Personvernbestemmelser Bosch Power Tools

Vi hos Robert Bosch Power Tools GmbH ("Bosch Power Tools" hhv. "Vi" nedenfor) gleder oss over ditt besøk på nettsidene og mobilapplikasjonene og over din interesse for vårt selskap og våre produkter.

 1. 1.Bosch Power Tools respekterer din privatsfære
  1. 1.1 Vern om din privatsfære ved behandlingen av personlige opplysninger og sikkerhet for alle forretningsgata er viktig for oss og noe vi tar hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler personlige opplysninger som samles inn når du besøker våre nettsider og mobilapplikasjoner, fortrolig og utelukkende i henhold til de lovmessige bestemmelser.
   1.2 Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår forretningspolitikk.

 1. 2.Innsamling og behandling av personopplysninger
  1. 2.1 Personopplysninger er enkeltopplysninger om personlige eller materielle forhold eller identifiserbare fysiske personer, dvs. for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, fotografier eller annen informasjon om en bestemt person eller en person som kan identifiseres.
   2.2 Vi innhenter, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger rettslig grunnlag for dette eller du har gitt ditt samtykke til dette, for eksempel i forbindelse med en registrering, en undersøkelse, et bidrag i et Bosch Power Tools-nettsamfunn, en konkurranse eller for å inngå en kontrakt.

 1. 3.Formål
  1. Bosch Power Tools eller en tjenesteleverandør på oppdrag fra Bosch Power Tools bruker dine personopplysninger bare i den grad det er nødvendig i forbindelse med den tekniske administreringen av nettsidene og mobilappene, kundeadministrering, produktundersøkelser og i forbindelse med dine forespørsler til Bosch Power Tools.

 1. 4.Dataoverføring til tredjepart
  1. Bosch Power Tools har eksterne tjenesteleverandører med oppgaver som salgs- og markedsføringstjenester,kontraktsoppfølging, betalingstjenester, programmering, vertstjenester og teknisk kundestøtte. Bosch Power Tools har valgt disse tjenesteleverandørene med omhu, og overvåker dem regelmessig, spesielt med tanke på aktsom behandling og beskyttelse av informasjonen som er lagret hos dem. Alle tjenesteleverandørene er fra Bosch Power Tools pålagt konfidensialitet og forpliktelse til å overholde lovbestemmelsene.

 1. 5.Bruk av informasjonskapsler
  1. 5.1 Generelt
   Informasjonskapsler, eller cookies, er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Med disse filene er det mulig å fastslå om din enhet allerede har kommunisert med våre sider. Ved å lese informasjonskapslene er det mulig for oss å utforme våre nettsider optimalt og gjøre det lettere for deg å bruke dem.
   5.2 Bosch Power Tools og informasjonskapsler
   Bosch Power Tools bruker informasjonskapsler (cookies) og aktive komponenter (f.eks. JavaScript) for å spore de besøkendes preferanser og utforme nettsidene optimalt i samsvar med disse.
   5.3 Tredjepartsleverandører og informasjonskapsler
   På enkelte Bosch Power Tools-nettsider er det integrert innhold og tjenester fra andre leverandører (f.eks. YouTube, Facebook, Twitter), og disse kan bruke informasjonskapsler og aktive komponenter. Bosch Power Tools har ingen innflytelse på disse leverandørenes behandling av personopplysninger.
   5.4 Slå av og slette informasjonskapsler
   Når du besøker nettsidene våre, kommer det opp et popup-vindu med spørsmål om du tillater informasjonskapsler på siden eller om du vil slå av disse i innstillingene.
   Hvis du ikke tillater informasjonskapsler, blir en avvisning av informasjonskapsler angitt i nettleseren din. Hensikten med denne informasjonskapselen er utelukkende å tilordne din avvisning. Hvis du slår av informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på nettsidene våre. Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler bare gjelder for nettleseren deaktiveringen skjer i. Hvis du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annen enhet, må du deaktivere informasjonskapsler på nytt.
   Informasjonskapsler som lagres under besøk på nettsidene til tredjepartsleverandører, omfattes ikke av denne innstillingsmuligheten.
   Du kan imidlertid når som helst slette alle informasjonskapslene via nettleseren din. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette i Hjelp-funksjonen i nettleseren din. Dette kan imidlertid også føre til at du ikke lenger har tilgang til alle funksjonene.
   Det er også mulig å administrere og deaktivere bruk av informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører via følgende nettside:
   http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement
   Denne nettsiden drives ikke av oss. Vi er dermed ikke ansvarlig for den, og har ingen innflytelse på innholdet og tilgjengeligheten.

 1. 6.Bruk av målrettingsverktøy
  1. 6.1 For å optimere når markedsføring på Internett bruker vi målrettingsteknologi. Det skal gjøre tilbudet på Internett mer interessant for deg, og tilpasset til dine behov.
   6.2 Ved å bruke informasjonskapsler (cookies) der din interesse for våre produkter og tjenester lagres,og ved å analysere din brukeratferd kan vi gi deg reklame som er mer personlig tilpasset og i samsvar med dine interesser på nettsidene til våre partnere for målrettet innhold som Google AdWords. Dette skjer imidlertid anonymisert, slik at du ikke kan identifiseres via det målrettede innholdet.
   6.3 Hvis du ikke ønsker at Bosch Power Tools og selskapets partnere for målrettet innhold bruker de relaterte informasjonskapslene for målretting, følger du fremgangsmåten under punkt 5.4.

 1. 7.Bruk konverteringssporing
  1. 7.1 For å gjøre vårt tilbud på Internett så attraktivt som mulig for brukerne våre bruker vi såkalt konverteringssporing.
   7.2 I denne analysetjenesten bruker våre partnere for konverteringssporing som Google AdWords en informasjonskapsel på din datamaskin ("Conversion Cookie") hvis du har kommet til vår nettside via den gjeldende partnerens annonse. Disse informasjonskapslene gjelder i 30 dager. Hvis du besøker visse av våre sider og informasjonskapselen ikke har utløpt, kan vi og den respektive partneren for konverteringssporing fastslå at noen har klikket på annonsen og dermed har blitt ført videre til vår side. Informasjonskapslene kan ikke spores via vår nettside. Informasjonen som innhentes ved hjelp av konverteringsinformasjonskapslene brukes til å opprette konverteringsstatistikker og finne det totale antallet brukere som har klikket på den gjeldende annonsen og har blitt ledet videre til en side som er merket med en konverteringssporingstagg.
   Dette skjer imidlertid anonymisert, slik at du ikke kan identifiseres via konverteringssporingen.
   7.3 Hvis du ikke ønsker at Bosch Power Tools og selskapets partnere for konverteringssporing bruker de gjeldende informasjonskapslene for konverteringssporing, følger du fremgangsmåten under punkt 5.4.

 1. 8.Bruk av analyseverktøy
  1. 8.1 Bosch Power Tools utfører besøksmålinger på nettsidene med nettanalyseverktøy som WebTrends.
   8.2 Når vi velger analyseverktøy, forvisser vi oss om at disse registrerer besøksdataene anonymisert, slik at det ikke kan opprettes noen forbindelse med en bruker. Spesielt skjer dette ved at IP-adressen blir anonymisert. I målingen brukes informasjonskapsler, slik at det skal være mulig å analysere bruken av nettstedet. Dette bidrar spesielt til at Bosch Power Tools kan forbedre kvaliteten på dataene. Den genererte informasjonen om bruken av nettsidene blir sendt til statistikkserveren (wts.bosch.com) som drives av Bosch Power Tools i Tyskland. Det er utelukkende berettigede personer som får tilgang til disse anonymiserte dataene.
   8.3 Hvis du ikke ønsker at relaterte analyseinformasjonskapsler skal brukes, følger du fremgangsmåten under punkt 5.4.

 1. 9.Bruk av sosiale programtillegg
  1. 9.1 Bosch Power Tools bruker såkalte sosiale programtillegg som Facebook, Twitter og Google+ på sine nettsider og mobilapplikasjoner. Dette er knapper som "Liker-knappen" på Facebook.
   9.2 Med den såkalte dobbeltklikkmetoden beskytter vi deg mot at ditt besøk på våre nettsider som standard blir registrert og analysert av leverandører av sosiale nettverk. Når du kommer til en side på vårt nettsted som inneholder slike programtillegg, er disse deaktivert. Programtilleggene aktiveres ikke før du har klikket knappen. Med denne aktiveringen oppretter du forbindelse med det gjeldende sosiale nettverket og erklærer at du samtykker i at dine opplysninger overføres. Når du aktiverer den respektive knappen, sendes den aktuelle informasjonen direkte til det respektive sosiale nettverket og lagres der. Hvis du ønsker å avslutte overføringen, må du deaktivere programtillegget igjen.
   9.3 Hvis du er innlogget i et sosialt nettverk, kan dette også tilordne besøket til din konto der. Hvis du ikke ønsker at det gjeldende sosiale nettverket skal knytte dataene som samles under ditt besøk, med dine lagrede medlemsopplysninger, må du logge deg ut av dette nettverket før du aktiverer det sosiale programtillegget.
   9.4 Formålet med og omfanget av innsamlingen, den videre behandlingen og bruken av opplysninger gjennom det sosiale nettverket, dine rettigheter i den forbindelse og innstillingsmuligheter for personvern finner du i personvernbestemmelsene til det gjeldende sosiale nettverket.

 1. 10.Bruk av registreringstjenester
  1. 10.1 Vi gir deg muligheten til å logge deg på våre nettsider og mobilapplikasjoner via såkalt sosial pålogging som Facebook Connect.
   10.2 For å registrere deg blir du ført videre til siden til det respektive sosiale nettverket, slik at du kan logge deg på med ditt brukernavn og passord der. Dette medfører at din konto i det aktuelle nettverket knyttes sammen med vår tjeneste. Da blir, hvis du gir ditt samtykke, informasjonen i din offentlige profil der, e-postadressen din og identifikatorene til dine venner i nettverket, overført til oss fra det gjeldene sosiale nettverkets påloggingstjeneste.
   Omvendt mottar tjenesten til det sosiale nettverket som ble brukt ved registreringen, din urbefolkningsstatus, nettleserinformasjon og IP-adresse hvis du gir oss ditt samtykke til dette når du besøker nettsiden vår.
   10.3 Hvis du ikke ønsker at det skal skje noen dataoverføring mellom oss og det sosiale nettverket, logger du deg ikke på via det sosiale nettverkets påloggingstjeneste, men bruker i stedet vår egen påloggingstjeneste.

 1. 11.Reklame
  1. 11.1 Samtykke og opphevelse
   Når du gir oss personopplysninger, bruker vi disse for å kunne informere deg om produktene og tjenestene våre og eventuelt spørre deg hva du synes om disse, så fremt du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til at dine personopplysninger brukes til reklameformål. Hvis vi benytter oss av et markedsforskningsfirma i en undersøkelse, handler dette utelukkende på oppdrag for og i samsvar med instruksene fra Bosch Power Tools.
   Hvis du har gitt oss ditt samtykke til bruk for reklameformål, men ikke lenger ønsker å motta reklame fra Bosch Power Tools, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dine opplysninger blir da slettet, eller de blir sperret hvis de fortsatt er nødvendige for avregnings- og regnskapsføringsformål.
   11.2 Nyhetsbrev
   Du kan abonnere på nyhetsbrev på være nettsteder og applikasjoner. Vi bruker i den forbindelse den såkalte dobbeltklikkmetoden. Det vil si at vi ikke sender deg nyhetsbrev via e-post, nyhetstjenester for mobile enheter (f.eks. WhatsApp), SMS eller push-varsler før du uttrykkelig har aktivert nyhetsbrevtjenesten ved å klikke en lenke i en melding. Hvis du senere finner ut at du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev, kan du når som helst avslutte abonnementet ved å trekke ditt samtykke tilbake. Oppsigelse på nyhetsbrev via e-post skjer vi lenken i nyhetsbrevet, via e-post til servicerepresentanten eller i administrasjonsinnstillingene på den gjeldende nettsiden. Abonnement på nyhetsbrev på mobile enheter sies opp ved at meldingen "Stopp" sendes til den aktuelle distributøren.
   11.3 Konkurranser
   Hvis du deltar i en konkurranse hos Bosch Power Tools, bruker vi opplysningene dine for å informere om premie og for å reklamere for produktene våre, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til dette. Detaljert informasjon om konkurransene finner du i de gjeldende konkurransereglene.

 1. 12.Bosch Power Tools-nettsamfunn
  1. 12.1 Vi gir deg muligheten til å være med i et av våre Bosch Power Tools-nettsamfunn (som Bob Kommunist, 1-2-do-Community eller Dremel-forumet for hobbyhåndverkere). Der kan du registrere deg, opprette en brukerprofil og kommunisere med andre medlemmer. Informasjonen om deg som genereres der, vil vi bruke til relevante markedsførings-, markedsførings- og serviceformål bare i samsvar med samtykket du har gitt der.
   12.2 På et inntastingsskjermbilde i det respektive nettsamfunnet har du mulighet til å velge om enkelte opplysninger i din brukerprofil skal publiseres for alle medlemmene i nettsamfunnet eller bare dine "nettsamfunnsvenner", eller skal være private.
   Alle andre data du genererer i nettsamfunnene, for eksempel ved å skrive kommentarer eller legge ut bilder, er imidlertid automatisk tilgjengelige og blir knyttet til din brukerprofil.

 1. 13.Netthandel og kredittvurdering
  1. For å forebygge betalingsproblemer får vi utført kredittvurderinger. Dette arbeidet utføres av leverandøren av betalingstjenester
   Adyen BV
   Simon Carmiggeltstraat 6-50
   1011 DJ Amsterdam
   Nederland

   på vegne av oss. Den nevnte tjenesteleverandøren foretar en analyse på grunnlag av matematisk-statistiske metoder og gir oss, i samsvar med det som er tillatt i henhold til gjeldende lover,informasjon om sannsynligheten for betalingsproblemer. Hvis du velger betalingsalternativet "Faktura", blir adressen du har oppgitt, brukt i analysen.
   Alle kunder får tilbud om de samme betalingsmåtene. Analysen skjer først etter at du har sendt bestillingen. Hvis du ikke er enig i resultatet med hensyn til sannsynligheten for betalingsproblemer, kan du informere oss om dette skriftlig, slik at vi kan gjennomgå beslutningen en gang til. Du har dessuten rett til å få informasjon fra den nevnte tjenesteleverandøren om de vesentlige grunnen til beslutningen.

 1. 14.Mobilapplikasjoner
  1. 14.1 Bruk av våre mobilapplikasjoner
   I tillegg til vårt tilbud på Internett tilbyr vi mobilapplikasjoner som du kan laste ned til din mobile enhet. Også da har du rettighetene som er beskrevet her. I tillegg til informasjonen som samles inn på nettsidene samler vi på våre mobilapplikasjoner inn ytterligere personopplysninger som genereres spesifikt av bruken av en mobil enhet. Dette skjer imidlertid bare hvis du har gitt oss ditt samtykke.
   14.2 Innsamling av plasseringsdata
   Vår tilbud omfatter også såkalte plasseringsbaserte tjenester, der vi gir deg spesielle tilbud som er tilpasset nettopp din plassering. For å kunne tilby deg disse appfunksjonene innhenter vi din plasseringsinformasjon ved hjelp av GPS og din IP-adresse hvis du gir ditt samtykke til dette. Du kan når som helst tillate eller oppheve tillatelsen for denne funksjonen i innstillingene i den gjeldende appen eller operativsystemet ditt.
   14.3 Innsamling av annonseidentifikator/annonse-ID
   Til reklameformål bruker vi en såkalt annonseidentifikator (IDFA) for iOS og en såkalt annonse-ID for Android, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til dette. Dette er unike, men ikke-personaliserte og ikke permanente identifiseringsnumre for en bestemt enhet, som genereres av iOS eller Android. Disse opplysningene blir ikke knyttet sammen med annen enhetsrelatert informasjon. Vi bruker identifiseringsnumrene for å gi deg persontilpasset reklame og for å kunne analysere din bruk. Hvis du aktiverer "Ingen annonsesporing" under "Annonser" i personverninnstillingene i iOS eller "Deaktiver interessebasert annonsering" i Google-innstillinger på en Android-enhet, kan vi bare måle din samhandling med bannere ved å telle antallet annonser i et banner uten klikk ("frequency capping"), klikkfrekvens, fastsettelse av unik bruk ("unik bruker"), i tillegg til at vi kan iverksette sikkerhetstiltak og bekjempelse av bedrageri. Du kan når som helst slette IDFA eller annonse-ID i enhetsinnstillingene ("Tilbakestille-ID"). Da blir det opprettet et nytt identifiseringsnummer som ikke knyttes til de tidligere innsamlede dataene. Det kan hende du ikke kan bruke alle funksjonene i appen vår hvis du begrenser bruken av det nevnte identifiseringsnummeret.
   14.4 Dataoverføring til App Store
   Overføring av informasjon som brukernavn, e-postadresse og individuell enhets-ID til App Store ved nedlasting av den respektive applikasjonen er ikke datainnsamling fra vår side, og er utenfor vårt ansvarsområde. Vi har ingen innflytelse på denne datainnsamlingen.

 1. 15.Bruk av eksterne lenker
  1. Nettsidene til Bosch Power Tools kan inneholde lenker til nettsidene til tredjeparter − tilbydere som ikke har noen forbindelse med oss. Etter at lenken er klikket, har vi ingen innflytelse på innsamlingen, behandlingen og bruken av eventuelle personopplysninger (f.eks. IP-adressen eller nettadressen til siden med lenken) som overføres til tredjeparten etter at brukeren har klikket lenken, ettersom tredjepartens handlinger av naturlige årsaker er utenfor vår kontroll. Bosch Power Tools frasier seg ethvert ansvar for tredjeparters behandling av slike personopplysninger.

 1. 16.Sikkerhet
  1. 16.1 Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra Bosch Power Tools, har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den tyske personvernloven.
   16.2 Bosch Power Tools iverksetter alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak i henhold til den tyske personvernloven for å beskytte dine data som administreres av oss, mot manipulering, tap, ødeleggelse, uautorisert tilgang eller uautorisert publisering. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

 1. 17.Informasjon og rettigheter
  1. Brukerne har rett til når som helst kreve å få informasjon om personopplysningene som er lagret om dem. Brukerne kan dessuten når som helst kreve at deres opplysninger blir korrigert.

 1. 18.Opphevelse og sletting
  1. 18.1 Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger med fremtidig virkning.
   18.2 Personopplysningene slettes hvis du trekker tilbake samtykket til lagring, hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med lagringen eller hvis lagringen av andre juridiske grunner ikke er tillatt.
   18.3 Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige for avregnings- eller regnskapsføringsformål eller er underlagt lovbestemt oppbevaringsplikt. Hvis tilgang ikke er nødvendig, blir imidlertid også disse opplysningene sperret.

 1. 19.Kontakt
  1. Du kan kontakte ansvarlig for personvern i konsernet for informasjon, korrigering, forslag og klager med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, og for å trekke tilbake ditt samtykke.
   Herr
   Matthias Goebel
   Konzernbeauftragter für den Datenschutz (Konsernansvarlig for personvern)
   Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (Informasjonssikkerhet og pesonvern Bosch-gruppen) (C/ISP)
   Robert Bosch GmbH
   Kronenstrasse 20
   70173 Stuttgart

   E-postadresse:PT.DSO@BOSCH.COM

Top