Politica de confidenţialitate


Politica de confidenţialitate
Robert Bosch Power Tools (în cele ce urmează „Bosch power Tools”, respectiv „Noi” sau „Pe noi”) se bucură pentru vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet, precum şi a aplicaţiilor pentru telefoane mobile (împreună şi „Ofertă online”) şi pentru interesul dumneavoastră pentru compania noastră şi produsele noastre.


Bosch Power Tools respectă viaţa dumneavoastră privată
Protecţia vieţii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea tuturor datelor de afaceri este o chestiune importantă pentru noi, pe care o luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizita ofertelor noastre online de către dumneavoastră, confidenţial şi numai conform dispoziţiilor legale.

Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor sunt componente integrante a politicii companiei noastre.


Responsabil
Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Bosch Power Tools; Excepţiile sunt prezentate explicit în prezenta politică de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale
4.1 Principii generale
Date personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar de exemplu nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări.

4.2 Scopurile prelucrării şi bazele legale
Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

Punerea la dispoziţie a acestei oferte online
(Baza legală: îndeplinirea contractului).

– Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate
(Baze legale: îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în domeniul securităţii datelor şi interes îndreptăţit în înlăturarea defecţiunilor şi securităţii ofertelor noastre).

– Publicitate proprie şi externă, precum şi cercetarea pieţei şi măsurarea razei de acţiune în volum legal admisibil, respectiv bazat pe consimţământ
(Baza legală: consimţământ/interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte marketingul direct, atât timp cât aceasta se realizează în conformitate cu prescripţiile legale de protecţie a datelor şi de drept al concurenţei).

– Interogări privind produsele, respectiv chestionarea clienţilor prin e-mail şi/sau telefon dacă v-aţi exprimat consimţământul explicit în acest sens
(Baza legală: consimţământ).
Observaţie: Dacă apelăm la un institut de cercetare a pieţei pentru chestionări, atunci acesta va acţiona exclusiv din însărcinarea noastră şi conform dispoziţiilor noastre.

– Realizarea de jocuri cu câştiguri sau campanie de reduceri conform condiţiilor jocurilor cu câştiguri sau condiţiilor campaniei de reduceri respective
(Baza legală pentru îndeplinirea contractului).

– Expedierea unui newsletter cu consimţământul destinatarului prin e-mail, respectiv SMS/MMS
(Baza legală: consimţământ).

– Funcţionare a unei comunităţi pentru membri înregistraţi
(Baza legală: îndeplinirea contractului)

– Respectarea şi apărarea drepturilor noastre
(Baza legală: interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte punerea în vigoare şi apărarea drepturilor noastre).

4.3 Înregistrare
Dacă solicitaţi servicii care presupun o încheiere a contractului, vă rugăm să vă înregistraţi. În cadrul înregistrării colectăm datele personale necesare pentru motivarea şi îndeplinirea contractului (de exemplu, prenume, nume, data naşterii, adresa de e-mail, după caz, date privind modalitatea de plată dorită, respectiv deţinătorul contului), precum şi după caz, alte date pe bază voluntară. Datele obligatorii sunt marcate cu *.

4.4 Fişiere jurnal
La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal.

Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru un interval de timp scurt pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare.

Fişierele jurnal sunt utilizate (fără adresă IP sau fără adresă IP completă) şi în scopuri de analiză; consultaţi în acest scop, paragraful Analiza web.

În fişierele jurnal sunt salvate în special următoarele informaţii:
– Adresa IP (adresa protocolului de internet) a echipamentului terminal, de la care se accesează oferta online;
– Adresa de internet a paginii web, de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau Referrer);
– Numele furnizorului de servicii prin care se realizează accesul la oferta online;
– Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;
– Data şi ora, precum şi durata apelului;
– Cantitatea de date transmisă;
– Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv Add-Ons instalate (de exemplu, pentru Flash Player);
– Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare în mod reuşit” sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit”).

4.5 Copiii
Această ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 13 ani.


Retransmiterea datelor
5.1 Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile
Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Detalii referitoare la bazele legale găsiţi în paragraful Scopurile prelucrării şi bazele legale. Terţe persoane pot fi şi alte companii ale grupului Bosch. Dacă se transmit date către terţe persoane pe baza unui interes îndreptăţit, acest lucru va fi prezentat explicit în politica de confidenţialitate.

Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.

5.2 Prestatori de servicii (aspecte generale)
Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum servicii de vânzare şi marketing, management al contractelor, derularea plăţilor, programare, găzduire a datelor şi servicii hotline. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.

5.3 Retransmiterea la destinatari în afara SEE
Noi putem să retransmitem date personale şi la destinatari care îşi au sediul în afara SEE, în aşa-numite terţe ţări. În acest caz, asigurăm înainte de retransmitere fie ca la destinatar să existe un nivel corespunzător de protecţie a datelor (de exemplu, pe baza unei decizii de conformitate a comisiei UE pentru ţara respectivă sau acordul aşa-numitelor clauze ale unui contract standard UE al Uniunii Europene cu destinatarul) sau consimţământul dumneavoastră pentru retransmitere.

Puteţi primi de la noi un plan general privind destinatarii din terţe ţări şi o copie a reglementărilor stabilite concret de comun acord pentru asigurarea nivelului corespunzător de protecţie a datelor. Vă rugăm să folosiţi în acest scop datele de la paragraful Contact.


Durata salvării; termene de stocare
Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). În toate celelalte cazuri ştergem datele dumneavoastră personale cu excepţia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale să ţinem un anumit interval de timp la dispoziţie documente precum contracte şi facturi).


Jocuri cu premii sau campanii de reduceri
Dacă participaţi la unul dintre jocurile noastre cu câştiguri sau la o campanie de reduceri, utilizăm datele dumneavoastră pentru comunicarea câştigului şi în scopul publicităţii pentru produsele noastre în volumul legal admisibil, respectiv în măsura în care v-aţi dat consimţământul în acest sens. Informaţii detaliate referitoare la jocurile cu câştiguri sau campaniile de reduceri găsiţi la condiţiile de participare respective.


Utilizarea modulelor cookie
8.1 Aspetce generale
Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră la vizitarea unei oferte online. Dacă apelaţi din nou această ofertă online, browserul dumneavoastră transmite conţinutul modulelor cookie înapoi la ofertantul respectiv şi face astfel posibilă recunoaşterea echipamentului terminal. Exportul modulelor cookie ne oferă posibilitatea de a configura optim oferta noastră online pentru dumneavoastră şi să vă facilităm utilizarea.

8.2 Deconectarea şi ştergerea modulelor cookie
Atunci când vizitaţi paginile noastre web, apare o fereastră pop-up de interogare care vă întreabă dacă permiteţi utilizarea modulelor cookie care sunt setate pe pagina noastră sau dacă doriţi să dezactivaţi această opţiune din cadrul setărilor.

Dacă decideţi să nu permiteţi utilizarea modulelor cookie, în browserul dumneavoastră se setează un modul cookie Opt-Out. Acest cookie serveşte exclusiv alocării dezacordului dumneavoastră. Prin deconectarea modulelor cookie există însă posibilitatea ca anumite funcţii ale paginilor noastre de internet să nu vă mai fie disponibile. Vă rugăm să aveţi în vedere, că din motive tehnice, un modul cookie Opt-Out poate fi utilizat numai pentru browserul de la care a fost setat. Dacă ştergeţi modulele cookie sau utilizaţi un alt browser, respectiv un alt echipament terminal, trebuie să efectuaţi din nou acţiunea de Opt-Out.

Setările nu acoperă modulele cookie care au fost setate de alţi ofertanţi pe parcursul vizitei dumneavoastră pe paginile web terţilor.

Prin browserul dumneavoastră puteţi însă să ştergeţi în orice moment toate modulele cookie. Vă rugăm să vă informaţi în acest scop din funcţiile de asistenţă ale browserului dumneavoastră. Şi acest lucru poate duce însă la posibilitatea ca anumite funcţii să nu vă mai fie disponibile.

Prin următoarea pagină web există totodată posibilitatea de administrare şi dezactivare a modulelor cookie de către terţi ofertanţi:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Această pagină web nu este administrată de noi, aşa că nu ne asumăm răspunderea şi nu avem influenţă asupra conţinuturilor şi disponibilităţii.

8.3 Module cookie Bosch Power Tools
Bosch Power Tools utilizează module cookie şi componente active (de ex.: JavaScript) pentru a urmări preferinţele vizitatorilor şi pentru a particulariza în mod optim designul website-urilor."

8.4 Module cookie ale terţilor
Unele site-uri de internet Bosch Power Tools încorporează conţinut şi servicii de la alţi furnizori (de ex., YouTube, Facebook, Twitter) care, la rândul lor, pot utiliza module cookie şi componente active. Bosch Power Tools nu are nicio influenţă asupra procesării datelor personale de către aceşti furnizori."


Utilizarea Retargeting-Tools
9.1 Folosim tehnologii de retargeting pentru optimizarea marketingului nostru online. Prin intermediul acestora se urmăreşte ca oferta pe internet să devină mai interesantă şi să fie adaptată la nevoile dumneavoastră.

9.2 Prin utilizarea modulelor cookie, care stochează informaţii privind interesul dumneavoastră pentru produsele şi serviciile noastre cât şi analiza comportamentului dumneavoastră de utilizator, vă putem oferi publicitate personalizată şi bazată pe interese pe website-urile partenerilor noştri de retargeting cum ar fi Google AdWords . Aceasta se face totuşi anonimizat, astfel încât să nu puteţi fi identificat prin retargeting.

9.3 Dacă nu doriţi ca Bosch Power Tools şi partenerii săi de retargeting să folosească respectivele module cookie de retargeting, procedaţi conform instrucţiunilor de la punctul 8.2.


Utilizarea sistemului Conversion Tracking (măsurare a conversiilor)
10.1 Pentru a face cât mai atractivă pentru utilizatori oferta noastră online, utilizăm aşa-numitul Conversion Tracking.

10.2 Partenerii noştri de Conversion Tracking cum ar fi Google AdWords, plasează, în cadrul acestui serviciu de analiză, un modul cookie în calculatorul dumneavoastră („Conversion cookie“), dacă dumneavoastră aţi ajuns pe site-ul nostru printr-un anunţ publicitar al respectivului partener. Aceste module cookie îşi pierd valabilitatea după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite site-uri ale noastre iar cookie-ul respectiv nu a expirat, noi şi respectivul partener de Conversion Tracking putem constata dacă cineva a dat clic pe anunţul publicitar, fiind astfel redirecţionat pe site-ul nostru. Cookies nu pot fi monitorizate prin intermediul website-ului nostru. Informaţiile colectate cu ajutorul conversion-cookies servesc la crearea de statistici de conversie şi la aflarea numărului total de utilizatori care au dat clic pe respectivul anunţ publicitar şi au fost redirecţionaţi pe un site prevăzut cu un Conversion-Tracking-Tag.

Aceasta se face totuşi anonimizat, astfel încât să nu puteţi fi identificat prin Conversion Tracking.

10.3 Dacă nu doriţi ca Bosch Power Tools şi partenerii săi de Conversion Tracking să folosească respectivele module cookie de conversie, procedaţi conform instrucţiunilor de la punctul 8.2


Utilizarea instrumentelor analitice
11.1 Pentru site-urile de internet, Bosch Power Tools efectuează măsurători de acces cu instrumente analitice web cum ar fi WebTrends și Tealium.

11.2 La alegerea instrumentelor analitice avem grijă ca datele de acces să fie colectate în formă anonimă, pentru a nu se putea face legătura cu un anumit utilizator. În particular, acest lucru se realizează prin anonimizarea adresei IP. Modulele cookie se utilizează pentru măsurare, în scopul de a permite analiza utilizării website-ului. În particular, Bosch Power Tools le utilizează pentru îmbunătăţirea calităţii datelor.

11.3 Dacă nu doriţi să se folosească respectivele module cookie analitice, atunci procedaţi conform instrucţiunilor de la punctul 8.2.


Utilizarea pluginurilor sociale
12.1 Bosch Power Tools utilizează pe site-urile sale web şi în aplicaţiile sale mobile aşa-numite pluginuri sociale din reţelele sociale cum ar fi Facebook, Twitter şi Google+. Aici este vorba despre butoane precum butonul de Facebook „Like“.

12.2 Prin aşa-numita metodă cu 2 clic-uri vă asigurăm din oficiu protecţie împotriva colectării şi evaluării de către furnizorii reţelelor sociale a vizitării de către dumneavoastră a site-ului nostru. Dacă vizitaţi o pagină pe site-ul nostru de internet care conţine asemenea pluginuri, acestea sunt iniţial dezactivate. Pluginurile nu sunt activate decât atunci când faceţi clic pe butonul furnizat. Prin activarea pluginurilor, stabiliţi conexiunea cu reţeaua socială respectivă şi vă declaraţi acordul cu transmiterea datelor dumneavoastră. Dacă apăsaţi pe butonul respectiv, informaţiile corespunzătoare sunt transmise direct la reţeaua socială respectivă, prin intermediul browserului şi sunt memorate acolo. Dacă doriţi să opriţi transmiterea, trebuie să dezactivaţi din nou pluginul.

12.3 Dacă sunteţi logat la o reţea de socializare, aceasta poate asocia vizita cu contul dumneavoastră de utilizator. Dacă nu doriţi ca reţeaua socială să asocieze datele colectate în timpul vizitei cu datele dumneavoastră de membru, înaintea activării butoanelor Social plugin, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua respectivă.

12.4 Pentru informaţii privind anvergura şi rolul colectării datelor, procesările ulterioare şi utilizarea datelor de către respectiva reţea de socializare, pentru drepturile pe care le aveţi şi setările pe care le puteţi configura pentru protecţia confidenţialităţii, consultaţi notificarea respectivei reţele de socializare.


Social Sign In (autentificarea prin intermediul reţelelor de socializare)
Noi vă oferim posibilitatea de a vă autentifica la oferta noastră online cu aşa-numitele Social-Sign Ins, precum Facebook-Connect şi Twitter.

Pentru înregistrare sunteţi redirecţionat la pagina reţelei de socializare respective, unde vă puteţi autentifica cu datele dumneavoastră de acolo. Aceasta are drept consecinţă asocierea contului dumneavoastră de la reţeaua respectivă cu serviciul nostru. În cadrul acestei acţiuni, prin reţeaua socială respectivă ne sunt transmise informaţiile profilului dumneavoastră public de acolo, adresa dumneavoastră de e-mail şi marcajele de identificare ale prietenilor dumneavoastră din reţea, precum şi, după caz, alte date.

Invers, reţeaua socială utilizată pentru înregistrare primeşte starea dumneavoastră de autentificare, informaţiile browserului şi adresa dumneavoastră IP. Ofertantul reţelei de socializare, respectiv serverul acestuia se poate afla în afara UE, respectiv SEE (de exemplu, în SUA).

Dacă nu doriţi transmiterea de date dintre noi şi reţelele de socializare, nu vă autentificaţi prin reţelele de socializare, ci utilizaţi în schimb serviciile noastre proprii de autentificare.


YouTube
Această ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este pusă la dispoziţie de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă care permite redarea fişierelor audio şi video.

Când apelaţi o pagină corespunzătoare a ofertei noastre, playerul YouTube încorporat stabileşte o legătură cu You-Tube pentru ca fişierul video sau audio să poată fi transmis şi redat. În cadrul acestei acţiuni sunt transmise şi date la YouTube în calitate de persoană responsabilă. Nu ne asumăm răspunderea pentru prelucrarea acestor date de către YouTube.

Pentru informaţii suplimentare privind volumul şi scopul datelor colectate, prelucrarea şi utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, drepturile dumneavoastră şi opţiunile de protecţie a datelor care pot fi alese de dumneavoastră, consultaţi politica de confidenţialitate de la YouTube.


Newsletter
15.1 Newsletter cu înregistrare; drept de revocare
Oferta noastră online vă permite să vă abonaţi la newsletter. Noi utilizăm în acest scop aşa-numitul procedeu Double Opt-In, prin care vă trimitem un newsletter prin e-mail, serviciile de informaţii mobile (ca de exemplu, WhatsApp), SMS sau mesaj informativ Push, numai dacă ne-aţi confirmat în prealabil explicit activarea serviciului newsletter printr-un clic pe o legătură dintr-o înştiinţare. Dacă ulterior doriţi să vă dezabonaţi de la newsletter, puteţi să anulaţi abonamentul în orice moment prin revocarea consimţământului dumneavoastră. Revocarea pentru newsletter prin e-mail se realizează prin accesarea legăturii din newsletter, după caz, din setările de administrare ale ofertei online respective. Alternativ vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul datelor de la paragraful Contact.


Comunităţi
Noi vă oferim posibilitatea să deveniţi membru al uneia dintre comunităţile noastre Bosch Power Tools (precum comunitatea BOB și MyBosch). Acolo vă puteţi înregistra, crea un profil de utilizator şi comunica cu alţi membri.

Noi utilizăm datele dumneavoastră care au fost generate acolo numai în cadrul declaraţiei dumneavoastră de consimţământ pentru scopurile de marketing, cercetare a pieţei şi servicii respective. Puteţi revoca acest consimţământ în orice moment.

Printr-o mască de introducere din comunitatea respectivă aveţi posibilitatea să alegeţi dacă anumite date ale profilului dumneavoastră de utilizator să fie făcute publice tuturor membrilor comunităţii sau numai „prietenilor dumneavoastră din comunitate” sau să rămână private.

Toate celelalte date pe care le generaţi în comunităţi, de exemplu, prin crearea de comentarii sau imagini, sunt în schimb automat accesibile public şi sunt asociate cu profilul dumneavoastră de utilizator.


Legături externe
Oferta noastră online poate să conţină legături la paginile de internet ale unor terţe persoane − ofertanţi care nu au legătură cu noi. Dacă faceţi clic pe legături, nu mai avem nicio influenţă asupra colectării, prelucrării şi utilizării eventualelor date personale (de exemplu, adresa IP sau URL-ul paginii pe care se află legătura) transmise către terţe persoane prin accesarea legăturii, deoarece comportamentul acestor terţe persoane se sustrage în mod firesc controlului nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date personale de către terţe persoane.


Securitatea
Angajaţii noştri şi companiile de prestării servicii autorizate de către noi sunt obligate la păstrarea confidenţialităţii şi la respectarea dispoziţiilor legilor de protecţie a datelor aplicabile.
Noi luăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi să protejăm datele dumneavoastră administrate de către noi în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate se îmbunătăţesc în permanenţă corespunzător dezvoltării tehnologice.


Drepturile utilizatorilor
Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Vă rugăm să asiguraţi cu această ocazie că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:
Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere:
Puteţi solicita de la noi corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:
Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale, să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor:
În plus aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea datelor de către noi. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Obiecţie împotriva marketingului direct:
Puteţi formula suplimentar în orice moment obiecţie împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare („obiecţie împotriva publicităţii”). Vă rugăm să luaţi în considerare că din motive organizatorice se poate produce o suprapunere între obiecţia dumneavoastră şi utilizarea datelor dumneavoastră în cadrul unei campanii aflate deja în desfăşurare.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor în cazul bazei legale „interes îndreptăţit”:
În plus, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea de către noi a datelor, în măsura în care aceasta se bazează pe un interes legal îndreptăţit. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Revocarea consimţământului:
Dacă v-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, acesta poate fi revocat în orice moment cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neatinsă.

Portabilitatea datelor:
Aveţi de asemenea dreptul să primiţi datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie într-un format structurat, uzual şi citibil de către maşină, respectiv - în măsura în care este tehnic posibil - să solicitaţi ca datele să fie transmise unei terţe persoane.

Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere:
Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:
Însărcinatul landului pentru protecţia datelor şi libertatea informaţiilor

Adresa de domiciliu:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
GERMANIA

Adresa poştală:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANIA

Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Modificarea politicii de confidenţialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor dacă acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării tehnice. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informaţiile privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidenţialitate.


Contact

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, ne puteţi contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabil”. Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, precum şi pentru semnalarea incidentelor legate de protecţia datelor, vă rugăm să accesaţi următoarea legătură:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pentru propuneri şi reclamaţii cu privire laprelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă recomandăm să vă adresaţi persoanei responsabile cu protecţia datelor din cadrul companiei noastre:


Domnul
Matthias Goebel
Însărcinat al concernului pentru protecţia datelor
Securitatea informaţiilor şi protecţia datelor în cadrul grupului Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
GERMANIA

sau

mailto: DPO@bosch.com

Stadiul: 11.12.2018