo, ktoré sa nepriradí k predchádzajúcim zozbieraným údajom. Upozorňujeme na skutočnosť, že pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie našich aplikácií, keď obmedzíte používanie uvedeného identifikačného čísla.
Prenos údajov do App Store
Získanie údajov z našej strany a mimo nášho rozsahu zodpovednosti nie je prenosom údajov, ako meno používateľa, e-mailová adresa a ID zariadenia na App Store pri stiahnutí príslušnej aplikácie. Na toto získavanie údajov nemáme vplyv.


Používanie externých odkazov
Internetové stránky divízie Bosch Power Tools môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán − poskytovateľov, ktorí sú s nami spojení. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovávanie takýchto osobných údajov tretími stranami divízia Bosch Power Tools nepreberá zodpovednosť.


BezpečnosťNaši pracovníci a poskytovatelia služieb poverení divíziou Bosch Power Tools sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení Spolkového zákona o ochrane osobných údajov.Bosch Power Tools prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia v zmysle Spolkového zákona o ochrane osobných údajov, aby boli vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.


Informácie a oprava
Používatelia majú právo kedykoľvek si vyžiadať informácie o uložených osobných údajoch. Ďalej môžu používatelia požiadať o opravu svojich údajov.


Zrušenie súhlasu a vymazanieĎalej môžete kedykoľvek do budúcnosti zrušiť svoj súhlas so získavaním, spracovaním a používaním vašich osobných údajov.K vymazaniu osobných údajov sa pristúpi, keď zrušíte svoj súhlas s ich uchovaním, keď osobné údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu sledovaného uchovaním údajov alebo keď uchovanie údajov nie je dovolené z iných zákonných dôvodov.Netýka sa to údajov, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak nie je potrebný prístup k týmto údajom, tiež sa však zablokujú.


Kontakt
V prípade informácií, opráv, podnetov a sťažností týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a v prípade zrušenia vášho súhlasu sa môžete obrátiť na nášho koncernového splnomocnenca na ochranu údajov.

        Pán
        Matthias Goebel
        Konzernbeauftragter für den Datenschutz (Koncernový splnomocnenec na ochranu údajov)
        Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP) (Bezpečnosť informácií a ochrana skupiny Bosch (C/ISP))
        Robert Bosch GmbH
        Kronenstrasse 20
        70173 Stuttgart

        E-mail: PT.DSO@BOSCH.COM